Tra cứu

Bản đồ du lịch Châu Đại Dương năm 2020

20 Th3, 2020 Bản đồ hành chính 0 350

Cập nhật Bản đồ Châu Đại Dương trên bản đồ Thế Giới chi tiết, hi vọng bạn có thêm thông tin cần tìm về bản đồ Châu Đại Dương khổ lớn phóng to cần tìm nhé

Bản đồ du lịch Châu Mỹ năm 2020

20 Th3, 2020 Bản đồ hành chính 0 291

Cập nhật Bản đồ Châu Mỹ trên bản đồ Thế Giới chi tiết, hi vọng bạn có thêm thông tin cần tìm về bản đồ Châu Mỹ khổ lớn phóng to cần tìm nhé

Bản đồ du lịch Châu Phi năm 2020

20 Th3, 2020 Bản đồ hành chính 0 294

Cập nhật Bản đồ Châu Phi trên bản đồ Thế Giới chi tiết, hi vọng bạn có thêm thông tin cần tìm về bản đồ Châu Phi khổ lớn phóng to cần tìm nhé

Cách tra cứu mã số thuế doanh nghiệp (công ty) đơn giản

12 Th3, 2020 Tra cứu 0 279

Mã số doanh nghiệp là dãy số được cấp cho doanh nghiệp khi thành lập và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp chỉ có một mã số duy nhất, được dùng để thực hiện các nghĩa vụ về thuế. Dưới đây là hướng dẫn 03 cách tra cứu mã số thuế doanh nghiệp đơn...

Bản đồ Đắk Nông khổ lớn phóng to chi tiết

7 Th3, 2020 Bản đồ hành chính 0 542

Đắk Nông diện tích 6.509,29 km² nằm ở cửa ngõ phía tây nam của Tây Nguyên. Hiện tại, tỉnh Đắk Nông có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố và 7 huyện với 71 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 6 phường, 5 thị trấn và 60 xã.

Bản đồ Đắk Lắk khổ lớn phóng to chi tiết

7 Th3, 2020 Bản đồ hành chính 0 625

Tỉnh Đắk Lắk có diện tích đất tự nhiên 13.030,5 km², nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên. Hiện tại, Tỉnh Đắk Lắk có 15 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 13 huyện, với 184 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 20 phường, 12 thị trấn và 152 xã

Bản đồ Yên Bái khổ lớn phóng to chi tiết

7 Th3, 2020 Bản đồ hành chính 0 646

Yên Bái có diện tích đất tự nhiên 6.887,7 km² là một tỉnh miền núi phía Bắc thuộc trung tâm vùng núi và trung du Bắc bộ Việt Nam. Hiện tại, tỉnh Yên Bái có 9 đơn vị hành chính, bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 7 huyện với 173 đơn vị cấp xã, bao gồm 13 phường, 10 thị trấn và 150...

Bản đồ Vĩnh Phúc khổ lớn phóng to chi tiết

7 Th3, 2020 Bản đồ hành chính 0 569

Vĩnh Phúc có diện tích đất tự nhiên 1.235,2 km², nằm ở vùng đỉnh của châu thổ sông Hồng, khoảng giữa của miền Bắc Việt Nam. Hiện tại, tỉnh Vĩnh Phúc có 9 đơn vị hành chính, gồm 2 thành phố: Vĩnh Yên, Phúc Yên và 7 huyện: Lập Thạch, Sông Lô, Tam Dương, Bình Xuyên, Tam Đảo, Vĩnh...

Bản đồ Vĩnh Long khổ lớn phóng to chi tiết

7 Th3, 2020 Bản đồ hành chính 0 838

Tỉnh Vĩnh Long có diện tích đất 1.525,6 km² và 1.022.791 người, nằm giữa hai nhánh sông chính của sông Cửu Long là sông Tiền và sông Hậu

Bản đồ Tuyên Quang khổ lớn phóng to chi tiết

7 Th3, 2020 Bản đồ hành chính 0 625

Tuyên Quang là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam và có diện tích đất tự nhiên 5.867,9 km².Hiện nay, tỉnh Tuyên Quang có 07 đơn vị hành chính, gồm 1 thành phố và 6 huyện với 138 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 124 xã, 10 phường và 4 thị trấn.

Bản đồ Trà Vinh khổ lớn phóng to chi tiết

7 Th3, 2020 Bản đồ hành chính 0 906

Trà Vinh là một tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long, có diện tích đất tự nhiên 2.358,2 km². Hiện tại, Tỉnh Trà Vinh có 9 đơn vị hành chính, gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 7 huyện

Bản đồ Tiền Giang khổ lớn phóng to chi tiết

7 Th3, 2020 Bản đồ hành chính 0 768

Diện ích tự nhiên của Tiền Giang 2.510,5 km², là một tỉnh ven biển thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Hiện tại, tiền Giang có 11 đơn vị hành chính gồm 1 thành phố

Bản đồ Thái Nguyên khổ lớn phóng to chi tiết

7 Th3, 2020 Bản đồ hành chính 0 701

Thái Nguyên là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Bộ, có tổng diện tích có 3.536,4 km² và Thái Nguyên là thành phố. Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên có 9 đơn vị hành chính, bao gồm 2 thành phố, 1 thị xã và 6 huyện với 178 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 32 phường, 9 thị trấn và 137 xã.

Bản đồ Thái Bình khổ lớn phóng to chi tiết

7 Th3, 2020 Bản đồ hành chính 0 952

Thái Bình là một tỉnh ven biển ở đồng bằng sông Hồng có tổng diện tích tư nhiên 1.570,5 km². Theo quy hoạch phát triển kinh tế, Thái Bình thuộc vùng duyên hải Bắc Bộ. Hiện tại, tỉnh Thái Bình có 8 đơn vị hành chính, gồm 1 thành phố và 7 huyện với 260 đơn vị hành chính cấp xã,...

Bản đồ Sơn La khổ lớn phóng to chi tiết

6 Th3, 2020 Bản đồ hành chính 0 483

Sơn La là một tỉnh miền núi nằm ở vùng Tây Bắc Bộ, có diện tích tự nhiên khoảng 14.125  km² chiếm 4,27% tổng diện tích Việt Nam. Hiện tại, tỉnh Sơn La có 12 đơn vị hành chính, gồm 1 thành phố và 11 huyện với 204 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 7 phường, 9 thị trấn và 188 xã.