Công Ty CP Đại Thành Công

Công Ty CP Đại Thành Công

26 Đường số 5 , Linh Chiểu , Quận Thủ Đức , TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại
: Đang cập nhật
Email
: Đang cập nhật
Website
: http://daithanhconggroup.com/

Giới thiệu

1. Giới thiệu chung
Công ty Cổ phần Bất động sản Đại Thành Công (Đại Thành Công Group) được thành lập và chính thức đi hoạt động vào ngày 07/08/2018.

2. Lĩnh vực hoạt động
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
Hoạt động xây dựng.
Hoàn thiện công trình xây dựng.
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

3. Dự án thực hiện
Sunny Avenue Residence.
Blue Sky Residence I.
Blue Sky Residence II.
Khu dân cư Golden Lake.
Airpot City,…

Dự án Công Ty CP Đại Thành Công đang mở bán