Game

Code Anime Souls Simulator Miễn phí Mới Nhất (03/2024): Cách nhập code

Anime Souls Simulator là một tựa game trực tuyến, cho phép người chơi tham gia vào các cuộc phiêu lưu và chiến đấu trong thế giới của anime. Để nhận thêm nhiều vật phẩm, hãy cùng INVERT nhanh tay nhập ngay những mã code trò chơi này trong bài viết sau.

Code Anime Souls Simulator mới nhất (03/2024)

Trình trạng Mã code Quà tặng
Mới

update37

Quà ngẫu nhiên 
Mới

HALLOWEENBATTLEPASS

Quà ngẫu nhiên 
Mới

update36

Quà ngẫu nhiên 
Mới update35 Redeem for 50 of All Potions
Mới sorryforworld7 Redeem for 50 of All Potions, 30 Magic Essences, 30 Spirit Orbs, 30 Red Eyes, 100 Duel Points, 100 Bloods, 100 Skill Spins, 100 Passive Rolls, 100 Curse Tokens, 250 Coins
Mới 120klikes Redeem for 20 of All Potions, 20 Magic Essences, 20 Spirit Orbs, 20 Red Eyes, 100 Skill Spins, 100 Passive Rolls, 100 Curse Tokens, 100 Bloods, 100 Duel Points, and 250 Coins
Mới update34 Redeem for 30 of All Potions, 10 Magic Essences, 10 Spirit Orbs, 10 Red Eyes, 30 Enchantment Tokens, 50 Duel Points, 50 Bloods, 100 Curse Tokens, 100 Passive Rolls, 100 Skill Spins, and 150 Coins
Mới battlepass3season Redeem for 50 off All Potions, 10 Spirit Orbs, 10 Red Eyes, 100 Skill Spins, 100 Passive Rolls, 100 Curse Tokens, 100 Bloods, 100 Duel Points, 100 Enchantment Tokens, and 150 Coins
Mới update33 Redeem for 30 of each Potion, 10 Spirit Orbs, 10 Red Eyes, 30 Enchantment Tokens, and more
Mới mazter_upgrader Redeem for 30 of each Potion, 10 Spirit Orbs, 10 Red Eyes, 30 Enchantment Tokens, and more
Còn trong thời gian sử dụng update31 Đổi lấy 30 lọ cho mỗi Potion và các phần thưởng bổ sung trong trò chơi!
Còn trong thời gian sử dụng update30 Đổi lấy 30 lọ cho mỗi Potion, 50 điểm Duel Points, 30 Enchantment Tokens, 50 Bloods, 100 Curse Tokens, 100 Passive Rolls, 100 Skill Spins và 150 Coins
Còn trong thời gian sử dụng SHUTDOWN Đổi lấy 15 Passive Rolls, 15 Potionss và 20 Coins
Còn trong thời gian sử dụng update29 Đổi lấy 10 lọ của mỗi Potion, 10 Skill Spins, 10 Passive Rolls, 10 Souls, 10 Skill Spins và 20 Coins
Còn trong thời gian sử dụng sorryforupd29delay Đổi lấy 15 Passive Rolls, 15 Potionss và 20 Coins
Còn trong thời gian sử dụng update28 Đổi lấy 10 lọ của mỗi Potion, 10 Skill Spins, 10 Passive Rolls, 10 Souls, 10 Skill Spins và 20 Coins
Còn trong thời gian sử dụng heroandluckbug Đổi lấy 15 Passive Rolls, 15 Potionss và 20 Coins
Còn trong thời gian sử dụng update27 Đổi lấy 10 của mỗi Potion, 10 Skill Spins, 10 Passive Rolls, 10 Souls, 10 Skill Spins và 20 Coins
Còn trong thời gian sử dụng surpriseshutdown Đổi lấy 15 Passive Rolls, 15 Potionss và 20 Coins
Còn trong thời gian sử dụng update26 Đổi lấy 10 lọ của mỗi Potion, 10 Skill Spins, 10 Passive Rolls, 10 Souls, 10 Skill Spins và 20 Coins
Còn trong thời gian sử dụng shieldheroes Đổi lấy 15 Passive Rolls, 15 Potionss và 20 Coins
Còn trong thời gian sử dụng update25 Đổi lấy 10 của mỗi Potion, 10 Skill Spins, 10 Passive Rolls, 10 Souls, 10 Skill Spins và 20 Coins
Còn trong thời gian sử dụng update24 Đổi lấy 10 lọ của mỗi Potion, 10 Skill Spins, 10 Passive Rolls, 10 Souls, 10 Skill Spins và 20 Coins
Còn trong thời gian sử dụng 110klikes Đổi lấy 10 Passive Rolls, 10 Potionss và 20 Coins
Còn trong thời gian sử dụng shutdownoffixes Đổi lấy 15 Passive Rolls, 15 Potionss và 20 Coins
Còn trong thời gian sử dụng themaztershutdown Đổi lấy 10 Passive Rolls, 10 Potionss và 20 Coins
Còn trong thời gian sử dụng UPDATE23 Đổi lấy 10 lọ của mỗi Potion, 10 Skill Spins, 10 Passive Rolls, 10 Souls, 10 Skill Spins và 20 Coins
Còn trong thời gian sử dụng 50kdcmembers Đổi lấy 15 Passive Rolls, 15 Potionss và 20 Coins
Còn trong thời gian sử dụng UPDATE 22 Đổi lấy 10 lọ của mỗi Potion, 10 Skill Spins, 10 Passive Rolls, 10 Souls, 10 Skill Spins và 20 Coins
Còn trong thời gian sử dụng sorryforthequests Đổi lấy 15 Passive Rolls, 15 Potionss và 20 Coins
Còn trong thời gian sử dụng update20 Đổi lấy 10 lọ của mỗi Potion, 10 Skill Spins, 10 Passive Rolls, 10 Souls, 10 Skill Spins và 20 Coins
Còn trong thời gian sử dụng bruhheroranks Đổi lấy 15 Passive Rolls, 15 Potionss và 20 Coins
Còn trong thời gian sử dụng update18 Đổi lấy 10 lọ của mỗi Potion, 10 Skill Spins, 10 Passive Rolls, 10 Souls, 10 Skill Spins và 20 Coins
Còn trong thời gian sử dụng heroesbug Đổi lấy 15 Passive Rolls, 15 Potionss và 20 Coins
Còn trong thời gian sử dụng theshutdown

Đổi lấy Bloods miễn phí

Còn trong thời gian sử dụng update17 Đổi lấy 10 lọ của mỗi Potions, 10 Skill Spins, 10 Passive Rolls, 10 Souls, 10 Skill Spins và 20 Coins
Còn trong thời gian sử dụng 100KLIKES Đổi lấy 10 Passive Rolls, 10 Potionss và 20 Coins
Còn trong thời gian sử dụng update16 Đổi lấy 10 lọ của mỗi Potion, 10 Skill Spins, 10 Passive Rolls, 10 Souls, 10 Skill Spins và 20 Coins
Còn trong thời gian sử dụng update15 Đổi lấy 10 lọ của mỗi Potion, 10 Skill Spins, 10 Passive Rolls, 10 Souls, 10 Skill Spins và 20 Coins
Còn trong thời gian sử dụng update14 Đổi lấy 10 lọ của mỗi Potion, 10 Skill Spins, 10 Passive Rolls, 10 Souls, 10 Skill Spins và 20 Coins
Còn trong thời gian sử dụng onibeautiful Đổi lấy 15 Passive Rolls, 15 Potionss và 20 Coins
Còn trong thời gian sử dụng mathbeautiful Đổi lấy 15 Passive Rolls, 15 Potionss và 20 Coins
Còn trong thời gian sử dụng 90klikes Đổi lấy 10 Passive Rolls, 10 Potionss và 20 Coins
Còn trong thời gian sử dụng update13 Đổi lấy 10 lọ của mỗi Potion, 10 Skill Spins, 10 Passive Rolls, 10 Souls, 10 Skill Spins và 20 Coins
Còn trong thời gian sử dụng update12 Đổi lấy 10 lọ của mỗi Potion, 10 Skill Spins, 10 Passive Rolls, 10 Souls, 10 Skill Spins và 20 Coins
Còn trong thời gian sử dụng leozimbeautiful Đổi lấy 10 Passive Rolls, 10 Potionss và 20 Coins
Còn trong thời gian sử dụng defenseveryop

Đổi lấy Free Defense Tickets

Còn trong thời gian sử dụng meteorshowers Đổi lấy 10 Passive Rolls, 10 Potionss và 20 Coins
Còn trong thời gian sử dụng update11 Đổi lấy 10 lọ của mỗi Potion, 10 Skill Spins, 10 Passive Rolls, 10 Souls, 10 Skill Spins và 20 Coins
Còn trong thời gian sử dụng swordbugged Đổi lấy 15 Passive Rolls, 15 Potionss và 20 Coins
Còn trong thời gian sử dụng 80klikes Đổi lấy 10 của mỗi Potion, 10 Skill Spins, 10 Passive Rolls, 10 Souls, 10 Skill Spins và 20 Coins
Còn trong thời gian sử dụng morebuffs Đổi lấy 10 Potions, 10 Skill Spins, 10 Passive Rolls và 20 Coins
Còn trong thời gian sử dụng update10 Đổi lấy 10 Potions, 20 Skill Spins, 20 Passive Rolls và 25 Coins
Còn trong thời gian sử dụng infinitesouls Đổi lấy 1 Souls, 10 Skill Spins và 10 Passive Rolls
Còn trong thời gian sử dụng badaccessories Đổi lấy 15 Energy Potionss, 15 Damage Potionss, 20 Passive Rolls và 20 Skill Spins
Còn trong thời gian sử dụng sorryforglobalboss Đổi lấy 10 Potions, 20 Skill Spins, 20 Passive Rolls và 25 Coins

Code Anime Souls Simulator là gì?

Code Anime Souls Simulator là những đoạn mã, số, kí tự được nhà sản xuất game phát hành nhân những sự kiện đặc biệt. Khi nhập những đoạn code này, người chơi sẽ nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn như lượt quay nhân vật, potion, tăng kinh nghiệm,...

Bộ code Anime Souls Simulator mới nhất

1. Code Anime Souls Simulator mới free

HUMWTIXOK
YFTMPFV7V
LPGTCKERW
NL1U7KMIB
OWONWAHQK
HPUU3H08Y
XYRLSCVJN
TEIT9HDGK
GYSGMLAGL
CTST48MZU

2. Gift Code Anime Souls Simulator Vip

E3XTXUJCG
WQGJNEECS
BICSDP30L
VI0AU84FY
SCTCWRE5K
N8TVSMGTX
0V0HZ6IXE
PVVIOHFMA
J8VKOHFP1
1A0OELKEU

3. Code Anime Souls Simulator Wiki

3HZJQSIDI
ZDTEQYGAJ
S5GHNECLT
KBX3NYKEY
O4XMSLXMM
LBVNWKOYN
DWTVGEZ8B
VF0FEMKRG
VGM5UKR0K
PYYFVNNHO
EJUK7WHEW
LABDTJUNV
RV3PBJWWY
W9RHFUY7H
ORPOTKENN
MLEPKIRWL
UYRKYK8VE
ED4ROWBQF

4. Code Anime Souls Simulator X free

update6—Redeem for 6 of each Potion, 15 Skill Spins, and 15 Passive Rolls
60klikes—Redeem for 8 of each Boost and 20 Spins
update7—Redeem for 10 of each Boost and Spins
UPDATE6—Redeem for All Energy Boosts and Spins
update5—Redeem for All Energy Boosts and Spins
THXGUYS1—Redeem for 15 Skill Spins
update9—Redeem for 10 of each Potion, 20 Skill Spins, and 20 Passive Rolls
update8—Redeem for 10 of each Potion, 10 Skill Spins, 10 Passive Rolls, and a Coin Boost
update7—Redeem for 10 of each Potion, 20 Skill Spins, and 20 Passive Rolls
70klikes—Redeem for 10 of each Potion, 20 Skill Spins, 10x Coins, and 20 Passive Rolls

5. Code Anime Souls Simulator Halloween

subpaidos—Redeem for 10 Spins
35klikes—Redeem for Potions and Energy
sorryforkaido—Redeem for Potions and Energy
update2—Redeem for Potions and Energy
10kfavorites—Redeem for Potions and Energy
THXGUYS2—Redeem for 15 Skill Spins
45klikes—Redeem for 10 Skill Spins and 1 of each Potion
sorryforshutdowns2—Redeem for 4 Luck Potions and 1 Sill Reset
UPDATE3—Redeem for Spins and Potions
UPDATE3DELAY—Redeem for Spins and Potions

6. Anime Souls Simulator X Passive

1KMEMBERS—Redeem for 50 Energy & 1 Energy Pot
1KLIKES—Redeem for 150 souls and free potion
1KACTIVES—Redeem for 2 Energy Potions
1KFAVORITES—Redeem for 1 Luck Potion
50KVISITS—Redeem for 1 Damage Potion
RELEASE—Redeem for 50 Souls & 1 Luck Potion
freespins—Redeem for x3 skill spins
15klikes—Redeem for a skill Potion and 3 Energy Potions
OPENSAMU—Redeem for 100 Energy & Free Damage

7. Cho acc chứa code Anime Souls Simulator

ACC Anime Souls Simulator Roblox miễn phí: noidaolysongnh9883@gmail.com – Mật khẩu: caimuloowu3984
ACC Anime Souls Simulator Roblox miễn phí: tranhonghanh9197@gmail.com – MK: 19911997
ACC Anime Souls Simulator Roblox miễn phí: taolaboo1s – MK: Toan1208
ACC Anime Souls Simulator Roblox miễn phí: gavinhowell44@gmail.com – MK: brdafagaab5
ACC Anime Souls Simulator Roblox miễn phí: tronglong7817 – MK: khocuoa9173
ACC Anime Souls Simulator Roblox miễn phí: beribanagmet – MK: pervinnagmet15
ACC Anime Souls Simulator Roblox miễn phí: xehoihonxedap@gmail.com – MK: 123456
ACC Anime Souls Simulator Roblox miễn phí: rickandmorty6 – MK: coolrick666
ACC Anime Souls Simulator Roblox miễn phí: michael2019 – MK: 0234587412abc
ACC Anime Souls Simulator Roblox miễn phí: tuananhtb@gmail.com – MK: afg57jud
ACC Anime Souls Simulator Roblox miễn phí: nhoxnuocpro123 – MK: 1679214152
ACC Anime Souls Simulator Roblox miễn phí: myanh@gmail.com – Pass: ANHU54
ACC Anime Souls Simulator Roblox miễn phí: 284tnt@gmail.com – Pass: tnt@473#0
ACC Anime Souls Simulator Roblox miễn phí: Talamabu0976@gmail.com – Pass: mabu76
ACC Anime Souls Simulator Roblox miễn phí: asahara@gmail.com – Pass: h587TT
ACC Anime Souls Simulator Roblox miễn phí: HDCachchoicom – Pass: hdcachchoicomvn
ACC Anime Souls Simulator Roblox miễn phí: canicon.21 – Pass: omeromer21
ACC Anime Souls Simulator Roblox miễn phí: hinhngoc03@gmail.com – Mật khẩu: hoanghinh24
ACC Anime Souls Simulator Roblox miễn phí: cuongss2@gmail.com – Mật khẩu: funteofun
ACC Anime Souls Simulator Roblox miễn phí: cmonster@gmail.com – Mật khẩu: 554533
ACC Anime Souls Simulator Roblox miễn phí: phamhuykhang7283 – Mật khẩu: huykhang2832
ACC Anime Souls Simulator Roblox miễn phí: hitlermaulanh15@gmail.com – Mật khẩu: Hitler12
ACC Anime Souls Simulator Roblox miễn phí: dachotoiniemtin – Mật khẩu: vicuocsong87
ACC Anime Souls Simulator Roblox miễn phí: lamgico83737@gmail.com – Mật khẩu: luonchodaoi88383
ACC Anime Souls Simulator Roblox miễn phí: pokemon4ever72@gmail.com – Mật khẩu: pokemon4ever

Hướng dẫn nhập code Anime Souls Simulator chi tiết

- Hướng dẫn nhanh

Đầu tiên, bạn mở Anime Souls X -> Bấm vào biểu tượng giỏ hàng (Shop) -> Ấn chọn nút Codes -> Nhập mã code vào ô Insert Code Here -> Bấm Send để nhận thưởng là hoàn tất. 

- Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Trước tiên, bạn khởi động Anime Souls Simulator X trên Roblox -> Nhấn vào biểu tượng Giỏ hàng ở góc bên trái của giao diện chính.

Khởi động Anime Souls Simulator X trên Roblox -> Nhấn vào biểu tượng Giỏ hàng.
Khởi động Anime Souls Simulator X trên Roblox -> Nhấn vào biểu tượng Giỏ hàng.

Bước 2: Kế đến, bạn ấn chọn Codes ở góc dưới bên phải của cửa sổ Shop.

Ấn chọn Codes ở góc dưới bên phải của cửa sổ Shop.
Ấn chọn Codes ở góc dưới bên phải của cửa sổ Shop.

Bước 3: Sau đó, bạn nhập chính xác mã code Anime Souls X vào ô "Insert Code Here".

Nhập chính xác mã code Anime Souls X vào ô "Insert Code Here".
Nhập chính xác mã code Anime Souls X vào ô "Insert Code Here".

Bước 4: Cuối cùng, bạn ấn chọn send để nhận thưởng trong trò chơi là hoàn thành.

Nhấn chọn send để nhận thưởng trong trò chơi là hoàn thành.
Nhấn chọn send để nhận thưởng trong trò chơi là hoàn thành.

Những lưu ý khi nhập code Anime Souls Simulator

Khi nhập mã code Anime Souls Simulator, bạn cần lưu ý những điều sau:

  • Kiểm tra thời hạn: Đảm bảo mã vẫn còn hiệu lực trước khi nhập. Mã hết hạn sẽ không nhận được phần thưởng.
  • Nhập chính xác: Đảm bảo nhập mã đúng và đầy đủ, tránh việc nhập sai gây mất phần thưởng.
  • Mỗi mã chỉ dùng một lần: Bạn hãy sử dụng mã cẩn thận vì mỗi mã chỉ có quyền dùng một lần. Nếu gặp vấn đề, bạn liên hệ đội ngũ hỗ trợ của trò chơi.

Câu hỏi thường gặp khi nhập code Anime Souls Simulator

1. Nhận code Anime Souls Simulator mới ở đâu?

Để nhận thêm code cho Anime Souls Simulator, bạn có thể:

  • Follow trang Twitter chính thức của Anime Souls Simulator.
  • Tham gia máy chủ Discord của cộng đồng game thủ.
  • Theo dõi các bài viết trên INVERT để cập nhật code mới và liên tục.

2. Code Anime Souls Simulator sử dụng trong bao lâu?

Mỗi mã code trong Anime Souls X đều có thời hạn sử dụng riêng, tùy theo quy định của nhà phát triển. Để biết thông tin chi tiết, bạn hãy kiểm tra thường xuyên trên trang web chính thức hoặc các kênh thông tin khác của cộng đồng game.

3. Tại sao nhập code Anime Souls Simulator không có thưởng?

Những lí do thường gặp khiến bạn nhập code Anime Souls Simulator không có thưởng:

  • Nhập sai mã: Hãy kiểm tra lại mã đã nhập, có thể bạn đã nhập sai hoặc có lỗi chính tả.
  • Mã hết hạn: Mã có thời hạn sử dụng ngắn, hãy kiểm tra xem mã vẫn còn hiệu lực không.
  • Giới hạn sử dụng: Một số mã có giới hạn số lần sử dụng, nếu đã nhập hoặc vượt quá giới hạn, mã sẽ không còn hoạt động.

Trên đây là những mã code Anime Souls Simulator mới, còn hiệu lực. Hy vọng bài viết giúp các game thủ nhận được phần thưởng hấp dẫn như lượt quay, potion và vật phẩm để nâng cấp trang bị nhân vật của mình.

Còn bao nhiêu ngày nữa đến Tết Giáp Thìn 2024? Đếm ngược Tết 2024

Nguồn: Invert.vn

Đồng Phục Trang Anh

Gửi bình luận của bạn

(*) yêu cầu nhập

Nội dung bình luận (*)
Họ tên
Email
CÙNG CHUYÊN MỤC

Bảng giá vàng PNJ SJC 9999 24K 18K 14K 10K Hôm nay

24 Tháng Tư, 2024 196

Cập nhật bảng giá vàng hôm nay gồm tất cả các loại vàng như PNJ SJC 9999 24K 18K 14K 10K mới nhất ở TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng và 63 tỉnh thành chính xác.., giúp bạn tra cứu dễ dàng và nhanh chóng.

Đáp án Heo Đi Học MoMo hôm nay vừa cập nhật sáng nay

24 Tháng Tư, 2024 0

Đáp án momo hay đáp án cho Heo đi thi là một trong những từ khoá được mọi người đặc biệt tìm kiếm khi tham gia trò chơi trên ví điện tử Momo. Chương trình này cũng đang được cải tạo, chuyển đổi để trở thành chuyên mục Trường học Heo đất.

Cách hủy đơn hàng trên Tiktok đơn giản, nhanh chóng

1 Tháng Tư, 2024 0

Mua sắm trực tuyến trên các nền tảng thương mại điện tử, đặc biệt là TikTok, đã trở thành một nhu cầu thiết yếu của nhiều người. Tuy nhiên, đôi khi bạn cần hủy một đơn hàng vì một số lý do không mong muốn. Để thực hiện điều này, hãy cùng INVERT tìm hiểu ngay trong bài viết sau.

Thanh toán Google Adwords bằng thẻ gì? Cách thanh toán an toàn

26 Tháng Ba, 2024 0

Thanh toán Google Adwords bằng thẻ gì là một trong những câu hỏi được rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp quan tâm. Do đó, hãy cùng INVERT giải đáp các thắc mắc ngay trong bài viết sau bạn nhé!

Thumbnail là gì? Tips thiết kế Thumbnail thu hút người xem

3 Tháng Tư, 2024 0

Ngày nay, Thumbnail là một phần quan trọng được sử dụng phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội. Vậy thuật ngữ này là gì? Hãy cùng INVERT giải đáp các thắc mắc thông qua bài viết sau.

Donate là gì? Hướng dẫn cách donate cho Streamer yêu thích

2 Tháng Tư, 2024 0

Donate là một trong những thuật ngữ được nhiều người biết đến trong các buổi live stream. Vậy từ này có nghĩa là gì? Hãy cùng INVERT giải đáp các thắc mắc thông qua bài viết sau.

Dự Án Tại TP. Hồ Chí Minh