Mã ZIP

Mã ZIP Tây Ninh - Bảng mã bưu điện/bưu chính Tây Ninh (2024)

Để xác định được điểm đến cuối cùng của bưu phẩm, người dân sống tại tỉnh Tây Ninh cần số mã bưu chính/ mã bưu điện (Hay là Zip code, Postal code). INVERT tổng hợp tất tần tật các Zip/Postal Code của Bảng mã bưu điện tỉnh Tây Ninh.

Mã bưu chính là gì? Cấu trúc mã bưu chính

Mã ZIP/ Mã bưu điện hay Mã bưu chính (tiếng anh là ZIP code / Postal code) là hệ thống mã do được quy định bởi Liên minh bưu chính quốc tế (Universal Postal Union - UPU), giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm, hoặc dùng để khai báo khi đăng ký các thông tin trên mạng.

Mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được ghi kèm vào địa chỉ nhận thư hoặc trên bưu phẩm, hàng hóa với mục đích có thể xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm một cách chính xác và tự động. 

Tại Việt Nam, không có mã ZIP cấp quốc gia Việt Nam, mà chỉ có cấp tỉnh thành trở xuống. Tóm lại, Mã bưu chính khá quan trọng đối với những người thường xuyên gửi hàng hóa hay bưu phẩm, thư tín.

Cấu trúc mã bưu chính: Kể từ 1/1/2018, Bộ TT&TT chính thức  ban hành Quyết định 2475/QĐ-BTTTT về  Mã bưu chính quốc gia, quy định lại mã bưu chính quốc gia bao gồm t​ập hợp 05 chữ số, trước đó là 6 chữ số.

Cụ thể :

  • Xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hai (02) ký tự đầu tiên
  • Xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương: Ba (03) hoặc bốn (04) ký tự đầu tiên
  •  Xác định Mã bưu chính quốc gia: Năm (05) ký tự
Cấu trúc mã Zip năm 2023 là tập hợp gồm 05 chữ số
Cấu trúc mã Zip năm 2023 là tập hợp gồm 05 chữ số

Mã ZIP tỉnh Tây Ninh: ​80000

Theo loại mã bưu điện quy chuẩn 5 số của Việt Nam được cập nhật mới, mã ZIP Tây Ninh là ​80000. Và Bưu cục cấp 1 Tây Ninh có địa chỉ tạiSố 186, Đường 30/4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.

Quận / Huyện Zipcode
Huyện Bến Cầu 80800
Huyện Châu Thành 80500
Huyện Dương Minh Châu 80200
Huyện Gò Dầu 80700
Huyện Hòa Thành 80600
Huyện Tân Biên 80400
Huyện Tân Châu 80300
Huyện Trảng Bàng 80900
Thành phố Tây Ninh 80100

STT

Đối tượng gán mã

Mã bưu chính

1

BC. Trung tâm tỉnh Tây Ninh

80000

2

Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy

80001

3

Ban Tổ chức tỉnh ủy

80002

4

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy

80003

5

Ban Dân vận tỉnh ủy

80004

6

Ban Nội chính tỉnh ủy

80005

7

Đảng ủy khối cơ quan

80009

8

Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy

80010

9

Đảng ủy khối doanh nghiệp

80011

10

Báo Tây Ninh

80016

11

Hội đồng nhân dân

80021

12

Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội

80030

13

Tòa án nhân dân tỉnh

80035

14

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

80036

15

Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân

80040

16

Sở Công Thương

80041

17

Sở Kế hoạch và Đầu tư

80042

18

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

80043

19

Sở Ngoại vụ

80044

20

Sở Tài chính

80045

21

Sở Thông tin và Truyền thông

80046

22

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

80047

23

Công an tỉnh

80049

24

Sở Nội vụ

80051

25

Sở Tư pháp

80052

26

Sở Giáo dục và Đào tạo

80053

27

Sở Giao thông vận tải

80054

28

Sở Khoa học và Công nghệ

80055

29

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

80056

30

Sở Tài nguyên và Môi trường

80057

31

Sở Xây dựng

80058

32

Sở Y tế

80060

33

Bộ chỉ huy Quân sự

80061

34

Ban Dân tộc

80062

35

Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh

80063

36

Thanh tra tỉnh

80064

37

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

80067

38

Bảo hiểm xã hội tỉnh

80070

39

Cục Thuế

80078

40

Cục Hải quan

80079

41

Cục Thống kê

80080

42

Kho bạc Nhà nước tỉnh

80081

43

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

80085

44

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị

80086

45

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật

80087

46

Liên đoàn Lao động tỉnh

80088

47

Hội Nông dân tỉnh

80089

48

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

80090

49

Tỉnh Đoàn

80091

50

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

80092

51

Hội Cựu chiến binh tỉnh

80093

1. Mã ZIP Thành phố Tây Ninh

ZIP code/ Postal code

Bưu cục

Địa chỉ

840000

Bưu cục cấp 1 GD Cấp 1 Tây Ninh

Số 186, Đường 30/4, Phường 3, tây ninh

841120

Bưu cục cấp 3 Hiệp Ninh

Số 799, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Hiệp Ninh, tây ninh

840900

Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Tây Ninh

Số 285, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 3, tây ninh

841350

Bưu cục cấp 3 KHL TÂY NINH

Số 186, Đường 30/4, Phường 3, tây ninh

841410

Bưu cục cấp 3 Phường 1

Số 002, Đường Tua Hai, Phường 1, tây ninh

841200

Bưu cục cấp 3 Cửa số 2

Số 779, Tổ 1, Ấp Ninh Phước, Xã Ninh Thạnh, tây ninh

841380

Bưu cục cấp 3 Ninh Sơn

Ấp Ninh Thọ, Xã Ninh Sơn, tây ninh

841180

Điểm BĐVHX Ninh Thạnh

Ấp Ninh Hòa, Xã Ninh Thạnh, tây ninh

841540

Điểm BĐVHX Bình Minh

Ấp Kinh Tế, Xã Bình Minh, tây ninh

841391

Điểm BĐVHX Tân Bình

Ấp Tân Trung, Xã Tân Bình, tây ninh

841400

Điểm BĐVHX Thạnh Tân 1

Ấp Thạnh Trung, Xã Thạnh Tân, tây ninh

841401

Điểm BĐVHX Thạnh Tân

Ấp Thạnh Đông, Xã Thạnh Tân, tây ninh

2. Mã ZIP Huyện Bến Cầu

ZIP code/ Postal code

Bưu cục

Địa chỉ

842900

Bưu cục cấp 2 Bến Cầu

Số 429, Khu phố 2, Thị Trấn Bến Cầu, Huyện Bến Cầu

842980

Bưu cục cấp 3 Khẩu Mộc Bài

Ấp Thuận Tây, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu

842950

Bưu cục cấp 3 Long Thuận

Số 579, Ấp Long Hòa, Xã Long Thuận, Huyện Bến Cầu

842981

Điểm BĐVHX Lợi Thuận

Số 04, Ấp Thuận Tâm, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu

842930

Điểm BĐVHX Long Chữ

Số 150, Ấp Long Hòa 1, Xã Long Chữ, Huyện Bến Cầu

842940

Điểm BĐVHX Long Giang

Số 164, Ấp Cao Su, Xã Long Giang, Huyện Bến Cầu

842941

Điểm BĐVHX Long Phước

Ấp Long Tân, Xã Long Giang, Huyện Bến Cầu

842998

Điểm BĐVHX An Thạnh

Số 39, Ấp Voi, Xã An Thạnh, Huyện Bến Cầu

842925

Hòm thư Công cộng BCU9

Ấp Rừng Dầu, Xã Tiên Thuận, Huyện Bến Cầu

842967

Hòm thư Công cộng BCU10

Ấp Long Châu, Xã Long Khánh, Huyện Bến Cầu

3. Mã ZIP Huyện Châu Thành

ZIP code/ Postal code

Bưu cục

Địa chỉ

842400

Bưu cục cấp 2 Châu Thành

Số Tổ 1, Khu phố 1, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành

842420

Bưu cục cấp 3 Thái Bình

Số Tổ 1, Ấp Bình Phong, Xã Thái Bình, Huyện Châu Thành

842500

Bưu cục cấp 3 Thành Long

Số Tổ 1, Ấp Thành Trung, Xã Thành Long, Huyện Châu Thành

842411

Điểm BĐVHX Đồng Khởi 1

Tổ 12, Ấp Cầy Xiêng, Xã Đồng Khởi, Huyện Châu Thành

842434

Điểm BĐVHX Hảo Đước

Tổ 1, Ấp Bàu Sen, Xã Hảo Đước, Huyện Châu Thành

842440

Điểm BĐVHX Phước Vinh 1

Tổ 1, Ấp Phước Hòa, Xã Phước Vinh, Huyện Châu Thành

842490

Điểm BĐVHX Biên Giới

Tổ 2, Ấp Bến Cầu, Xã Biên Giới, Huyện Châu Thành

842480

Điểm BĐVHX Hòa Thạnh

Tổ 3, Ấp Hiệp Phước, Xã Hoà Thạnh, Huyện Châu Thành

842460

Điểm BĐVHX Trí Bình

Tổ 2, Ấp Tầm Long, Xã Trí Bình, Huyện Châu Thành

842470

Điểm BĐVHX Hòa Hội

Tổ 1, Ấp Lưu Văng Vẳng, Xã Hoà Hội, Huyện Châu Thành

842531

Điểm BĐVHX Thanh Điền 1

Tổ 7, Ấp Thanh Trung, Xã Thanh Điền, Huyện Châu Thành

842520

Điểm BĐVHX Ninh Điền

Tổ 1, Ấp Gò Nổi, Xã Ninh Điền, Huyện Châu Thành

842550

Điểm BĐVHX Long Vĩnh

Tổ 2, Ấp Long Châu, Xã Long Vĩnh, Huyện Châu Thành

842560

Điểm BĐVHX An Cơ

Tổ 6, Ấp Vịnh, Xã An Cơ, Huyện Châu Thành

842581

Kiốt bưu điện Trung Đoàn 4

Ấp Bình Phong, Xã Thái Bình, Huyện Châu Thành

842574

Hòm thư Công cộng CTH29

Tổ 8, Ấp Thanh Bình, Xã An Bình, Huyện Châu Thành

4. Mã ZIP Huyện Dương Minh Châu

ZIP code/ Postal code

Bưu cục

Địa chỉ

841700

Bưu cục cấp 2 Dương Minh Châu

Số 383, Khu phố 1, Thị Trấn Dương Minh Châu, Huyện Dương Minh Châu

841720

Bưu cục cấp 3 Bàu Năng

Ấp Ninh Hiệp, Xã Bàu Năng, Huyện Dương Minh Châu

841710

Điểm BĐVHX Phan

Ấp Phước Tân 1, Xã Phan, Huyện Dương Minh Châu

841770

Điểm BĐVHX Phước Ninh

Ấp Phước Tân, Xã Phước Ninh, Huyện Dương Minh Châu

841780

Điểm BĐVHX Phước Minh 1

Ấp B2, Xã Phước Minh, Huyện Dương Minh Châu

841791

Điểm BĐVHX Phước Minh

Ấp B1, Xã Phước Minh, Huyện Dương Minh Châu

841730

Điểm BĐVHX Chà Là

Ấp Ninh Hưng 2, Xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu

841740

Điểm BĐVHX Cầu Khởi

Ấp Khởi Hà, Xã Cầu Khởi, Huyện Dương Minh Châu

841750

Điểm BĐVHX Lộc Ninh

Ấp Lộc Hiệp, Xã Lộc Ninh, Huyện Dương Minh Châu

841800

Điểm BĐVHX Bến Củi

Ấp 2, Xã Bến Củi, Huyện Dương Minh Châu

841760

Điểm BĐVHX Truông Mít

Ấp Thuận An, Xã Truông Mít, Huyện Dương Minh Châu

841810

Điểm BĐVHX Suối Đá

Ấp Phước Bình 1, Xã Suối Đá, Huyện Dương Minh Châu

841818

Điểm BĐVHX Suối Đá 1

Ấp Phước Bình 2, Xã Suối Đá, Huyện Dương Minh Châu

841768

Kiốt bưu điện Thuận Hòa

Tổ 1, Ấp Thuận Hòa, Xã Truông Mít, Huyện Dương Minh Châu

5. Mã ZIP Huyện Gò Dầu

ZIP code/ Postal code

Bưu cục

Địa chỉ

843100

Bưu cục cấp 2 Gò Dầu

Số Ô 2/48, Ấp Thanh Hà, Thị Trấn Gò Dầu, Huyện Gò Dầu

843120

Điểm BĐVHX Thanh Phước

Ấp Cây Xoài, Xã Thanh Phước, Huyện Gò Dầu

843121

Điểm BĐVHX Thanh Phước 1

Ấp Trâm Vàng 1, Xã Thanh Phước, Huyện Gò Dầu

843140

Điểm BĐVHX Phước Thạnh

Ấp Phước Hội, Xã Phước Thạnh, Huyện Gò Dầu

843160

Điểm BĐVHX Phước Đông 1

Ấp Suối Cao A, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu

843165

Điểm BĐVHX Phước Đông

Số 187, Ấp Phước Đức A, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu

843190

Điểm BĐVHX Hiệp Thạnh 1

Ấp Giữa, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Gò Dầu

843191

Điểm BĐVHX Hiệp Thạnh

Số 117, Ấp Cây Da, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Gò Dầu

843170

Điểm BĐVHX Bàu Đồn 1

Số 286, Ấp 4, Xã Bàu Đồn, Huyện Gò Dầu

843171

Điểm BĐVHX Bàu Đồn

Ấp 6, Xã Bàu Đồn, Huyện Gò Dầu

843220

Điểm BĐVHX Thạnh Đức

Số 001, Ấp Bến Đình, Xã Thạnh Đức, Huyện Gò Dầu

843240

Điểm BĐVHX Cẩm Giang 1

Số 038, Ấp Cẩm Thắng, Xã Cẩm Giang, Huyện Gò Dầu

843241

Điểm BĐVHX Cẩm Giang

Ấp Cẩm An, Xã Cẩm Giang, Huyện Gò Dầu

6. Mã ZIP Huyện Hòa Thành

ZIP code/ Postal code

Bưu cục

Địa chỉ

842700

Bưu cục cấp 2 Hòa Thành

Khu phố 4, Thị Trấn Hoà Thành, Huyện Hoà Thành

842740

Bưu cục cấp 3 Mít Một

Số QL22, Ấp Hiệp Hòa, Xã Hiệp Tân, Huyện Hoà Thành

842720

Điểm BĐVHX Long Thành Bắc

Ấp Long Mỹ, Xã Long Thành Bắc, Huyện Hoà Thành

842744

Điểm BĐVHX Hiệp Tân

Ấp Hiệp Định, Xã Hiệp Tân, Huyện Hoà Thành

842748

Điểm BĐVHX Hiệp Tân 1

Ấp Hiệp An, Xã Hiệp Tân, Huyện Hoà Thành

842750

Điểm BĐVHX Long Thành Trung

Số QL22B, Ấp Long Trung, Xã Long Thành Trung, Huyện Hoà Thành

842790

Điểm BĐVHX Trường Tây

Ấp Long Hải, Xã Trường Tây, Huyện Hoà Thành

842780

Điểm BĐVHX Long Thành Nam 2

Số QL22B, Ấp Long Bình, Xã Long Thành Nam, Huyện Hoà Thành

842770

Điểm BĐVHX Long Thành Nam 1

Số 12/13B, Ấp Long Bình, Xã Long Thành Nam, Huyện Hoà Thành

842771

Điểm BĐVHX Long Thành Nam

Ấp Long Yên, Xã Long Thành Nam, Huyện Hoà Thành

842800

Điểm BĐVHX Trường Đông 1

Ấp Trường Lưu, Xã Trường Đông, Huyện Hoà Thành

842801

Điểm BĐVHX Trường Đông

Ấp Trường Lưu, Xã Trường Đông, Huyện Hoà Thành

842816

Hòm thư Công cộng HTH14

Ấp Trường Thiện, Xã Trường Hoà, Huyện Hoà Thành

7. Mã ZIP Huyện Tân Biên

ZIP code/ Postal code

Bưu cục

Địa chỉ

842200

Bưu cục cấp 2 Tân Biên

Khu phố 2, Thị Trấn Tân Biên, Huyện Tân Biên

842250

Bưu cục cấp 3 Tân Lập

Ấp Tân Hòa, Xã Tân Lập, Huyện Tân Biên

842290

Bưu cục cấp 3 Mỏ Công

Ấp Một, Xã Mỏ Công, Huyện Tân Biên

842211

Điểm BĐVHX Thạnh Bình 1

Ấp Thạnh Lợi, Xã Thạnh Bình, Huyện Tân Biên

842230

Điểm BĐVHX Thạnh Bắc

Ấp Suối Mây, Xã Thạnh Bắc, Huyện Tân Biên

842260

Điểm BĐVHX Tân Bình

Ấp Tân Thanh, Xã Tân Bình, Huyện Tân Biên

842240

Điểm BĐVHX Thạnh Tây

Ấp Thạnh Trung, Xã Thạnh Tây, Huyện Tân Biên

842270

Điểm BĐVHX Hòa Hiệp

Ấp Hòa Bình, Xã Hoà Hiệp, Huyện Tân Biên

842280

Điểm BĐVHX Tân Phong

Ấp Sân Bay, Xã Tân Phong, Huyện Tân Biên

842310

Điểm BĐVHX Trà Vong

Ấp Suối Ông Đình, Xã Trà Vong, Huyện Tân Biên

842222

Kiốt bưu điện Thạnh Bình

Ấp Thạnh Hòa, Xã Thạnh Bình, Huyện Tân Biên

8. Mã ZIP Huyện Tân Châu

ZIP code/ Postal code

Bưu cục

Địa chỉ

841900

Bưu cục cấp 2 Tân Châu

Khu phố 1, Thị Trấn Tân Châu, Huyện Tân Châu

841960

Bưu cục cấp 3 Tân Đông

Ấp Đông Tiến, Xã Tân Đông, Huyện Tân Châu

841910

Điểm BĐVHX Suối Dây

Ấp 3, Xã Suối Dây, Huyện Tân Châu

841980

Điểm BĐVHX Tân Hiệp

Ấp Thạnh Phú, Xã Tân Hiệp, Huyện Tân Châu

841930

Điểm BĐVHX Suối Ngô

Ấp 2, Xã Suối Ngô, Huyện Tân Châu

841950

Điểm BĐVHX Tân Hòa

Ấp Tân Thuận, Xã Tân Hoà, Huyện Tân Châu

841990

Điểm BĐVHX Tân Hội

Ấp Hội Phú, Xã Tân Hội, Huyện Tân Châu

842000

Điểm BĐVHX Tân Hà

Ấp Tân Dũng, Xã Tân Hà, Huyện Tân Châu

842010

Điểm BĐVHX Thạnh Đông

Ấp Thạnh Nghĩa, Xã Thạnh Đông, Huyện Tân Châu

842050

Điểm BĐVHX Tân Thành

Ấp Tân Trung, Xã Tân Thành, Huyện Tân Châu

842020

Điểm BĐVHX Tân Phú

Ấp Tân Hòa, Xã Tân Phú, Huyện Tân Châu

842030

Điểm BĐVHX Tân Hưng 1

Ấp Tân Tây, Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu

9. Mã Huyện Trảng Bàng

ZIP code/ Postal code

Bưu cục

Địa chỉ

843300

Bưu cục cấp 2 Trảng Bàng

Số 146, Đường Quốc Lộ 22, Thị Trấn Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng

843440

Bưu cục cấp 3 Khu Công Nghiệp Trảng Bàng

Ấp An Bình, Xã An Tịnh, Huyện Trảng Bàng

843461

Bưu cục cấp 3 Linh Trung III

Ấp Suối Sâu, Xã An Tịnh, Huyện Trảng Bàng

843330

Điểm BĐVHX Gia Lộc

Ấp Lộc Trác, Xã Gia Lộc, Huyện Trảng Bàng

843340

Điểm BĐVHX Lộc Hưng

Ấp Lộc Tân, Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng

843360

Điểm BĐVHX Đôn Thuận

Ấp Sóc Lào, Xã Đôn Thuận, Huyện Trảng Bàng

843390

Điểm BĐVHX Gia Bình

Số 485 Tổ 27, Ấp Chánh, Xã Gia Bình, Huyện Trảng Bàng

843370

Điểm BĐVHX An Hòa

Số 205, Ấp An Quới, Xã An Hoà, Huyện Trảng Bàng

843420

Điểm BĐVHX Phước Lưu

Ấp Gò Ngãi, Xã Phước Lưu, Huyện Trảng Bàng

843430

Điểm BĐVHX Bình Thạnh

Ấp Bình Hòa, Xã Bình Thạnh, Huyện Trảng Bàng

843400

Điểm BĐVHX Phước Chỉ

Ấp Phước Đông, Xã Phước Chỉ, Huyện Trảng Bàng

843470

Điểm BĐVHX Hưng Thuận

Ấp Cầu Xe, Xã Hưng Thuận, Huyện Trảng Bàng

Sơ lược tỉnh Tây Ninh

Tây Ninh nối cao nguyên Nam Trung Bộ với đồng bằng sông Cửu Long, vừa mang đặc điểm của một cao nguyên, vừa có dáng dấp, sắc thái của vùng đồng bằng, tọa độ của tỉnh từ 10057’08’’ đến 11046’36’’ vĩ độ Bắc và từ 105048’43" đến 106022’48’’ kinh độ Đông, có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp tỉnh Bình Dương, tỉnh Bình Phước và Thành phố Hồ Chí Minh
  • Phía tây giáp tỉnh Tbong Khmum, phía bắc giáp tỉnh Svay Rieng, vương quốc Campuchia
  • Phía nam giáp tỉnh Long An.

Tỉnh Tây Ninh có 9 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 1 thành phố, 2 thị xã và 6 huyện với 94 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 17 phường, 6 thị trấn và 71 xã.

Bên trên là bài viết về "Mã ZIP Tây Ninh - Bảng mã bưu điện/bưu chính tỉnh Tây Ninh" do đội ngũ INVERT tổng hợp mới theo Bộ TT&TT. Hi vọng bài viết sẽ mang lại thông tin hữu ích đến bạn đọc. 

Còn bao nhiêu ngày nữa đến Tết Giáp Thìn 2024? Đếm ngược Tết 2024

Nguồn: Invert.vn

Đồng Phục Trang Anh

Gửi bình luận của bạn

(*) yêu cầu nhập

Nội dung bình luận (*)
Họ tên
Email
CÙNG CHUYÊN MỤC

Nháy mắt Phải (Mắt phải giật) ở Nam & Nữ điềm gì? Hên hay Xui?

23 Tháng Giêng, 2024 10

Nhắc đến việc giật mắt, nhiều người tự hỏi liệu đó là dấu hiệu may mắn hay điềm xấu đang đến gần? Có ý kiến cho rằng do cơ địa, nhưng cũng có quan điểm cho rằng dự báo tương lai. 

Nháy mắt Trái (Mắt trái giật) ở Nam & Nữ điềm gì? Hên hay Xui?

23 Tháng Giêng, 2024 2

Hiện tượng nháy mắt trái hay mắt bên trái giật ở nam hay nữ theo khung thời gian, báo hiệu một điềm tương ứng với khung thời gian đó, có thể là điềm báo may mắn hoặc xui? 

Bảng giá vàng PNJ SJC 9999 24K 18K 14K 10K Hôm nay

21 Tháng Hai, 2024 45

Cập nhật bảng giá vàng hôm nay gồm tất cả các loại vàng như PNJ SJC 9999 24K 18K 14K 10K mới nhất ở TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng và 63 tỉnh thành chính xác.., giúp bạn tra cứu dễ dàng và nhanh chóng.

Cho ACC liên quân full tướng Free, tặng Nick liên quan VIP miễn phí (02/2024)

16 Tháng Hai, 2024 802

Chúng tôi Cho Nick liên quan miễn phí Full tướng, Full trang phục miễn phí, bạn có thể sử dụng hoàn toàn miễn phí. Hơn 1000 Acc tha hồ lựa.

Cho Acc Free Fire Miễn Phí - Tặng ACC FF Free VIP Mới (02/2024)

1 Tháng Hai, 2024 963

Free Fire là một trong những game sinh tồn đứng vị trí TOP 1 hiện tại. Chính vì vậy, số lượng người mong đợi sự kiện cho acc ff miễn phí tăng lên đáng kể để có trải nghiệm mượt mà hơn. 

Đáp án Heo Đi Học MoMo hôm nay vừa cập nhật sáng nay

21 Tháng Hai, 2024 0

Đáp án momo hay đáp án cho Heo đi thi là một trong những từ khoá được mọi người đặc biệt tìm kiếm khi tham gia trò chơi trên ví điện tử Momo. Chương trình này cũng đang được cải tạo, chuyển đổi để trở thành chuyên mục Trường học Heo đất.

Dự Án Tại Tây Ninh