Văn phòng công chứng

Danh sách văn phòng công chứng tỉnh Tây Ninh MỚI 2023

Dịch vụ công chứng là dịch vụ phổ biến cho các giao dịch tại Việt Nam, đặc biệt là ở các thành phố lớn như Tây Ninh. Công chứng giúp xác minh tính hợp pháp, chính xác của giấy tờ và bảo vệ quyền lợi của các bên khi giao dịch.

Sau đây, Invert sẽ giới thiệu cho các bạn chi tiết và đầy đủ các tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh Tây Ninh, được cập nhật đến hết tháng 10/06/2022.

I. Các dịch vụ văn phòng công chứng tỉnh Tây Ninh cung cấp

  • Công chứng các Hợp đồng giao dịch : Vay vốn, thế chấp, bảo lãnh, cầm cố 
  • Hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền, di chúc
  • Công chứng Hợp đồng kinh tế, thương mại, kinh doanh và dịch vụ
  • Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho tặng, trao đổi hoặc thuê mượn bất động sản và động sản như : Nhà xưởng, nhà đất, xe máy, ô tô v.v....
  • Công chứng văn bản thỏa thuận về tài sản chung, riêng của vợ, chồng
  • Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế

II. Danh sách các văn phòng công chứng tại tỉnh Tây Ninh

1. Văn phòng công chứng Thành phố Tây Ninh 

THÀNH PHỐ TÂY NINH CÓ 05 TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHÍNH

Stt Văn phòng công chứng Thông tin liên hệ
1 Phòng công chứng số 1 Tây Ninh

Địa chỉ: Số 82, đường Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Trưởng văn phòng: Kim Ngọc Thông

Điện thoại: 02763812415

Hộp thư điện tử: pccs1.stp@gmail.com

2 Văn phòng công chứng NGUYỄN THỊ ĐÀO

Địa chỉ: Số 30 Đặng Ngọc Chinh, khu phố 5, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Trưởng văn phòng: Nguyễn Thị Đào

Điện thoại: 0276.3899090 Email: vpccnguyenthidao@gmail.com

3 Văn phòng công chứng DƯƠNG KIM HÀ

Địa chỉ: Số 460 đường 30 tháng 4, khu phố 5, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Trưởng văn phòng: Dương Kim Hà

Điện thoại: 0276.3770777

Email: vpccduongkimha@gmail.com

4 Văn phòng công chứng TÂM THANH

Địa chỉ: Số 11, đường Võ Thị Sáu, khu phố 7, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Trưởng văn phòng: Lương Tâm Thanh

Điện thoại: 0276.3922699

Hộp thư điện tử: congchungtayninh@gmail.com

5 Văn phòng công chứng TRẦN DUY LINH

Địa chỉ: Số 277, 279, đường 30/4, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Trưởng văn phòng: Trần Duy Linh

Điện thoại: 0276.3879379

Hộp thư điện tử: congchungtayninh@yahoo.com

2. Văn phòng công chứng Thị xã Hòa Thành

THỊ XÃ HÒA THÀNH CÓ 03 TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHÍNH

Stt Văn phòng công chứng Thông tin liên hệ
1 Văn phòng công chứng LÊ QUANG SÁCH

Địa chỉ: Số 40 đường Phạm Hùng, khu phố 3, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Trưởng văn phòng: Lê Quang Sách

Điện thoại: 0276.6273838

Hộp thư điện tử: vpcclequangsach@gmail.com

2 Văn phòng công chứng NGUYỄN GIA THÔN

Địa chỉ: Số 198, đường Hùng Vương, khu phố 4, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

Trưởng văn phòng: Nguyễn Gia Thôn 

Điện thoại: 0918106984

Hộp thư điện tử: vpccnguyengiathon@gmail.com

3 Văn phòng công chứng TRẦN TẤT DUY

Địa chỉ:Số 313 Phạm Văn Đồng khu phố Hiệp Hòa, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Trưởng văn phòng: Trần Tất Duy

Điện thoại: 0276. 3755567

Email: vpccmaithikimlien@gmail.com

3. Văn phòng công chứng Thị xã Trảng Bàng

THỊ XÃ TRẢNG BÀNG CÓ 03 TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHÍNH

Stt Văn phòng công chứng Thông tin liên hệ
1 Văn phòng công chứng LÊ VĂN CHÍ LIN (tên cũ: VPCC Đông Nam – Tây Ninh)

Địa chỉ: Số 15, Quốc lộ 22, khu phố Lộc An, phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Trưởng văn phòng: Lê Văn Chí Lin

