Toán học

Công thức Chu vi hình Chữ Nhật & Cách tính đơn giản, dễ hiểu (Mới 2024)

Trong học tập và trong cuộc sống, hình chữ nhật chính là loại hình học thường gặp nhất. Đây cũng là một trong những kiến thức quan trọng của các bạn học sinh lớp 3, lớp 4. Vậy hình chữ nhật là gì và cách tính chu vi của nó ra sao?

Ngay sau đây, cùng đội ngũ INVERT tìm hiểu hình chữ nhật là gì, công thức tính diện tích hình chữ nhật & cách sử dụng cho chính xác, nhớ bài lâu.

Hình chữ nhật là gì? Chu vi hình chữ nhật là gì?

Hình chữ nhật trong hình học Euclid là 1 hình tứ giác có 4 góc vuông. Qua đó, ta thấy hình chữ nhật là 1 tứ giác lồi có 4 góc vuông hay hình bình hành có 1 góc vuông.

Chu vi hình chữ nhật chính là đường bao quanh toàn bộ diện tích của hình chữ nhật đó. Theo quy ước toán học, chu vi hình chữ nhật sẽ được tính bằng tổng của chiều dài và chiều rộng của hình và nhân với 2. Đơn vị đo chu vi hình chữ nhật là cm, dm, m,… 

Tính chất của hình chữ nhật:

  • Có tất cả các tính chất của hình thang cân và hình bình hành.
  • Hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Đồng thời tạo thành 4 tam giác cân.
  • Nội tiếp đường tròn có tâm là tâm của hình.

Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật được tính bằng chiều dài cộng chiều rộng nhân với 2 (cùng một đơn vị đo).

Công thức: P = (a + b) x 2.

Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng cách lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh đã biết.

Trong đó: 

  • P: Chu vi hình chữ nhật
  • a: Chiều dài hình chữ nhật
  • b: Chiều rộng hình chữ nhật

Công thức suy rộng chu vi hình chữ nhật

Từ công thức tính diện tích, chu vi hình chữ nhật ở trên, ta có thể suy ra được công thức tính chiều dài, chiều rộng khi biết được diện tích, chu vi, 1 cạnh của hình chữ nhật.

Tính 1 cạnh của hình chữ nhật khi biết chu vi, chiều dài 1 cạnh

  • Khi biết chiều rộng: Chiều dài = Chu vi : 2 – chiều rộng
  • Khi biết chiều dài: Chiều rộng = Chu vi : 2 – chiều dài

Cách tính nửa chu vi hình chữ nhật

Nửa chu vi hình chữ nhật bằng chu vi hình chữ nhật rồi chia 2 hoặc bằng chiều dài cộng chiều rộng.

Một số bài tập tính chu vi hình chữ nhật

1. Bài tập tính chu vi hình chữ nhật có lời giải

Câu 1: Tính chu vi hình chữ nhật ABCD biết chiều dài hình chữ nhật là 5 cm, chiều rộng là 2 cm.

Giải: Chu vi hình chữ nhật ABCD là: (5 + 2) x 2 = 20 cm. Đáp số: 20 cm

Câu 2: Cho hình chữ nhật ABCD có chiều rộng bằng 10cm và nửa diện tích bằng 80cm2. Tính chiều dài và chu vi của hình chữ nhật ABCD.

Giải:

Chiều dài của hình chữ nhật là: b = 80×2 : 10 = 16cm

Chu vi hình chữ nhật là: P = (16+10) x 2 = 52cm

Câu 3: Một hình chữ nhật ABCD biết AB = 10cm, BC = 7cm. Hỏi chu vi hình chữ nhật đó bằng bao nhiêu?

Giải: Chu vi hình chữ nhật là: P = (AB + BC) x 2 = (10 + 7) x 2 = 34. Đáp số: 34 cm

Câu 4: Một thửa ruộng hình chữ nhật có diện tích bằng 48m2, chiều dài bằng 16m. Hỏi chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó bằng bao nhiêu?

Giải:

Gọi chiều rộng hình chữ nhật bằng a ta có: S = a x b = a x 16

⇔ 16a = 48

⇔ a = 3m

Chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là: S = (a x b) x 2 = (3 + 16) x 2 = 38cm

Đáp số: 38cm

Câu 5: Một hình chữ nhật MNPQ có tổng độ dài 2 cạnh MN, và MP dài 30cm. Hỏi chu vi hình chữ nhật đó bằng bao nhiêu?

Giải: Chu vi hình chữ nhật là: P = 30 x 2 = 60cm. Đáp số: 60cm

Câu 6: Một cái sân hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Biết rằng chiều dài của cái sân bằng 30m. Hỏi chu vi cái sân bằng bao nhiêu mét?

Giải:

Chiều rộng của cái sân bằng: 30 : 3 = 10m

Chu vi cái sân bằng: (30 + 10) x 2 = 80m

Đáp số: 80m

Câu 7: Một bức tranh hình chữ nhật có chiều dài bằng 20cm, chiều rộng kém chiều dài 5cm. Hỏi chu vi bức tranh đó bằng bao nhiêu?

Giải:

Chiều rộng bức tranh đó là: 20 – 5 = 15cm

Chu vi bức tranh đó là: (20 + 15) x 2 = 70cm

Đáp số: 70cm

Câu 8: Tính chu vi một mảnh đất hình chữ nhật, biết chiều dài gấp 2 lần chiều rộng và hơn chiều rộng 15m.

Giải: 

Hiệu số phần bằng nhau là: 2 – 1 = 1 (phần)

Giá trị của một phần là: 15 : 1 = 15 (m)

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là: 15 x 2 = 30 (m)

Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là: 30 – 15 = 15 (m)

Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là: (30 + 15) x 2 = 90 (m)

Đáp số: 90m.

Câu 9: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 196m. Chiều rộng kém chiều dài 16m. Tính độ dài hai cạnh của mảnh đất hình chữ nhật.

Giải: 

Nửa chu vi của hình chữ nhật là: 196 : 2 = 98 (m)

Chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật là: (98 – 16) : 2 = 41 (m)

Chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật là: 98 – 41 = 57 (m)

Đáp số: Chiều dài: 57m, chiều rộng: 41m

Câu 10: Một hình chữ nhật MNEF có chu vi bằng 54 cm. Nếu giảm chiều rộng đi 6cm và giữ nguyên chiều dài thì diện tích giảm đi 96 cm2. Tính chiều dài và chiều rộng của MNEF.

Giải: 

Chu vi hình chữ nhật là: P = (a + b) x 2 = 54cm → a + b = 27cm

Nếu chiều rộng giảm đi 6cm và giữ nguyên chiều dài thì diện tích giảm đi 96cm2, ta có:

S – 96 = ab – 96 = (a-6)b 

→ ab – 96 = ab – 6b

→ b = 16cm

Thay b vào công thức a + b = 27 → a = 11cm.

Vậy chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật này tương ứng là 16cm và 11cm.

2. Bài tập tính chu vi hình chữ nhật không có lời giải

Câu 1: Tính chu vi hình chữ nhật có:

a) chiều dài 8cm, chiều rộng 6cm.

b) chiều dài 18cm, chiều rộng 16cm.

c) chiều dài 35dm, chiều rộng 26dm.

d) chiều dài 5dm3cm, chiều rộng 3dm4cm.

Câu 2: Một hình chữ nhật có chiều dài 60cm, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài.

a) Tính chu vi hình chữ nhật đó.

b) Chu vi gấp mấy lần chiều rộng.

Câu 3: Một thửa vườn hình chữ nhật có chiều rộng 30m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Người ta muốn làm một hàng rào xung quanh thửa vườn đó (có cửa ra vào, mỗi cửa rộng 3m). Hỏi hàng rào dài bao nhiêu mét?

Câu 4: Tính chu vi diện tích hình chữ nhật có chiều rộng 15cm, chiều dài hơn chiều rộng 15cm.

Câu 5: Chu vi hình chữ nhật bằng chu vi hình vuông cạnh 50m. Chiều dài bằng 70m. Tính chiều rộng hình chữ nhật.

Câu 6: Hình chữ nhật có chiều dài 45m, chiều rộng hình chữ nhật bằng cạnh hình vuông có chu vi 100m. Tính chu vi hình chữ nhật đó ?

Câu 7: Một tờ giấy màu hình chữ nhật có chiều rộng bằng chiều dài. Tính chu vi hình chữ nhật đó biết diện tích hình chữ nhật bằng.

Câu 8: Một hình chữ nhật có chu vi gấp đôi chu vi hình vuông cạnh 415m. Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật đó. Biết chiều dài gấp 4 lần chiều rộng.

Câu 9: Một hình chữ nhật có chu vi 72cm. Nếu giảm chiều rộng đi 6cm và giữ nguyên chiều dài thì diện tích giảm đi 120cm2. Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật đó.

Câu 10: Một bức tranh hình chữ nhật có chiều dài bằng 40cm, chiều rộng kém chiều dài 7cm. Hỏi chu vi bức tranh đó bằng bao nhiêu?

Trên đây là công thức chu vi hình Chữ Nhật & cách tính chu vi hình Chữ Nhật đơn giản giản do đội ngũ INVERT chia sẻ, hi vọng thông tin này hữu ích đến bạn đọc.

Còn bao nhiêu ngày nữa đến Tết Giáp Thìn 2024? Đếm ngược Tết 2024

Nguồn: Invert.vn

Tags: tính chu vi hình chữ nhật lớp 4tính chu vi hình chữ nhật lớp 3công thức chu vi hình chữ nhậtnửa chu vi hình chữ nhật
Đồng Phục Trang Anh

Gửi bình luận của bạn

(*) yêu cầu nhập

Nội dung bình luận (*)
Họ tên
Email
CÙNG CHUYÊN MỤC

Bảng giá vàng PNJ SJC 9999 24K 18K 14K 10K Hôm nay

20 Tháng Tư, 2024 194

Cập nhật bảng giá vàng hôm nay gồm tất cả các loại vàng như PNJ SJC 9999 24K 18K 14K 10K mới nhất ở TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng và 63 tỉnh thành chính xác.., giúp bạn tra cứu dễ dàng và nhanh chóng.

Đáp án Heo Đi Học MoMo hôm nay vừa cập nhật sáng nay

20 Tháng Tư, 2024 0

Đáp án momo hay đáp án cho Heo đi thi là một trong những từ khoá được mọi người đặc biệt tìm kiếm khi tham gia trò chơi trên ví điện tử Momo. Chương trình này cũng đang được cải tạo, chuyển đổi để trở thành chuyên mục Trường học Heo đất.

Chị Google có người yêu chưa? Tiểu sử, Sự Nghiệp & Đời tư

22 Tháng Ba, 2024 0

Thời gian gần đây, “chị Google” là một trong những từ khoá được rất nhiều bạn trẻ tìm kiếm bởi chất giọng độc lạ, cuốn hút. Vậy nhân vật này là ai, có người yêu chưa? Hãy cùng INVERT giải đáp các thắc mắc thông qua bài viết sau.

Cách đăng nhập Roblox và chọn map chơi trên máy tính đơn giản

4 Tháng Tư, 2024 0

Roblox là tựa game trực tuyến được rất nhiều bạn trẻ yêu thích, khi được phép tạo và trải nghiệm các trò chơi 3D. Vì vậy, hãy cùng INVERT tìm hiểu cách đăng nhập Roblox và chọn map chơi trên máy tính đơn giản ngay trong bài viết sau.

Cách giảm lag Roblox trên máy tính đơn giản, hiệu quả

23 Tháng Ba, 2024 0

Roblox là tựa game nhập vai trực tuyến, được rất nhiều người yêu thích. Vì vậy, để tránh bị lag, giật khi chơi, hãy cùng INVERT tìm hiểu những cách làm giảm tình trạng này ngay trong bài viết sau.

Cách thêm quản trị viên cho Page Facebook đơn giản, nhanh chóng

27 Tháng Ba, 2024 0

Bạn đang quản lý trang Fanpage Facebook nhưng lại không dành đủ thời gian làm nội dung, tương tác với cộng đồng người dùng. Đừng lo, ngay sau đây INVERT gửi đến bạn cách thêm quản trị viên cho Page đơn giản ngay trong bài viết sau.

Dự Án Tại Bình Dương