Kinh nghiệm mua nhà

Các khoản Thuế, Phí phải nộp khi bạn MUA NHÀ và BÁN NHÀ

Khi phát sinh các giao dịch mua bán nhà đất, để hoàn tất quá trình giao dịch bắt buộc người bán hoặc người mua phải có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ với cơ quan nhà nước. Cùng Invert tìm hiểu xem, nếu là người BÁN NHÀ và MUA NHÀ thì bạn cần phải đóng các loại thuế, phí nào?

Theo Căn cứ Điều 3 Nghị định 140/2016/NĐ-CP, khi mua bán giao dịch bất động sản phải có nghĩa vụ nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu tài sản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Các khoản Thuế, Phí phải nộp khi bạn MUA NHÀ và BÁN NHÀ
Các khoản Thuế, Phí phải nộp khi bạn MUA NHÀ và BÁN NHÀ

 1. Các loại phí bạn phải đóng khi MUA NHÀ

Mức nộp lệ phí trước bạ: Đối với tài sản là đất: Lệ phí trước bạ= 0,5% x Diện tích x Giá 1m2 (Bảng giá đất tuỳ khu vực)

Đối với tài sản là nhà ở, căn hộ: Lệ phí trước bạ= 0,5% x (Diện tích x Giá 1m2  x Tỷ lệ % chất lượng còn lại)

Trong đó: 

 • Diện tích nhà để làm căn cứ đóng lệ phí trước bạ là toàn bộ diện tích sàn nhà thuộc quyền sở hữu hợp pháp 
 • Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật

Các loại thuế khác mà người mua nhà phải đóng

Ngoài lệ phí trước bạ, còn có một số khoản lệ phí khác như lệ phí thẩm định, lệ phí địa chính, lệ phí cấp sổ đỏ... 

 • Lệ phí thẩm định: Mức thu tính bằng 0,15% giá trị (sang tên) chuyển nhượng (tối thiểu 100.000 đồng đến tối đa không quá 5.000.000 đồng/trường hợp).
 • Lệ phí địa chính: 15.000 đồng/trường hợp.
 • Lệ phí cấp sổ đỏ: (Có quy định tuỳ khu vực)

Phí công chứng thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ

STT Giá trị giao dịch tài sản hoặc giá trị hợp đồng Mức thu (đồng/trường hợp
1 Dưới 50 triệu đồng 50k
2 Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng 100k
3 Từ 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng 0,1% giá trị giao dịch tài sản hoặc giá trị hợp đồng
4 Trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng 01 triệu đồng + 0,06% của phần giá trị giao dịch tài sản hoặc giá trị hợp đồng, vượt quá 01 tỷ đồng
5 Trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng 2,2 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng
6 Trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng
 
3,2 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng
7 Trên 10 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng 5,2 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng.
8 Trên 100 tỷ đồng 32,2 triệu đồng + 0,02% của phần giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 100 tỷ đồng (mức thu tối đa là 70 triệu đồng/trường hợp).

Hồ sơ khai lệ phí trước bạ khi MUA NHÀ gồm những gì?

 • Bản chính Tờ khai lệ phí trước bạ theo mẫu mới nhất
 • Bản sao hợp lệ (có công chứng) các giấy tờ chứng minh tài sản thuộc diện miễn lệ phí trước bạ (nếu có), trừ trường hợp nộp bản chính
 • Bản sao hợp lệ (có công chứng) giấy tờ chứng minh nhà, đất 
 • Bản sao hợp đồng chuyển nhượng có công chứng

Nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ khi MUA NHÀ ở đâu?

Hồ sơ khai lệ phí trước bạ được nộp trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ về giải quyết thủ tục đăng ký, cấp giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Thời hạn nộp lệ phí trước bạ khi MUA NHÀ?

Người chịu trách nhiệm nộp lệ phí trước bạ sẽ thực hiện nộp lệ phí vào ngân sách nhà nước trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký thông báo nộp lệ phí trước bạ của Cơ quan Thuế

2. Phí và THUẾ bạn phải đóng khi BÁN NHÀ

Quy định về nộp Lệ phí trước bạ khi BÁN NHÀ

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP thì: “Mức lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là 0,5%”

Căn cứ theo Khoản 3 Điều Thông tư 34/2013/TT-BTC thì Số tiền lệ phí trước bạ phải nộp được xác định như sau:

 • Số tiền lệ phí trước bạ phải nộp = (Giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ) x (Mức lệ phí trước bạ)
 • Giá trị đất = (diện tích đất) x (giá đất). Mỗi địa phương quy định giá đất khác nhau
 • Như vậy, Số tiền lệ phí trước bạ của bạn = (Diện tích đất) x ( Giá đất) x 0,5%

Quy định về nộp các loại Thuế, phí khác khi BÁN NHÀ

 • Lệ phí công chứng: Mức thu lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến BĐS được xác định theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng
 • Lệ phí địa chính: 15.000 đồng.
 • Lệ phí thẩm định: 0,15% giá trị chuyển nhượng (tối thiểu 100.000 đồng và tối đa 5.000.000 đồng).

Cách tính thuế thu nhập cá nhân như thế nào?

Theo căn cứ Điều 17 Thông tư 92/2015/TT-BTC khi chuyển nhượng nhà, đất thì thuế thu nhập cá nhân mà người bán phải đóng được xác định như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = 2% x Giá chuyển nhượng

Trong đó, giá chuyển nhượng được xác định như sau: Thông thường mức giá chuyển nhượng để làm căn cứ xác định thuế thu nhập cá nhân chính là mức giá mua bán nhà đất mà các bên đã thỏa thuận và được trong hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà đất.
Lưu ý: nếu giá trên trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá đất được quy định tại Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành. Thì lúc này Giá chuyển nhượng để tính thuế thu nhập cá nhân chính là Giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành.