Điện thoại: 0276.3893484

Hộp thư điện tử: vpccdongnamtayninh@gmail.com

2 Văn phòng công chứng TRỊNH VĂN CHẸT

Địa chỉ: Số 14, Quốc lộ 22, khu phố Gia Huỳnh, phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Trưởng văn phòng: Trịnh Văn Chẹt

Điện thoại: 0276.3890.819

Hộp thư điện tử: vpcctrangbang@gmail.com

3 Văn phòng công chứng NGUYỄN SỸ ÍCH

Địa chỉ: Số 18A, đường Bời Lời, khu phố Gia Huỳnh, phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Trưởng văn phòng: Nguyễn Sỹ Ích

Điện thoại: 02762. 3940888

Hộp thư điện tử: vpccnguyensyich@gmail.com

4. Văn phòng công chứng Huyện Bến Cầu

HUYỆN BẾN CẦU CÓ 01 TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHÍNH

Stt Văn phòng công chứng Thông tin liên hệ
1 Văn phòng công chứng HỒ VĂN MUÔN

Địa chỉ: Số 1175, đường Nguyễn Văn Độ, khu phố 2, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Trưởng văn phòng: Hồ Văn Muôn

Điện thoại: 0276.3761788

Hộp thư điện tử: vpccbencau@gmail.com

5. Văn phòng công chứng Huyện Châu Thành

HUYỆN CHÂU THÀNH CÓ 01 TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHÍNH

Stt Văn phòng công chứng Thông tin liên hệ
1 Văn phòng công chứng KIỀU THỊ HUYỀN CHÂU

Địa chỉ: Số 1096, đường Hoàng Lê Kha, khu phố 1, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

Trưởng văn phòng: Kiều Thị Huyền Châu

Điện thoại: 0276.3879088/ 0858788358

Hộp thư điện tử: kieuchau20071957@gmail.com

6. Văn phòng công chứng Huyện Dương Minh Châu

Stt Văn phòng công chứng Thông tin liên hệ
1 Văn phòng công chứng BÙI QUỐC TOÀN

Địa chỉ: Số 353, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 1, Thị trấn Dương Minh Châu, Huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

Trưởng văn phòng: Bùi Quốc Toàn

Điện thoại: 0276.6259179

Hộp thư điện tử: vpccbuiquoctoan@gmail.com

7. Văn phòng công chứng Huyện Gò Dầu

HUYỆN GÒ DẦU CÓ 04 TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHÍNH

Stt Văn phòng công chứng Thông tin liên hệ
1 Phòng công chứng số 2 Tây Ninh

Địa chỉ: Số 297, Quốc lộ 22B, Khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Trưởng văn phòng:Trần Hùng Nghiễm

Điện thoại: 0276.3854028

Hộp thư điện tử: pccs2.stptayninh@gmail.com

2 Văn phòng công chứng VƯƠNG VĂN TRỢ

Địa chỉ: Số 203, khu phố 4/11, Nội Ô thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Trưởng văn phòng: Vương Văn Trợ

Điện thoại: 0276.3854.932

Email: vpccvuongvantro@gmail.com

3 Văn phòng công chứng PHAN MỘNG HỒNG LAM

Địa chỉ: Ô1/52, Quốc lộ 22B, khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Trưởng văn phòng: Phan Mộng Hồng Lam

Điện thoại: 0276.3510.678

Email: vpccdangthihongnhungtayninh@gmail.com

4 Văn phòng công chứng NGUYỄN VĂN TỐ (Lê Văn Tuấn cũ)

Địa chỉ: Số 104 Hùng Vương, khu phố Thanh Bình C, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Trưởng văn phòng: Nguyễn Văn Tố

Điện thoại: 0276.2232425

Hộp thư điện tử: vpccnguyenvanlongtayninh@gmail.com

7. Văn phòng công chứng Huyện Tân Biên

HUYỆN TÂN BIÊN CÓ 02 TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHÍNH

Stt Văn phòng công chứng Thông tin liên hệ
1 Văn phòng công chứng CAO BẢO CHÂU

Địa chỉ: Số 66, Phạm Ngọc Thạch, khu phố 2, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Trưởng văn phòng: Cao Bảo Châu

Điện thoại: 0983939200. 0937989767

Email: vpcccaobaochau@gmail.com

2 Văn phòng công chứng HỒ VĨNH TUẤN 

Địa chỉ: Số 07, đường Huỳnh Công Giản, khu phố 3, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

Trưởng văn phòng: Hồ Vĩnh Tuấn

Điện thoại: 0276.3744975

Hộp thư điện tử: vanphongcongchungtanbien@gmail.com

8. Văn phòng công chứng Huyện Tân Châu

HUYỆN TÂN CHÂU CÓ 02 TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHÍNH

Stt Văn phòng công chứng Thông tin liên hệ
1 Phòng công chứng số 3 Tây Ninh

Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Dụ, khu phố 3, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Trưởng văn phòng: Nguyễn Minh Vũ

Điện thoại: 0276.3730488

Hộp thư điện tử: phongcongchung3.tayninh@gmail.com

2 Văn phòng công chứng BÙI VĂN HIẾN

Địa chỉ: Số 450 đường Nguyễn Thị Định, khu phố 2, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Trưởng văn phòng: Bùi Văn Hiến

Điện thoại: 0276.3733477

Hộp thư điện tử: vpccbuivandu@gmail.com

III. Giải đáp một số câu hỏi thường gặp về văn phòng Công chứng Tây Ninh?

* Mấy giờ thì văn phòng công chứng bắt đầu làm việc? Các văn phòng công chứng tại Tây Ninh đều làm theo giờ hành chính. Cụ thể từ thứ 2 đến thứ sáu (Sáng: 8h00 – 11h00; Chiều: 13h30 -17h00).Tuy nhiên một số văn phòng công chứng làm việc đến sáng thứ 7 ( 8h – 11h)

* Giá cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân trên địa bàn Tây Ninh là bao nhiêu? Đối với các hộ gia đình, cá nhân phường thuộc Tp. Tây Ninh gía cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất là 50.000 đồng/giấy. 

* Các văn phòng công chứng tại Tây Ninh có làm việc vào cuối tuần không? Hầu hết các văn phòng công chứng trên địa bàn Tây Ninh đều không làm việc vào cuối tuần (Thứ 7 và chủ nhật). Nhưng nếu khách hàng có nhu cầu các văn phòng công chứng tại Tây Ninh vẫn sẵn sàng phục vụ khách hàng. Lệ phí vẫn được thu đúng theo quy định của nhà nước.

999+ tài khoản Chat GPT miễn phí, Acc OpenAI Free 100% đăng nhập thành công

Nguồn: Invert.vn

Đồng Phục Trang Anh

Gửi bình luận của bạn

(*) yêu cầu nhập

Nội dung bình luận (*)
Họ tên
Email
CÙNG CHUYÊN MỤC

Nháy mắt phải (mắt phải giật) ở nam & nữ điềm gì? Hên hay Xui?

27 Tháng Ba, 2023 3

Nháy mắt phải hay mắt phải cứ giật giật liên tục ở phải nam và nữ từ trước đến nay đều là báo hiệu điều may mắn hay là điềm xấu đến với bạn hay không? Hãy khám phá ngay.

Nháy mắt trái (mắt trái giật) ở nam & nữ điềm gì? Hên hay Xui?

27 Tháng Ba, 2023 1

Hiện tượng nháy mắt trái hay mắt bên trái giật ở nam hay nữ theo khung thời gian, báo hiệu một điềm tương ứng với khung thời gian đó, có thể là điềm báo may mắn hoặc xui? 

12 Cung Hoàng Đạo của Nữ & Nam - Tính cách, tình yêu, nghề nghiệp

16 Tháng Ba, 2023 45

12 Cung Hoàng Đạo được chia thành 12 nhánh ứng với một vòng tròn 360 độ gồm 4 nhóm chính của đất trời như Đất, Khí, Lửa, Nước. Tương đương 3 cung đại diện cho một nhóm, tạo nên 4 mùa trong vòng một năm

Nhảy mũi (Hắt Xì Hơi) 1, 2, 3 cái theo giờ điềm báo gì?

16 Tháng Ba, 2023 1

Nhảy mũi hay còn được biết đến với cách gọi khác là hắt hơi. Đây là phản ứng không kiểm soát của con người, thường xảy ra đột ngột không báo trước.

24 Cách Hack Nick Facebook (FB) 2023 tỷ lệ thành công 100%

18 Tháng Ba, 2023 165

Đội ngũ INVERT chia sẻ 15 cách Hack Nick Facebook (FB) mới nhất của năm 2023 mà tin tặc hay sử dụng, đạt tỷ lệ Hack Nick Facebook thành công 100% và cách phòng chống.

Bản đồ Hành chính các tỉnh Việt Nam khổ lớn phóng to mới nhất 2023

17 Tháng Ba, 2023 3

Bản đồ Việt Nam chi tiết gồm 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có 58 tỉnh và 5 thành phố (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ).

Dự Án Tại Tây Ninh