Điều khoản sử dụng

Việc bạn sử dụng dịch vụ nào trên bất kỳ Invert (www.invert.vn) thể hiện bạn đã đọc và đồng ý tuân thủ các điều khoản sử dụng và “Điều khoản sử dụng” của chúng tôi. Trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong thỏa thuận, vui lòng không sử dụng dịch vụ của Invert.vn

Đăng ký tài khoản: Việc đăng ký tài khoản trên website Invert.vn thể hiện bạn xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các quy định trong Thỏa thuận này. Khi đăng ký tài khoản, cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin các thông tin mà Invert yêu cầu và chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin đã cung cấp.

Quyền sở hữu: Tất cả các tài nguyên trong website này thuộc quyền sở hữu của Invert.vn. Bạn có quyền được sử dụng website này và/hoặc tài nguyên của website này cho cá nhân hay nội bộ không nhằm mục đích kinh doanh, chúng tôi khuyến khích việc sử dụng này cùng với việc trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường liên kết (link/url) đến tài nguyên trên website này.

Chia sẻ thông tin: Chúng tôi khuyến khích việc chia sẻ rộng rãi các thông tin hữu ích từ website Invert.vn đến với cộng đồng bằng các hình thức công khai, chia sẻ link trực tiếp, trích nguồn thông tin từ Invert.vn trên các trang website và mạng xã hội có nội dung phù hợp và tương đồng.

Các hành vi bị cấm

Trong quá trình sử dụng dịch vụ Invert, bạn không được thực hiện các hành vi sau:

  • Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;
  • Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
  • Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;
  • Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;
  • Xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, lăng mạ, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc, gây hiềm khích lẫn nhau….)
  • Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;
  • Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
  • Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam ".vn", hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
  • Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.
  • Có hành vi gian dối, cung cấp thông tin sai sự thật trong quá trình sử dụng dịch vụ hoặc thực hiện các hành vi vi phạm quy định của pháp luật. 

Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ bạn về “Điều khoản sử dụng” này. Nếu bạn có những thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: contact@invert.vn