Chính sách - Quản lý

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Bến Cát năm 2021

Bạn đang tìm kiếm bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại thị xã Bến Cát năm 2021, nhằm tra cứu thông tin. Chúng tôi Invert cập nhật mới Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Bến Cát từ ​Quyết định 1180/QĐ-UBND của tỉnh Bình Dương.

Mới đây, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Bến Cát, theo quyết định Quyết định 1180/QĐ-UBND. Cụ thể

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Bến Cát, với các nội dung chính như sau:

1. Diện tích phân bổ các loại đất trong năm 2021 (Đính kèm Phụ lục 1).

2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2021

a) Diện tích thu hồi đất năm 2021 (Đính kèm Phụ lục 2).

b) Danh mục công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 (Đính kèm Phụ lục 2a).

c) Vị trí các khu thu hồi đất được xác định theo Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Bến Cát tỷ lệ 1/25.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Bến Cát; đảm bảo phù hợp với Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021

a) Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất (Đính kèm Phụ lục 3).

b) Danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2021 (Đính kèm Phụ lục 3a).

c) Vị trí các khu đất chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Bến Cát tỷ lệ 1/25.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Bến Cát đảm bảo phù hợp với Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát có trách nhiệm:

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất dược phê duyệt.

2. Thực hiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất, cấp giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

3. Tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực về tổ chức, quản lý nhà nước về đất đai; quy định cụ thể trách nhiệm của từng ngành trong tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất; giám sát môi trường trong quá trình triển khai kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo cho sử dụng đất bền vững.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Công thương, Y tế, Giáo dục va Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát; Thủ trưởng các ban ngành, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm đưa Quyết định này lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. 

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Bến Cát năm 2021

PHÓNG TO

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Bến Cát năm 2021

Thế giới ngày càng chuộng sống ở ngoại ô, người Việt còn chần chừ điều gì nữa?

Nguồn: Invert.vn

Gửi bình luận của bạn

(*) yêu cầu nhập

Nội dung bình luận (*)
Họ tên
Email
Xem theo Khu Vực Bình Dương
Đất nền dự án Bến Cát
Xem thêm dự án
CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá bán & cho thuê các dự án căn hộ Quận 9 mới nhất (10/2021)

15 Th10, 2021 0

Đội ngũ Invert cập nhật mới tại thời điểm tháng 10/2021 về giá bán và giá cho thuê chi tiết các dự án căn hộ chung cư tại khu vực Quận 9 cũ (nay thuộc Thành phố Thủ Đức).