Xem lại: Hướng dẫn cách tra cứu mã số thuế cá nhân đơn giản và nhanh nhất

Hồ sơ kê khai thuế thu nhập cá nhân bao gồm những gì?

Một bộ hồ sơ kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân với trường hợp nguồn thu nhập đến từ mua sán, sang nhượng nhà đất sẽ bao gồm:

 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu 11/KK-TNCN ban hành theo thông tư số 62/2008/TT-BTC của Bộ Tài Chính
 • Bản chụp Giấy CNQDSĐ, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, đất và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó. Hoặc bản sao có công chứng
 • Bản sao hợp đồng chuyển nhượng nhà, đất có công chứng

Nộp thuế thu nhập cá nhân ở đâu và thời hạn nộp?

Cá nhân chịu trách nhiệm nộp thuế sẽ nộp hồ sơ khai thuế cùng hồ sơ chuyển nhượng nhà, đất tại bộ phận một cửa liên thông hoặc Chi cục Thuế nơi có nhà, đất chuyển nhượng. Trong trường hợp ở địa phương chưa thực hiện quy chế một cửa liên thông thì nộp hồ sơ trực tiếp cho Văn phòng đăng ký QSDĐ nơi có nhà, đất chuyển nhượng.

Đối với trường hợp tài sản mua bán, sang nhượng là nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai thì khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân tại Chi cục Thuế địa phương nơi có nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai. Hoặc tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế ủy nhiệm thu.

Thời hạn nộp thuế khi BÁN NHÀ

Thời hạn bạn phải hoàn tất nộp thuế là thời hạn khi nhận Thông báo nộp thuế của cơ quan thuế. Thông báo này sẽ được nhận khi tiến hành nộp hồ sơ khai thuế.

Đối tượng nộp thuế khi BÁN NHÀ

a) Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

b) Cá nhân cư trú là người đáp ứng  một trong các điều kiện sau đây:

Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam

Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.

c) Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này

3. Bên nào chịu các loại thuế phí khi mua bán nhà đất?

Pháp luật cũng không cấm người bán nộp hộ người mua khoản lệ phí này, vì vậy giữa hai người có thể có sự thỏa thuận để xem ai là người đóng các khoản phí này

4. Các trường hợp được miễn, giảm thuế khi tặng cho nhà đất 

 • Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
 • Hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng QSDD để đi định cư tại vùng kinh tế mới
 • Người sử dụng đất chuyển đổi cho nhau để sản xuất giảm 50% thuế.
 • Cá nhân thương binh hạng 1/4, 2/4 bệnh binh hạng 1/2, hạng 2/3.
 • Thân nhân của liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng.
 • Người tàn tất không còn khả năng lao động.
 • Người chưa đến tuổi thành niên và người già cô đơn không nơi nương tựa.

5. Các trường hợp không phải nộp thuế khi chuyển nhượng QSDĐ và nhà

 • Chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.
 • Chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất.
 • Nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau 
999+ tài khoản Chat GPT miễn phí, Acc OpenAI Free 100% đăng nhập thành công

Nguồn: Invert.vn

Tags: thuế mua bán nhà đất 2019người mua nhà cần đóng thuế gìngười mua đất phải đóng thuế gìbên bán nhà chịu thuế gìthuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất 2019
Đồng Phục Trang Anh

Gửi bình luận của bạn

(*) yêu cầu nhập

Nội dung bình luận (*)
Họ tên
Email
CÙNG CHUYÊN MỤC

Nháy mắt phải (mắt phải giật) ở nam & nữ điềm gì? Hên hay Xui?

24 Tháng Ba, 2023 3

Nháy mắt phải hay mắt phải cứ giật giật liên tục ở phải nam và nữ từ trước đến nay đều là báo hiệu điều may mắn hay là điềm xấu đến với bạn hay không? Hãy khám phá ngay.

Nháy mắt trái (mắt trái giật) ở nam & nữ điềm gì? Hên hay Xui?

24 Tháng Ba, 2023 1

Hiện tượng nháy mắt trái hay mắt bên trái giật ở nam hay nữ theo khung thời gian, báo hiệu một điềm tương ứng với khung thời gian đó, có thể là điềm báo may mắn hoặc xui? 

12 Cung Hoàng Đạo của Nữ & Nam - Tính cách, tình yêu, nghề nghiệp

16 Tháng Ba, 2023 45

12 Cung Hoàng Đạo được chia thành 12 nhánh ứng với một vòng tròn 360 độ gồm 4 nhóm chính của đất trời như Đất, Khí, Lửa, Nước. Tương đương 3 cung đại diện cho một nhóm, tạo nên 4 mùa trong vòng một năm

Nhảy mũi (Hắt Xì Hơi) 1, 2, 3 cái theo giờ điềm báo gì?

16 Tháng Ba, 2023 1

Nhảy mũi hay còn được biết đến với cách gọi khác là hắt hơi. Đây là phản ứng không kiểm soát của con người, thường xảy ra đột ngột không báo trước.

24 Cách Hack Nick Facebook (FB) 2023 tỷ lệ thành công 100%

18 Tháng Ba, 2023 165

Đội ngũ INVERT chia sẻ 15 cách Hack Nick Facebook (FB) mới nhất của năm 2023 mà tin tặc hay sử dụng, đạt tỷ lệ Hack Nick Facebook thành công 100% và cách phòng chống.

Bản đồ Hành chính các tỉnh Việt Nam khổ lớn phóng to mới nhất 2023

17 Tháng Ba, 2023 3

Bản đồ Việt Nam chi tiết gồm 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có 58 tỉnh và 5 thành phố (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ).