Tài liệu

Đáp án Heo Đi Học MoMo hôm nay vừa cập nhật sáng nay

Đáp án momo hay đáp án cho Heo đi thi là một trong những từ khoá được mọi người đặc biệt tìm kiếm khi tham gia trò chơi trên ví điện tử Momo. Chương trình này cũng đang được cải tạo, chuyển đổi để trở thành chuyên mục Trường học Heo đất.

INVERT vừa cập nhật đáp án chính xác cho heo đi học & đi thi hôm nay (ngày 4/12/2023), bạn sẽ đón nhận cơ hội nhận quà hấp dẫn khi trả lời đúng 3 câu hỏi, cùng tham khảo ngay nhé.

Đáp án Momo hôm nay ngày 4/12/2023

Đáp án ngày 04/12/2023:

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 04/12: 1A, 2B, 3C

+ Tháng 12 Tuần 1: Văn Hóa (04/12 - 10/12): 1A, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Tháng 12 Tuần 1: Chinh Phục Olympia (04/12 - 10/12):

- Thử Thách 1: 1C, 2B, 3C

- Thử Thách 2: 1A, 2C, 3B

- Thử Thách 3: 1B, 2C, 3B

+ Học Đầu Tư Tài Chính - Rinh Thưởng Đến 1 Triệu (27/11 - 07/12): 1C, 2A, 3B, 4A, 5B, 6B, 7A

+ Học Tiếng Anh Ngày 04/12: 1A, 2A, 3A

Đáp án ngày 03/12/2023:

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 03/12: 1C, 2B, 3C

+ Tháng 11 Tuần 4: Sức Khỏe (27/11 - 03/12): 1B, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Tháng 11 Tuần 4: Đi Tìm Triệu Phú (27/11 - 03/12): 1C, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Chinh Phục Olympia Tháng 11 (24/11 - 03/12):

- Thử Thách 1: 1B, 2B, 3C

- Thử Thách 2: 1B, 2C, 3B

- Thử Thách 3: 1A, 2A, 3C

- Thử Thách 4: 1B, 2A, 3C, 4C, 5B

+ Học Đầu Tư Tài Chính - Rinh Thưởng Đến 1 Triệu (27/11 - 07/12): 1C, 2A, 3B, 4A, 5B, 6B, 7A

+ Học Tiếng Anh Ngày 03/12: 1B, 2C, 3A

Đáp án ngày 02/12/2023:

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 02/12: 1A, 2C, 3A

+ Tháng 11 Tuần 4: Sức Khỏe (27/11 - 03/12): 1B, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Tháng 11 Tuần 4: Đi Tìm Triệu Phú (27/11 - 03/12): 1C, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Chinh Phục Olympia Tháng 11 (24/11 - 03/12):

- Thử Thách 1: 1B, 2B, 3C

- Thử Thách 2: 1B, 2C, 3B

- Thử Thách 3: 1A, 2A, 3C

- Thử Thách 4: 1B, 2A, 3C, 4C, 5B

+ Học Đầu Tư Tài Chính - Rinh Thưởng Đến 1 Triệu (27/11 - 07/12): 1C, 2A, 3B, 4A, 5B, 6B, 7A

+ Học Tiếng Anh Ngày 02/12: 1C, 2A, 3B

Đáp án ngày 01/12/2023:

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 01/12: 1C, 2C, 3A

+ Tháng 11 Tuần 4: Sức Khỏe (27/11 - 03/12): 1B, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Tháng 11 Tuần 4: Đi Tìm Triệu Phú (27/11 - 03/12): 1C, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Chinh Phục Olympia Tháng 11 (24/11 - 03/12):

- Thử Thách 1: 1B, 2B, 3C

- Thử Thách 2: 1B, 2C, 3B

- Thử Thách 3: 1A, 2A, 3C

- Thử Thách 4: 1B, 2A, 3C, 4C, 5B

+ Học Đầu Tư Tài Chính - Rinh Thưởng Đến 1 Triệu (27/11 - 07/12): 1C, 2A, 3B, 4A, 5B, 6B, 7A

+ Học Tiếng Anh Ngày 01/12: 1C, 2A, 3B

Đáp án ngày 30/11/2023:

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 30/11: 1A, 2B, 3A

+ Tháng 11 Tuần 4: Sức Khỏe (27/11 - 03/12): 1B, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Tháng 11 Tuần 4: Đi Tìm Triệu Phú (27/11 - 03/12): 1C, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Chinh Phục Olympia Tháng 11 (24/11 - 03/12):

- Thử Thách 1: 1B, 2B, 3C

- Thử Thách 2: 1B, 2C, 3B

- Thử Thách 3: 1A, 2A, 3C

+ Học Đầu Tư Tài Chính - Rinh Thưởng Đến 1 Triệu (27/11 - 07/12): 1C, 2A, 3B, 4A, 5B, 6B, 7A

+ Học Tiếng Anh Ngày 30/11: 1C, 2B, 3B

Đáp án ngày 29/11/2023:

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 29/11: 1A, 2A, 3C

+ Tháng 11 Tuần 4: Sức Khỏe (27/11 - 03/12): 1B, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Tháng 11 Tuần 4: Đi Tìm Triệu Phú (27/11 - 03/12): 1C, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Chinh Phục Olympia Tháng 11 (24/11 - 03/12):

- Thử Thách 1: 1B, 2B, 3C

- Thử Thách 2: 1B, 2C, 3B

- Thử Thách 3: 1A, 2A, 3C

+ Học Đầu Tư Tài Chính - Rinh Thưởng Đến 1 Triệu (27/11 - 07/12): 1C, 2A, 3B, 4A, 5B, 6B, 7A

+ Học Tiếng Anh Ngày 29/11: 1B, 2A, 3A

Đáp án ngày 28/11/2023:

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 28/11: 1A, 2C, 3C

+ Tháng 11 Tuần 4: Sức Khỏe (27/11 - 03/12): 1B, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Tháng 11 Tuần 4: Đi Tìm Triệu Phú (27/11 - 03/12): 1C, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Chinh Phục Olympia Tháng 11 (24/11 - 03/12):

- Thử Thách 1: 1B, 2B, 3C

- Thử Thách 2: 1B, 2C, 3B

- Thử Thách 3: 1A, 2A, 3C

+ Học Đầu Tư Tài Chính - Rinh Thưởng Đến 1 Triệu (27/11 - 07/12): 1C, 2A, 3B, 4A, 5B, 6B, 7A

+ Học Tiếng Anh Ngày 28/11: 1A, 2A, 3C

Đáp án ngày 27/11/2023:

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 27/11: 1C, 2C, 3A

+ Tháng 11 Tuần 4: Sức Khỏe (27/11 - 03/12): 1B, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Tháng 11 Tuần 4: Đi Tìm Triệu Phú (27/11 - 03/12): 1C, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Chinh Phục Olympia Tháng 11 (24/11 - 03/12):

- Thử Thách 1: 1B, 2B, 3C

- Thử Thách 2: 1B, 2C, 3B

- Thử Thách 3: 1A, 2A, 3C

+ Học Đầu Tư Tài Chính - Rinh Thưởng Đến 1 Triệu (27/11 - 07/12): 1C, 2A, 3B, 4A, 5B, 6B, 7A

+ Học Tiếng Anh Ngày 27/11: 1B, 2C, 3B

Đáp án ngày 26/11/2023:

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 26/11: 1A, 2C, 3B

+ Tháng 11 Tuần 3: Nhà Giáo (20/11 - 26/11): 1B, 2C, 3B, 4A, 5C

+ Tháng 11 Tuần 3: Đi Tìm Triệu Phú (20/11 - 26/11): 1A, 2B, 3B, 4C, 5B

+ Chinh Phục Olympia Tháng 11 (24/11 - 03/12):

- Thử Thách 1: 1B, 2B, 3C

- Thử Thách 2: 1B, 2C, 3B

- Thử Thách 3: 1A, 2A, 3C

+ Học Tiếng Anh Ngày 26/11: 1C, 2A, 3B

Đáp án ngày 25/11/2023:

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 25/11: 1C, 2C, 3B

+ Tháng 11 Tuần 3: Nhà Giáo (20/11 - 26/11): 1B, 2C, 3B, 4A, 5C

+ Tháng 11 Tuần 3: Đi Tìm Triệu Phú (20/11 - 26/11): 1A, 2B, 3B, 4C, 5B

+ Chinh Phục Olympia Tháng 11 (24/11 - 03/12):

- Thử Thách 1: 1B, 2B, 3C

- Thử Thách 2: 1B, 2C, 3B

- Thử Thách 3: 1A, 2A, 3C

+ Học Tiếng Anh Ngày 25/11: 1C, 2B, 3A

Đáp án ngày 24/11/2023:

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 24/11: 1A, 2C, 3A

+ Tháng 11 Tuần 3: Nhà Giáo (20/11 - 26/11): 1B, 2C, 3B, 4A, 5C

+ Tháng 11 Tuần 3: Đi Tìm Triệu Phú (20/11 - 26/11): 1A, 2B, 3B, 4C, 5B

+ Chinh Phục Olympia Tháng 11 (24/11 - 03/12):

- Thử Thách 1: 1B, 2B, 3C

- Thử Thách 2: 1B, 2C, 3B

- Thử Thách 3: 1A, 2A, 3C

+ Học Tiếng Anh Ngày 24/11: 1B, 2A, 3B

Đáp án ngày 23/11/2023:

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 23/11: 1C, 2C, 3A

+ Tháng 11 Tuần 3: Nhà Giáo (20/11 - 26/11): 1B, 2C, 3B, 4A, 5C

+ Tháng 11 Tuần 3: Đi Tìm Triệu Phú (20/11 - 26/11): 1A, 2B, 3B, 4C, 5B

+ Vui Ngày Nhà Giáo - 100% Rinh Thưởng (17/11 - 23/11): 1C, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Học Tiếng Anh Ngày 23/11: 1B, 2A, 3C

Đáp án ngày 22/11/2023:

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 22/11: 1A, 2B, 3B

+ Tháng 11 Tuần 3: Nhà Giáo (20/11 - 26/11): 1B, 2C, 3B, 4A, 5C

+ Tháng 11 Tuần 3: Đi Tìm Triệu Phú (20/11 - 26/11): 1A, 2B, 3B, 4C, 5B

+ Tháng Bình Đẳng Giới - Đố Dễ Thưởng To (15/11 - 22/11): 1B, 2C, 3A, 4B, 5B, 6C, 7A, 8B

+ Vui Ngày Nhà Giáo - 100% Rinh Thưởng (17/11 - 23/11): 1C, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Học Tiếng Anh Ngày 22/11: 1C, 2A, 3C

Đáp án ngày 21/11/2023:

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 21/11: 1C, 2A, 3A

+ Tháng 11 Tuần 3: Nhà Giáo (20/11 - 26/11): 1B, 2C, 3B, 4A, 5C

+ Tháng 11 Tuần 3: Đi Tìm Triệu Phú (20/11 - 26/11): 1A, 2B, 3B, 4C, 5B

+ Tháng Bình Đẳng Giới - Đố Dễ Thưởng To (15/11 - 22/11): 1B, 2C, 3A, 4B, 5B, 6C, 7A, 8B

+ Vui Ngày Nhà Giáo - 100% Rinh Thưởng (17/11 - 23/11): 1C, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Học Tiếng Anh Ngày 21/11: 1A, 2B, 3C

Đáp án ngày 20/11/2023:

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 20/11: 1B, 2C, 3A

+ Tháng 11 Tuần 3: Nhà Giáo (20/11 - 26/11): 1B, 2C, 3B, 4A, 5C

+ Tháng 11 Tuần 3: Đi Tìm Triệu Phú (20/11 - 26/11): 1A, 2B, 3B, 4C, 5B

+ Tháng Bình Đẳng Giới - Đố Dễ Thưởng To (15/11 - 22/11): 1B, 2C, 3A, 4B, 5B, 6C, 7A, 8B

+ Vui Ngày Nhà Giáo - 100% Rinh Thưởng (17/11 - 23/11): 1C, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Học Tiếng Anh Ngày 20/11: 1B, 2A, 3B

Đáp án ngày 19/11/2023:

- Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 19/11: 1C, 2B, 3B

+ Tháng 11 Tuần 2: Nam Giới (13/11 - 19/11): 1A, 2B, 3B, 4C, 5A

+ Tháng 11 Tuần 2: Đi Tìm Triệu Phú (13/11 - 19/11): 1B, 2C, 3C, 4B, 5C

+ Tháng Bình Đẳng Giới - Đố Dễ Thưởng To (15/11 - 22/11): 1B, 2C, 3A, 4B, 5B, 6C, 7A, 8B

+ Vui Ngày Nhà Giáo - 100% Rinh Thưởng (17/11-23/11): 1C, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Học Tiếng Anh Ngày 19/11: 1B, 2A, 3C 

Đáp án ngày 18/11/2023:

- Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 18/11: 1B, 2B, 3B

+ Tháng 11 Tuần 2: Nam Giới (13/11 - 19/11): 1A, 2B, 3B, 4C, 5A

+ Tháng 11 Tuần 2: Đi Tìm Triệu Phú (13/11 - 19/11): 1B, 2C, 3C, 4B, 5C

+ Tháng Bình Đẳng Giới - Đố Dễ Thưởng To (15/11 - 22/11): 1B, 2C, 3A, 4B, 5B, 6C, 7A, 8B

+ Vui Ngày Nhà Giáo - 100% Rinh Thưởng (17/11-23/11): 1C, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Học Tiếng Anh Ngày 18/11: 1C, 2C, 3A

Đáp án ngày 16/11/2023:

- Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 16/11: 1C, 2C, 3B

+ Tháng 11 Tuần 2: Nam Giới (13/11 - 19/11): 1A, 2B, 3B, 4C, 5A

+ Tháng 11 Tuần 2: Đi Tìm Triệu Phú (13/11 - 19/11): 1B, 2C, 3C, 4B, 5C

+ Tháng Bình Đẳng Giới - Đố Dễ Thưởng To (15/11 - 22/11): 1B, 2C, 3A, 4B, 5B, 6C, 7A, 8B

+ Học Tiếng Anh Ngày 16/11: 1C, 2A, 3B

Đáp án ngày 15/11/2023:

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 15/11: 1A, 2A, 3C

+ Tháng 11 Tuần 2: Nam Giới (13/11 - 19/11): 1A, 2B, 3B, 4C, 5A

+ Tháng 11 Tuần 2: Đi Tìm Triệu Phú (13/11 - 19/11): 1B, 2C, 3C, 4B, 5C

+ Tháng Bình Đẳng Giới - Đố Dễ Thưởng To (15/11 - 22/11): 1B, 2C, 3A, 4B, 5B, 6C, 7A, 8B

+ Học Tiếng Anh Ngày 15/11: 1C, 2C, 3A

Đáp án ngày 14/11/2023:

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 14/11: 1A, 2C, 3B

+ Tháng 11 Tuần 2: Nam giới (13/11 - 19/11): 1A, 2B, 3B, 4C, 5A

+ Tháng 11 Tuần 2: Đi Tìm Triệu Phú (13/11 - 19/11): 1B, 2C, 3C, 4B, 5C

+ Học Tiếng Anh Ngày 14/11: 1C, 2A, 3B

Đáp án ngày 13/11/2023:

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 13/11: 1C, 2A, 3B

+ Tháng 11 Tuần 2: Nam giới (13/11 - 19/11): 1A, 2B, 3B, 4C, 5A

+ Tháng 11 Tuần 2: Đi Tìm Triệu Phú (13/11 - 19/11): 1B, 2C, 3C, 4B, 5C

+ Học Tiếng Anh Ngày 13/11: 1A, 2B, 3A

Đáp án ngày 12/11/2023:

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 12/11: 1C, 2A, 3A

+ Tháng 11 Tuần 1: Độc Thân (06/11 - 12/11): 1C, 2B, 3C, 4A, 5C

+ Tháng 11 Tuần 1: Đi Tìm Triệu Phú (06/11 - 12/11): 1A, 2B, 3A, 4B, 5C

+ Học Tiếng Anh Ngày 12/11: 1B, 2A, 3C

Đáp án ngày 11/11/2023:

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 11/11: 1A, 2B, 3C

+ Tháng 11 Tuần 1: Độc Thân (06/11 - 12/11): 1C, 2B, 3C, 4A, 5C

+ Tháng 11 Tuần 1: Đi Tìm Triệu Phú (06/11 - 12/11): 1A, 2B, 3A, 4B, 5C

+ Học Tiếng Anh Ngày 11/11: 1A, 2C, 3C

Đáp án ngày 10/11/2023:

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 10/11: 1A, 2C, 3B

+ Tháng 11 Tuần 1: Độc Thân (06/11 - 12/11): 1C, 2B, 3C, 4A, 5C

+ Tháng 11 Tuần 1: Đi Tìm Triệu Phú (06/11 - 12/11): 1A, 2B, 3A, 4B, 5C

+ Học Tiếng Anh Ngày 10/11: 1C, 2B, 3A

Đáp án ngày 09/11/2023:

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 09/11: 1A, 2A, 3A

+ Tháng 11 Tuần 1: Độc Thân (06/11 - 12/11): 1C, 2B, 3C, 4A, 5C

+ Tháng 11 Tuần 1: Đi Tìm Triệu Phú (06/11 - 12/11): 1A, 2B, 3A, 4B, 5C

+ Học Tiếng Anh Ngày 09/11: 1B, 2C, 3A

Đáp án ngày 08/11/2023:

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 08/11: 1C, 2C, 3A

+ Tháng 11 Tuần 1: Độc Thân (06/11 - 12/11): 1C, 2B, 3C, 4A, 5C

+ Tháng 11 Tuần 1: Đi Tìm Triệu Phú (06/11 - 12/11): 1A, 2B, 3A, 4B, 5C

+ Học Tiếng Anh Ngày 08/11: 1C, 2C, 3B

Đáp án ngày 07/11/2023:

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 07/11: 1C, 2B, 3B

+ Tháng 11 Tuần 1: Độc Thân (06/11 - 12/11): 1C, 2B, 3C, 4A, 5C

+ Tháng 11 Tuần 1: Đi Tìm Triệu Phú (06/11 - 12/11): 1A, 2B, 3A, 4B, 5C

+ Học Tiếng Anh Ngày 07/11: 1C, 2A, 3B

Đáp án ngày 06/11/2023:

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 06/11: 1A, 2C, 3A

+ Tháng 11 Tuần 1 : Độc thân (06/11 - 12/11): 1C, 2B, 3C, 4A, 5C

+ Tháng 11 Tuần 1: Đi Tìm Triệu Phú (06/11 - 12/11): 1A, 2B, 3A, 4B, 5C

+ Học Tiếng Anh Ngày 06/11: 1B, 2A, 3B

Đáp án ngày 05/11/2023:

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 05/11: 1B, 2B, 3A

+ Tháng 10 Tuần 5: Halloween (30/10 - 05/11): 1B, 2C, 3B, 4A, 5C

+ Tháng 10 Tuần 5: Đi Tìm Triệu Phú (30/10 - 05/11): 1B, 2A, 3B, 4C, 5B

+ Học Tiếng Anh Ngày 05/11: 1A, 2A, 3C

Đáp án ngày 04/11/2023:

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 04/11: 1A, 2A, 3C

+ Tháng 10 Tuần 5: Halloween (30/10 - 05/11): 1B, 2C, 3B, 4A, 5C

+ Tháng 10 Tuần 5: Đi Tìm Triệu Phú (30/10 - 05/11): 1B, 2A, 3B, 4C, 5B

+ Lễ Hội Ma Quái (26/10 - 04/11): 1B, 2A, 3C, 4B, 5B

+ Học Tiếng Anh Ngày 04/11: 1A, 2C, 3B

Đáp án ngày 03/11/2023:

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 03/11: 1B, 2C, 3B

+ Tháng 10 Tuần 5: Halloween (30/10 - 05/11): 1B, 2C, 3B, 4A, 5C

+ Tháng 10 Tuần 5: Đi Tìm Triệu Phú (30/10 - 05/11): 1B, 2A, 3B, 4C, 5B

+ Lễ Hội Ma Quái (26/10 - 04/11): 1B, 2A, 3C, 4B, 5B

+ Học Tiếng Anh Ngày 03/11: 1B, 2A, 3A

Đáp án ngày 02/11/2023:

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 02/11: 1A, 2A, 3A

+ Tháng 10 Tuần 5: Halloween (30/10 - 05/11): 1B, 2C, 3B, 4A, 5C

+ Tháng 10 Tuần 5: Đi Tìm Triệu Phú (30/10 - 05/11): 1B, 2A, 3B, 4C, 5B

+ Lễ Hội Ma Quái (26/10 - 04/11): 1B, 2A, 3C, 4B, 5B

+ Học Tiếng Anh Ngày 02/11: 1A, 2C, 3C

Đáp án ngày 01/11/2023:

+ Heo Đi Học: 1A, 2A, 3A

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 01/11: 1A, 2A, 3A

+ Tháng 10 Tuần 5: Halloween (30/10 - 05/11): 1B, 2C, 3B, 4A, 5C

+ Tháng 10 Tuần 5: Đi Tìm Triệu Phú (30/10 - 05/11): 1B, 2A, 3B, 4C, 5B

+ Lễ Hội Ma Quái (26/10 - 04/11): 1B, 2A, 3C, 4B, 5B

+ Học Tiếng Anh Ngày 01/11: 1C, 2A, 3B

Đáp án ngày 31/10/2023:

+ Heo Đi Học: 1A, 2A, 3A

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 31/10: C - Rừng Đen

+ Tháng 10 Tuần 5: Halloween (30/10 - 05/11): 1B, 2C, 3B, 4A, 5C

+ Tháng 10 Tuần 5: Đi Tìm Triệu Phú (30/10 - 05/11): 1B, 2A, 3B, 4C, 5B

+ Lễ Hội Ma Quái (26/10 - 04/11): 1B, 2A, 3C, 4B, 5B

+ Học Tiếng Anh Ngày 31/10: 1C, 2B, 3C

Đáp án ngày 30/10/2023:

+ Heo Đi Học: 1C, 2B, 3B

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 30/10: B - Sô-cô-la

+ Tháng 10 Tuần 5: Halloween (30/10 - 05/11): 1B, 2A, 3C, 4B, 5B

+ Tháng 10 Tuần 5: Đi Tìm Triệu Phú (30/10 - 05/11): 1B, 2A, 3B, 4C, 5B

+ Lễ Hội Ma Quái (26/10 - 04/11): 1B, 2A, 3C, 4B, 5B

+ Học Tiếng Anh Ngày 30/10: 1A, 2B, 3A

Đáp án ngày 29/10/2023:

+ Heo Đi Học: 1B, 2C, 3A

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 29/10: C - Vitamin E

+ Tháng 10 Tuần 4: Lễ Hội (23/10 - 29/10): 1B, 2C, 3C, 4B, 5C

+ Tháng 10 Tuần 4: Đi Tìm Triệu Phú (23/10 - 29/10): 1A, 2B, 3A, 4B, 5B

+ Khám Phá Đầu Tư - Rinh Quà 1 Triệu (23/10 - 29/10): 1B, 2A, 3A, 4C, 5B, 6C, 7A

+ Lễ Hội Ma Quái (26/10 - 04/11): 1B, 2A, 3C, 4B, 5B

+ Học Tiếng Anh Ngày 29/10: 1B, 2C, 3B

Đáp án ngày 28/10/2023:

+ Heo Đi Học: 1C, 2B, 3A

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 28/10: A - Gái quê

+ Tháng 10 Tuần 4: Lễ Hội (23/10 - 29/10): 1B, 2C, 3C, 4B, 5C

+ Tháng 10 Tuần 4: Đi Tìm Triệu Phú (23/10 - 29/10): 1A, 2B, 3A, 4B, 5B

+ Khám Phá Đầu Tư - Rinh Quà 1 Triệu (23/10 - 29/10): 1B, 2A, 3A, 4C, 5B, 6C, 7A

+ Lễ Hội Ma Quái (26/10 - 04/11): 1B, 2A, 3C, 4B, 5B

+ Học Tiếng Anh Ngày 28/10: 1C, 2B, 3C

Đáp án ngày 27/10/2023:

+ Heo Đi Học: 1C, 2C, 3A

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 27/10: B - Chạy thật nhanh để tìm lối ra

+ Tháng 10 Tuần 4: Lễ hội (23/10 - 29/10): 1B, 2C, 3C, 4B, 5C

+ Tháng 10 Tuần 4: Đi Tìm Triệu Phú (23/10 - 29/10): 1A, 2B, 3A, 4B, 5B

+ Khám phá đầu tư - Rinh quà 1 triệu(23/10-29/10):

1B, 2A, 3A, 4C, 5B, 6C, 7A

+ Lễ hội ma quái(26/10-04/11): 1B, 2A, 3C, 4B, 5B

+ Học Tiếng Anh Ngày 27/10: 1B, 2A, 3A

Đáp án ngày 26/10/2023:

+ Heo Đi Học: 1B, 2C, 3C

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 26/10: B - Gửi em chiếc nón bài thơ

+ Tháng 10 Tuần 4: Lễ hội (23/10 - 29/10): 1B, 2C, 3C, 4B, 5C

+ Tháng 10 Tuần 4: Đi Tìm Triệu Phú (23/10 - 29/10): 1A, 2B, 3A, 4B, 5B

+ Khám phá đầu tư - Rinh quà 1 triệu(23/10-29/10):

1B, 2A, 3A, 4C, 5B, 6C, 7A

+ Lễ hội ma quái(26/10-04/11): 1B, 2A, 3C, 4B, 5B

+ Học Tiếng Anh Ngày 26/10: 1B, 2C, 3A

Đáp án ngày 25/10/2023:

+ Heo Đi Học: 1C, 2C, 3C

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 25/10: B - Áo ngũ thân

+ Tháng 10 Tuần 4: Lễ Hội (23/10 - 29/10): 1B, 2C, 3C, 4B, 5C

+ Tháng 10 Tuần 4: Đi Tìm Triệu Phú (23/10 - 29/10): 1A, 2B, 3A, 4B, 5B

+ Ngày Phái Đẹp - Đố Vui Rinh Lì Xì (18/10 - 25/10): 1C, 2A, 3B, 4B, 5B

+ Khám Phá Đầu Tư - Rinh Quà 1 Triệu (23/10 - 29/10): 1B, 2A, 3A, 4C, 5B, 6C, 7A

+ Học Tiếng Anh Ngày 25/10: 1B, 2B, 3A

Đáp án ngày 24/10/2023:

+ Heo Đi Học: 1B, 2C, 3C

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 24/10: B - Phổi tắc nghẽn mãn tính

+ Tháng 10 Tuần 4: Lễ Hội (23/10 - 29/10): 1B, 2C, 3C, 4B, 5C

+ Tháng 10 Tuần 4: Đi Tìm Triệu Phú (23/10 - 29/10): 1A, 2B, 3A, 4B, 5B

+ Giải Đố Về “Nàng” (18/10 - 24/10): 1A, 2B, 3C, 4A, 5B, 6A

+ Ngày Phái Đẹp - Đố Vui Rinh Lì Xì (18/10 - 25/10): 1C, 2A, 3B, 4B, 5B

+ Khám Phá Đầu Tư - Rinh Quà 1 Triệu (23/10 - 29/10): 1B, 2A, 3A, 4C, 5B, 6C, 7A

+ Học Tiếng Anh Ngày 24/10: 1A, 2B, 3A

Đáp án ngày 23/10/2023:

+ Heo Đi Học: 1B, 2A, 3C

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 23/10: C - 115

+ Tháng 10 Tuần 4: Lễ hội (23/10 - 29/10): 1B, 2C, 3C, 4B, 5C

+ Tháng 10 Tuần 4: Đi Tìm Triệu Phú (23/10 - 29/10): 1A, 2B, 3A, 4B, 5B

+ Giải Đố Về “Nàng” (18/10 - 24/10): 1A, 2B, 3C, 4A, 5B, 6A

+ Ngày Phái Đẹp - Đố Vui Rinh Lì Xì (18/10 - 25/10): 1C, 2A, 3B, 4B, 5B

+ Khám phá đầu tư - Rinh quà 1 triệu(23/10-29/10):

1B, 2A, 3A, 4C, 5B, 6C, 7A

+ Học Tiếng Anh Ngày 23/10: 1C, 2B, 3A

Đáp án ngày 22/10/2023:

+ Heo Đi Học: 1B, 2B, 3B

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 22/10: B - Bác Hồ

+ Tháng 10 Tuần 3: 20/10 (16/10 - 22/10): 1C, 2A, 3B, 4A, 5C

+ Tháng 10 Tuần 3: Đi Tìm Triệu Phú (16/10 - 22/10): 1A, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Giải Đố Về “Nàng” (18/10 - 24/10): 1A, 2B, 3C, 4A, 5B, 6A

+ Ngày Phái Đẹp - Đố Vui Rinh Lì Xì (18/10 - 25/10): 1C, 2A, 3B, 4B, 5B

+ Học Tiếng Anh Ngày 22/10: 1B, 2C, 3A

Đáp án ngày 21/10/2023:

+ Heo Đi Học: 1C, 2B, 3C

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 21/10: C - Thu vịnh

+ Tháng 10 Tuần 3: 20/10 (16/10 - 22/10): 1C, 2A, 3B, 4A, 5C

+ Tháng 10 Tuần 3: Đi Tìm Triệu Phú (16/10 - 22/10): 1A, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Giải Đố Về “Nàng” (18/10 - 24/10): 1A, 2B, 3C, 4A, 5B, 6A

+ Ngày Phái Đẹp - Đố Vui Rinh Lì Xì (18/10 - 25/10): 1C, 2A, 3B, 4B, 5B

+ Học Tiếng Anh Ngày 21/10: 1A, 2B, 3A

Đáp án ngày 20/10/2023:

+ Heo Đi Học: 1B, 2A, 3C

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 20/10: A - Em Trong Mắt Tôi

+ Tháng 10 Tuần 3: 20/10 (16/10 - 22/10): 1C, 2A, 3B, 4A, 5C

+ Tháng 10 Tuần 3: Đi Tìm Triệu Phú (16/10 - 22/10): 1A, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Giải Đố Về “Nàng” (18/10 - 24/10): 1A, 2B, 3C, 4A, 5B, 6A

+ Ngày Phái Đẹp - Đố Vui Rinh Lì Xì (18/10 - 25/10): 1C, 2A, 3B, 4B, 5B

+ Học Tiếng Anh Ngày 20/10: 1A, 2B, 3C

Đáp án ngày 19/10/2023:

+ Heo Đi Học: 1A, 2B, 3B

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 19/10: A. Kính Tâm

+ Tháng 10 Tuần 3: 20/10 (16/10 - 22/10): 1C, 2A, 3B, 4A, 5C

+ Tháng 10 Tuần 3: Đi Tìm Triệu Phú (16/10 - 22/10): 1A, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Giải Đố Về "Nàng" (18/10 - 24/10): 1A, 2B, 3C, 4A, 5B, 6A

+ Ngày Phái Đẹp - Đố Vui Rinh Lì Xì (18/10 - 25/10): 1C, 2A, 3B, 4B, 5B

+ Học Tiếng Anh Ngày 19/10: 1B, 2A, 3C

Đáp án ngày 18/10/2023:

+ Heo Đi Học: 1C, 2A, 3B

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 18/10: C - Mất đoạn

+ Tháng 10 Tuần 3: 20/10 (16/10 - 22/10): 1C, 2A, 3B, 4A, 5C

+ Tháng 10 Tuần 3: Đi Tìm Triệu Phú (16/10 - 22/10): 1A, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Giải Đố Về "Nàng" (18/10 - 24/10): 1A, 2B, 3C, 4A, 5B, 6A

+ Ngày Phái Đẹp - Đố Vui Rinh Lì Xì (18/10 - 25/10): 1C, 2A, 3B, 4B, 5B

+ Học Tiếng Anh Ngày 18/10: 1A, 2B, 3C

Đáp án ngày 17/10/2023:

+ Heo Đi Học: 1A, 2C, 3A

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 17/10: B - Liên Hợp Quốc

+ Tháng 10 Tuần 3: 20/10 (16/10 - 22/10): 1C, 2A, 3B, 4A, 5C

+ Tháng 10 Tuần 3: Đi Tìm Triệu Phú (16/10 - 22/10): 1A, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Học Tiếng Anh Ngày 17/10: 1C, 2B, 3C

Đáp án ngày 16/10/2023:

+ Heo Đi Học: 1C, 2B, 3A

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 16/10: A - Nhà Nguyễn

+ Tháng 10 Tuần 3: 20/10 (16/10 - 22/10): 1C, 2A, 3B, 4A, 5C

+ Tháng 10 Tuần 3: Đi Tìm Triệu Phú (16/10 - 22/10): 1A, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Học Tiếng Anh Ngày 16/10: 1C, 2A, 3B

Đáp án ngày 15/10/2023:

+ Heo Đi Học: 1C, 2B, 3C

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 15/10: B - Lý Thần Tông

+ Thi Đố - Hiểu Về Trẻ Khuyết Tật Việt Nam (09/10 - 15/10): 1B, 2A, 3A, 4B, 5A, 6C, 7C, 8C

+ Tháng 10 Tuần 2: Lịch Sử (09/10 - 15/10): 1C, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Tháng 10 Tuần 2: Đi Tìm Triệu Phú (09/10 - 15/10): 1B, 2C, 3C, 4B, 5B

+ Học Tiếng Anh Ngày 15/10: 1C, 2B, 3C

Đáp án ngày 14/10/2023:

+ Heo Đi Học: 1C, 2C, 3A

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 14/10: A - lụa

+ Thi Đố - Hiểu Về Trẻ Khuyết Tật Việt Nam (09/10 - 15/10): 1B, 2A, 3A, 4B, 5A, 6C, 7C, 8C

+ Tháng 10 Tuần 2: Lịch Sử (09/10 - 15/10): 1C, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Tháng 10 Tuần 2: Đi Tìm Triệu Phú (09/10 - 15/10): 1B, 2C, 3C, 4B, 5B

+ Học Tiếng Anh Ngày 14/10: 1B, 2B, 3A

Đáp án ngày 13/10/2023:

+ Heo Đi Học: 1A, 2A, 3B

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 13/10: A - kiến

+ Thi Đố - Hiểu Về Trẻ Khuyết Tật Việt Nam (09/10 - 15/10): 1B, 2A, 3A, 4B, 5A, 6C, 7C, 8C

+ Tháng 10 Tuần 2: Lịch Sử (09/10 - 15/10): 1C, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Tháng 10 Tuần 2: Đi Tìm Triệu Phú (09/10 - 15/10): 1B, 2C, 3C, 4B, 5B

+ Học Tiếng Anh Ngày 13/10: 1B, 2A, 3C

Đáp án ngày 12/10/2023:

+ Heo Đi Học: 1C, 2C, 3A

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 12/10: B - Shift+ F7

+ Thi Đố - Hiểu Về Trẻ Khuyết Tật Việt Nam (09/10 - 15/10): 1B, 2A, 3A, 4B, 5A, 6C, 7C, 8C

+ Tháng 10 Tuần 2: Lịch Sử (09/10 - 15/10): 1C, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Tháng 10 Tuần 2: Đi Tìm Triệu Phú (09/10 - 15/10): 1B, 2C, 3C, 4B, 5B

+ Học Tiếng Anh Ngày 12/10: 1A, 2A, 3C

Đáp án ngày 11/10/2023:

+ Heo Đi Học: 1B, 2C, 3A

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 11/10: A - Ý

+ Thi Đố - Hiểu Về Trẻ Khuyết Tật Việt Nam (09/10 - 15/10): 1B, 2A, 3A, 4B, 5A, 6C, 7C, 8C

+ Tháng 10 Tuần 2: Lịch Sử (09/10 - 15/10): 1C, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Tháng 10 Tuần 2: Đi Tìm Triệu Phú (09/10 - 15/10): 1B, 2C, 3C, 4B, 5B

+ Học Tiếng Anh Ngày 11/10: 1B, 2A, 3C

Đáp án ngày 10/10/2023:

+ Heo Đi Học: 1A, 2B, 3C

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 10/10: C - Máy rửa bát

+ Thi Đố - Hiểu Về Trẻ Khuyết Tật Việt Nam (09/10 - 15/10): 1B, 2A, 3A, 4B, 5A, 6C, 7C, 8C

+ Tháng 10 Tuần 2: Lịch Sử (09/10 - 15/10): 1C, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Tháng 10 Tuần 2: Đi Tìm Triệu Phú (09/10 - 15/10): 1B, 2C, 3C, 4B, 5B

+ Học Tiếng Anh Ngày 10/10: 1A, 2B, 3C

Đáp án ngày 09/10/2023:

+ Heo Đi Học: 1C, 2B, 3A

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 09/10: C - Trái Đất

+ Thi Đố - Hiểu Về Trẻ Khuyết Tật Việt Nam (09/10 - 15/10): 1B, 2A, 3A, 4B, 5A, 6C, 7C, 8C

+ Tháng 10 Tuần 2: Lịch Sử (09/10 - 15/10): 1C, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Tháng 10 Tuần 2: Đi Tìm Triệu Phú (09/10 - 15/10): 1B, 2C, 3C, 4B, 5B

+ Học Tiếng Anh Ngày 09/10: 1B, 2A, 3C

Đáp án ngày 07/10/2023:

+ Heo Đi Học: 1C, 2B, 3C

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 07/10: B - Phạm Xuân Ẩn

+ Tháng 10 Tuần 1: Thể Thao (02/10 - 08/10): 1C, 2A, 3B, 4C, 5B

+ Tháng 10 Tuần 1: Đi Tìm Triệu Phú (02/10 - 08/10): 1B, 2C, 3B, 4C, 5C

+ Học Tiếng Anh Ngày 07/10: 1A, 2C, 3C

Đáp án ngày 06/10/2023:

+ Heo Đi Học: 1C, 2A, 3B

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 06/10: B - Nước vôi

+ Tháng 10 Tuần 1: Thể Thao (02/10 - 08/10): 1C, 2A, 3B, 4C, 5B

+ Tháng 10 Tuần 1: Đi Tìm Triệu Phú (02/10 - 08/10): 1B, 2C, 3B, 4C, 5C

+ Học Tiếng Anh Ngày 06/10: 1A, 2B, 3C

Đáp án ngày 05/10/2023:

+ Heo Đi Học: 1B, 2C, 3A

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 05/10: A - Dưa,dừa

+ Hội Đố Trăng Rằm - Ẵm Cỗ Heo Vàng (29/09 - 05/10): 1B, 2C, 3A, 4A, 5C

+ Tháng 10 Tuần 1: Thể Thao (02/10 - 08/10): 1C, 2A, 3B, 4C, 5B

+ Tháng 10 Tuần 1: Đi Tìm Triệu Phú (02/10 - 08/10): 1B, 2C, 3B, 4C, 5C

+ Học Tiếng Anh Ngày 05/10: 1A, 2A, 3C

Đáp án ngày 04/10/2023:

+ Heo Đi Học: 1B, 2A, 3B

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 04/10: C - Ctrl + B

+ Hội Đố Trăng Rằm - Ẵm Cỗ Heo Vàng (29/09 - 05/10): 1B, 2C, 3A, 4A, 5C

+ Tháng 10 Tuần 1: Thể Thao (02/10 - 08/10): 1C, 2A, 3B, 4C, 5B

+ Tháng 10 Tuần 1: Đi Tìm Triệu Phú (02/10 - 08/10): 1B, 2C, 3B, 4C, 5C

+ Học Tiếng Anh Ngày 04/10: 1C, 2C, 3B

Đáp án ngày 03/10/2023:

+ Heo Đi Học: 1B, 2A, 3B

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 03/10: A - mm

+ Hội Đố Trăng Rằm - Ẵm Cỗ Heo Vàng (29/09 - 05/10): 1B, 2C, 3A, 4A, 5C

+ Tháng 10 Tuần 1: Thể Thao (02/10 - 08/10): 1C, 2A, 3B, 4C, 5B

+ Tháng 10 Tuần 1: Đi Tìm Triệu Phú (02/10 - 08/10): 1B, 2C, 3B, 4C, 5C

+ Học Tiếng Anh Ngày 03/10: 1C, 2A, 3B

Đáp án ngày 02/10/2023:

+ Heo Đi Học: 1C, 2A, 3A

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 02/10: B - Tảo hôn

+ Hội Đố Trăng Rằm - Ẵm Cỗ Heo Vàng (29/09 - 05/10): 1B, 2C, 3A, 4A, 5C

+ Tháng 10 Tuần 1 Thể Thao: 1C, 2A, 3B, 4C, 5B

+ Học Tiếng Anh Ngày 02/10: 1B, 2B, 3A

Đáp án ngày 01/10/2023:

+ Heo Đi Học: 1B, 2C, 3A

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 01/10: B - Thái

+ Đi Tìm Triệu Phú (25/09 - 01/10): 1A, 2B, 3A, 4C, 5C

+ Tuần 4: Làm Đẹp (25/09 - 01/10): 1A, 2B, 3C, 4C, 5A

+ Hội Đố Trăng Rằm - Ẵm Cỗ Heo Vàng (29/09 - 05/10): 1B, 2C, 3A, 4A, 5C

+ Học Tiếng Anh Ngày 01/10: 1B, 2C, 3A

Đáp án ngày 30/09/2023:

+ Heo Đi Học: 1A, 2A, 3C

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 30/09: A - 4 tuổi

+ Đi Tìm Triệu Phú (25/09 - 01/10): 1A, 2B, 3A, 4C, 5C

+ Tuần 4: Làm Đẹp (25/09 - 01/10): 1A, 2B, 3C, 4C, 5A

+ Đố Vui Lên 4 - Khui Quà 4 Triệu (21/09 - 30/09): 1C, 2B, 3B, 4A, 5A, 6C, 7A

+ Hội Đố Trăng Rằm - Ẵm Cỗ Heo Vàng (29/09 - 05/10): 1B, 2C, 3A, 4A, 5C

+ Học Tiếng Anh Ngày 30/09: 1A, 2B, 3B

Đáp án ngày 29/09/2023:

+ Heo Đi Học: 1B, 2C, 3B

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 29/09: A - Đăng tải bài viết của mình

+ Đi Tìm Triệu Phú (25/09 - 01/10): 1A, 2B, 3A, 4C, 5C

+ Tuần 4: Làm Đẹp (25/09 - 01/10): 1A, 2B, 3C, 4C, 5A

+ Đố Vui Lên 4 - Khui Quà 4 Triệu (21/09 - 30/09): 1C, 2B, 3B, 4A, 5A, 6C, 7A

+ Hội Đố Trăng Rằm - Ẵm Cỗ Heo Vàng (29/09 - 05/10): 1B, 2C, 3A, 4A, 5C

+ Học Tiếng Anh Ngày 29/09: 1C, 2B, 3C

Đáp án ngày 27/09/2023:

+ Heo Đi Học: 1B, 2C, 3C

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 27/09: C - Ví Nhân Ái

+ Đi Tìm Triệu Phú (25/09 - 01/10): 1A, 2B, 3A, 4C, 5C

+ Tuần 4: Làm Đẹp (25/09 - 01/10): 1A, 2B, 3C, 4C, 5A

+ Đố Vui Lên 4 - Khui Quà 4 Triệu (21/09 - 30/09): 1C, 2B, 3B, 4A, 5A, 6C, 7A

+ Học Tiếng Anh Ngày 27/09: 1A, 2B, 3B

Đáp án ngày 26/09/2023:

+ Heo Đi Học: 1A, 2C, 3C

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 26/09: A - Vui tươi

+ Đi Tìm Triệu Phú (25/09 - 01/10): 1A, 2B, 3A, 4C, 5C

+ Tuần 4: Làm Đẹp (25/09 - 01/10): 1A, 2B, 3C, 4C, 5A

+ Đố Vui Lên 4- Khui Quà 4 Triệu (21/09 - 30/09): 1C, 2B, 3B, 4A, 5A, 6C, 7A

+ Học Tiếng Anh Ngày 26/09: 1B, 2C, 3B

Đáp án ngày 25/09/2023:

+ Heo Đi Học: 1B, 2B, 3B

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 25/09: C - Tây Ninh

+ Đi Tìm Triệu Phú (25/09 - 01/10): 1A, 2B, 3A, 4C, 5C

+ Tuần 4: Làm Đẹp (25/09 - 01/10): 1A, 2B, 3C, 4C, 5A

+ Đố Vui Lên 4- Khui Quà 4 Triệu (21/09 - 30/09): 1C, 2B, 3B, 4A, 5A, 6C, 7A

+ Học Tiếng Anh Ngày 25/09: 1A, 2A, 3B

Đáp án ngày 24/09/2023:

+ Heo Đi Học: 1C, 2C, 3B

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 24/09: A - 3

+ Đi Tìm Triệu Phú (18/09 - 24/09): 1C, 2B, 3A, 4C, 5C

+ Tuần 3: Sinh Nhật (18/09 - 24/09): 1B, 2C, 3B, 4C, 5A

+ Đố vui lên 4- Khui quà 4 triệu: 1C, 2B, 3B, 4A, 5A, 6C, 7A

+ Học Tiếng Anh Ngày 24/09: 1C, 2C, 3B

Đáp án ngày 23/09/2023:

+ Heo Đi Học: 1A, 2B, 3A

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 23/09: A - John Nash

+ Đi Tìm Triệu Phú (18/09 - 24/09): 1C, 2B, 3A, 4C, 5C

+ Tuần 3: Sinh Nhật (18/09 - 24/09): 1B, 2C, 3B, 4C, 5A

+ Đố Vui Môi Trường - Rinh Quà Sống Tốt (15/09 - 23/09): 1A, 2C, 3A, 4C, 5A, 6B, 7C

+ Đố vui lên 4- Khui quà 4 triệu: 1C, 2B, 3B, 4A, 5A, 6C, 7A

+ Học Tiếng Anh Ngày 23/09: 1C, 2B, 3A

Đáp án ngày 22/09/2023:

+ Heo Đi Học: 1B, 2C, 3A

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 22/09: A - Doãn Nho

+ Đi Tìm Triệu Phú (18/09 - 24/09): 1C, 2B, 3A, 4C, 5C

+ Tuần 3: Sinh Nhật (18/09 - 24/09): 1B, 2C, 3B, 4C, 5A

+ Đố Vui Môi Trường - Rinh Quà Sống Tốt (15/09 - 23/09): 1A, 2C, 3A, 4C, 5A, 6B, 7C

+ Đố vui lên 4- Khui quà 4 triệu: 1C, 2B, 3B, 4A, 5A, 6C, 7A

+ Học Tiếng Anh Ngày 22/09: 1B, 2B, 3B

Đáp án ngày 21/09/2023:

+ Heo Đi Học: 1B, 2C, 3A

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 21/09: C - Chiếc thuyền ngoài xa

+ Đi Tìm Triệu Phú (18/09 - 24/09): 1C, 2B, 3A, 4C, 5C

+ Tuần 3: Sinh Nhật (18/09 - 24/09): 1B, 2C, 3B, 4C, 5A

+ Đố Vui Môi Trường - Rinh Quà Sống Tốt (15/09 - 23/09): 1A, 2C, 3A, 4C, 5A, 6B, 7C

+ Đố vui lên 4- Khui quà 4 triệu: 1C, 2B, 3B, 4A, 5A, 6C, 7A

+ Học Tiếng Anh Ngày 21/09: 1A, 2A, 3C

Đáp án ngày 20/09/2023:

+ Heo Đi Học: 1A, 2B, 3C

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 20/09: C - Speaker

+ Đi Tìm Triệu Phú (18/09 - 24/09): 1C, 2B, 3A, 4C, 5C

+ Tuần 3: Sinh Nhật (18/09 - 24/09): 1B, 2C, 3B, 4C, 5A

+ Đố Vui Môi Trường - Rinh Quà Sống Tốt (15/09 - 23/09): 1A, 2C, 3A, 4C, 5A, 6B, 7C

+ Học Tiếng Anh Ngày 20/09: 1A, 2C, 3B

Đáp án ngày 19/09/2023:

+ Heo Đi Học: 1B, 2A, 3C

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 19/09: C - Dừa sợi

+ Đi Tìm Triệu Phú (18/09 - 24/09): 1C, 2B, 3A, 4C, 5C

+ Tuần 3: Sinh Nhật (18/09 - 24/09): 1B, 2C, 3B, 4C, 5A

+ Tháng An Toàn Giao Thông - Đố Dễ Thưởng To (10/09 - 18/09): 1C, 2C, 3B, 4B, 5A, 6C, 7A, 8A

+ Đố Vui Môi Trường - Rinh Quà Sống Tốt (15/09 - 23/09): 1A, 2C, 3A, 4C, 5A, 6B, 7C

+ Học Tiếng Anh Ngày 19/09: 1B, 2C, 3B

Đáp án ngày 18/09/2023:

+ Heo Đi Học: 1B, 2B, 3B

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 18/09: B - Mlem mlem

+ Đi Tìm Triệu Phú (18/09 - 24/09): 1C, 2B, 3A, 4C, 5C

+ Tuần 3: Sinh Nhật (18/09 - 24/09): 1B, 2C, 3B, 4C, 5A

+ Tháng An Toàn Giao Thông - Đố Dễ Thưởng To (10/09 - 18/09): 1C, 2C, 3B, 4B, 5A, 6C, 7A, 8A

+ Đố Vui Môi Trường - Rinh Quà Sống Tốt (15/09 - 23/09): 1A, 2C, 3A, 4C, 5A, 6B, 7C

+ Học Tiếng Anh Ngày 18/09: 1B, 2C, 3A

Đáp án ngày 17/09/2023:

+ Heo Đi Học: 1C, 2A, 3C

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 17/09: B - Một loại tiền tệ dùng để quyên góp

+ Đi Tìm Triệu Phú (11/09 - 17/09): 1A, 2B, 3C, 4B, 5A

+ Tuần 2: Ẩm Thực (11/09 - 17/09): 1B, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Tháng An Toàn Giao Thông - Đố Dễ Thưởng To (10/09 - 18/09): 1C, 2C, 3B, 4B, 5A, 6C, 7A, 8A

+ Đố Vui Môi Trường - Rinh Quà Sống Tốt (15/09 - 23/09): 1A, 2C, 3A, 4C, 5A, 6B, 7C

+ Học Tiếng Anh Ngày 17/09: 1A, 2B, 3A

Đáp án ngày 16/09/2023:

+ Heo Đi Học: 1C, 2A, 3B

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 16/09: A - Rất hợp

+ Đi Tìm Triệu Phú (11/09 - 17/09): 1A, 2B, 3C, 4B, 5A

+ Tuần 2: Ẩm Thực (11/09 - 17/09): 1B, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Tháng An Toàn Giao Thông - Đố Dễ Thưởng To (10/09 - 18/09): 1C, 2C, 3B, 4B, 5A, 6C, 7A, 8A

+ Đố Vui Môi Trường - Rinh Quà Sống Tốt (15/09 - 23/09): 1A, 2C, 3A, 4C, 5A, 6B, 7C

+ Học Tiếng Anh Ngày 16/09: 1B, 2C, 3B

Đáp án ngày 15/09/2023:

+ Heo Đi Học: 1C, 2C, 3A

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 15/09: B - 4 tuổi

+ Đi Tìm Triệu Phú (11/09 - 17/09): 1A, 2B, 3C, 4B, 5A

+ Tuần 2: Ẩm Thực (11/09 - 17/09): 1B, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Tháng An Toàn Giao Thông - Đố Dễ Thưởng To (10/09 - 18/09): 1C, 2C, 3B, 4B, 5A, 6C, 7A, 8A

+ Đố Vui Môi Trường - Rinh Quà Sống Tốt (15/09 - 23/09): 1A, 2C, 3A, 4C, 5A, 6B, 7C

+ Học Tiếng Anh Ngày 15/09: 1B, 2B, 3A

Đáp án ngày 14/09/2023:

+ Heo Đi Học: 1A, 2B, 3A

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 14/09: A - Học

+ Đi Tìm Triệu Phú (11/09 - 17/09): 1A, 2B, 3C, 4B, 5A

+ Tuần 2: Ẩm Thực (11/09 - 17/09): 1B, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Tháng An Toàn Giao Thông - Đố Dễ Thưởng To (10/09 - 18/09): 1C, 2C, 3B, 4B, 5A, 6C, 7A, 8A

+ Học Tiếng Anh Ngày 14/09: 1A, 2B, 3C

Đáp án ngày 13/09/2023:

+ Heo Đi Học: 1C, 2C, 3B

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 13/09: C - Thạch cao

+ Đi Tìm Triệu Phú (11/09 - 17/09): 1A, 2B, 3C, 4B, 5A

+ Tuần 2: Ẩm Thực (11/09 - 17/09): 1B, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Tháng An Toàn Giao Thông - Đố Dễ Thưởng To (10/09 - 18/09): 1C, 2C, 3B, 4B, 5A, 6C, 7A, 8A

+ Học Tiếng Anh Ngày 13/09: 1A, 2C, 3B

Đáp án ngày 12/09/2023:

+ Heo Đi Học: 1A, 2B, 3B

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 12/09: A - Cộng đồng Heo Đất Momo

+ Đi Tìm Triệu Phú (11/09 - 17/09): 1A, 2B, 3C, 4B, 5A

+ Tuần 2: Ẩm Thực (11/09 - 17/09): 1B, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Tháng An Toàn Giao Thông - Đố Dễ Thưởng To (10/09 - 18/09): 1C, 2C, 3B, 4B, 5A, 6C, 7A, 8A

+ Học Tiếng Anh Ngày 12/09: 1C, 2C, 3B

Đáp án ngày 11/09/2023:

+ Heo Đi Học: 1A, 2A, 3C

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 11/09: B - Sư tử

+ Đi Tìm Triệu Phú (11/09 - 17/09): 1A, 2B, 3C, 4B, 5A

+ Tuần 2: Ẩm Thực (11/09 - 17/09): 1B, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Tháng An Toàn Giao Thông - Đố Dễ Thưởng To (10/09 - 18/09): 1C, 2C, 3B, 4B, 5A, 6C, 7A, 8A

+ Học Tiếng Anh Ngày 11/09: 1C, 2B, 3A

Đáp án ngày 10/09/2023:

+ Heo Đi Học: 1A, 2C, 3A

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 10/09: C - Sông Sài Gòn

+ Đi Tìm Triệu Phú (04/09 - 10/09): 1B, 2A, 3B, 4C, 5C

+ Tuần 1: Học Đường (04/09 - 10/09): 1C, 2B, 3A, 4C, 5A

+ Tháng An Toàn Giao Thông - Đố Dễ Thưởng To (10/09 - 18/09): 1C, 2C, 3B, 4B, 5A, 6C, 7A, 8A

+ Học Tiếng Anh Ngày 10/09: 1B, 2A, 3C

Đáp án ngày 09/09/2023:

+ Heo Đi Học: 1A, 2C, 3B

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 09/09: B - Cộng đồng Heo Đất Momo

+ Nông Trại Mùa Hè - Đố Vui Khui Nón Độc (28/08 - 06/09):

- Thử Thách 1: Khui Nón Bắp: 1C, 2B, 3A, 4B, 5C

- Thử Thách 2: Khui Nón Dưa Hấu: 1B, 2C, 3A, 4B, 5B

- Thử Thách 3: Khui Nón Thơm: 1A, 2C, 3B, 4B, 5C

+ Đố Vui Môi Trường - Rinh Quà Sống Tốt (01/09 - 09/09): 1B, 2C, 3C, 4B, 5B, 6C, 7A

+ Đi Tìm Triệu Phú (04/09 - 10/09): 1B, 2A, 3B, 4C, 5C

+ Tuần 1: Học Đường (04/09 - 10/09): 1C, 2B, 3A, 4C, 5A

+ Học Tiếng Anh Ngày 09/09: 1C, 2B, 3C

Đáp án ngày 08/09/2023:

+ Heo Đi Học: 1A, 2C, 3B

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 08/09: B - Memory

+ Nông Trại Mùa Hè - Đố Vui Khui Nón Độc (28/08 - 06/09):

- Thử Thách 1: Khui Nón Bắp: 1C, 2B, 3A, 4B, 5C

- Thử Thách 2: Khui Nón Dưa Hấu: 1B, 2C, 3A, 4B, 5B

- Thử Thách 3: Khui Nón Thơm: 1A, 2C, 3B, 4B, 5C

+ Đố Vui Môi Trường - Rinh Quà Sống Tốt (01/09 - 09/09): 1B, 2C, 3C, 4B, 5B, 6C, 7A

+ Đi Tìm Triệu Phú (04/09 - 10/09): 1B, 2A, 3B, 4C, 5C

+ Tuần 1: Học Đường (04/09 - 10/09): 1C, 2B, 3A, 4C, 5A

+ Học Tiếng Anh Ngày 08/09: 1B, 2C, 3B

Đáp án ngày 07/09/2023:

+ Heo Đi Học: 1C, 2B, 3B

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 07/09: C - Pour

+ Nông Trại Mùa Hè - Đố Vui Khui Nón Độc (28/08 - 06/09):

- Thử Thách 1: Khui Nón Bắp: 1C, 2B, 3A, 4B, 5C

- Thử Thách 2: Khui Nón Dưa Hấu: 1B, 2C, 3A, 4B, 5B

- Thử Thách 3: Khui Nón Thơm: 1A, 2C, 3B, 4B, 5C

+ Đố Vui Môi Trường - Rinh Quà Sống Tốt (01/09 - 09/09): 1B, 2C, 3C, 4B, 5B, 6C, 7A

+ Đi Tìm Triệu Phú (04/09 - 10/09): 1B, 2A, 3B, 4C, 5C

+ Tuần 1: Học Đường (04/09 - 10/09): 1C, 2B, 3A, 4C, 5A

+ Học Tiếng Anh Ngày 07/09: 1A, 2C, 3A

Đáp án ngày 06/09/2023:

+ Heo Đi Học: 1B, 2A, 3B

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 06/09: B - Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

+ Nông Trại Mùa Hè - Đố Vui Khui Nón Độc (28/08 - 06/09):

- Thử Thách 1: Khui Nón Bắp: 1C, 2B, 3A, 4B, 5C

- Thử Thách 2: Khui Nón Dưa Hấu: 1B, 2C, 3A, 4B, 5B

- Thử Thách 3: Khui Nón Thơm: 1A, 2C, 3B, 4B, 5C

+ Heo Đất Hỏi Xoáy, Giật Ngay Heo Vàng (28/08 - 06/09): 1B, 2C, 3B, 4B, 5A

+ Đố Vui Môi Trường - Rinh Quà Sống Tốt (01/09 - 09/09): 1B, 2C, 3C, 4B, 5B, 6C, 7A

+ Đi Tìm Triệu Phú (04/09 - 10/09): 1B, 2A, 3B, 4C, 5C

+ Tuần 1: Học Đường (04/09 - 10/09): 1C, 2B, 3A, 4C, 5A

+ Học Tiếng Anh Ngày 06/09: 1A, 2C, 3B

Đáp án ngày 05/09/2023:

+ Heo Đi Học: 1C, 2C, 3A

+ Trường Học Heo Đất:

+ Câu Hỏi Ngày 05/09: A - thầy / bọ / tía

+ Nông Trại Mùa Hè - Đố Vui Khui Nón Độc (28/08 - 06/09):

- Thử Thách 1: Khui Nón Bắp: 1C, 2B, 3A, 4B, 5C

- Thử Thách 2: Khui Nón Dưa Hấu: 1B, 2C, 3A, 4B, 5B

- Thử Thách 3: Khui Nón Thơm: 1A, 2C, 3B, 4B, 5C

+ Heo Đất Hỏi Xoáy, Giật Ngay Heo Vàng (28/08 - 06/09): 1B, 2C, 3B, 4B, 5A

+ Đố Vui Môi Trường - Rinh Quà Sống Tốt (01/09 - 09/09): 1B, 2C, 3C, 4B, 5B, 6C, 7A

+ Đi Tìm Triệu Phú (04/09 - 10/09): 1B, 2A, 3B, 4C, 5C

+ Tuần 1: Học Đường (04/09 - 10/09): 1C, 2B, 3A, 4C, 5A

+ Học Tiếng Anh Ngày 05/09: 1B, 2C, 3B

 I. Các phần quà từ Heo đất Momo

Sau khi trả lời các câu hỏi trong trò chơi Cho Heo đi học (Cho Heo đi thi), bạn sẽ nhận ngay một lượng thức ăn để nuôi heo. Tương ứng với mỗi câu trả lời đúng, bạn sẽ nhận được 100 gram thức ăn, còn nếu như trả lời sai, bạn chỉ nhận được 50 gram. Bên cạnh đó, lượng thức ăn này cũng sẽ được thay đổi tùy theo từng sự kiện khác nhau.

Thông thường, bạn sẽ nhận được 3 câu hỏi mỗi ngày và có thể là nhiều hơn nếu như đó là ngày sự kiện (thứ 5 hàng tuần). Vào ngày này, bạn sẽ nhận được 7 câu hỏi thay vì 3 câu như thông thường.

Heo đi thi Đố vui - Khui quà Thứ 5 hàng tuần, nếu trả lời đúng 07 câu hỏi, bạn nhận ngay:

 • Mã may mắn quay 5 số Học bổng Trăng rằm, mỗi giải trị giá 1 Triệu đồng.
 • 1 Heo Vàng dành cho Heo Trạng Nguyên trả lời đúng cả 7 câu hỏi
 • 100gr lương thực nuôi Heo cho mỗi câu trả lời đúng và 50gr cho mỗi câu trả lời sai.

II. Tổng hợp các đáp án Momo hôm nay 4/09/2023

1. Đáp án Heo đi học ngày hôm nay 4/09/2023

Lưu ý: Chúng tôi cập nhật đáp án Cho Heo đi học & đi thi mỗi ngày, vào lúc 6h-8h sáng hằng ngày giúp bé trả lời đúng các câu hỏi để kiếm lương thực cho Heo Momo nhé.

Đáp án ngày 04/09/2023:

+ Heo đi học : 1A, 2A, 3B

+ Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 04/09/2023: B - 12 bà Mụ

+ Nông trại mùa hè - Đố vui khui nón độc (28/08-06/09):

- Thử thách 1: Khui nón bắp: 1C, 2B, 3A, 4B, 5C

- Thử thách 2: Khui nón dưa hấu: 1B, 2C, 3A, 4B, 5B

- Thử thách 3: Khui nón thơm: 1A, 2C, 3B, 4B, 5C

+ Heo đất hỏi xoáy, giật ngay heo vàng (28/08-06/09): 1B, 2C, 3B, 4B, 5A

+ Đố vui môi trường - Rinh quà sống tốt: 1B, 2C, 3C, 4B, 5B, 6C, 7A

+ Đi tìm triệu phú(04/09-10/09): 1B, 2A, 3B, 4C, 5C

+ Tuần 1: Học đường(04/09-10/09): 1C, 2B, 3A, 4C, 5A

+ Học Tiếng Anh ngày 04/09: 1B, 2C, 3B

Đáp án ngày 03/09/2023:

+ Heo đi học: 1B, 2B, 3C

+ Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 03/09/2023: A - Stamen

+ Tuần 5: Du lịch (28/08-03/09): 1C, 2A, 3B, 4C, 5B

+ Nông trại mùa hè - Đố vui khui nón độc (28/08-06/09):

- Thử thách 1: Khui nón bắp: 1C, 2B, 3A, 4B, 5C

- Thử thách 2: Khui nón dưa hấu: 1B, 2C, 3A, 4B, 5B

- Thử thách 3: Khui nón thơm: 1A, 2C, 3B, 4B, 5C

+ Giải Đố Vi Vu - Săn Quà Tiền Triệu (14/08 - 03/09):

- Thử Thách 1: Lên Rừng: 1C, 2B, 3A, 4A, 5B

- Thử thách 2: Xuống Biển: 1C, 2A, 3A, 4C, 5B

- Thử thách 3: Cẩm nang vi vu: 1B, 2C, 3B, 4A, 5B

+ Heo đất hỏi xoáy, giật ngay heo vàng (28/08-06/09): 1B, 2C, 3B, 4B, 5A

+ Đố vui môi trường - Rinh quà sống tốt: 1B, 2C, 3C, 4B, 5B, 6C, 7A

+ Học Tiếng Anh ngày 03/09: 1B, 2C, 3A

Đáp án ngày 02/09/2023:

+ Heo đi học: 1B, 2B, 3C

+ Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 02/09/2023: A - Bản Tuyên Ngôn độc lập

+ Tuần 5: Du lịch (28/08-03/09): 1C, 2A, 3B, 4C, 5B

+ Nông trại mùa hè - Đố vui khui nón độc (28/08-06/09):

- Thử thách 1: Khui nón bắp: 1C, 2B, 3A, 4B, 5C

- Thử thách 2: Khui nón dưa hấu: 1B, 2C, 3A, 4B, 5B

- Thử thách 3: Khui nón thơm: 1A, 2C, 3B, 4B, 5C

+ Giải Đố Vi Vu - Săn Quà Tiền Triệu (14/08 - 03/09):

- Thử Thách 1: Lên Rừng: 1C, 2B, 3A, 4A, 5B

- Thử thách 2: Xuống Biển: 1C, 2A, 3A, 4C, 5B

- Thử thách 3: Cẩm nang vi vu: 1B, 2C, 3B, 4A, 5B

+ Heo đất hỏi xoáy, giật ngay heo vàng (28/08-06/09): 1B, 2C, 3B, 4B, 5A

+ Đố vui môi trường - Rinh quà sống tốt: 1B, 2C, 3C, 4B, 5B, 6C, 7A

+ Học Tiếng Anh ngày 02/09: 1C, 2B, 3A

Đáp án ngày 01/09/2023:

+ Heo đi học: 1B, 2B, 3B

+ Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 01/09/2023: C - Mỹ

+ Tuần 5: Du lịch (28/08-03/09): 1C, 2A, 3B, 4C, 5B

+ Nông trại mùa hè - Đố vui khui nón độc (28/08-06/09):

- Thử thách 1: Khui nón bắp: 1C, 2B, 3A, 4B, 5C

- Thử thách 2: Khui nón dưa hấu: 1B, 2C, 3A, 4B, 5B

- Thử thách 3: Khui nón thơm: 1A, 2C, 3B, 4B, 5C

+ Giải Đố Vi Vu - Săn Quà Tiền Triệu (14/08 - 03/09):

- Thử Thách 1: Lên Rừng: 1C, 2B, 3A, 4A, 5B

- Thử thách 2: Xuống Biển: 1C, 2A, 3A, 4C, 5B

- Thử thách 3: Cẩm nang vi vu: 1B, 2C, 3B, 4A, 5B

+ Heo đất hỏi xoáy, giật ngay heo vàng (28/08-06/09): 1B, 2C, 3B, 4B, 5A

+ Đố vui môi trường - Rinh quà sống tốt: 1B, 2C, 3C, 4B, 5B, 6C, 7A

+ Học Tiếng Anh ngày 01/09: 1B, 2A, 3B

Đáp án ngày 31/08/2023:

+ Heo đi học: 1B, 2B, 3B

+ Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 31/08/2023: B - Anh em đồng bào(cọc chèo)

+ Tuần 5: Du lịch (28/08-03/09): 1C, 2A, 3B, 4C, 5B

+ Nông trại mùa hè - Đố vui khui nón độc (28/08-06/09):

- Thử thách 1: Khui nón bắp: 1C, 2B, 3A, 4B, 5C

- Thử thách 2: Khui nón dưa hấu: 1B, 2C, 3A, 4B, 5B

- Thử thách 3: Khui nón thơm: 1A, 2C, 3B, 4B, 5C

+ Giải Đố Vi Vu - Săn Quà Tiền Triệu (14/08 - 03/09):

- Thử Thách 1: Lên Rừng: 1C, 2B, 3A, 4A, 5B

- Thử thách 2: Xuống Biển: 1C, 2A, 3A, 4C, 5B

- Thử thách 3: Cẩm nang vi vu: 1B, 2C, 3B, 4A, 5B

+ Heo đất hỏi xoáy, giật ngay heo vàng (28/08-06/09): 1B, 2C, 3B, 4B, 5A

+ Học Tiếng Anh ngày 31/08: 1B, 2A, 3C

Đáp án ngày 30/08/2023:

+ Heo đi học: 1B, 2C, 3C

+ Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 30/08/2023: C - Người mẹ

+ Tuần 5: Du lịch (28/08-03/09): 1C, 2A, 3B, 4C, 5B

+ Nông trại mùa hè - Đố vui khui nón độc (28/08-06/09):

- Thử thách 1: Khui nón bắp: 1C, 2B, 3A, 4B, 5C

- Thử thách 2: Khui nón dưa hấu: 1B, 2C, 3A, 4B, 5B

- Thử thách 3: Khui nón thơm: 1A, 2C, 3B, 4B, 5C

+ Giải Đố Vi Vu - Săn Quà Tiền Triệu (14/08 - 03/09):

- Thử Thách 1: Lên Rừng: 1C, 2B, 3A, 4A, 5B

- Thử thách 2: Xuống Biển: 1C, 2A, 3A, 4C, 5B

- Thử thách 3: Cẩm nang vi vu: 1B, 2C, 3B, 4A, 5B

+ Heo đất hỏi xoáy, giật ngay heo vàng (28/08-06/09): 1B, 2C, 3B, 4B, 5A

+ Học Tiếng Anh ngày 30/08: 1A, 2B, 3C

Đáp án ngày 29/08/2023:

+ Heo đi học: 1A, 2B, 3A

+ Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 29/08/2023: C - Quả đào

+ Tuần 5: Du lịch (28/08-03/09): 1C, 2A, 3B, 4C, 5B

+ Nông trại mùa hè - Đố vui khui nón độc (28/08-06/09):

- Thử thách 1: Khui nón bắp: 1C, 2B, 3A, 4B, 5C

- Thử thách 2: Khui nón dưa hấu: 1B, 2C, 3A, 4B, 5B

- Thử thách 3: Khui nón thơm: 1A, 2C, 3B, 4B, 5C

+ Giải Đố Vi Vu - Săn Quà Tiền Triệu (14/08 - 03/09):

- Thử Thách 1: Lên Rừng: 1C, 2B, 3A, 4A, 5B

- Thử thách 2: Xuống Biển: 1C, 2A, 3A, 4C, 5B

- Thử thách 3: Cẩm nang vi vu: 1B, 2C, 3B, 4A, 5B

+ Heo đất hỏi xoáy, giật ngay heo vàng (28/08-06/09): 1B, 2C, 3B, 4B, 5A

+ Học Tiếng Anh ngày 29/08: 1A, 2C, 3A

Đáp án ngày 28/08/2023:

+ Heo đi học: 1C, 2C, 3A

+ Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 28/08/2023: C - X

+ Chơi Đố Lễ Vui, Khui Thưởng 500k (21/08 - 28/08): 1C, 2B, 3A, 4B, 5C, 6C

+ Tuần 5: Du lịch (28/08-03/09): 1C, 2A, 3B, 4C, 5B

+ Nông trại mùa hè - Đố vui khui nón độc (28/08-06/09):

- Thử thách 1: Khui nón bắp: 1C, 2B, 3A, 4B, 5C

- Thử thách 2: Khui nón dưa hấu: 1B, 2C, 3A, 4B, 5B

- Thử thách 3: Khui nón thơm: 1A, 2C, 3B, 4B, 5C

+ Giải Đố Vi Vu - Săn Quà Tiền Triệu (14/08 - 03/09):

- Thử Thách 1: Lên Rừng: 1C, 2B, 3A, 4A, 5B

- Thử thách 2: Xuống Biển: 1C, 2A, 3A, 4C, 5B

- Thử thách 3: Cẩm nang vi vu: 1B, 2C, 3B, 4A, 5B

+ Heo đất hỏi xoáy, giật ngay heo vàng (28/08-06/09): 1B, 2C, 3B, 4B, 5A

+ Học Tiếng Anh ngày 28/08: 1A, 2C, 3B

Đáp án ngày 27/08/2023:

+ Heo đi học: 1A, 2C, 3C

+ Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 27/08/2023: B - Rắn

+ Đố Vui Thần Tài - 100% Rinh Thưởng (17/08 - 27/08): 1B, 2C, 3B, 4C, 5A, 6C, 7A

+ Đi Tìm Triệu Phú (20/08 - 27/08): 1B, 2B, 3C, 4C, 5B

+ Chơi Đố Lễ Vui, Khui Thưởng 500k (21/08 - 28/08): 1C, 2B, 3A, 4B, 5C, 6C

+ Tuần 4: Thể Thao: 1B, 2A, 3B, 4B, 5A

+ Giải Đố Vi Vu - Săn Quà Tiền Triệu (14/08 - 03/09):

- Thử Thách 1: Lên Rừng: 1C, 2B, 3A, 4A, 5B

- Thử thách 2: Xuống Biển: 1C, 2A, 3A, 4C, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 27/08: 1C, 2A, 3B 

Đáp án ngày 26/08/2023:

+ Heo đi học: 1B, 2C, 3B

+ Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 26/08/2023: A - 1

+ Đố Vui Thần Tài - 100% Rinh Thưởng (17/08 - 27/08): 1B, 2C, 3B, 4C, 5A, 6C, 7A

+ Đi Tìm Triệu Phú (20/08 - 27/08): 1B, 2B, 3C, 4C, 5B

+ Chơi Đố Lễ Vui, Khui Thưởng 500k (21/08 - 28/08): 1C, 2B, 3A, 4B, 5C, 6C

+ Tuần 4: Thể Thao: 1B, 2A, 3B, 4B, 5A

+ Giải Đố Vi Vu - Săn Quà Tiền Triệu (14/08 - 03/09):

- Thử Thách 1: Lên Rừng: 1C, 2B, 3A, 4A, 5B

- Thử thách 2: Xuống Biển: 1C, 2A, 3A, 4C, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 26/08: 1A, 2B, 3A 

Đáp án ngày 25/08/2023:

+ Heo đi học: 1B, 2B, 3C

+ Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 25/08/2023: B - Ngắt nguồn điện

+ Đố Vui Thần Tài - 100% Rinh Thưởng (17/08 - 27/08): 1B, 2C, 3B, 4C, 5A, 6C, 7A

+ Đi Tìm Triệu Phú (20/08 - 27/08): 1B, 2B, 3C, 4C, 5B

+ Chơi Đố Lễ Vui, Khui Thưởng 500k (21/08 - 28/08): 1C, 2B, 3A, 4B, 5C, 6C

+ Tuần 4: Thể Thao: 1B, 2A, 3B, 4B, 5A

+ Giải Đố Vi Vu - Săn Quà Tiền Triệu (14/08 - 03/09):

- Thử Thách 1: Lên Rừng: 1C, 2B, 3A, 4A, 5B

- Thử thách 2: Xuống Biển: 1C, 2A, 3A, 4C, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 25/08: 1B, 2A, 3C

Đáp án ngày 24/08/2023:

+ Heo đi học: 1B, 2A, 3C

+ Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 24/08/2023: A - Đại Tây Dương

+ Đố Vui Thần Tài - 100% Rinh Thưởng (17/08 - 27/08): 1B, 2C, 3B, 4C, 5A, 6C, 7A

+ Đi Tìm Triệu Phú (20/08 - 27/08): 1B, 2B, 3C, 4C, 5B

+ Chơi Đố Lễ Vui, Khui Thưởng 500k (21/08 - 28/08): 1C, 2B, 3A, 4B, 5C, 6C

+ Tuần 4: Thể Thao: 1B, 2A, 3B, 4B, 5A

+ Giải Đố Vi Vu - Săn Quà Tiền Triệu (14/08 - 03/09):

- Thử Thách 1: Lên Rừng: 1C, 2B, 3A, 4A, 5B

- Thử thách 2: Xuống Biển: 1C, 2A, 3A, 4C, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 24/08: 1A, 2C, 3C 

Đáp án ngày 23/08/2023:

+ Heo đi học: 1B, 2C, 3A

+ Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 23/08/2023: C - 12 tiếng

+ Đố Vui Thần Tài - 100% Rinh Thưởng (17/08 - 27/08): 1B, 2C, 3B, 4C, 5A, 6C, 7A

+ Đi Tìm Triệu Phú (20/08 - 27/08): 1B, 2B, 3C, 4C, 5B

+ Chơi Đố Lễ Vui, Khui Thưởng 500k (21/08 - 28/08): 1C, 2B, 3A, 4B, 5C, 6C

+ Tuần 4: Thể Thao: 1B, 2A, 3B, 4B, 5A

+ Giải Đố Vi Vu - Săn Quà Tiền Triệu (14/08 - 03/09):

- Thử Thách 1: Lên Rừng: 1C, 2B, 3A, 4A, 5B

- Thử thách 2: Xuống Biển: 1C, 2A, 3A, 4C, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 23/08: 1B, 2A, 3C

Đáp án ngày 22/08/2023:

+ Heo đi học: 1A, 2C, 3B

+ Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 22/08/2023: B - Trường Sa

+ Đố Vui Thần Tài - 100% Rinh Thưởng (17/08 - 27/08): 1B, 2C, 3B, 4C, 5A, 6C, 7A

+ Đi Tìm Triệu Phú (20/08 - 27/08): 1B, 2B, 3C, 4C, 5B

+ Chơi Đố Lễ Vui, Khui Thưởng 500k (21/08 - 28/08): 1C, 2B, 3A, 4B, 5C, 6C

+ Tuần 4: Thể Thao: 1B, 2A, 3B, 4B, 5A

+ Giải Đố Vi Vu - Săn Quà Tiền Triệu (14/08 - 03/09):

- Thử Thách 1: Lên Rừng: 1C, 2B, 3A, 4A, 5B

- Thử thách 2: Xuống Biển: 1C, 2A, 3A, 4C, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 22/08: 1A, 2B, 3C

Đáp án ngày 21/08/2023:

+ Heo đi học: 1C, 2A, 3C

+ Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 21/08/2023: B - Nguyễn Hiền

+ Đố Vui Thần Tài - 100% Rinh Thưởng (17/08 - 27/08): 1B, 2C, 3B, 4C, 5A, 6C, 7A

+ Đi Tìm Triệu Phú (20/08 - 27/08): 1B, 2B, 3C, 4C, 5B

+ Tuần 4: Thể thao: 1B, 2A, 3B, 4B, 5A

+ Giải Đố Vi Vu - Săn Quà Tiền Triệu (14/08 - 03/09):

- Thử Thách 1: Lên Rừng: 1C, 2B, 3A, 4A, 5B

- Thử thách 2: Xuống biển: 1C, 2A, 3A, 4C, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 21/08: 1A, 2B, 3C

Đáp án ngày 20/08/2023:

+ Heo đi học: 1C, 2C, 3B

+ Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 20/08/2023: B - A hoặc AB

+ Đố Vui Thần Tài - 100% Rinh Thưởng (17/08 - 27/08): 1B, 2C, 3B, 4C, 5A, 6C, 7A

+ Đi Tìm Triệu Phú (20/08 - 27/08): 1B, 2B, 3C, 4C, 5B

+ Tuần 3: Âm Nhạc: 1C, 2A, 3A, 4A, 5B

+ Giải Đố Vi Vu - Săn Quà Tiền Triệu (14/08 - 03/09):

- Thử Thách 1: Lên Rừng: 1C, 2B, 3A, 4A, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 20/08: 1A, 2B, 3B

Đáp án ngày 19/08/2023:

+ Heo đi học: 1A, 2B, 3B

+ Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 19/08/2023: A - Phượng

+ Đố Vui Môi Trường - Rinh Quà Sống Tốt (11/08 - 19/08): 1A, 2A, 3C, 4B, 5C, 6A, 7B

+ Đố Vui Thần Tài - 100% Rinh Thưởng (17/08 - 27/08): 1B, 2C, 3B, 4C, 5A, 6C, 7A

+ Tuần 3: Âm Nhạc: 1C, 2A, 3A, 4A, 5B

+ Giải Đố Vi Vu - Săn Quà Tiền Triệu (14/08 - 03/09):

- Thử Thách 1: Lên Rừng: 1C, 2B, 3A, 4A, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 19/08: 1B, 2C, 3C

Đáp án ngày 18/08/2023:

+ Heo đi học: 1B, 2A, 3B

+ Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 18/08/2023: A - Nha đam

+ Đố Vui Môi Trường - Rinh Quà Sống Tốt (11/08 - 19/08): 1A, 2A, 3C, 4B, 5C, 6A, 7B

+ Đố Vui Thần Tài - 100% Rinh Thưởng (17/08 - 27/08): 1B, 2C, 3B, 4C, 5A, 6C, 7A

+ Tuần 3: Âm Nhạc: 1C, 2A, 3A, 4A, 5B

+ Giải Đố Vi Vu - Săn Quà Tiền Triệu (14/08 - 03/09):

- Thử Thách 1: Lên Rừng: 1C, 2B, 3A, 4A, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 18/08: 1A, 2A, 3C 

Đáp án ngày 17/08/2023:

+ Heo đi học: 1C, 2B, 3B

+ Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 17/08/2023: C - Sở Khanh

+ Đố Vui Môi Trường - Rinh Quà Sống Tốt (11/08 - 19/08): 1A, 2A, 3C, 4B, 5C, 6A, 7B

+ Đố Vui Thần Tài - 100% Rinh Thưởng (17/08 - 27/08): 1B, 2C, 3B, 4C, 5A, 6C, 7A

+ Tuần 3: Âm Nhạc: 1C, 2A, 3A, 4A, 5B

+ Giải Đố Vi Vu - Săn Quà Tiền Triệu (14/08 - 03/09):

- Thử Thách 1: Lên Rừng: 1C, 2B, 3A, 4A, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 17/08: 1C, 2C, 3B

Đáp án ngày 16/08/2023:

- Heo đi học: 1B, 2B, 3B

- Trường học Heo Đất:

- Câu hỏi ngày 16/08/2023: B - Long Khánh

- Đố Vui Môi Trường - Rinh Quà Sống Tốt (11/08 - 19/08): 1A, 2A, 3C, 4B, 5C, 6A, 7B

- Tuần 3: Âm Nhạc: 1C, 2A, 3A, 4A, 5B

- Giải Đố Vi Vu - Săn Quà Tiền Triệu (14/08 - 03/09):

+ Thử Thách 1: Lên Rừng: 1C, 2B, 3A, 4A, 5B

- Học Tiếng Anh ngày 16/08: 1B, 2A, 3A

Đáp án ngày 15/08/2023:

- Heo đi học: 1B, 2B, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 15/08/2023: A - cây cỏ

+ Đố Vui Môi Trường - Rinh Quà Sống Tốt (11/08 - 19/08): 1A, 2A, 3C, 4B, 5C, 6A, 7B

+ Tuần 1: Thời Trang: 1C, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Tuần 2: Phim Ảnh: 1C, 2B, 3B, 4A, 5C

+ Tuần 3: Âm Nhạc: 1C, 2A, 3A, 4A, 5B

+ Vua Thời Trang Tháng 8 (08/08 - 15/08): 1B, 2B, 3C, 4B, 5A, 6C, 7B

+ Giải Đố Vi Vu - Săn Quà Tiền Triệu (14/08 - 03/09):

- Thử Thách 1: Lên Rừng: 1C, 2B, 3A, 4A, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 15/08: 1B, 2B, 3C

Đáp án ngày 13/08/2023:

- Heo đi học: 1B, 2B, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 13/08/2023: B - Quảng Trị

+ Đố Vui Môi Trường - Rinh Quà Sống Tốt (11/08 - 19/08): 1A, 2A, 3C, 4B, 5C, 6A, 7B

+ Tuần 1: Thời Trang: 1C, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Tuần 2: Phim Ảnh: 1C, 2B, 3B, 4A, 5C

+ Vua Thời Trang Tháng 8 (08/08 - 15/08): 1B, 2B, 3C, 4B, 5A, 6C, 7B

+ Học Tiếng Anh ngày 13/08: 1A, 2A, 3B

Đáp án ngày 12/08/2023:

- Heo đi học: 1B, 2B, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 12/08/2023: B - Nhà tù Hoả Lò

+ Đố Vui Môi Trường - Rinh Quà Sống Tốt (11/08 - 19/08): 1A, 2A, 3C, 4B, 5C, 6A, 7B

+ Tuần 1: Thời Trang: 1C, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Tuần 2: Phim Ảnh: 1C, 2B, 3B, 4A, 5C

+ Vua Thời Trang Tháng 8 (08/08 - 15/08): 1B, 2B, 3C, 4B, 5A, 6C, 7B

+ Học Tiếng Anh ngày 12/08: 1C, 2B, 3A

Đáp án ngày 11/08/2023:

- Heo đi học: 1B, 2B, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 11/08/2023: B - Ngô Tất Tố

+ Đố Vui Môi Trường - Rinh Quà Sống Tốt (11/08 - 19/08): 1A, 2A, 3C, 4B, 5C, 6A, 7B

+ Tuần 1: Thời Trang: 1C, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Tuần 2: Phim Ảnh: 1C, 2B, 3B, 4A, 5C

+ Vua Thời Trang Tháng 8 (08/08 - 15/08): 1B, 2B, 3C, 4B, 5A, 6C, 7B

+ Học Tiếng Anh ngày 11/08: 1B, 2C, 3A

Đáp án ngày 10/08/2023:

- Heo đi học: 1B, 2B, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 10/08/2023: B - Kim Trọng

+ Giải Đố Thế Giới Động Vật - Mở Rương Heo Vàng (03/08 - 10/08): 1B, 2C, 3B, 4A, 5B, 6B, 7C

+ Tuần 1: Thời Trang: 1C, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Tuần 2: Phim Ảnh: 1C, 2B, 3B, 4A, 5C

+ Vua Thời Trang Tháng 8 (08/08 - 15/08): 1B, 2B, 3C, 4B, 5A, 6C, 7B

+ Học Tiếng Anh ngày 10/08: 1B, 2C, 3B

 Đáp án ngày 09/08/2023:

- Heo đi học: 1C, 2A, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 09/08/2023: C - Bánh donut

+ Giải Đố Thế Giới Động Vật - Mở Rương Heo Vàng (03/08 - 10/08): 1B, 2C, 3B, 4A, 5B, 6B, 7C

+ Tuần 1: Thời Trang: 1C, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Tuần 2: Phim Ảnh: 1C, 2B, 3B, 4A, 5C

+ Vua Thời Trang Tháng 8 (08/08 - 15/08): 1B, 2B, 3C, 4B, 5A, 6C, 7B

+ Học Tiếng Anh ngày 09/08: 1C, 2B, 3A

Đáp án ngày 08/08/2023:

- Heo đi học: 1A, 2C, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 08/08/2023: C - Đã cọ xát với không khí

+ Giải Đố Thế Giới Động Vật - Mở Rương Heo Vàng (03/08 - 10/08): 1B, 2C, 3B, 4A, 5B, 6B, 7C

+ Tuần 1: Thời trang: 1C, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Tuần 2: Phim ảnh: 1C, 2B, 3B, 4A, 5C

+ Vua thời trang tháng 8: 1B, 2B, 3C, 4B, 5A, 6C, 7B

+ Học Tiếng Anh ngày 08/08: 1C, 2B, 3B 

Đáp án ngày 07/08/2023:

- Heo đi học: 1C, 2B, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 07/08/2023: B - 13 lớp

+ Giải Đố Thế Giới Động Vật - Mở Rương Heo Vàng (03/08 - 10/08): 1B, 2C, 3B, 4A, 5B, 6B, 7C

+ Tuần 1: Thời trang: 1C, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Tuần 2: Phim ảnh: 1C, 2B, 3B, 4A, 5C

+ Học Tiếng Anh ngày 07/08: 1B, 2C, 3B 

Đáp án ngày 06/08/2023:

- Heo đi học: 1C, 2B, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 06/08/2023: C - Michael Jackson

+ Giải Đố Thế Giới Động Vật - Mở Rương Heo Vàng (03/08 - 10/08): 1B, 2C, 3B, 4A, 5B, 6B, 7C

+ Tuần 1: Thời trang: 1C, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 06/08: 1C, 2B, 3A 

Đáp án ngày 05/08/2023:

- Heo đi học: 1A, 2B, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 05/08/2023: B - Everest

+ Giải Đố Thế Giới Động Vật - Mở Rương Heo Vàng (03/08 - 10/08): 1B, 2C, 3B, 4A, 5B, 6B, 7C

+ Tuần 1: Thời trang: 1C, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 05/08: 1C, 2B, 3A

Đáp án ngày 04/08/2023:

- Heo đi học: 1A, 2C, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 04/08/2023: A - 0 điểm

+ Giải Đố Thế Giới Động Vật - Mở Rương Heo Vàng (03/08 - 10/08): 1B, 2C, 3B, 4A, 5B, 6B, 7C

+ Tuần 1: Thời trang: 1C, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 04/08: 1A, 2B, 3B

Đáp án ngày 03/08/2023:

- Heo đi học: 1A, 2C, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 03/08/2023: B - Trường Sa

+ Giải Đố Thế Giới Động Vật - Mở Rương Heo Vàng (03/08 - 10/08): 1B, 2C, 3B, 4A, 5B, 6B, 7C

+ Tuần 1: Thời trang: 1C, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 03/08: 1B, 2C, 3B 

Đáp án ngày 02/08/2023:

- Heo đi học: 1C, 2C, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 02/08/2023: B - Nguyễn Hiền

+ Giải Đố Môi Trường - Đón Mưa Heo Vàng (25/07 - 02/08): 1A, 2C, 3C, 4B, 5B, 6A, 7B

+ Tuần 1: Thời trang: 1C, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 02/08: 1B, 2A, 3C

Đáp án ngày 01/08/2023:

- Heo đi học: 1C, 2C, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 01/08/2023: A - Bình Thuận - Đồng Nai

+ Giải Đố Môi Trường - Đón Mưa Heo Vàng (25/07 - 02/08): 1A, 2C, 3C, 4B, 5B, 6A, 7B

+ Tuần 1: Thời trang: 1C, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 01/08: 1C, 2A, 3A

Đáp án ngày 31/07/2023:

- Heo đi học: 1C, 2C, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 31/07/2023: B - Một loại rau

+ Giải Đố Môi Trường - Đón Mưa Heo Vàng (25/07 - 02/08): 1A, 2C, 3C, 4B, 5B, 6A, 7B

+ Học Tiếng Anh ngày 31/07: 1A, 2B, 3A 

Đáp án ngày 30/07/2023:

- Heo đi học: 1A, 2B, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 30/07/2023: C - Rươi

+ Nhanh Hơn Chớp Tuần 4 Tháng 7 (24/07 - 30/07): 1B, 2C, 3B, 4C, 5A

+ Vượt Cấp Giải Đố (24/07 - 30/07):

- Thử Thách 1: 1B, 2C, 3B, 4A, 5B

- Thử Thách 2: 1B, 2B, 3A, 4B, 5C

- Thử Thách 3: 1B, 2C, 3B, 4A, 5B

+ Thánh Ăn Giải Đố - Săn Thưởng Tiền Mặt (10/07 - 30/07):

- Thử Thách 1: 1B, 2C, 3B, 4A, 5C

- Thử Thách 2: 1B, 2C, 3C, 4A, 5B

- Thử Thách 3: 1C, 2B, 3A, 4A, 5B

+ Giải Đố Môi Trường - Đón Mưa Heo Vàng (25/07 - 02/08): 1A, 2C, 3C, 4B, 5B, 6A, 7B

+ Học Tiếng Anh ngày 30/07: 1A, 2C, 3B

Đáp án ngày 29/07/2023:

- Heo đi học: 1B, 2A, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 29/07/2023: A - Lưu Hữu Phước

+ Nhanh Hơn Chớp Tuần 4 Tháng 7 (24/07 - 30/07): 1B, 2C, 3B, 4C, 5A

+ Vượt Cấp Giải Đố (24/07 - 30/07):

- Thử Thách 1: 1B, 2C, 3B, 4A, 5B

- Thử Thách 2: 1B, 2B, 3A, 4B, 5C

- Thử Thách 3: 1B, 2C, 3B, 4A, 5B

+ Thánh Ăn Giải Đố - Săn Thưởng Tiền Mặt (10/07 - 30/07):

- Thử Thách 1: 1B, 2C, 3B, 4A, 5C

- Thử Thách 2: 1B, 2C, 3C, 4A, 5B

- Thử Thách 3: 1C, 2B, 3A, 4A, 5B

+ Giải Đố Môi Trường - Đón Mưa Heo Vàng (25/07 - 02/08): 1A, 2C, 3C, 4B, 5B, 6A, 7B

+ Học Tiếng Anh ngày 29/07: 1C, 2B, 3B

Đáp án ngày 28/07/2023:

- Heo đi học: 1A, 2C, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 28/07/2023: A - Biến chứng

+ Nhanh Hơn Chớp Tuần 4 Tháng 7 (24/07 - 30/07): 1B, 2C, 3B, 4C, 5A

+ Vượt Cấp Giải Đố (24/07 - 30/07):

- Thử Thách 1: 1B, 2C, 3B, 4A, 5B

- Thử Thách 2: 1B, 2B, 3A, 4B, 5C

- Thử Thách 3: 1B, 2C, 3B, 4A, 5B

+ Thánh Ăn Giải Đố - Săn Thưởng Tiền Mặt (10/07 - 30/07):

- Thử Thách 1: 1B, 2C, 3B, 4A, 5C

- Thử Thách 2: 1B, 2C, 3C, 4A, 5B

- Thử Thách 3: 1C, 2B, 3A, 4A, 5B

+ Giải Đố Môi Trường - Đón Mưa Heo Vàng (25/07 - 02/08): 1A, 2C, 3C, 4B, 5B, 6A, 7B

+ Học Tiếng Anh ngày 28/07: 1C, 2B, 3A

Đáp án ngày 27/07/2023:

- Heo đi học: 1A, 2B, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 27/07/2023: B - Chernobyl

+ Nhanh Hơn Chớp Tuần 4 Tháng 7 (24/07 - 30/07): 1B, 2C, 3B, 4C, 5A

+ Vượt Cấp Giải Đố (24/07 - 30/07):

- Thử Thách 1: 1B, 2C, 3B, 4A, 5B

- Thử Thách 2: 1B, 2B, 3A, 4B, 5C

- Thử Thách 3: 1B, 2C, 3B, 4A, 5B

+ Thánh Ăn Giải Đố - Săn Thưởng Tiền Mặt (10/07 - 30/07):

- Thử Thách 1: 1B, 2C, 3B, 4A, 5C

- Thử Thách 2: 1B, 2C, 3C, 4A, 5B

- Thử Thách 3: 1C, 2B, 3A, 4A, 5B

+ Giải Đố Môi Trường - Đón Mưa Heo Vàng (25/07 - 02/08): 1A, 2C, 3C, 4B, 5B, 6A, 7B

+ Học Tiếng Anh ngày 27/07: 1C, 2A, 3B

Đáp án ngày 26/07/2023:

- Heo đi học: 1C, 2A, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 26/07/2023: B - A và AB

+ Nhanh Hơn Chớp Tuần 4 Tháng 7 (24/07 - 30/07): 1B, 2C, 3B, 4C, 5A

+ Vượt Cấp Giải Đố (24/07 - 30/07):

- Thử Thách 1: 1B, 2C, 3B, 4A, 5B

- Thử Thách 2: 1B, 2B, 3A, 4B, 5C

- Thử Thách 3: 1B, 2C, 3B, 4A, 5B

+ Thánh Ăn Giải Đố - Săn Thưởng Tiền Mặt (10/07 - 30/07):

- Thử Thách 1: 1B, 2C, 3B, 4A, 5C

- Thử Thách 2: 1B, 2C, 3C, 4A, 5B

- Thử Thách 3: 1C, 2B, 3A, 4A, 5B

+ Giải đố môi trường - đón mưa heo vàng(25/7-02/8): 1A, 2C, 3C, 4B, 5B, 6A, 7B

+ Học Tiếng Anh ngày 26/07: 1A, 2C, 3B

Đáp án ngày 25/07/2023:

- Heo đi học: 1A, 2C, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 25/07/2023: A - phượng

+ Nhanh Hơn Chớp Tuần 4 Tháng 7 (24/07 - 30/07): 1B, 2C, 3B, 4C, 5A

+ Vượt Cấp Giải Đố (24/07 - 30/07):

- Thử Thách 1: 1B, 2C, 3B, 4A, 5B

- Thử Thách 2: 1B, 2B, 3A, 4B, 5C

- Thử Thách 3: 1B, 2C, 3B, 4A, 5B

+ Thánh Ăn Giải Đố - Săn Thưởng Tiền Mặt (10/07 - 30/07):

- Thử Thách 1: 1B, 2C, 3B, 4A, 5C

- Thử Thách 2: 1B, 2C, 3C, 4A, 5B

- Thử Thách 3: 1C, 2B, 3A, 4A, 5B

+ Giải đố môi trường - đón mưa heo vàng(25/7-02/8): 1A, 2C, 3C, 4B, 5B, 6A, 7B

+ Học Tiếng Anh ngày 25/07: 1A, 2C, 3B

Đáp án ngày 24/07/2023:

- Heo đi học: 1B, 2A, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 24/07/2023: C - Diễm Xưa

+ Nhanh Hơn Chớp Tuần 4 Tháng 7 (24/07 - 30/07): 1B, 2C, 3B, 4C, 5A

+ Vượt Cấp Giải Đố (24/07 - 30/07):

- Thử Thách 1: 1B, 2C, 3B, 4A, 5B

- Thử Thách 2: 1B, 2B, 3A, 4B, 5C

- Thử Thách 3: 1B, 2C, 3B, 4A, 5B

+ Thánh Ăn Giải Đố - Săn Thưởng Tiền Mặt (10/07 - 30/07):

- Thử Thách 1: 1B, 2C, 3B, 4A, 5C

- Thử Thách 2: 1B, 2C, 3C, 4A, 5B

- Thử Thách 3: 1C, 2B, 3A, 4A, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 24/07: 1B, 2C, 3B

Đáp án ngày 23/07/2023:

- Heo đi học: 1B, 2B, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 23/07/2023: A - Nha đam

+ Nhanh Hơn Chớp Tuần 3 Tháng 7 (17/07 - 23/07): 1C, 2B, 3B, 4A, 5B

+ Giải Đố Giao Thông - Rinh Thưởng 500k (17/07 - 23/07): 1A, 2C, 3B, 4A, 5B

+ Chiến Thần Nhạc Rap (17/07 - 23/07): 1B, 2A, 3C, 4A, 5B

+ Thánh Ăn Giải Đố - Săn Thưởng Tiền Mặt (10/07 - 30/07):

- Thử Thách 1: 1B, 2C, 3B, 4A, 5C

- Thử Thách 2: 1B, 2C, 3C, 4A, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 23/07: 1C, 2B, 3C

Đáp án ngày 22/07/2023:

- Heo đi học: 1B, 2A, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 22/07/2023: C - Sở Khanh

+ Nhanh Hơn Chớp Tuần 3 Tháng 7 (17/07 - 23/07): 1C, 2B, 3B, 4A, 5B

+ Giải Đố Giao Thông - Rinh Thưởng 500k (17/07 - 23/07): 1A, 2C, 3B, 4A, 5B

+ Chiến Thần Nhạc Rap (17/07 - 23/07): 1B, 2A, 3C, 4A, 5B

+ Thánh Ăn Giải Đố - Săn Thưởng Tiền Mặt (10/07 - 30/07):

- Thử Thách 1: 1B, 2C, 3B, 4A, 5C

- Thử Thách 2: 1B, 2C, 3C, 4A, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 22/07: 1C, 2B, 3A

Đáp án ngày 21/07/2023:

- Heo đi học: 1C, 2B, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 21/07/2023: C - Gió mùa Đông Bắc

+ Nhanh Hơn Chớp Tuần 3 Tháng 7 (17/07 - 23/07): 1C, 2B, 3B, 4A, 5B

+ Giải Đố Giao Thông - Rinh Thưởng 500k (17/07 - 23/07): 1A, 2C, 3B, 4A, 5B

+ Chiến Thần Nhạc Rap (17/07 - 23/07): 1B, 2A, 3C, 4A, 5B

+ Thánh Ăn Giải Đố - Săn Thưởng Tiền Mặt (10/07 - 30/07):

- Thử Thách 1: 1B, 2C, 3B, 4A, 5C

- Thử Thách 2: 1B, 2C, 3C, 4A, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 21/07: 1C, 2A, 3C

Đáp án ngày 20/07/2023:

- Heo đi học: 1B, 2C, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 20/07/2023: B - Hoa tường vi

+ Nhanh Hơn Chớp Tuần 3 Tháng 7 (17/07 - 23/07): 1C, 2B, 3B, 4A, 5B

+ Giải Đố Giao Thông - Rinh Thưởng 500k (17/07 - 23/07): 1A, 2C, 3B, 4A, 5B

+ Chiến Thần Nhạc Rap (17/07 - 23/07): 1B, 2A, 3C, 4A, 5B

+ Thánh Ăn Giải Đố - Săn Thưởng Tiền Mặt (10/07 - 30/07):

- Thử Thách 1: 1B, 2C, 3B, 4A, 5C

- Thử Thách 2: 1B, 2C, 3C, 4A, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 20/07: 1B, 2C, 3B

Đáp án ngày 19/07/2023:

- Heo đi học: 1A, 2B, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 19/07/2023: B - Lanh lảnh

+ Nhanh Hơn Chớp Tuần 3 Tháng 7 (17/07 - 23/07): 1C, 2B, 3B, 4A, 5B

+ Giải Đố Giao Thông - Rinh Thưởng 500k (17/07 - 23/07): 1A, 2C, 3B, 4A, 5B

+ Chiến Thần Nhạc Rap (17/07 - 23/07): 1B, 2A, 3C, 4A, 5B

+ Thánh Ăn Giải Đố - Săn Thưởng Tiền Mặt (10/07 - 30/07):

- Thử Thách 1: 1B, 2C, 3B, 4A, 5C

- Thử Thách 2: 1B, 2C, 3C, 4A, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 19/07: 1C, 2A, 3C

Đáp án ngày 18/07/2023:

- Heo đi học: 1B, 2C, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 18/07/2023: C - Bạc

+ Nhanh Hơn Chớp Tuần 3 Tháng 7 (17/07 - 23/07): 1C, 2B, 3B, 4A, 5B

+ Giải Đố Giao Thông - Rinh Thưởng 500k (17/07 - 23/07): 1A, 2C, 3B, 4A, 5B

+ Chiến Thần Nhạc Rap (17/07 - 23/07): 1B, 2A, 3C, 4A, 5B

+ Thánh Ăn Giải Đố - Săn Thưởng Tiền Mặt (10/07 - 30/07):

- Thử Thách 1: 1B, 2C, 3B, 4A, 5C

- Thử Thách 2: 1B, 2C, 3C, 4A, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 18/07: 1B, 2C, 3B

Đáp án ngày 17/07/2023:

- Heo đi học: 1B, 2C, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 17/07/2023: C - Gần

+ Nhanh Hơn Chớp Tuần 3 Tháng 7 (17/07 - 23/07): 1C, 2B, 3B, 4A, 5B

+ Giải Đố Giao Thông - Rinh Thưởng 500k (17/07 - 23/07): 1A, 2C, 3B, 4A, 5B

+ Chiến Thần Nhạc Rap (17/07 - 23/07): 1B, 2A, 3C, 4A, 5B

+ Thánh Ăn Giải Đố - Săn Thưởng Tiền Mặt (10/07 - 30/07):

- Thử Thách 1: 1B, 2C, 3B, 4A, 5C

- Thử Thách 2: 1B, 2C, 3C, 4A, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 17/07: 1B, 2C, 3A 

Đáp án ngày 16/07/2023:

- Heo đi học: 1A, 2C, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 16/07/2023: A - Cầm

+ Phá Đảo Vương Quốc Ngọt Ngào (10/07 - 16/07): 1C, 2B, 3C, 4A, 5C, 6B, 7A

+ Nhanh Hơn Chớp Tuần 2 Tháng 7 (10/07 - 16/07): 1B, 2B, 3B, 4A, 5A

+ Thánh Ăn Giải Đố - Săn Thưởng Tiền Mặt (10/07 - 30/07):

- Thử Thách 1: 1B, 2C, 3B, 4A, 5C

+ Học Tiếng Anh ngày 16/07: 1B, 2C, 3A

Đáp án ngày 15/07/2023:

- Heo đi học: 1C, 2A, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 15/07/2023: C - Mai An Tiêm

+ Phá Đảo Vương Quốc Ngọt Ngào (10/07 - 16/07): 1C, 2B, 3C, 4A, 5C, 6B, 7A

+ Nhanh Hơn Chớp Tuần 2 Tháng 7 (10/07 - 16/07): 1B, 2B, 3B, 4A, 5A

+ Thánh Ăn Giải Đố - Săn Thưởng Tiền Mặt (10/07 - 30/07):

- Thử Thách 1: 1B, 2C, 3B, 4A, 5C

+ Học Tiếng Anh ngày 15/07: 1C, 2B, 3C 

Đáp án ngày 14/07/2023:

- Heo đi học: 1B, 2B, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 14/07/2023: C - Lầu Ngưng Bích

+ Phá Đảo Vương Quốc Ngọt Ngào (10/07 - 16/07): 1C, 2B, 3C, 4A, 5C, 6B, 7A

+ Nhanh Hơn Chớp Tuần 2 Tháng 7 (10/07 - 16/07): 1B, 2B, 3B, 4A, 5A

+ Thánh Ăn Giải Đố - Săn Thưởng Tiền Mặt (10/07 - 30/07):

- Thử Thách 1: 1B, 2C, 3B, 4A, 5C

+ Học Tiếng Anh ngày 14/07: 1B, 2C, 3A

Đáp án ngày 13/07/2023:

- Heo đi học: 1A, 2C, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 13/07/2023: C - Xén

+ Phá Đảo Vương Quốc Ngọt Ngào (10/07 - 16/07): 1C, 2B, 3C, 4A, 5C, 6B, 7A

+ Nhanh Hơn Chớp Tuần 2 Tháng 7 (10/07 - 16/07): 1B, 2B, 3B, 4A, 5A

+ Thánh Ăn Giải Đố - Săn Thưởng Tiền Mặt (10/07 - 30/07):

- Thử Thách 1: 1B, 2C, 3B, 4A, 5C

+ Học Tiếng Anh ngày 13/07: 1C, 2A, 3C 

Đáp án ngày 12/07/2023:

- Heo đi học: 1A, 2A, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 12/07/2023: C - Cò.

+ Phá Đảo Vương Quốc Ngọt Ngào (10/07 - 16/07): 1C, 2B, 3C, 4A, 5C, 6B, 7A

+ Nhanh Hơn Chớp Tuần 2 Tháng 7 (10/07 - 16/07): 1B, 2B, 3B, 4A, 5A

+ Thánh Ăn Giải Đố - Săn Thưởng Tiền Mặt (10/07 - 30/07):

- Thử Thách 1: 1B, 2C, 3B, 4A, 5C

+ Học Tiếng Anh ngày 12/07: 1B, 2A, 3B 

Đán ngày 11/07/2023:

- Heo đi học: 1B, 2C, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 11/07/2023: B - L.

+ Phá Đảo Vương Quốc Ngọt Ngào (10/07 - 16/07): 1C, 2B, 3C, 4A, 5C, 6B, 7A

+ Nhanh Hơn Chớp Tuần 2 Tháng 7 (10/07 - 16/07): 1B, 2B, 3B, 4A, 5A

+ Thánh Ăn Giải Đố - Săn Thưởng Tiền Mặt (10/07 - 30/07):

- Thử Thách 1: 1B, 2C, 3B, 4A, 5C

+ Học Tiếng Anh ngày 11/07: 1C, 2C, 3A

Đáp án ngày 10/07/2023:

- Heo đi học: 1B, 2C, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 10/07/2023: A - CO

+ Phá Đảo Vương Quốc Ngọt Ngào (10/07 - 16/07): 1C, 2B, 3C, 4A, 5C, 6B, 7A

+ Nhanh Hơn Chớp Tuần 2 Tháng 7 (10/07 - 16/07): 1B, 2B, 3B, 4A, 5A

+ Thánh Ăn Giải Đố - Săn Thưởng Tiền Mặt (10/07 - 30/07):

- Thử Thách 1: 1B, 2C, 3B, 4A, 5C

+ Học Tiếng Anh ngày 10/07: 1C, 2A, 3A 

Đáp án ngày 09/07/2023:

- Heo đi học: 1B, 2C, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 09/07/2023: A - Cao Bằng

+ Nhanh Hơn Chớp Tuần 1 Tháng 7 (03/07 - 09/07): 1C, 2B, 3A, 4B, 5B

+ Giải Đố Thế Giới Hoang Dã (03/07 - 09/07): 1C, 2B, 3A, 4A, 5A, 6B. 7A

+ Học Tiếng Anh ngày 09/07: 1A, 2A, 3B 

Đáp án ngày 08/07/2023:

- Heo đi học: 1A, 2B, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 08/07/2023: B - 10

+ Nhanh Hơn Chớp Tuần 1 Tháng 7 (03/07 - 09/07): 1C, 2B, 3A, 4B, 5B

+ Giải Đố Thế Giới Hoang Dã (03/07 - 09/07): 1C, 2B, 3A, 4A, 5A, 6B. 7A

+ Học Tiếng Anh ngày 08/07: 1C, 2B, 3C 

Đáp án ngày 07/07/2023:

- Heo đi học: 1B, 2C, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 07/07/2023: B - 20m

+ Nhanh Hơn Chớp Tuần 1 Tháng 7 (03/07 - 09/07): 1C, 2B, 3A, 4B, 5B

+ Giải Đố Thế Giới Hoang Dã (03/07 - 09/07): 1C, 2B, 3A, 4A, 5A, 6B. 7A

+ Học Tiếng Anh ngày 07/07: 1C, 2B, 3A

Đáp án ngày 06/07/2023:

- Heo đi học: 1C, 2C, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 06/07/2023: C - 0 độ C

+ Nhanh Hơn Chớp Tuần 1 Tháng 7 (03/07 - 09/07): 1C, 2B, 3A, 4B, 5B

+ Giải Đố Thế Giới Hoang Dã (03/07 - 09/07): 1C, 2B, 3A, 4A, 5A, 6B. 7A

+ Học Tiếng Anh ngày 06/07: 1A, 2B, 3A

Đáp án ngày 05/07/2023:

- Heo đi học: 1B, 2A, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 05/07/2023: B - Mỡ

+ Nhanh Hơn Chớp Tuần 1 Tháng 7 (03/07 - 09/07): 1C, 2B, 3A, 4B, 5B

+ Giải Đố Thế Giới Hoang Dã (03/07 - 09/07): 1C, 2B, 3A, 4A, 5A, 6B. 7A

+ Học Tiếng Anh ngày 05/07: 1A, 2B, 3C

Đáp án ngày 04/07/2023:

- Heo đi học: 1A, 2C, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 04/07/2023: C - Binh

+ Nhanh Hơn Chớp Tuần 1 Tháng 7 (03/07 - 09/07): 1C, 2B, 3A, 4B, 5B

+ Giải Đố Thế Giới Hoang Dã (03/07 - 09/07): 1C, 2B, 3A, 4A, 5A, 6B. 7A

+ Học Tiếng Anh ngày 04/07: 1A, 2C, 3B 

Đáp án ngày 03/07/2023:

- Heo đi học: 1A, 2C, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 03/07/2023: C - EGOT

+ Nhanh Hơn Chớp Tuần 1 Tháng 7 (03/07 - 09/07): 1C, 2B, 3A, 4B, 5B

+ Giải Đố Thế Giới Hoang Dã (03/07 - 09/07): 1C, 2B, 3A, 4A, 5A, 6B. 7A

+ Học Tiếng Anh ngày 03/07: 1A, 2B, 3C

Đáp án ngày 01/07/2023:

- Heo đi học: 1C, 2C, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 01/07/2023: C - Umami

+ Đi Tìm Triệu Phú (26/06 - 02/07): 1B, 2A, 3B, 4B, 5C

+ Hack Não Cùng MOMO (22/06 - 02/07): 1C, 2B, 3A, 4B, 5B

+ Vua Thời Trang Truyền Thống (23/06 - 02/07): 1A, 2B, 3C, 4C, 5A, 6B, 7A

+ Học Tiếng Anh ngày 01/07: 1C, 2B, 3A 

Đáp án ngày 30/06/2023:

- Heo đi học: 1C, 2A, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 30/06/2023: C- Trung hậu - Đảm đang

+ Đi Tìm Triệu Phú (26/06 - 02/07): 1B, 2A, 3B, 4B, 5C

+ Hack Não Cùng MOMO (22/06 - 02/07): 1C, 2B, 3A, 4B, 5B

+ Vua Thời Trang Truyền Thống (23/06 - 02/07): 1A, 2B, 3C, 4C, 5A, 6B, 7A

+ Học Tiếng Anh ngày 30/06: 1C, 2A, 3A

Đáp án ngày 29/06/2023:

- Heo đi học: 1B, 2A, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 29/06/2023: B - Tố Nga

+ Đi Tìm Triệu Phú (26/06 - 02/07): 1B, 2A, 3B, 4B, 5C

+ Hack Não Cùng MOMO (22/06 - 02/07): 1C, 2B, 3A, 4B, 5B

+ Vua Thời Trang Truyền Thống (23/06 - 02/07): 1A, 2B, 3C, 4C, 5A, 6B, 7A

+ Học Tiếng Anh ngày 29/06: 1A, 2C, 3B

Đáp án ngày 28/06/2023:

- Heo đi học: 1B, 2A, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 28/06/2023: A - Mẹ

+ Đi Tìm Triệu Phú (26/06 - 02/07): 1B, 2A, 3B, 4B, 5C

+ Hack Não Cùng MOMO (22/06 - 02/07): 1C, 2B, 3A, 4B, 5B

+ Vua Thời Trang Truyền Thống (23/06 - 02/07): 1A, 2B, 3C, 4C, 5A, 6B, 7A

+ Học Tiếng Anh ngày 28/06: 1A, 2B, 3A 

Đáp án ngày 27/06/2023:

- Heo đi học: 1C, 2A, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 27/06/2023: B - Vợ

+ Đi Tìm Triệu Phú (26/06 - 02/07): 1B, 2A, 3B, 4B, 5C

+ Vua Xưng Hô Tiếng Việt (20/06 - 27/06):

- Thử Thách 1: 1B, 2C, 3A, 4A, 5B

- Thử Thách 2: 1C, 2C, 3A, 4A, 5B

+ Hack Não Cùng MOMO (22/06 - 02/07): 1C, 2B, 3A, 4B, 5B

+ Vua Thời Trang Truyền Thống (23/06 - 02/07): 1A, 2B, 3C, 4C, 5A, 6B, 7A

+ Học Tiếng Anh ngày 27/06: 1A, 2C, 3B

Đáp án ngày 26/06/2023:

- Heo đi học: 1B, 2B, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 26/06/2023: C - Giáo

+ Đi Tìm Triệu Phú (26/06 - 02/07): 1B, 2A, 3B, 4B, 5C

+ Vua Xưng Hô Tiếng Việt (20/06 - 27/06):

- Thử Thách 1: 1B, 2C, 3A, 4A, 5B

- Thử Thách 2: 1C, 2C, 3A, 4A, 5B

+ Hack Não Cùng MOMO (22/06 - 02/07): 1C, 2B, 3A, 4B, 5B

+ Vua Thời Trang Truyền Thống (23/06 - 02/07): 1A, 2B, 3C, 4C, 5A, 6B, 7A

+ Học Tiếng Anh ngày 26/06: 1C, 2B, 3A

Đáp án ngày 25/06/2023:

- Heo đi học: 1B, 2C, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 25/06/2023: C - Nước

+ Đi Tìm Triệu Phú (19/06 - 25/06): 1C, 2B, 3C, 4A, 5B

+ Hộp Quà Âm Nhạc - Phát Tai Nghe Xịn (10/06 - 25/06): 1A, 2C, 3C, 4B, 5A

+ Vua Xưng Hô Tiếng Việt (20/06 - 27/06):

- Thử Thách 1: 1B, 2C, 3A, 4A, 5B

- Thử Thách 2: 1C, 2C, 3A, 4A, 5B

+ Vua Thời Trang Truyền Thống (23/06 - 02/07): 1A, 2B, 3C, 4C, 5A, 6B, 7A

+ Hack Não Cùng MOMO (22/06 - 02/07): 1C, 2B, 3A, 4B, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 25/06: 1C, 2A, 3A

Đáp án ngày 23/06/2023:

- Heo đi học: 1B, 2B, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 23/06/2023: C - Iot

+ Đi Tìm Triệu Phú (19/06 - 25/06): 1C, 2B, 3C, 4A, 5B

+ Vua Xưng Hô Tiếng Việt (20/06 - 27/06):

- Thử Thách 1: 1B, 2C, 3A, 4A, 5B

- Thử Thách 2: 1C, 2C, 3A, 4A, 5B

+ Hack Não Cùng MOMO (22/06 - 02/07): 1C, 2B, 3A, 4B, 5B

+ Vua Thời Trang Truyền Thống (23/06 - 02/07): 1A, 2B, 3C, 4C, 5A, 6B, 7A

+ Học Tiếng Anh ngày 23/06: 1C, 2B, 3A

Đáp án ngày 22/06/2023:

- Heo đi học: 1A, 2C, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 22/06/2023: B - Đáp án này không đúng

+ Đi Tìm Triệu Phú (19/06 - 25/06): 1C, 2B, 3C, 4A, 5B

+ Vua Xưng Hô Tiếng Việt (20/06 - 27/06):

- Thử Thách 1: 1B, 2C, 3A, 4A, 5B

- Thử Thách 2: 1C, 2C, 3A, 4A, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 22/06: 1C, 2C, 3A

+ Hack não cùng Momo: 1C, 2B, 3A, 4B, 5B

Đáp án ngày 21/06/2023:

- Heo đi học: 1A, 2A, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 21/06/2023: B - 1889

+ Đi Tìm Triệu Phú (19/06 - 25/06): 1C, 2B, 3C, 4A, 5B

+ Vua Xưng Hô Tiếng Việt (20/06 - 27/06):

- Thử Thách 1: 1B, 2C, 3A, 4A, 5B

- Thử Thách 2: 1C, 2C, 3A, 4A, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 21/06: 1C, 2A, 3B 

Đáp án ngày 20/06/2023:

- Heo đi học: 1A, 2C, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 20/06/2023: B - Chuyện đùa

+ Đi Tìm Triệu Phú (19/06 - 25/06): 1C, 2B, 3C, 4A, 5B

+ Vua Xưng Hô Tiếng Việt (20/06 - 27/06):

- Thử Thách 1: 1B, 2C, 3A, 4A, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 20/06: 1A, 2C, 3B

Đáp án ngày 19/06/2023:

- Heo đi học: 1B, 2A, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 19/06/2023: C - Phú Yên

+ Đi Tìm Triệu Phú (19/06 - 25/06): 1C, 2B, 3C, 4A, 5B

+ Thợ Săn Kho Báu - Phiên Bản Đặc Biệt (12/06 - 19/06):

- Thử Thách 1: 1C, 2B, 3A, 4B, 5B

- Thử Thách 2: 1B, 2B, 3C, 4A, 5B

- Thử Thách 3: 1B, 2B, 3C, 4A, 5C

- Thử Thách 4: 1B, 2C, 3C, 4B, 5A

- Thử Thách 5: 1A, 2A, 3B, 4C, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 19/06: 1A, 2C, 3A

Đáp án ngày 18/06/2023:

- Heo đi học: 1A, 2C, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 18/06/2023: B - Dai dẳng

+ Đi Tìm Triệu Phú (12/06 - 18/06): 1C, 2C, 3C, 4B, 5B

+ Thợ Săn Kho Báu - Phiên Bản Đặc Biệt (12/06 - 19/06):

- Thử Thách 1: 1C, 2B, 3A, 4B, 5B

- Thử Thách 2: 1B, 2B, 3C, 4A, 5B

- Thử Thách 3: 1B, 2B, 3C, 4A, 5C

- Thử Thách 4: 1B, 2C, 3C, 4B, 5A

- Thử Thách 5: 1A, 2A, 3B, 4C, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 18/06: 1B, 2C, 3B

 Đáp án ngày 17/06/2023:

- Heo đi học: 1B, 2C, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 17/06/2023: A - Khúc khuỷu

+ Đi Tìm Triệu Phú (12/06 - 18/06): 1C, 2C, 3C, 4B, 5B

+ Thợ Săn Kho Báu - Phiên Bản Đặc Biệt (12/06 - 19/06):

- Thử Thách 1: 1C, 2B, 3A, 4B, 5B

- Thử Thách 2: 1B, 2B, 3C, 4A, 5B

- Thử Thách 3: 1B, 2B, 3C, 4A, 5C

- Thử Thách 4: 1B, 2C, 3C, 4B, 5A

- Thử Thách 5: 1A, 2A, 3B, 4C, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 17/06: 1B, 2A, 3B

Đáp án ngày 16/06/2023:

- Heo đi học: 1A, 2B, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 16/06/2023: B - Bắt chước

+ Đi Tìm Triệu Phú (12/06 - 18/06): 1C, 2C, 3C, 4B, 5B

+ Hộp Quà Âm Nhạc - Phát Tai Nghe Xịn (10/06 - 16/06): 1A, 2C, 3C, 4B, 5A

+ Thợ Săn Kho Báu - Phiên Bản Đặc Biệt (12/06 - 19/06):

- Thử Thách 1: 1C, 2B, 3A, 4B, 5B

- Thử Thách 2: 1B, 2B, 3C, 4A, 5B

- Thử Thách 3: 1B, 2B, 3C, 4A, 5C

- Thử Thách 4: 1B, 2C, 3C, 4B, 5A

- Thử Thách 5: 1A, 2A, 3B, 4C, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 16/06: 1B, 2A, 3C

Đáp án ngày 15/06/2023:

- Heo đi học: 1A, 2C, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 15/06/2023: C - Kiều

+ Đi Tìm Triệu Phú (12/06 - 18/06): 1C, 2C, 3C, 4B, 5B

+ Hộp Quà Âm Nhạc - Phát Tai Nghe Xịn (10/06 - 16/06): 1A, 2C, 3C, 4B, 5A

+ Thợ Săn Kho Báu - Phiên Bản Đặc Biệt (12/06 - 19/06):

- Thử Thách 1: 1C, 2B, 3A, 4B, 5B

- Thử Thách 2: 1B, 2B, 3C, 4A, 5B

- Thử Thách 3: 1B, 2B, 3C, 4A, 5C

- Thử Thách 4: 1B, 2C, 3C, 4B, 5A

+ Học Tiếng Anh ngày 15/06: 1B, 2B, 3C

Đáp án ngày 14/06/2023:

- Heo đi học: 1A, 2C, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 14/06/2023: B - Âu Lạc

+ Đi Tìm Triệu Phú (12/06 - 18/06): 1C, 2C, 3C, 4B, 5B

+ Hộp Quà Âm Nhạc - Phát Tai Nghe Xịn (10/06 - 16/06): 1A, 2C, 3C, 4B, 5A

+ Thợ Săn Kho Báu - Phiên Bản Đặc Biệt (12/06 - 19/06):

- Thử Thách 1: 1C, 2B, 3A, 4B, 5B

- Thử Thách 2: 1B, 2B, 3C, 4A, 5B

- Thử Thách 3: 1B, 2B, 3C, 4A, 5C

+ Học Tiếng Anh ngày 14/06: 1A, 2B, 3C

Đáp án ngày 13/06/2023:

- Heo đi học: 1A, 2C, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 13/06/2023: A - Bưởi

+ Đi Tìm Triệu Phú (12/06 - 18/06): 1C, 2C, 3C, 4B, 5B

+ Hộp Quà Âm Nhạc - Phát Tai Nghe Xịn (10/06 - 16/06): 1A, 2C, 3C, 4B, 5A

+ Thợ Săn Kho Báu - Phiên Bản Đặc Biệt (12/06 - 19/06):

- Thử Thách 1: 1C, 2B, 3A, 4B, 5B

- Thử Thách 2: 1B, 2B, 3C, 4A, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 13/06: 1A, 2B, 3C

Đáp án ngày 12/06/2023:

- Heo đi học: 1B, 2B, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 12/06/2023: C - 3 lần

+ Đi Tìm Triệu Phú (12/06 - 18/06): 1C, 2C, 3C, 4B, 5B

+ Hộp Quà Âm Nhạc - Phát Tai Nghe Xịn (10/06 - 16/06): 1A, 2C, 3C, 4B, 5A

+ Thợ Săn Kho Báu - Phiên Bản Đặc Biệt (12/06 - 19/06):

- Thử Thách 1: 1C, 2B, 3A, 4B, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 12/06: 1C, 2B, 3C

Đáp án ngày 11/06/2023:

- Heo đi học: 1C, 2B, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 11/06/2023: A - Đàn nhị

+ Đi Tìm Triệu Phú (05/06 - 11/06): 1C, 2A, 3A, 4C, 5C

+ Hộp Quà Âm Nhạc - Phát Tai Nghe Xịn (10/06 - 16/06): 1A, 2C, 3C, 4B, 5A

+ Học Tiếng Anh ngày 11/06: 1B, 2A, 3B

Đáp án ngày 10/06/2023:

- Heo đi học: 1B, 2A, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 10/06/2023: B - Khăn rằn

+ Đi Tìm Triệu Phú (05/06 - 11/06): 1C, 2A, 3A, 4C, 5C

+ Hộp Quà Âm Nhạc - Phát Tai Nghe Xịn (10/06 - 16/06): 1A, 2C, 3C, 4B, 5A

+ Học Tiếng Anh ngày 10/06: 1C, 2B, 3C

Đáp án ngày 09/06/2023:

- Heo đi học: 1C, 2C, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 09/06/2023: C - An Giang

+ Đi Tìm Triệu Phú (05/06 - 11/06): 1C, 2A, 3A, 4C, 5C

+ Học Tiếng Anh ngày 09/06: 1B, 2C, 3B

 Đáp án ngày 08/06/2023:

- Heo đi học: 1B, 2A, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 08/06/2023: B - Cá voi

+ Đi Tìm Triệu Phú (05/06 - 11/06): 1C, 2A, 3A, 4C, 5C

+ Giải Đố Đón Mưa Heo Vàng (02/06 - 08/06): 1A, 2C, 3C, 4C, 5C

+ Học Tiếng Anh ngày 08/06: 1A, 2B, 3A

Đáp án ngày 07/06/2023:

- Heo đi học: 1C, 2C, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 07/06/2023: B - Thương hồ

+ Đi Tìm Triệu Phú (05/06 - 11/06): 1C, 2A, 3A, 4C, 5C

+ Giải Đố Đón Mưa Heo Vàng (02/06 - 08/06): 1A, 2C, 3C, 4C, 5C

+ Học Tiếng Anh ngày 07/06: 1B, 2C, 3C

Đáp án ngày 06/06/2023:

- Heo đi học: 1A, 2A, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 06/06/2023: C - Cơm chan nước lạnh

+ Đi Tìm Triệu Phú (05/06 - 11/06): 1C, 2A, 3A, 4C, 5C

+ Giải Đố Đón Mưa Heo Vàng (02/06 - 08/06): 1A, 2C, 3C, 4C, 5C

+ Học Tiếng Anh ngày 06/06: 1A, 2B, 3C

Đáp án ngày 05/06/2023:

- Heo đi học: 1B, 2A, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 05/06/2023: B - Mỹ

+ Đi Tìm Triệu Phú (05/06 - 11/06): 1C, 2A, 3A, 4C, 5C

+ Giải Đố Đón Mưa Heo Vàng (02/06 - 08/06): 1A, 2C, 3C, 4C, 5C

+ Học Tiếng Anh ngày 05/06: 1A, 2C, 3B 

Đáp án ngày 04/06/2023:

- Heo đi học: 1C, 2B, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 04/06/2023: B - Gió mùa Tây Nam

+ Đi Tìm Triệu Phú (01/06 - 04/06): 1C, 2B, 3A, 4B, 5B

+ Giải Đố Đón Mưa Heo Vàng (02/06 - 08/06): 1A, 2C, 3C, 4C, 5C

+ Học Tiếng Anh ngày 04/06: 1C, 2B, 3C

Đáp án ngày 03/06/2023:

- Heo đi học: 1A, 2C, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 03/06/2023: B - Một loại rau

+ Đi Tìm Triệu Phú (01/06 - 04/06): 1C, 2B, 3A, 4B, 5B

+ Giải Đố Đón Mưa Heo Vàng (02/06 - 08/06): 1A, 2C, 3C, 4C, 5C

+ Học Tiếng Anh ngày 03/06: 1B, 2B, 3A 

Đáp án ngày 02/06/2023:

- Heo đi học: 1B, 2C, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 02/06/2023: B - Việt Nam

+ Đi Tìm Triệu Phú (01/06 - 04/06): 1C, 2B, 3A, 4B, 5B

+ Giải Đố Đón Mưa Heo Vàng (02/06 - 08/06): 1A, 2C, 3C, 4C, 5C

+ Học Tiếng Anh ngày 02/06: 1A, 2A, 3C

Đáp án ngày 01/06/2023:

- Heo đi học: 1B, 2C, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 01/06/2023: Lỗi không hiển thị đáp án

+ Đi Tìm Triệu Phú (01/06 - 04/06): 1C, 2B, 3A, 4B, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 01/06: 1B, 2C, 3B

Đáp án ngày 31/05/2023:

- Heo đi học: 1C, 2C, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 31/05/2023: A - Vũng Tàu

+ Vua Thời Trang Mùa Hè (24/05 - 31/05): 1B, 2A, 3B, 4C, 5B, 6A, 7B

+ Học Tiếng Anh ngày 31/05: 1A, 2C, 3C 

Đáp án ngày 30/05/2023:

- Heo đi học: 1A, 2C, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 30/05/2023: A - Muối

+ Vua Thời Trang Mùa Hè (24/05 - 31/05): 1B, 2A, 3B, 4C, 5B, 6A, 7B

+ Học Tiếng Anh ngày 30/05: 1A, 2C, 3B

Đáp án ngày 29/05/2023:

- Heo đi học: 1B, 2C, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 29/05/2023: B - Trứng nguyên vỏ

+ Vua Thời Trang Mùa Hè (24/05 - 31/05): 1B, 2A, 3B, 4C, 5B, 6A, 7B

+ Học Tiếng Anh ngày 29/05: 1A, 2A, 3C 

Đáp án ngày 28/05/2023:

- Heo đi học: 1B, 2C, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 28/05/2023: A - Nhạc Pop

+ Vua Thời Trang Mùa Hè (24/05 - 31/05): 1B, 2A, 3B, 4C, 5B, 6A, 7B

+ Học Tiếng Anh ngày 28/05: 1B, 2A, 3C

Đáp án ngày 27/05/2023:

- Heo đi học: 1C, 2A, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 27/05/2023: C - Tình mẫu tử

+ Vua Thời Trang Mùa Hè (24/05 - 31/05): 1B, 2A, 3B, 4C, 5B, 6A, 7B

+ Học Tiếng Anh ngày 27/05: 1B, 2A, 3C

 Đáp án ngày 26/05/2023:

- Heo đi học: 1A, 2B, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 26/05/2023: C - Seafood

+ Thợ Săn Kho Báu (18/05 - 26/05):

- Thử Thách 1: 1C, 2A, 3B, 4C, 5A

- Thử Thách 2: 1C, 2A, 3A, 4C, 5A

- Thử Thách 3: 1B, 2B, 3A, 4B, 5B

- Thử Thách 4: 1C, 2A, 3C, 4B, 5A

- Thử Thách 5: 1B, 2C, 3B, 4B, 5A

+ Vua Thời Trang Mùa Hè (24/05 - 31/05): 1B, 2A, 3B, 4C, 5B, 6A, 7B

+ Học Tiếng Anh ngày 26/05: 1B, 2A, 3B

Đáp án ngày 25/05/2023:

- Heo đi học: 1B, 2C, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 25/05/2023: C - Táo

+ Thợ Săn Kho Báu (18/05 - 26/05):

- Thử Thách 1: 1C, 2A, 3B, 4C, 5A

- Thử Thách 2: 1C, 2A, 3A, 4C, 5A

- Thử Thách 3: 1B, 2B, 3A, 4B, 5B

- Thử Thách 4: 1C, 2A, 3C, 4B, 5A

+ Vua Thời Trang Mùa Hè (24/05 - 31/05): 1B, 2A, 3B, 4C, 5B, 6A, 7B

+ Học Tiếng Anh ngày 25/05: 1A, 2C, 3C

Đáp án ngày 24/05/2023:

- Heo đi học: 1B, 2B, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 24/05/2023: A - Langbiang

+ Thợ Săn Kho Báu (18/05 - 26/05):

- Thử Thách 1: 1C, 2A, 3B, 4C, 5A

- Thử Thách 2: 1C, 2A, 3A, 4C, 5A

- Thử Thách 3: 1B, 2B, 3A, 4B, 5B

- Thử Thách 4: 1C, 2A, 3C, 4B, 5A

+ Vua Thời Trang Mùa Hè (24/05 - 31/05): 1B, 2A, 3B, 4C, 5B, 6A, 7B

+ Học Tiếng Anh ngày 24/05: 1C, 2B, 3B

Đáp án ngày 22/05/2023:

- Heo đi học: 1A, 2B, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 22/05/2023: C - Chợ Tình

+ Thợ Săn Kho Báu (18/05 - 26/05):

- Thử Thách 1: 1C, 2A, 3B, 4C, 5A

- Thử Thách 2: 1C, 2A, 3A, 4C, 5A

- Thử Thách 3: 1B, 2B, 3A, 4B, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 22/05: 1A, 2B, 3B 

Đáp án ngày 21/05/2023:

- Heo đi học: 1C, 2C, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 21/05/2023: C - Hội Lim

+ Thợ Săn Kho Báu (18/05 - 26/05):

- Thử Thách 1: 1C, 2A, 3B, 4C, 5A

- Thử Thách 2: 1C, 2A, 3A, 4C, 5A

+ Học Tiếng Anh ngày 21/05: 1C, 2B, 3C

Đáp án ngày 20/05/2023:

- Heo đi học: 1A, 2B, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 20/05/2023: A - Biết ơn

+ Thợ Săn Kho Báu (18/05 - 26/05):

- Thử Thách 1: 1C, 2A, 3B, 4C, 5A

- Thử Thách 2: 1C, 2A, 3A, 4C, 5A

+ Học Tiếng Anh ngày 20/05: 1C, 2B, 3A 

Đáp án ngày 19/05/2023:

- Heo đi học: 1A, 2B, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 19/05/2023: C - Nhôm

+ Thợ Săn Kho Báu (18/05 - 26/05):

- Thử Thách 1: 1C, 2A, 3B, 4C, 5A

+ Học Tiếng Anh ngày 19/05: 1C, 2B, 3A 

Đáp án ngày 18/05/2023:

- Heo đi học: 1B, 2A, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 18/05/2023: C - Thủy ngân

+ Thợ Săn Kho Báu (18/05 - 26/05):

- Thử Thách 1: 1C, 2A, 3B, 4C, 5A

+ Học Tiếng Anh ngày 18/05: 1B, 2A, 3B

Đáp án ngày 17/05/2023:

- Heo đi học: 1B, 2A, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 17/05/2023: C - Phiếu bé ngoan

+ Truy Tìm Bậc Thầy Thời Tiết (10/05 - 17/05): 1C, 2C, 3A, 4C, 5B, 6B, 7C

+ Học Tiếng Anh ngày 17/05: 1C, 2B, 3A 

Đáp án ngày 16/05/2023:

- Heo đi học: 1A, 2B, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 16/05/2023: A - Quả gấc

+ Truy Tìm Bậc Thầy Thời Tiết (10/05 - 17/05): 1C, 2C, 3A, 4C, 5B, 6B, 7C

+ Học Tiếng Anh ngày 16/05: 1B, 2C, 3A

Đáp án ngày 15/05/2023:

- Heo đi học: 1C, 2B, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 15/05/2023: C - Trung Quốc

+ Truy Tìm Bậc Thầy Thời Tiết (10/05 - 17/05): 1C, 2C, 3A, 4C, 5B, 6B, 7C

+ Học Tiếng Anh ngày 15/05: 1A, 2C, 3B

Đáp án ngày 14/05/2023:

- Heo đi học: 1A, 2C, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 14/05/2023: A - Phượng

+ Trại Đố Mùa Hè - Mưa Thưởng Giải Nhiệt (08/05 - 14/05): 1B, 2C, 3A, 4B, 5B

+ Truy Tìm Bậc Thầy Thời Tiết (10/05 - 17/05): 1C, 2C, 3A, 4C, 5B, 6B, 7C

+ Học Tiếng Anh ngày 14/05: 1B, 2C, 3B

Đáp án ngày 13/05/2023:

- Heo đi học: 1B, 2B, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 13/05/2023: C - Diễm Xưa

+ Trại Đố Mùa Hè - Mưa Thưởng Giải Nhiệt (08/05 - 14/05): 1B, 2C, 3A, 4B, 5B

+ Truy Tìm Bậc Thầy Thời Tiết (10/05 - 17/05): 1C, 2C, 3A, 4C, 5B, 6B, 7C

+ Học Tiếng Anh ngày 13/05: 1A, 2B, 3C 

Đáp án ngày 12/05/2023:

- Heo đi học: 1A, 2A, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 12/05/2023: C - Sở Khanh

+ Trại Đố Mùa Hè - Mưa Thưởng Giải Nhiệt (08/05 - 14/05): 1B, 2C, 3A, 4B, 5B

+ Truy Tìm Bậc Thầy Thời Tiết (10/05 - 17/05): 1C, 2C, 3A, 4C, 5B, 6B, 7C

+ Học Tiếng Anh ngày 12/05: 1A, 2B, 3C 

Đáp án ngày 11/05/2023:

- Heo đi học: 1B, 2A, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 11/05/2023: C - Dương Quý Phi

+ Trại Đố Mùa Hè - Mưa Thưởng Giải Nhiệt (08/05 - 14/05): 1B, 2C, 3A, 4B, 5B

+ Truy Tìm Bậc Thầy Thời Tiết (10/05 - 17/05): 1C, 2C, 3A, 4C, 5B, 6B, 7C

+ Học Tiếng Anh ngày 11/05: 1B, 2C, 3B

Đáp án ngày 10/05/2023:

- Heo đi học: 1B, 2C, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 10/05/2023: A - yêu, thương

+ Trại Đố Mùa Hè - Mưa Thưởng Giải Nhiệt (08/05 - 14/05): 1B, 2C, 3A, 4B, 5B

+ Truy Tìm Bậc Thầy Thời Tiết (10/05 - 17/05): 1C, 2C, 3A, 4C, 5B, 6B, 7C

+ Học Tiếng Anh ngày 10/05: 1C, 2A, 3C

Đáp án ngày 09/05/2023:

- Heo đi học: 1C, 2A, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 09/05/2023: B - Thể thao dưới nước

+ Trại Đố Mùa Hè- Mưa thưởng giải nhiệt (08/05 - 14/05): 1B, 2C, 3A, 4B, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 09/05: 1B, 2A, 3B 

Đáp án ngày 08/05/2023:

- Heo đi học: 1C, 2C, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 08/05/2023: B - Mưa dông

+ Trại Đố Mùa Hè (08/05 - 14/05): 1B, 2C, 3A, 4B, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 08/05: 1B, 2B, 3C

Đáp án ngày 07/05/2023:

- Heo đi học: 1B, 2A, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 07/05/2023: C - Nhắm mắt thấy …

+ Hội Đố Làng Heo (23/04 - 07/05):

- Văn Hóa: 1B, 2C, 3B, 4A, 5B

- Nghệ Thuật: 1C, 2A, 3A, 4C, 5B

- Lịch Sử: 1B, 2C, 3B, 4A, 5C

+ Giải Đố Đón Mưa Heo Vàng (01/05 - 07/05): 1A, 2C, 3A, 4C, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 07/05: 1B, 2A, 3A

Đáp án ngày 06/05/2023:

- Heo đi học: 1A, 2C, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 06/05/2023: B - Muỗi

+ Hội Đố Làng Heo (23/04 - 07/05):

- Văn Hóa: 1B, 2C, 3B, 4A, 5B

- Nghệ Thuật: 1C, 2A, 3A, 4C, 5B

- Lịch Sử: 1B, 2C, 3B, 4A, 5C

+ Giải Đố Đón Mưa Heo Vàng (01/05 - 07/05): 1A, 2C, 3A, 4C, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 06/05: 1A, 2B, 3C

Đáp án ngày 05/05/2023:

- Heo đi học: 1C, 2A, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 05/05/2023: A - Mắt

+ Hội Đố Làng Heo (23/04 - 07/05):

- Văn Hóa: 1B, 2C, 3B, 4A, 5B

- Nghệ Thuật: 1C, 2A, 3A, 4C, 5B

- Lịch Sử: 1B, 2C, 3B, 4A, 5C

+ Giải Đố Đón Mưa Heo Vàng (01/05 - 07/05): 1A, 2C, 3A, 4C, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 05/05: 1A, 2C, 3B

Đáp án ngày 04/05/2023:

- Heo đi học: 1C, 2C, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 04/05/2023: B - Vững như kiềng ba chân

+ Hội Đố Làng Heo (23/04 - 07/05):

- Văn Hóa: 1B, 2C, 3B, 4A, 5B

- Nghệ Thuật: 1C, 2A, 3A, 4C, 5B

- Lịch Sử: 1B, 2C, 3B, 4A, 5C

+ Giải Đố Đón Mưa Heo Vàng (01/05 - 07/05): 1A, 2C, 3A, 4C, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 04/05: 1B, 2C, 3B 

Đáp án ngày 03/05/2023:

- Heo đi học: 1A, 2C, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 03/05/2023: C - Cả hai đáp án trên

+ Hội Đố Làng Heo (23/04 - 07/05):

- Văn Hóa: 1B, 2C, 3B, 4A, 5B

- Nghệ Thuật: 1C, 2A, 3A, 4C, 5B

- Lịch Sử: 1B, 2C, 3B, 4A, 5C

+ Giải Đố Đón Mưa Heo Vàng (01/05 - 07/05): 1A, 2C, 3A, 4C, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 03/05: 1B, 2C, 3B

Đáp án ngày 02/05/2023:

- Heo đi học: 1B, 2B, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 02/05/2023: B - Lam Sơn

+ Hội Đố Làng Heo (23/04 - 07/05):

- Văn Hóa: 1B, 2C, 3B, 4A, 5B

- Nghệ Thuật: 1C, 2A, 3A, 4C, 5B

- Lịch Sử: 1B, 2C, 3B, 4A, 5C

+ Giải Đố Đón Mưa Heo Vàng (01/05 - 07/05): 1A, 2C, 3A, 4C, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 02/05: 1B, 2C, 3A

Đáp án ngày 01/05/2023:

- Heo đi học: 1B, 2A, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 01/05/2023: A - Dưa hấu

+ Hội Đố Làng Heo (23/04 - 07/05):

- Văn Hóa: 1B, 2C, 3B, 4A, 5B

- Nghệ Thuật: 1C, 2A, 3A, 4C, 5B

- Lịch Sử: 1B, 2C, 3B, 4A, 5C

+ Giải Đố Đón Mưa Heo Vàng (01/05 - 07/05): 1A, 2C, 3A, 4C, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 01/05: 1B, 2C, 3A

Đáp án ngày 30/04/2023:

- Heo đi học: 1C, 2C, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 30/04/2023: A - Đất nước

+ Hội Đố Làng Heo (23/04 - 07/05):

- Văn Hóa: 1B, 2C, 3B, 4A, 5B

- Nghệ Thuật: 1C, 2A, 3A, 4C, 5B

- Lịch Sử: 1B, 2C, 3B, 4A, 5C

+ Đố Vui Du Hí (24/04 - 30/04): 1A, 2B, 3C, 4A, 5A, 6B, 7C

+ Học Tiếng Anh ngày 30/04: 1C, 2B, 3C

Đáp án ngày 29/04/2023:

- Heo đi học: 1C, 2A, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 29/04/2023: C - Sông Đồng Nai

+ Hội Đố Làng Heo (23/04 - 07/05):

- Văn Hóa: 1B, 2C, 3B, 4A, 5B

- Nghệ Thuật: 1C, 2A, 3A, 4C, 5B

- Lịch Sử: 1B, 2C, 3B, 4A, 5C

+ Đố Vui Du Hí (24/04 - 30/04): 1A, 2B, 3C, 4A, 5A, 6B, 7C

+ Học Tiếng Anh ngày 29/04: 1B, 2A, 3B

Đáp án ngày 27/04/2023:

- Heo đi học: 1B, 2B, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 27/04/2023: B - Hard hat

+ Đi Tìm Vua Phong Tục (16/04 - 27/04):

- Phong Tục Miền Bắc: 1B, 2C, 3A, 4C, 5B

- Phong Tục Miền Trung: 1C, 2B, 3B, 4A, 5C

- Phong Tục Miền Nam: 1B, 2C, 3B, 4B, 5B

+ Hưởng Ứng Ngày Người Khuyết Tật (22/04 - 28/04): 1C, 2B, 3C, 4A, 5C, 6B, 7A, 8C

+ Hội Đố Làng Heo (23/04 - 07/05):

- Văn Hóa: 1B, 2C, 3B, 4A, 5B

- Nghệ Thuật: 1C, 2A, 3A, 4C, 5B

- Lịch Sử: 1B, 2C, 3B, 4A, 5C

+ Đố Vui Du Hí (24/04 - 30/04): 1A, 2B, 3C, 4A, 5A, 6B, 7C

+ Học Tiếng Anh ngày 27/04: 1B, 2C, 3B

Đáp án ngày 26/04/2023:

- Heo đi học: 1C, 2A, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 26/04/2023: C - Cơm

+ Đi Tìm Vua Phong Tục (16/04 - 27/04):

- Phong Tục Miền Bắc: 1B, 2C, 3A, 4C, 5B

- Phong Tục Miền Trung: 1C, 2B, 3B, 4A, 5C

- Phong Tục Miền Nam: 1B, 2C, 3B, 4B, 5B

+ Hưởng Ứng Ngày Người Khuyết Tật (22/04 - 28/04): 1C, 2B, 3C, 4A, 5C, 6B, 7A, 8C

+ Hội Đố Làng Heo (23/04 - 07/05):

- Văn Hóa: 1B, 2C, 3B, 4A, 5B

- Nghệ Thuật: 1C, 2A, 3A, 4C, 5B

- Lịch Sử: 1B, 2C, 3B, 4A, 5C

+ Đố Vui Du Hí (24/04 - 30/04): 1A, 2B, 3C, 4A, 5A, 6B, 7C

+ Học Tiếng Anh ngày 26/04: 1C, 2A, 3B

Đáp án ngày 25/04/2023:

- Heo đi học: 1C, 2C, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 25/04/2023: B - Cam đỏ

+ Đi Tìm Vua Phong Tục (16/04 - 27/04):

- Phong Tục Miền Bắc: 1B, 2C, 3A, 4C, 5B

- Phong Tục Miền Trung: 1C, 2B, 3B, 4A, 5C

- Phong Tục Miền Nam: 1B, 2C, 3B, 4B, 5B

+ Hưởng Ứng Ngày Người Khuyết Tật (22/04 - 28/04): 1C, 2B, 3C, 4A, 5C, 6B, 7A, 8C

+ Hội Đố Làng Heo (23/04 - 07/05):

- Văn Hóa: 1B, 2C, 3B, 4A, 5B

- Nghệ Thuật: 1C, 2A, 3A, 4C, 5B

- Lịch Sử: 1B, 2C, 3B, 4A, 5C

+ Đố Vui Du Hí (24/04 - 30/04): 1A, 2B, 3C, 4A, 5A, 6B, 7C

+ Học Tiếng Anh ngày 25/04: 1B, 2A, 3C

Đáp án ngày 24/04/2023:

- Heo đi học: 1A, 2A, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 24/04/2023: B - Quả ớt

+ Đi Tìm Vua Phong Tục (16/04 - 27/04):

- Phong Tục Miền Bắc: 1B, 2C, 3A, 4C, 5B

- Phong Tục Miền Trung: 1C, 2B, 3B, 4A, 5C

- Phong Tục Miền Nam: 1B, 2C, 3B, 4B, 5B

+ Hưởng Ứng Ngày Người Khuyết Tật (22/04 - 28/04): 1C, 2B, 3C, 4A, 5C, 6B, 7A, 8C

+ Hội Đố Làng Heo (23/04 - 07/05):

- Văn Hóa: 1B, 2C, 3B, 4A, 5B

- Nghệ Thuật: 1C, 2A, 3A, 4C, 5B

- Lịch Sử: 1B, 2C, 3B, 4A, 5C

+ Đố Vui Du Hí (24/04 - 30/04): 1A, 2B, 3C, 4A, 5A, 6B, 7C

+ Học Tiếng Anh ngày 24/04: 1C, 2A, 3B

Đáp án ngày 23/04/2023:

- Heo đi học: 1A, 2A, 3C

(Câu 1 hiển thị đáp án đúng là A nhưng chọn C mới Xanh. Mọi người cứ chọn A MoMo fix sau)

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 23/04/2023: C - Samba

+ Đi Tìm Vua Phong Tục (16/04 - 27/04):

- Phong Tục Miền Bắc: 1B, 2C, 3A, 4C, 5B

- Phong Tục Miền Trung: 1C, 2B, 3B, 4A, 5C

- Phong Tục Miền Nam: 1B, 2C, 3B, 4B, 5B

+ Hưởng Ứng Ngày Người Khuyết Tật (22/04 - 28/04): 1C, 2B, 3C, 4A, 5C, 6B, 7A, 8C

+ Hội Đố Làng Heo (23/04 - 07/05): 1B, 2C, 3B, 4A, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 23/04: 1B, 2C, 3B

Đáp án ngày 22/04/2023:

- Heo đi học: 1B, 2C, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 22/04/2023: A - Nhật

+ Đi Tìm Vua Phong Tục (16/04 - 27/04):

- Phong Tục Miền Bắc: 1B, 2C, 3A, 4C, 5B

- Phong Tục Miền Trung: 1C, 2B, 3B, 4A, 5C

- Phong Tục Miền Nam: 1B, 2C, 3B, 4B, 5B

+ Hưởng Ứng Ngày Người Khuyết Tật: 1C, 2B, 3C, 4A, 5C, 6B, 7A, 8C,

+ Học Tiếng Anh ngày 22/04: 1A, 2C, 3B

Đáp án ngày 21/04/2023:

- Heo đi học: 1A, 2B, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 21/04/2023: B - Tím

+ Đi Tìm Vua Phong Tục (16/04 - 27/04):

- Phong Tục Miền Bắc: 1B, 2C, 3A, 4C, 5B

- Phong Tục Miền Trung: 1C, 2B, 3B, 4A, 5C

- Phong Tục Miền Nam: 1B, 2C, 3B, 4B, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 21/04: 1C, 2B, 3A 

Đáp án ngày 20/04/2023:

- Heo đi học: 1B, 2A, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 20/04/2023: A - Lào

+ Đi Tìm Vua Phong Tục (16/04 - 27/04):

- Phong Tục Miền Bắc: 1B, 2C, 3A, 4C, 5B

- Phong Tục Miền Trung: 1C, 2B, 3B, 4A, 5C

- Phong Tục Miền Nam: 1B, 2C, 3B, 4B, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 20/04: 1C, 2B, 3A 

Đáp án ngày 19/04/2023:

- Heo đi học: 1C, 2C, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 19/04/2023: C - Cháo se

+ Giải Đố Đón Mưa Heo Vàng (13/04 - 19/04): 1A, 2B, 3C, 4A, 5B

+ Đi Tìm Vua Phong Tục (16/04 - 27/04):

- Phong Tục Miền Bắc: 1B, 2C, 3A, 4C, 5B

- Phong Tục Miền Trung: 1C, 2B, 3B, 4A, 5C

- Phong Tục Miền Nam: 1B, 2C, 3B, 4B, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 19/04: 1A, 2C, 3B

Đáp án ngày 18/04/2023:

- Heo đi học: 1A, 2A, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 18/04/2023: B - Cây / người

+ Giải Đố Đón Mưa Heo Vàng (13/04 - 19/04): 1A, 2B, 3C, 4A, 5B

+ Đi Tìm Vua Phong Tục (16/04 - 27/04):

- Phong Tục Miền Bắc: 1B, 2C, 3A, 4C, 5B

- Phong Tục Miền Trung: 1C, 2B, 3B, 4A, 5C

- Phong Tục Miền Nam: 1B, 2C, 3B, 4B, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 18/04: 1C, 2B, 3B

Đáp án ngày 17/04/2023:

- Heo đi học: 1B, 2A, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 17/04/2023: C - Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng

+ Giải Đố Đón Mưa Heo Vàng (13/04 - 19/04): 1A, 2B, 3C, 4A, 5B

+ Đi Tìm Vua Phong Tục (16/04 - 27/04):

- Phong Tục Miền Bắc: 1B, 2C, 3A, 4C, 5B

- Phong Tục Miền Trung: 1C, 2B, 3B, 4A, 5C

+ Học Tiếng Anh ngày 17/04: 1C, 2B, 3A

Đáp án ngày 16/04/2023:

- Heo đi học: 1C, 2B, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 16/04/2023: A - Giải phẫu học

+ Giải Đố Đón Mưa Heo Vàng (13/04 - 19/04): 1A, 2B, 3C, 4A, 5B

+ Đi Tìm Vua Phong Tục (16/04 - 27/04): 1B, 2C, 3A, 4C, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 16/04: 1B, 2C, 3B

Đáp án ngày 15/04/2023:

- Heo đi học: 1C, 2A, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 15/04/2023: B - Tê tê

+ Giải Đố Đón Mưa Heo Vàng: 1A, 2B, 3C, 4A, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 15/04: 1B, 2B, 3C

Đáp án ngày 14/04/2023:

- Heo đi học: 1A, 2B, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 14/04/2023: A - Em về tinh khôi

+ Giải Đố Đón Mưa Heo Vàng: 1A, 2B, 3C, 4A, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 14/04: 1C, 2B, 3C

Đáp án ngày 13/04/2023:

- Heo đi học: 1C, 2A, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 13/04/2023: B - Pháp

+ Giải Đố Đón Mưa Heo Vàng: 1A, 2B, 3C, 4A, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 13/04: 1B, 2A, 3B

Đáp án ngày 12/04/2023:

- Heo đi học: 1A, 2B, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 12/04/2023: B - Má ngoài bàn chân

+ Học Tiếng Anh ngày 12/04: 1B, 2A, 3C

Đáp án ngày 11/04/2023:

- Heo đi học: 1C, 2B, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 11/04/2023: A - Trái Đất

+ Giải đố đón mưa heo vàng (02/04 - 11/04): 1A, 2A, 3B, 4C, 5A

+ Học Tiếng Anh ngày 11/04: 1A, 2B, 3C 

Đáp án ngày 10/04/2023:

- Heo đi học: 1A, 2B, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 10/04/2023: B - Lê Uy Mục

+ Giải đố đón mưa heo vàng (02/04 - 11/04): 1A, 2A, 3B, 4C, 5A

+ Chốt đáp án - hốt Iphone (03/04 - 10/04): 1C, 2A, 3C, 4B, 5A

+ Học Tiếng Anh ngày 10/04: 1A, 2B, 3C

Đáp án ngày 09/04/2023:

- Heo đi học: 1C, 2C, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 09/04/2023: C - 15

+ Giải đố đón mưa heo vàng (02/04 - 11/04): 1A, 2A, 3B, 4C, 5A

+ Chốt đáp án - hốt Iphone (03/04 - 10/04): 1C, 2A, 3C, 4B, 5A

+ Học Tiếng Anh ngày 09/04: 1C, 2A, 3A

Đáp án ngày 08/04/2023:

- Heo đi học: 1A, 2B, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 08/04/2023: A - Thỏ

+ Giải đố đón mưa heo vàng (02/04 - 11/04): 1A, 2A, 3B, 4C, 5A

+ Chốt đáp án - hốt Iphone (03/04 - 10/04): 1C, 2A, 3C, 4B, 5A

+ Học Tiếng Anh ngày 08/04: 1A, 2C, 3A 

Đáp án ngày 07/04/2023:

- Heo đi học: 1C, 2C, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 07/04/2023: B - Cái hang

+ Giải đố đón mưa heo vàng (02/04 - 11/04): 1A, 2A, 3B, 4C, 5A

+ Chốt đáp án - hốt Iphone (03/04 - 10/04): 1C, 2A, 3C, 4B, 5A

+ Học Tiếng Anh ngày 07/04: 1A, 2C, 3B

Đáp án ngày 05/04/2023:

- Heo đi học: 1C, 2A, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 05/04/2023: C - Sức mạnh 2000

+ Giải đố đón mưa heo vàng (02/04 - 11/04): 1A, 2A, 3B, 4C, 5A

+ Chốt đáp án - hốt Iphone (03/04 - 10/04): 1C, 2A, 3C, 4B, 5A

+ Học Tiếng Anh ngày 05/04: 1A, 2C, 3B 

Đáp án ngày 04/04/2023:

- Heo đi học: 1B, 2B, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 04/04/2023: C - Cây thuốc

+ Giải đố đón mưa heo vàng (02/04 - 11/04): 1A, 2A, 3B, 4C, 5A

+ Chốt đáp án - hốt Iphone (03/04 - 10/04): 1C, 2A, 3C, 4B, 5A

+ Học Tiếng Anh ngày 04/04: 1C, 2B, 3B

Đáp án Tiếng Anh hôm nay bị lỗi nhé mn, chọn C thì báo B đúng mà chọn C mới xanh, chọn B là đỏ là sao. Chốt là cứ chọn 3-C mới báo đúng 3/3 nha

Đáp án ngày 03/04/2023:

- Heo đi học: 1C, 2A, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 03/04/2023: B - Waiting For You

+ Đi tìm triệu phú (27/03 - 02/04): 1C, 2A, 3A, 4B, 5B

+ Giải đố đón mưa heo vàng (02/04 - 11/04): 1A, 2A, 3B, 4C, 5A

+ Chốt đáp án - hốt Iphone (03/04 - 10/04): 1C, 2A, 3C, 4B, 5A

+ Học Tiếng Anh ngày 03/04: 1C, 2A, 3

Đáp án ngày 02/04/2023:

- Heo đi học: 1B, 2B, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 02/04/2023: B - 75

+ Đi tìm triệu phú (27/03 - 02/04): 1C, 2A, 3A, 4B, 5B

+ Giải đố đón mưa heo vàng (02/04 - 11/04): 1A, 2A, 3B, 4C, 5A

+ Học Tiếng Anh ngày 02/04: 1C, 2A, 3B 

Đáp án ngày 01/04/2023:

- Heo đi học: 1C, 2A, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 01/04/2023: A - Thạch Sanh

+ Đi tìm triệu phú (27/03 - 02/04): 1C, 2A, 3A, 4B, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 01/04: 1B, 2A, 3A

Đáp án ngày 31/03/2023:

- Heo đi học: 1A, 2C, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 31/03/2023: A - Tràng An

+ Đi tìm triệu phú (27/03 - 02/04): 1C, 2A, 3A, 4B, 5B

+ Bội thu cuối tháng (20/03 - 31/03): 1B, 2C, 3A, 4C, 5C

+ Cao thủ học đường (25/3 - 31/03):

- Toán học: 1C, 2C, 3B, 4A, 5A

- Văn học: 1C, 2A, 3A, 4B, 5C

- Anh văn: 1B, 2B, 3B, 4B, 5B

- Lịch sử: 1B, 2B, 3A, 4C, 5A

- Sinh học: 1C, 2B, 3A, 4A, 5A

- Nghệ thuật: 1B, 2C, 3B, 4C, 5C

- Địa lý: 1B, 2C, 3B, 4C, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 31/03: 1B, 2C, 3C

Đáp án ngày 30/03/2023:

- Heo đi học: 1B, 2A, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 30/03/2023: B - Cá kho làng Vũ Đại

+ Đi tìm triệu phú (27/03 - 02/04): 1C, 2A, 3A, 4B, 5B

+ Bội thu cuối tháng (20/03 - 31/03): 1B, 2C, 3A, 4C, 5C

+ Cao thủ học đường (25/3 - 31/03):

- Toán học: 1C, 2C, 3B, 4A, 5A

- Văn học: 1C, 2A, 3A, 4B, 5C

- Anh văn: 1B, 2B, 3B, 4B, 5B

- Lịch sử: 1B, 2B, 3A, 4C, 5A

- Sinh học: 1C, 2B, 3A, 4A, 5A

- Nghệ thuật: 1B, 2C, 3B, 4C, 5C

+ Học Tiếng Anh ngày 30/03: 1B, 2A, 3A

Đáp án ngày 29/03/2023:

- Heo đi học: 1A, 2A, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 29/03/2023: A - Sa Pa

+ Đi tìm triệu phú (27/03 - 02/04): 1C, 2A, 3A, 4B, 5B

+ Bội thu cuối tháng (20/03 - 31/03): 1B, 2C, 3A, 4C, 5C

+ Cao thủ học đường (25/3 - 31/03):

- Toán học: 1C, 2C, 3B, 4A, 5A

- Văn học: 1C, 2A, 3A, 4B, 5C

- Anh văn: 1B, 2B, 3B, 4B, 5B

- Lịch sử: 1B, 2B, 3A, 4C, 5A

- Sinh học: 1C, 2B, 3A, 4A, 5A

+ Học Tiếng Anh ngày 29/03: 1C, 2B, 3C

Đáp án ngày 28/03/2023:

- Heo đi học: 1A, 2A, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 28/03/2023: B - Quảng Nam

+ Đi tìm triệu phú (27/03 - 02/04): 1C, 2A, 3A, 4B, 5B

+ Bội thu cuối tháng (20/03 - 31/03): 1B, 2C, 3A, 4C, 5C

+ Cao thủ học đường (25/3 - 31/03):

- Toán học: 1C, 2C, 3B, 4A, 5A

- Văn học: 1C, 2A, 3A, 4B, 5C

- Anh văn: 1B, 2B, 3B, 4B, 5B

- Lịch sử: 1B, 2B, 3A, 4C, 5A

+ Học Tiếng Anh ngày 28/03: 1C, 2B, 3B 

Đáp án ngày 27/03/2023:

- Heo đi học: 1C, 2A, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 27/03/2023: B - Khu lăng mộ Giza

+ Đi tìm triệu phú (27/03 - 02/04): 1C, 2A, 3A, 4B, 5B

+ Bội thu cuối tháng (20/03 - 31/03): 1B, 2C, 3A, 4C, 5C

- Thiên tài tính nhẩm: 1C, 2C, 3C, 4A, 5B

+ Cao thủ học đường(25/3 - 31/03):

- Toán học: 1C, 2C, 3B, 4A, 5A

- Văn học: 1C, 2A, 3A, 4B, 5C

- Anh văn: 1B, 2B, 3B, 4B, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 27/03: 1C, 2A, 3B 

Đáp án ngày 26/03/2023:

- Heo đi học: 1C, 2A, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 26/03/2023: C. Tuổi trẻ

+ Đi tìm triệu phú (20/03 - 26/03): 1B, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Bội thu cuối tháng (20/03 - 31/03): 1B, 2C, 3A, 4C, 5C

- Thiên tài tính nhẩm: 1C, 2C, 3C, 4A, 5B

+ Cao thủ học đường(25/3 - 31/03):

- Toán học: 1C, 2C, 3B, 4A, 5A

- Văn học: 1C, 2A, 3A, 4B, 5C

+ Học Tiếng Anh ngày 26/03: 1B, 2A, 3B

Đáp án ngày 25/03/2023:

- Heo đi học: 1A, 2B, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 25/03/2023: B - Hồ Trên Núi

+ Đi tìm triệu phú (20/03 - 26/03): 1B, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Bội thu cuối tháng (20/03 - 31/03): 1B, 2C, 3A, 4C, 5C

- Thiên tài tính nhẩm: 1C, 2C, 3C, 4A, 5B

+ Sống tốt - hốt quà (17/03 - 25/03): 1B, 2A, 3B, 4C, 5A

+ Cao thủ học đường (25/3 - 31/03): 1C, 2C, 3B, 4A, 5A

+ Học Tiếng Anh ngày 25/03: 1A, 2B, 3C

Đáp án ngày 23/03/2023:

- Heo đi học: 1A, 2C, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 23/03/2023: A. Hoa ban

+ Đi tìm triệu phú (20/03 - 26/03): 1B, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Bội thu cuối tháng (20/03 - 31/03): 1B, 2C, 3A, 4C, 5C

- Thiên tài tính nhẩm: 1C, 2C, 3C, 4A, 5B

+ Sống tốt - hốt quà (17/03 - 25/03): 1B , 2A , 3B , 4C , 5A

+ Học Tiếng Anh ngày 23/03: 1B, 2C, 3B

Đáp án ngày 22/03/2023:

- Heo đi học: 1B, 2A, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 22/03/2023: C. Chim én

+ Đi tìm triệu phú (20/03 - 26/03): 1B, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Bội thu cuối tháng (20/03 - 31/03): 1B, 2C, 3A, 4C, 5C

- Thiên tài tính nhẩm: 1C, 2C, 3C, 4A, 5B

+ Sống tốt - hốt quà (17/03 - 25/03): 1B , 2A , 3B , 4C , 5A

+ Học Tiếng Anh ngày 22/03: 1C, 2B, 3A

Đáp án ngày 20/03/2023:

- Heo đi học: 1B, 2C, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 20/03/2023: B. Sữa

+ Đi tìm triệu phú (20/03 - 26/03): 1B, 2B, 3A, 4C, 5B

+ Bội thu cuối tháng (20/03 - 31/03): 1B, 2C, 3A, 4C, 5C

- Thiên tài tính nhẩm: 1C, 2C, 3C, 4A, 5B

+ Sống tốt - hốt quà (17/03 - 25/03): 1B , 2A , 3B , 4C , 5A

+ Học Tiếng Anh ngày 20/03: 1A, 2B, 3C

Đáp án ngày 19/03/2023:

- Heo đi học: 1A, 2C, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 19/03/2023: A - Vắng vẻ/ lao xao

- Đi tìm triệu phú (13/03 - 19/03): 1C, 2B, 3C, 4A, 5C

- Thiên tài tính nhẩm: 1C, 2C, 3C, 4A, 5B

- Sống tốt - hốt quà (17/03 - 25/03): 1B, 2A, 3B, 4C, 5A

+ Học Tiếng Anh ngày 19/03: 1B, 2C, 3C

Đáp án ngày 18/03/2023:

- Heo đi học: 1B, 2B, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 18/03/2023: C - Trái tim

- Đi tìm triệu phú (13/03 - 19/03): 1C, 2B, 3C, 4A, 5C

- Thiên tài tính nhẩm: 1C, 2C, 3C, 4A, 5B

- Sống tốt - hốt quà (17/03 - 25/03): 1B, 2A, 3B, 4C, 5A

+ Học Tiếng Anh ngày 18/03: 1A, 2B, 3C

Đáp án ngày 17/03/2023:

- Heo đi học: 1C, 2A, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 17/03/2023: C - Từ đồng âm

- Đi tìm triệu phú (13/03 - 19/03): 1C, 2B, 3C, 4A, 5C

- Thiên tài tính nhẩm: 1C, 2C, 3C, 4A, 5B

- Sống tốt - hốt quà (17/03 - 25/03): 1B, 2A, 3B, 4C, 5A

+ Học Tiếng Anh ngày 17/03: 1B, 2C, 3B

Đáp án ngày 16/03/2023:

- Heo đi học: 1C, 2A, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 16/03/2023: B - Hoàng Hoa Thám

+ Đi tìm triệu phú (13/03 - 19/03): 1C, 2B, 3C, 4A, 5C

- Thiên tài tính nhẩm: 1C, 2C, 3C, 4A, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 16/03: 1B, 2C, 3A

Đáp án ngày 14/03/2023:

- Heo đi học: 1B, 2C, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 14/03/2023: C - Tiếng ve kêu

+ Đi tìm triệu phú (13/03 - 19/03): 1C, 2B, 3C, 4A, 5C

- Trông hình - Bắt mặt: 1B, 2A, 3B, 4A, 5C

- Thiên tài tính nhẩm: 1C, 2C, 3C, 4A, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 14/03: 1A, 2B, 3A 

Đáp án ngày 13/03/2023:

- Heo đi học: 1C, 2A, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 13/03/2023: B - Sự nóng chảy

+ Đi tìm triệu phú (13/03 - 19/03): 1C, 2B, 3C, 4A, 5C

- Trông hình - Bắt mặt: 1B, 2A, 3B, 4A, 5C

- Thiên tài tính nhẩm: 1C, 2C, 3C, 4A, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 13/03: 1A, 2B, 3C

Đáp án ngày 12/03/2023:

- Heo đi học: 1B, 2C, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 12/03/2023: B - Giã gạo

+ Đi tìm triệu phú (6/3 - 12/3): 1C, 2B, 3B, 4B, 5A

+ Giải đố hay - Săn quà ngất ngây:

- Thử thách 1( Sức khỏe & Làm đẹp): 1B, 2C, 3A, 4C, 5B

- Thử thách 2( Tôn vinh phái đẹp): 1A, 2B, 3B, 4B, 5B

- Thử thách 3( Ca dao tục ngữ): 1C, 2B, 3C, 4B, 5A

- Trông hình - Bắt mặt: 1B, 2A, 3B, 4A, 5C

+ Học Tiếng Anh ngày 12/03: 1B, 2C, 3C

Đáp án ngày 11/03/2023:

- Heo đi học: 1A, 2B, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 11/03/2023: C - Hoạ mi

+ Đi tìm triệu phú (6/3 - 12/3): 1C, 2B, 3B, 4B, 5A

+ Giải đố hay - Săn quà ngất ngây:

- Thử thách 1( Sức khỏe & Làm đẹp): 1B, 2C, 3A, 4C, 5B

- Thử thách 2( Tôn vinh phái đẹp): 1A, 2B, 3B, 4B, 5B

- Thử thách 3( Ca dao tục ngữ): 1C, 2B, 3C, 4B, 5A

- Trông hình - Bắt mặt: 1B, 2A, 3B, 4A, 5C

+ Học Tiếng Anh ngày 11/03: 1C, 2A, 3C 

Đáp án ngày 10/03/2023:

- Heo đi học: 1C, 2B, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 10/03/2023: B - Ngày xửa ngày xưa

+ Đi tìm triệu phú (6/3 - 12/3): 1C, 2B, 3B, 4B, 5A

+ Giải đố hay - Săn quà ngất ngây:

- Thử thách 1( Sức khỏe & Làm đẹp): 1B, 2C, 3A, 4C, 5B

- Thử thách 2( Tôn vinh phái đẹp): 1A, 2B, 3B, 4B, 5B

- Thử thách 3( Ca dao tục ngữ): 1C, 2B, 3C, 4B, 5A

- Trông hình - Bắt mặt: 1B, 2A, 3B, 4A, 5C

+ Học Tiếng Anh ngày 10/03: 1A, 2B, 3A

Đáp án ngày 08/03/2023:

- Heo đi học: 1B, 2C, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 08/03/2023: C - nhà bê tông

+ Đi tìm triệu phú (6/3 - 12/3): 1C, 2B, 3B, 4B, 5A

+ Giải đố hay - Săn quà ngất ngây:

- Thử thách 1( Sức khỏe & Làm đẹp): 1B, 2C, 3A, 4C, 5B

- Thử thách 2( Tôn vinh phái đẹp): 1A, 2B, 3B, 4B, 5B

- Thử thách 3( Ca dao tục ngữ): 1C, 2B, 3C, 4B, 5A

- Trông hình - Bắt mặt: 1B, 2A, 3B, 4A, 5C

+ Học Tiếng Anh ngày 08/03: 1C, 2A, 3A 

Đáp án ngày 07/03/2023:

- Heo đi học: 1B, 2A, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 07/03/2023: C - lychee

+ Đi tìm triệu phú (6/3 - 12/3): 1C, 2B, 3B, 4B, 5A

+ Giải đố hay - Săn quà ngất ngây:

- Thử thách 1( Sức khỏe & Làm đẹp): 1B, 2C, 3A, 4C, 5B

- Thử thách 2( Tôn vinh phái đẹp): 1A, 2B, 3B, 4B, 5B

- Thử thách 3( Ca dao tục ngữ): 1C, 2B, 3C, 4B, 5A

- Trông hình - Bắt mặt: 1B, 2A, 3B, 4A, 5C

+ Học Tiếng Anh ngày 07/03: 1C, 2B, 3A 

Đáp án ngày 06/03/2023:

- Heo đi học: 1A, 2C, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 06/03/2023: C - 8 giờ sáng

+ Đi tìm triệu phú (6/3 - 12/3): 1C, 2B, 3B, 4B, 5A

+ Giải đố hay - Săn quà ngất ngây:

- Thử thách 1( Sức khỏe & Làm đẹp): 1B, 2C, 3A, 4C, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 06/03: 1A, 2B, 3A

Đáp án ngày 05/03/2023:

- Heo đi học: 1B, 2A, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 05/03/2023: A - Lê Thị Đào

+ Đi tìm triệu phú (27/2 - 05/3): 1C, 2B, 3B, 4C, 5A

+ Giải đố đón mưa heo vàng: 1C, 2A, 3A, 4C, 5B

+ Vua thời trang tháng 2: 1C, 2B, 3B, 4A, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 05/03: 1A, 2C, 3B 

Đáp án ngày 04/03/2023:

- Heo đi học: 1C, 2A, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 04/03/2023: C. Ve sầu cái không kêu

+ Đi tìm triệu phú (27/2 - 05/3): 1C, 2B, 3B, 4C, 5A

+ Giải đố đón mưa heo vàng: 1C, 2A, 3A, 4C, 5B

+ Vua thời trang tháng 2: 1C, 2B, 3B, 4A, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 04/03: 1B, 2C, 3C

Đáp án ngày 03/03/2023:

- Heo đi học: 1B, 2C, 3C.

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 03/03/2023: B (5).

+ Đi tìm triệu phú (27/2 - 05/3): 1C, 2B, 3B, 4C, 5A.

+ Giải đố đón mưa heo vàng: 1C, 2A, 3A, 4C, 5B.

+ Vua thời trang tháng 2: 1C, 2B, 3B, 4A, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 03/03: 1B, 2C, 3A

Đáp án ngày 02/03/2023:

- Heo đi học: 1C, 2C, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 02/03/2023: B - Sầu riêng

+ Đi tìm triệu phú (27/2 - 05/3): 1C, 2B, 3B, 4C, 5A

+ Đáp đúng trúng thưởng- Bội thu cuối tháng: 1B, 2B, 3A, 4C, 5A

+ Giải đố đón mưa heo vàng: 1C, 2A, 3A, 4C, 5B

+ Vua thời trang tháng 2: 1C, 2B, 3B, 4A, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 02/03: 1B, 2C, 3A

Đáp án ngày 01/03/2023:

- Heo đi học: 1A, 2B, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 01/03/2023: C - Bản đồ thế giới

+ Đi tìm triệu phú (27/2 - 05/3): 1C, 2B, 3B, 4C, 5A

+ Đáp đúng trúng thưởng- Bội thu cuối tháng: 1B, 2B, 3A, 4C, 5A

+ Giải đố đón mưa heo vàng: 1C, 2A, 3A, 4C, 5B

+ Vua thời trang tháng 2: 1C, 2B, 3B, 4A, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 01/03: 1B, 2A, 3C

Đáp án ngày 28/02/2023:

- Heo đi học: 1C, 2B, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 28/02/2023: B - Gió mưa

+ Đi tìm triệu phú (27/2 - 05/3): 1C, 2B, 3B, 4C, 5A

+ Đáp đúng trúng thưởng- Bội thu cuối tháng: 1B, 2B, 3A, 4C, 5A

+ Giải đố đón mưa heo vàng: 1C, 2A, 3A, 4C, 5B

+ Vua thời trang tháng 2: 1C, 2B, 3B, 4A, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 28/02: 1B, 2B, 3A 

Đáp án ngày 27/02/2023:

- Heo đi học: 1A, 2B, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 27/02/2023: C - Tiền mặt

+ Đi tìm triệu phú (27/2 - 05/3): 1C, 2B, 3B, 4C, 5A

+ Đáp đúng trúng thưởng- Bội thu cuối tháng: 1B, 2B, 3A, 4C, 5A

+ Giải đố đón mưa heo vàng: 1C, 2A, 3A, 4C, 5B

+ Vua thời trang tháng 2: 1C, 2B, 3B, 4A, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 27/02: 1C, 2B, 3C

Đáp án ngày 26/02/2023:

- Heo đi học: 1C, 2B, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 26/02/2023: C. Heo Vàng

+ Đi tìm triệu phú (20/2 - 26/2): 1B, 2A, 3B, 4B, 5B

+ Đáp đúng trúng thưởng- Bội thu cuối tháng: 1B, 2B, 3A, 4C, 5A

+ Giải đố đón mưa heo vàng: 1C, 2A, 3A, 4C, 5B

+ Vua thời trang tháng 2: 1C, 2B, 3B, 4A, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 26/02: 1A, 2C, 3B

Đáp án ngày 25/02/2023:

- Heo đi học: 1A, 2C, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 25/02/2023: A- Hậu Giang

+ Đi tìm triệu phú (20/2 - 26/2): 1B, 2A, 3B, 4B, 5B

+ Đáp đúng trúng thưởng- Bội thu cuối tháng: 1B, 2B, 3A, 4C, 5A

+ Giải đố đón mưa heo vàng: 1C, 2A, 3A, 4C, 5B

+ Vua thời trang tháng 2: 1C, 2B, 3B, 4A, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 25/02: 1C, 2C, 3B

Đáp án ngày 24/02/2023:

- Heo đi học: 1C, 2B, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 24/02/2023: A- 150 triệu đồng

+ Đi tìm triệu phú (20/2 - 26/2): 1B, 2A, 3B, 4B, 5B

+ Đáp đúng trúng thưởng- Bội thu cuối tháng: 1B, 2B, 3A, 4C, 5A

+ Vua thời trang tháng 2: 1C, 2B, 3B, 4A, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 24/02: 1B, 2C, 3A

Đáp án ngày 23/02/2023:

- Heo đi học: 1A, 2B, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 23/02/2023: A- Yêu lắm, thương lắm, xa lắm, đau lắm.

+ Đi tìm triệu phú (20/2 - 26/2): 1B, 2A, 3B, 4B, 5B

+ Đáp đúng trúng thưởng- Bội thu cuối tháng: 1B, 2B, 3A, 4C, 5A

+ Học Tiếng Anh ngày 23/02: 1C, 2B, 3A 

Đáp án ngày 22/02/2023:

- Heo đi học: 1A, 2B, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 22/02/2023: A- Think Playgrounds

+ Đi tìm triệu phú (20/2 - 26/2): 1B, 2A, 3B, 4B, 5B

+ Đáp đúng trúng thưởng- Bội thu cuối tháng: 1B, 2B, 3A, 4C, 5A

+ Học Tiếng Anh ngày 22/02: 1C, 2A, 3B

Đáp án ngày 21/02/2023:

- Heo đi học: 1C, 2B, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 21/02/2023: B - Ú òa

+ Đi tìm triệu phú (20/2 - 26/2): 1B, 2A, 3B, 4B, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 21/02: 1C, 2A, 3B

Đáp án ngày 20/02/2023:

- Heo đi học: 1B, 2A, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 20/02/2023: C - Bản đồ thế giới

+ Đi tìm triệu phú (20/2 - 26/2): 1B, 2A, 3B, 4B, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 20/02: 1C, 2B, 3A

Đáp án ngày 19/02/2023:

- Heo đi học: 1B, 2C, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 19/02/2023: A - Bạch tuộc

+ Đi tìm triệu phú (13/2 - 19/2): 1C, 2A, 3C, 4A, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 19/02: 1B, 2A, 3B

Đáp án ngày 18/02/2023:

- Heo đi học: 1B, 2B, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 18/02/2023: B - Rắn

+ Đi tìm triệu phú (13/2 - 19/2): 1C, 2A, 3C, 4A, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 18/02: 1C, 2B, 3C

Đáp án ngày 17/02/2023:
- Heo đi học: 1C, 2B, 3A
- Trường học Heo Đất:
+ Câu hỏi ngày 17/02/2023: C. Đồng Tháp
+ Đi tìm triệu phú (13/2 - 19/2): 1C, 2A, 3C, 4A, 5B
+ Đố vui cùng Chuk Tea & Coffee: 1B, 2A, 3C, 4A, 5A
+ Càn quét Passio: 1A, 2B, 3B, 4B, 5C, 6C, 7A
+ Học Tiếng Anh ngày 17/02: 1C, 2B, 3A

Đáp án ngày 16/02/2023:

- Heo đi học: 1C, 2C, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 16/02/2023: A - Nepal

+ Đi tìm triệu phú (13/2 - 19/2): 1C, 2A, 3C, 4A, 5B

+ Đố vui cùng Chuk Tea & Coffee: 1B, 2A, 3C, 4A, 5A

+ Càn quét Passio: 1A, 2B, 3B, 4B, 5C, 6C, 7A

+ Học Tiếng Anh ngày 16/02: 1B, 2A, 3A

Đáp án ngày 15/02/2023:

- Heo đi học: 1C, 2C, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 15/02/2023: B - Quảng Ngãi

+ Đi tìm triệu phú (13/2 - 19/2): 1C, 2A, 3C, 4A, 5B

+ Đố vui cùng Chuk Tea & Coffee: 1B, 2A, 3C, 4A, 5A

+ Càn quét Passio: 1A, 2B, 3B, 4B, 5C, 6C, 7A

+ Học Tiếng Anh ngày 15/02: 1A, 2B, 3C

Đáp án ngày 14/02/2023:

- Heo đi học: 1C, 2B, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 13/02/2023: A. Dolly

+ Đi tìm triệu phú (13/2 - 19/2): 1C, 2A, 3C, 4A, 5B

+ Hộp quà âm nhạc - Phát 1,4 triệu: 1A, 2B, 3A, 4C, 5C

+ Đố vui cùng Rau má Mix: 1B, 2C, 3C, 4B, 5A

+ Đố vui cùng Chuk Tea & Coffee: 1B, 2A, 3C, 4A, 5A

+ Càn quét Passio: 1A, 2B, 3B, 4B, 5C, 6C, 7A

+ Học Tiếng Anh ngày 14/02: 1C, 2C, 3B 

Đáp án ngày 13/02/2023

- Heo đi học: 1C, 2A, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 13/02/2023 : B - Đẽo cày giữa đường

+ Đi tìm triệu phú (13/2 - 19/2): 1C, 2A, 3C, 4A, 5B

+ Hộp quà âm nhạc - Phát 1,4 triệu: 1A, 2B, 3A, 4C, 5C

+ Đố vui cùng Rau má Mix: 1B, 2C, 3C, 4B, 5A

+ Đố vui cùng Chuk Tea & Coffee: 1B, 2A, 3C, 4A, 5A

+ Càn quét Passio: 1A, 2B, 3B, 4B, 5C, 6C, 7A

+ Học Tiếng Anh ngày 13/02: 1B, 2A, 3C

Đáp án ngày 12/02/2023

- Heo đi học: 1C, 2B, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 12/02/2023: A - Rửa tay trước khi ăn

+ Đi tìm triệu phú (6/2 - 12/2): 1A, 2C, 3B, 4B, 5A

+ Tết vi vu rinh hết heo vàng - Tuần 4: 1A, 2B, 3C, 4A, 5B

+ Hộp quà âm nhạc - Phát 1,4 triệu: 1A, 2B, 3A, 4C, 5C

+ Đố vui cùng Rau má Mix: 1B, 2C, 3C, 4B, 5A

+ Đố vui cùng Chuk Tea & Coffee: 1B, 2A, 3C, 4A, 5A

+ Càn quét Passio: 1A, 2B, 3B, 4B, 5C, 6C, 7A

+ Học Tiếng Anh ngày 12/02: 1A, 2C, 3A

Đáp án ngày 11/02/2023

- Heo đi học: 1C, 2A, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 11/02/2023 : A - Rễ

+ Đi tìm triệu phú (6/2 - 12/2): 1A, 2C, 3B, 4B, 5A

+ Tết vi vu rinh hết heo vàng - Tuần 4: 1A, 2B, 3C, 4A, 5B

+ Hộp quà âm nhạc - Phát 1,4 triệu: 1A, 2B, 3A, 4C, 5C

+ Đố vui cùng Rau má Mix: 1B, 2C, 3C, 4B, 5A

+ Đố vui cùng Chuk Tea & Coffee: 1B, 2A, 3C, 4A, 5A

+ Càn quét Passio: 1A, 2B, 3B, 4B, 5C, 6C, 7A

+ Học Tiếng Anh ngày 11/02 : 1A, 2C, 3B

Đáp án ngày 09/02/2023

- Heo đi học: 1C, 2B, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 09/02/2023: B - Tố Hữu

+ Đi tìm triệu phú (6/2 - 12/2): 1A, 2C, 3B, 4B, 5A

+ Tết vi vu rinh hết heo vàng - Tuần 4: 1A, 2B, 3C, 4A, 5B

+ Đố vui cùng Rau má Mix: 1B, 2C, 3C, 4B, 5A

+ Học Tiếng Anh ngày 09/02: 1B, 2A, 3C

Đáp án ngày 08/02/2023

- Heo đi học: 1C, 2C, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 08/02/2023 : B - Bạc

+ Đi tìm triệu phú (6/2 - 12/2): 1A, 2C, 3B, 4B, 5A

+ Tết vi vu rinh hết heo vàng - Tuần 4: 1A, 2B, 3C, 4A, 5B

+ Đố vui cùng Rau má Mix: 1B, 2C, 3C, 4B, 5A

+ Học Tiếng Anh ngày 08/02 : 1A, 2C, 3A 

Đáp án ngày 07/02/2023

- Heo đi học: 1B, 2A, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 07/02/2023: C - Đại lộ Danh vọng Hollywood

+ Đi tìm triệu phú (6/2 - 12/2): 1A, 2C, 3B, 4B, 5A

+ Tết vi vu rinh hết heo vàng - Tuần 4: 1A, 2B, 3C, 4A, 5B

+ Đố vui cùng Rau má Mix: 1B, 2C, 3C, 4B, 5A

+ Học Tiếng Anh ngày 07/02: 1C, 2A, 3B 

Đáp án ngày 06/02/2023

- Heo đi học : 1B, 2C, 3C

- Trường học Heo Đất :

+ Câu hỏi ngày 06/02/2023 : B - 1889

+ Đi tìm triệu phú (6/2 - 12/2): 1A, 2C, 3B, 4B, 5A

+ Tết vi vu rinh hết heo vàng - Tuần 4: 1A, 2B, 3C, 4A, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 06/02 : 1C, 2A, 3C

Đáp án ngày 05/02/2023

- Heo đi học : 1C, 2C, 3B

- Trường học Heo Đất :

+ Câu hỏi ngày 05/02/2023 : B - Kinh

+ Đi tìm triệu phú (1/2 - 5/2): 1C, 2B, 3B, 4A, 5B

+ Tết vi vu rinh hết heo vàng - Tuần 3: 1B, 2B, 3B, 4B, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 05/02 : 1B, 2C, 3B

Đáp án ngày 04/02/2023

- Heo đi học: 1A, 2A, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 04/02/2023 : C - Củ gừng

+ Đi tìm triệu phú (1/2 - 5/2): 1C, 2B, 3B, 4A, 5B

+ Tết vi vu rinh hết heo vàng - Tuần 3: 1B, 2B, 3B, 4B, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 04/02: 1B, 2C, 3A 

Đáp án ngày 03/02/2023

- Heo đi học : 1B, 2B, 3A

- Trường học Heo Đất :

+ Câu hỏi ngày 03/02/2023 : C - Cá sấu

+ Đi tìm triệu phú (1/2 - 5/2): 1C, 2B, 3B, 4A, 5B

+ Tết vi vu rinh hết heo vàng - Tuần 3: 1B, 2B, 3B, 4B, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 03/02 : 1C, 2B, 3A 

Đáp án ngày 02/02/2023

- Heo đi học: 1B, 2B, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 02/02/2023: A - Con thỏ

+ Đi tìm triệu phú (1/2 - 5/2): 1C, 2B, 3B, 4A, 5B

+ Tết vi vu rinh hết heo vàng - Tuần 3: 1B, 2B, 3B, 4B, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 02/02: 1C, 2B, 3C

Đáp án ngày 01/02/2023

- Heo đi học : 1C, 2A, 3C

- Trường học Heo Đất :

+ Câu hỏi ngày 01/02/2023 : B - Hưng Đạo Đại Vương/ Thánh mẫu Liễu Hạnh

+ Đi tìm triệu phú (1/2 - 5/2): 1C, 2B, 3B, 4A, 5B

+ Tết vi vu rinh hết heo vàng - Tuần 3: 1B, 2B, 3B, 4B, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 01/02 : 1B, 2C, 3A

Đáp án ngày 31/01/2023

- Heo đi học : 1B, 2A, 3B

- Trường học Heo Đất :

+ Câu hỏi ngày 31/01/2023 : A. Pha Đin / Lũng Lô

+ Tết vi vu rinh hết heo vàng - Tuần 3: 1B, 2B, 3B, 4B, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 31/01 : 1B, 2A, 3B

Đáp án ngày 30/01/2023

- Heo đi học : 1C, 2C, 3B

- Trường học Heo Đất :

+ Câu hỏi ngày 30/01/2023 : B - Trồng cây gây rừng

+ Tết vi vu rinh hết heo vàng - Tuần 3: 1B, 2B, 3B, 4B, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 30/01 : 1A, 2C, 3B

Đáp án ngày 29/01/2023

- Heo đi học : 1B, 2B, 3C

- Trường học Heo Đất :

+ Câu hỏi ngày 29/01/2023 : C - Táo

+ Tết vi vu rinh hết heo vàng - Tuần 2: 1B, 2A, 3C, 4B, 5C

+ Chiến thần thi đố khai xuân - Tuần 3: 1A, 2C, 3C, 4A, 5C

+ Học Tiếng Anh ngày 29/01 : 1C, 2A, 3B 

Đáp án ngày 28/01/2023

- Heo đi học : 1B, 2A, 3C

- Trường học Heo Đất :

+ Câu hỏi ngày 28/01/2023 : B - Đi sêu

+ Tết vi vu rinh hết heo vàng - Tuần 2: 1B, 2A, 3C, 4B, 5C

+ Chiến thần thi đố khai xuân - Tuần 3: 1A, 2C, 3C, 4A, 5C

+ Học Tiếng Anh ngày 28/01 : 1C, 2B, 3B

Đáp án ngày 27/01/2023

- Heo đi học : 1A, 2C, 3A

- Trường học Heo Đất :

+ Câu hỏi ngày 27/01/2023 : B - Bút chì

+ Tết vi vu rinh hết heo vàng - Tuần 2: 1B, 2A, 3C, 4B, 5C

+ Chiến thần thi đố khai xuân - Tuần 3: 1A, 2C, 3C, 4A, 5C

+ Học Tiếng Anh ngày 27/01 : 1B, 2B, 3A

Đáp án ngày 26/01/2023

- Heo đi học: 1B, 2C, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 26/01/2023: C - Máy ảnh

+ Tết vi vu rinh hết heo vàng - Tuần 2: 1B, 2A, 3C, 4B, 5C

+ Chiến thần thi đố khai xuân - Tuần 3: 1A, 2C, 3C, 4A, 5C

+ Học Tiếng Anh ngày 26/01: 1C, 2B, 3A

Đáp án ngày 25/01/2023

- Heo đi học: 1A, 2C, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 25/01/2023: B - Làm vỡ đồ đạc

+ Tết vi vu rinh hết heo vàng - Tuần 2: 1B, 2A, 3C, 4B, 5C

+ Chiến thần thi đố khai xuân - Tuần 3:

1A, 2C, 3C, 4A, 5C

+ Học Tiếng Anh ngày 25/01: 1C, 2B, 3A

Đáp án ngày 24/01/2023

- Heo đi học: 1A, 2C, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 24/01/2023 : A - Câu đối đỏ

+ Tết vi vu rinh hết heo vàng - Tuần 2: 1B, 2A, 3C, 4B, 5C

+ Chiến thần thi đố khai xuân - Tuần 3:

1A, 2C, 3C, 4A, 5C

+ Học Tiếng Anh ngày 24/01 : 1C, 2B, 3A

Đáp án ngày 23/01/2023

- Heo đi học: 1A, 2B, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 23/01/2023 : B - Ngọc Hoàng

+ Tết vi vu rinh hết heo vàng - Tuần 2: 1B, 2A, 3C, 4B, 5C

+ Chiến thần thi đố khai xuân - Tuần 3: 1A, 2C, 3C, 4A, 5C

+ Học Tiếng Anh ngày 23/01: 1B, 2C, 3B

Đáp án ngày 22/01/2023

- Heo đi học: 1A, 2C, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 22/01/2023 : C - Quả mãng cầu

+ Tết vi vu rinh hết heo vàng - Tuần 1: 1C, 2B, 3A, 4C, 5C

+ Chiến thần thi đố khai xuân - Tuần 2:

1C, 2B, 3B, 4A, 5A

+ Thần tài gõ cửa - Đố vui khui lộc: 1A, 2C, 3C, 4B, 5B, 6A, 7A

(Chú ý có tính thời gian)

+ Học Tiếng Anh ngày 22/01 : 1C, 2B, 3C 

Đáp án ngày 20/01/2023

- Heo đi học: 1A, 2A, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 20/01/2023 : C - Lễ hội gò Đống Đa

+ Tết vi vu rinh hết heo vàng - Tuần 1: 1C, 2B, 3A, 4C, 5C

+ Chiến thần thi đố khai xuân - Tuần 2:

1C, 2B, 3B, 4A, 5A

+ Thần tài gõ cửa - Đố vui khui lộc: 1A, 2C, 3C, 4B, 5B, 6A, 7A (Chú ý có tính thời gian)

+ Học Tiếng Anh ngày 20/01: 1B, 2A, 3B 

Đáp án ngày 19/01/2023

- Heo đi học: 1A, 2C, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 19/01/2023 : A - Mai Thúc Loan

+ Tết vi vu rinh hết heo vàng - Tuần 1: 1C, 2B, 3A, 4C, 5C

+ Chiến thần thi đố khai xuân - Tuần 2:

1C, 2B, 3B, 4A, 5A

+ Thần tài gõ cửa - Đố vui khui lộc: 1A, 2C, 3C, 4B, 5B, 6A, 7A (Chú ý có tính thời gian)

+ Học Tiếng Anh ngày 19/01: 1A, 2B, 3C

Đáp án ngày 18/01/2023

- Heo đi học: 1A, 2C, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 18/01/2023: B - Hoa mai

+ Tết vi vu rinh hết heo vàng - Tuần 1: 1C, 2B, 3A, 4C, 5C

+ Chiến thần thi đố khai xuân - Tuần 2:

1C, 2B, 3B, 4A, 5A

+ Thần tài gõ cửa - Đố vui khui lộc: 1A, 2C, 3C, 4B, 5B, 6A, 7A (Chú ý có tính thời gian)

+ Học Tiếng Anh ngày 18/01: 1A, 2B, 3C

Đáp án ngày 17/01/2023

- Heo đi học: 1B, 2C, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 17/01/2023: B - Trứng vịt

+ Chiến thần thi đố khai xuân - Tuần 2:

1C, 2B, 3B, 4A, 5A

+ Thần tài gõ cửa - Đố vui khui lộc: 1A, 2C, 3C, 4B, 5B, 6A, 7A (Chú ý có tính thời gian)

+ Học Tiếng Anh ngày 17/01 : 1C, 2C, 3B

Đáp án ngày 16/01/2023

- Heo đi học: 1A, 2A, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 16/01/2023: A - Tết nguyên đán

+ Chiến thần thi đố khai xuân - Tuần 2:

1C, 2B, 3B, 4A, 5A

+ Thần tài gõ cửa - Đố vui khui lộc: 1A, 2C, 3C, 4B, 5B, 6A, 7A (Chú ý có tính thời gian)

+ Học Tiếng Anh ngày 16/01: 1C, 2A, 3B

Đáp án ngày 15/01/2023

- Heo đi học: 1B, 2A, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 15/01/2023: B - Tranh thủ

+ Giải đố sống xanh cùng Gen G:

- Thử thách 1: 1C, 2A, 3C, 4A, 5B

- Thử thách 2 : 1C, 2A, 3B, 4A, 5B

- Thử thách 3 : 1C, 2A, 3B, 4B, 5A

- Thử thách 4 : 1B, 2B, 3C, 4B, 5B

+ Chiến thần thi đố khai xuân - Tuần 1: 1A, 2B, 3B, 4A, 5C

+ Thần tài gõ cửa - Đố vui khui lộc: 1A, 2C, 3C, 4B, 5B, 6A, 7A (Chú ý có tính thời gian)

+ Học Tiếng Anh ngày 15/01: 1B, 2C, 3B

Đáp án ngày 14/01/2023

- Heo đi học: 1A, 2A, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 14/01/2023: B - Ba lô

+ Giải đố sống xanh cùng Gen G:

- Thử thách 1: 1C, 2A, 3C, 4A, 5B

- Thử thách 2 : 1C, 2A, 3B, 4A, 5B

- Thử thách 3 : 1C, 2A, 3B, 4B, 5A

- Thử thách 4 : 1B, 2B, 3C, 4B, 5B

+ Chiến thần thi đố khai xuân - Tuần 1: 1A, 2B, 3B, 4A, 5C

+ Thần tài gõ cửa - Đố vui khui lộc: 1A, 2C, 3C, 4B, 5B, 6A, 7A

(Chú ý có tính thời gian)

+ Học Tiếng Anh ngày 14/01: 1A, 2B, 3C 

Đáp án ngày 13/01/2023

- Heo đi học: 1B, 2B, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 13/01/2023: B - Family

+ Giải đố sống xanh cùng Gen G:

- Thử thách 1: 1C, 2A, 3C, 4A, 5B

- Thử thách 2: 1C, 2A, 3B, 4A, 5B

- Thử thách 3: 1C, 2A, 3B, 4B, 5A

- Thử thách 4: 1B, 2B, 3C, 4B, 5B

+ Chiến thần thi đố khai xuân - Tuần 1:

1A, 2B, 3B, 4A, 5C

+ Thần tài gõ cửa - Đố vui khui lộc: 1A, 2C, 3C, 4B, 5B, 6A, 7A

(Chú ý có thời gian đếm ngược)

+ Học Tiếng Anh ngày 13/01: 1B, 2B, 3C

Đáp án ngày 12/01/2023

- Heo đi học: 1C, 2A, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 12/01/2023 : C - Chợ tình

+ Giải đố sống xanh cùng Gen G :

- Thử thách 1: 1C, 2A, 3C, 4A, 5B

- Thử thách 2 : 1C, 2A, 3B, 4A, 5B

- Thử thách 3 : 1C, 2A, 3B, 4B, 5A

- Thử thách 4 : 1B, 2B, 3C, 4B, 5B

+ Chiến thần thi đố khai xuân - Tuần 1: 1A, 2B, 3B, 4A, 5C

+ Học Tiếng Anh ngày 12/01: 1C, 2B, 3C

Đáp án ngày 11/01/2023

- Heo đi học: 1A, 2C, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 11/01/2023: C - Trong từ điển

+ Giải đố sống xanh cùng Gen G:

- Thử thách 1: 1C, 2A, 3C, 4A, 5B

- Thử thách 2 : 1C, 2A, 3B, 4A, 5B

- Thử thách 3 : 1C, 2A, 3B, 4B, 5A

- Thử thách 4 : 1B, 2B, 3C, 4B, 5B

+ Chiến thần thi đố khai xuân - Tuần 1: 1A, 2B, 3B, 4A, 5C

+ Học Tiếng Anh ngày 11/01: 1B, 2A, 3A 

Đáp án ngày 10/01/2023

- Heo đi học: 1B, 2B, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 10/01/2023: C - Môi trường

+ Giải đố sống xanh cùng Gen G:

- Thử thách 1: 1C, 2A, 3C, 4A, 5B

- Thử thách 2: 1C, 2A, 3B, 4A, 5B

- Thử thách 3: 1C, 2A, 3B, 4B, 5A

- Thử thách 4: 1B, 2B, 3C, 4B, 5B

+ Chiến thần thi đố khai xuân - Tuần 1: 1A, 2B, 3B, 4A, 5C

+ Học Tiếng Anh ngày 10/01: 1B, 2A, 3C

Đáp án ngày 09/01/2023

- Heo đi học: 1B, 2A, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 09/01/2023: C - Con ốc sên

+ Giải đố sống xanh cùng Gen G:

- Thử thách 1: 1C, 2A, 3C, 4A, 5B

- Thử thách 2: 1C, 2A, 3B, 4A, 5B

- Thử thách 3: 1C, 2A, 3B, 4B, 5A

- Thử thách 4: 1B, 2B, 3C, 4B, 5B

+ Chiến thần thi đố khai xuân - Tuần 1:

1A, 2B, 3B, 4A, 5C

+ Học Tiếng Anh ngày 09/01: 1C, 2A, 3A 

Đáp án ngày 08/01/2023

- Heo đi học: 1C, 2B, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 08/01/2023: B - Malé

+ Giải đố sống xanh cùng Gen G:

- Thử thách 1: 1C, 2A, 3C, 4A, 5B

- Thử thách 2 : 1C, 2A, 3B, 4A, 5B

- Thử thách 3 : 1C, 2A, 3B, 4B, 5A

+ Chiến thần thi đố khai xuân - Tuần 1: 1A, 2B, 3B, 4A, 5C

+ Học Tiếng Anh ngày 08/01: 1A, 2B, 3B 

Đáp án ngày 07/01/2023

- Heo đi học: 1A, 2C, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 07/01/2023: B - 75

+ Giải đố sống xanh cùng Gen G:

- Thử thách 1: 1C, 2A, 3C, 4A, 5B

- Thử thách 2 : 1C, 2A, 3B, 4A, 5B

- Thử thách 3 : 1C, 2A, 3B, 4B, 5A

+ Chiến thần thi đố khai xuân - Tuần 1:

1A, 2B, 3B, 4A, 5C

+ Học Tiếng Anh ngày 07/01: 1B, 2B, 3A 

Đáp án ngày 06/01/2023

- Heo đi học: 1A, 2A, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 06/01/2023 : B - hiền lành

+ Giải đố sống xanh cùng Gen G :

- Thử thách 1: 1C, 2A, 3C, 4A, 5B

- Thử thách 2 : 1C, 2A, 3B, 4A, 5B

- Thử thách 3 : 1C, 2A, 3B, 4B, 5A

+ Học Tiếng Anh ngày 06/01 : 1A, 2A, 3C 

Đáp án ngày 05/01/2023 chính xác

- Heo đi học: 1C, 2A, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 05/01/2023: C - Nước cờ

+ Giải đố sống xanh cùng Gen G:

- Thử thách 1: 1C, 2A, 3C, 4A, 5B

- Thử thách 2: 1C, 2A, 3B, 4A, 5B

- Thử thách 3: 1C, 2A, 3B, 4B, 5A

+ Học Tiếng Anh ngày 05/01 : 1C, 2B, 3B

Đáp án ngày 04/01/2023

- Heo đi học: 1B, 2B, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 04/01/2023 : A - 0

+ Giải đố sống xanh cùng Gen G :

- Thử thách 1: 1C, 2A, 3C, 4A, 5B

- Thử thách 2 : 1C, 2A, 3B, 4A, 5B

- Thử thách 3 : 1C, 2A, 3B, 4B, 5A

+ Học Tiếng Anh ngày 04/01 : 1B, 2A, 3C

Đáp án ngày 03/01/2023

- Heo đi học: 1A, 2B, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 03/01/2023 : B - Chú bán ếch qua cầu mà té

+ Đố Tân niên - Khiêng lộc Táo : 1A, 2C, 3C, 4B, 5C

+ Hội đố triển quà chiến: 1A, 2A, 3B, 4A, 5C

+ Giải đố sống xanh cùng Gen G :

- Thử thách 1: 1C, 2A, 3C, 4A, 5B

- Thử thách 2 : 1C, 2A, 3B, 4A, 5B

- Thử thách 3 : 1C, 2A, 3B, 4B, 5A

+ Học Tiếng Anh ngày 03/01 : 1B, 2A, 3C

Đáp án ngày 02/01/2023

- Heo đi học: 1B, 2B, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 01/01/2023 : C - Chế Lan Viên

+ Đố Tân niên - Khiêng lộc Táo : 1A, 2C, 3C, 4B, 5C

+ Hội đố triển quà chiến: 1A, 2A, 3B, 4A, 5C

+ Giải đố sống xanh cùng Gen G :

- Thử thách 1: 1C, 2A, 3C, 4A, 5B

- Thử thách 2 : 1C, 2A, 3B, 4A, 5B

- Thử thách 3 : 1C, 2A, 3B, 4B, 5A

+ Học Tiếng Anh ngày 02/01: 1A, 2B, 3C

Đáp án ngày 01/01/2023

- Heo đi học: 1A, 2A, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 01/01/2023 : A - Thạch Sanh

+ Đấu trường luyện não 2022 tuần 5: 1A, 2C, 3B, 4B, 5B, 6B, 7C

+ Chọn sống khỏe - Trọn bình an : 1B, 2B, 3C, 4C, 5C, 6A

+ Đố Tân niên - Khiêng lộc Táo : 1A, 2C, 3C, 4B, 5C

+ Hội đố triển quà chiến: 1A, 2A, 3B, 4A, 5C

+ Giải đố sống xanh cùng Gen G :

- Thử thách 1: 1C, 2A, 3C, 4A, 5B

- Thử thách 2 : 1C, 2A, 3B, 4A, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 01/01 : 1B, 2A, 3A 

Đáp án ngày 31/12/2022

- Heo đi học: 1C, 2B, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 30/12/2022: C - Xổ số

+ Đấu trường luyện não 2022 tuần 5: 1A, 2C, 3B, 4B, 5B, 6B, 7C

+ Chọn sống khỏe - Trọn bình an : 1B, 2B, 3C, 4C, 5C, 6A

+ Đố Tân niên - Khiêng lộc Táo : 1A, 2C, 3C, 4B, 5C

+ Hội đố triển quà chiến: 1A, 2A, 3B, 4A, 5C

+ Giải đố sống xanh cùng Gen G :

- Thử thách 1: 1C, 2A, 3C, 4A, 5B

- Thử thách 2 : 1C, 2A, 3B, 4A, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 31/12 : 1C, 2B, 3C

Đáp án ngày 30/12/2022

- Heo đi học: 1A, 2B, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 30/12/2022 : C - Gần

+ Đấu trường luyện não 2022 tuần 5: 1A, 2C, 3B, 4B, 5B, 6B, 7C

+ Chọn sống khỏe - Trọn bình an : 1B, 2B, 3C, 4C, 5C, 6A

+ Đố Tân niên - Khiêng lộc Táo : 1A, 2C, 3C, 4B, 5C

+ Hội đố triển quà chiến: 1A, 2A, 3B, 4A, 5C

+ Giải đố sống xanh cùng Gen G :

- Thử thách 1: 1C, 2A, 3C, 4A, 5B

- Thử thách 2 : 1C, 2A, 3B, 4A, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 30/12 : 1B, 2B, 3A

Đáp án ngày 29/12/2022

- Heo đi học : 1C, 2B, 3C

- Trường học Heo Đất :

+ Câu hỏi ngày 29/12/2022 : A - Vương

+ Đấu trường luyện não 2022 tuần 5: 1A, 2C, 3B, 4B, 5B, 6B, 7C

+ Chọn sống khỏe - Trọn bình an : 1B, 2B, 3C, 4C, 5C, 6A

+ Đố Tân niên - Khiêng lộc Táo : 1A, 2C, 3C, 4B, 5C

+ Hội đố triển quà chiến: 1A, 2A, 3B, 4A, 5C

+ Giải đố sống xanh cùng Gen G :

- Thử thách 1: 1C, 2A, 3C, 4A, 5B

- Thử thách 2 : 1C, 2A, 3B, 4A, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 29/12 : 1B, 2C, 3A

Đáp án ngày 28/12/2022

- Heo đi học : 1B, 2B, 3C

- Trường học Heo Đất :

+ Câu hỏi ngày 28/12/2022 : C - Bạc

+ Đấu trường luyện não 2022 tuần 5: 1A, 2C, 3B, 4B, 5B, 6B, 7C

+ Chọn sống khỏe - Trọn bình an : 1B, 2B, 3C, 4C, 5C, 6A

+ Đố Tân niên - Khiêng lộc Táo : 1A, 2C, 3C, 4B, 5C

+ Hội đố triển quà chiến: 1A, 2A, 3B, 4A, 5C

+ Giải đố sống xanh cùng Gen G :

- Thử thách 1: 1C, 2A, 3C, 4A, 5B

- Thử thách 2 : 1C, 2A, 3B, 4A, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 28/12 : 1B, 2C, 3B

Đáp án ngày 27/12/2022

- Heo đi học : 1A, 2A, 3B

- Trường học Heo Đất :

+ Câu hỏi ngày 27/12/2022 : B - Lanh lảnh

+ Đấu trường luyện não 2022 tuần 5: 1A, 2C, 3B, 4B, 5B, 6B, 7C

+ Chọn sống khỏe - Trọn bình an : 1B, 2B, 3C, 4C, 5C, 6A

+ Đố Tân niên - Khiêng lộc Táo : 1A, 2C, 3C, 4B, 5C

+ Giải đố sống xanh cùng Gen G :

- Thử thách 1: 1C, 2A, 3C, 4A, 5B

- Thử thách 2 : 1C, 2A, 3B, 4A, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 27/12 : 1C, 2B, 3C 

Đáp án ngày 26/12/2022

- Heo đi học: 1B, 2A, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 26/12/2022: C - 0

+ Đấu trường luyện não 2022 tuần 5: 1A, 2C, 3B, 4B, 5B, 6B, 7C

+ Chọn sống khỏe - Trọn bình an : 1B, 2B, 3C, 4C, 5C, 6A

+ Đố Tân niên - Khiêng lộc Táo : 1A, 2C, 3C, 4B, 5C

+ Giải đố sống xanh cùng Gen G :

- TT1: 1C, 2A, 3C, 4A, 5B

- TT2: 1C, 2A, 3B, 4A, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 26/12 : 1C, 2B, 3A 

Đáp án ngày 25/12/2022

- Heo đi học: 1B, 2B, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 25/12/2022 : B - Jingle Bells

+ Đấu trường luyện não 2022 tuần 4 : 1B, 2B, 3B, 4B, 5C, 6B, 7C

+ Bắt hình Giáng Sinh - Rinh thưởng linh đình : 1B, 2C, 3B, 4A, 5A, 6C, 7B

+ Chọn sống khỏe - Trọn bình an : 1B, 2B, 3C, 4C, 5C, 6A

+ Đố Tân niên - Khiêng lộc Táo : 1A, 2C, 3C, 4B, 5C

+ Giải đố sống xanh cùng Gen G tuần 1 : 1C, 2A, 3C, 4A, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 25/12 : 1A, 2B, 3A

Đáp án ngày 24/12/2022

- Heo đi học: 1B, 2A, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 24/12/2022: C - Lần thứ ba

+ Giải đố trao nụ cười: 1A, 2A, 3C, 4B, 5B, 6B, 7C, 8A

+ Đấu trường luyện não 2022 tuần 4: 1B, 2B, 3B, 4B, 5C, 6B, 7C

+ Bắt hình Giáng Sinh - Rinh thưởng linh đình: 1B, 2C, 3B, 4A, 5A, 6C, 7B

+ Giải đố sống xanh cùng Gen G tuần 1: 1C, 2A, 3C, 4A, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 24/12: 1A, 2B, 3C

Đáp án ngày 23/12/2022

- Heo đi học: 1A, 2C, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 23/12/2022 : A - Singapore

+ Giải đố trao nụ cười : 1A, 2A, 3C, 4B, 5B, 6B, 7C, 8A

+ Đấu trường luyện não 2022 tuần 4 : 1B, 2B, 3B, 4B, 5C, 6B, 7C

+ Bắt hình Giáng Sinh - Rinh thưởng linh đình : 1B, 2C, 3B, 4A, 5A, 6C, 7B

+ Giải đố sống xanh cùng Gen G tuần 1 : 1C, 2A, 3C, 4A, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 23/12 : 1A, 2C, 3B

Đáp án ngày 22/12/2022

- Heo đi học: 1C, 2B, 3B

- Trường học Heo Đất: 

+ Câu hỏi ngày 22/12/2022: C - Tuổi trẻ 

+ Giải đố trao nụ cười: 1A, 2A, 3C, 4B, 5B, 6B, 7C, 8A

+ Đấu trường luyện não 2022 tuần 4: 1B, 2B, 3B, 4B, 5C, 6B, 7C

+ Bắt hình Giáng Sinh - Rinh thưởng linh đình: 1B, 2C, 3B, 4A, 5A, 6C, 7B

+ Giải đố sống xanh cùng Gen G tuần 1: 1C, 2A, 3C, 4A, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 22/12:  1A, 2C, 3B

Đáp án ngày 21/12/2022

- Heo đi học: 1B, 2C, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 21/12/2022 : A - Xe buýt hai tầng

+ Giải đố trao nụ cười : 1A, 2A, 3C, 4B, 5B, 6B, 7C, 8A

+ Đấu trường luyện não 2022 tuần 4 : 1B, 2B, 3B, 4B, 5C, 6B, 7C

+ Bắt hình Giáng Sinh - Rinh thưởng linh đình : 1B, 2C, 3B, 4A, 5A, 6C, 7B

+ Giải đố sống xanh cùng Gen G tuần 1 : 1C, 2A, 3C, 4A, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 21/12 : 1C, 2A, 3B

Đáp án ngày 20/12/2022

- Heo đi học: 1B, 2C, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 20/12/2022 : A - hoa hồng

+ Giải đố trao nụ cười : 1A, 2A, 3C, 4B, 5B, 6B, 7C, 8A

+ Đấu trường luyện não 2022 tuần 4 : 1B, 2B, 3B, 4B, 5C, 6B, 7C

+ Bắt hình Giáng Sinh - Rinh thưởng linh đình : 1B, 2C, 3B, 4A, 5A, 6C, 7B

+ Giải đố sống xanh cùng Gen G tuần 1 : 1C, 2A, 3C, 4A, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 20/12 : 1A, 2C, 3B

Đáp án ngày 19/12/2022

- Heo đi học: 1A, 2B, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 19/12/2022 : A - near

+ Giải đố trao nụ cười : 1A, 2A, 3C, 4B, 5B, 6B, 7C, 8A

+ Đấu trường luyện não 2022 tuần 4 : 1B, 2B, 3B, 4B, 5C, 6B, 7C

+ Bắt hình Giáng Sinh - Rinh thưởng linh đình : 1B, 2C, 3B, 4A, 5A, 6C, 7B

+ Học Tiếng Anh ngày 19/12 : 1B, 2A, 3B

Đáp án ngày 18/12/2022

- Heo đi học : 1B, 2A, 3A

- Trường học Heo Đất :

+ Câu hỏi ngày 18/12/2022 : A - chí

+ Đấu trường luyện não 2022 tuần 3 : 1A, 2C, 3B, 4A, 5B, 6B, 7A

+ Học Tiếng Anh ngày 18/12 : 1B, 2B, 3C

Đáp án ngày 17/12/2022

- Heo đi học : 1B, 2C, 3A

- Trường học Heo Đất :

+ Câu hỏi ngày 17/12/2022 : A - hair

+ Đấu trường luyện não 2022 tuần 3 : 1A, 2C, 3B, 4A, 5B, 6B, 7A

+ Học Tiếng Anh ngày 17/12 : 1A, 2B, 3C 

Đáp án ngày 16/12/2022

- Heo đi học : 1A, 2A, 3B

- Trường học Heo Đất :

+ Câu hỏi ngày 16/12/2022 : B - Password (Mật khẩu)

+ Đấu trường luyện não 2022 tuần 3 : 1A, 2C, 3B, 4A, 5B, 6B, 7A

+ Học Tiếng Anh ngày 16/12 : 1B, 2A, 3C

Đáp án ngày 15/12/2022

- Heo đi học: 1B , 2A, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 15/12/2022: B - Bão

+ Đấu trường luyện não 2022 tuần 3: 1A, 2C, 3B, 4A, 5B, 6B, 7A

+ Học Tiếng Anh ngày 15/12: 1A, 2B, 3C 

Đáp án ngày 14/12/2022

- Heo đi học: 1C, 2C, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 14/12/2022: A - Cá trắm

+ Đấu trường luyện não 2022 tuần 3: 1A, 2C, 3B, 4A, 5B, 6B, 7A

+ Giải đố khoa học: 1B, 2C, 3C, 4C, 5C, 6A, 7B, 8B

+ Học Tiếng Anh ngày 14/12: 1B, 2B, 3C

Đáp án ngày 13/12/2022

- Heo đi học: 1B, 2A, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 13/12/2022 : B - Hoa bàng vuông

+ Đấu trường luyện não 2022 tuần 3 : 1A, 2C, 3B, 4A, 5B, 6B, 7A

+ Giải đố khoa học : 1B, 2C, 3C, 4C, 5C, 6A, 7B, 8B

+ Học Tiếng Anh ngày 13/12 : 1B, 2C, 3A

Đáp án Heo đi học ngày hôm nay 12/12/2022 

Đáp án ngày 12/12/2022

- Heo đi học: 1A, 2A, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 12/12/2022: 1A, 2B, 3C, 4A, 5B, 6C, 7A

+ Đấu trường luyện não 2022 tuần 3: 1A, 2C, 3B, 4A, 5B, 6B, 7A

+ Giải đố khoa học: 1B, 2C, 3C, 4C, 5C, 6A, 7B, 8B

+ Học Tiếng Anh ngày 12/12: 1C, 2B, 3C

Đáp án Heo đi học ngày hôm nay 11/12/2022

Đáp án ngày 11/12/2022

- Heo đi học: 1C, 2B, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 11/12/2022: A - 1

+ Truy tìm "cạ cứng" heo đất : 1A, 2B, 3C, 4A, 5B

+ Đấu trường luyện não 2022 tuần 2 : 1C, 2C, 3A, 4C, 5A, 6C, 7C

+ Giải đố khoa học : 1B, 2C, 3C, 4C, 5C, 6A, 7B, 8B

+ Học Tiếng Anh ngày 11/12 : 1C, 2A, 3B

Đáp án Heo đi học ngày hôm nay 10/12/2022

Đáp án cho heo đi học ngày 10/12: 1C-2A-3A (3-1-1)

1. Từ “công” KHÔNG thích hợp điền vào câu ca dao tục ngữ nào sau đây?

C. Nuôi … tay áo, nuôi khỉ dòm nhà

2. “Tránh vỏ [...], gặp vỏ [...]”

A. dưa, dừa

3. Nhà đỏ ở bên tay trái, nhà vàng ở bên tay phải. Vây Nhà Xanh ở đâu?

A. Ở Hàn Quốc

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 10/12/2022: C - Hạt Mắc Khén

+ Truy tìm "cạ cứng" heo đất: 1A, 2B, 3C, 4A, 5B

+ Đấu trường luyện não 2022 tuần 2: 1C, 2C, 3A, 4C, 5A, 6C, 7C

+ Giải đố khoa học: 1B, 2C, 3C, 4C, 5C, 6A, 7B, 8B

+ Học Tiếng Anh: 1B, 2C, 3B

Đáp án Heo đi học ngày hôm nay 9/12/2022 

Đáp án ngày 09/12/2022

- Heo đi học: 1C, 2C, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 09/12/2022: B - Thạch Sanh

+ Truy tìm "cạ cứng" heo đất: 1A, 2B, 3C, 4A, 5B

+ Đấu trường luyện não 2022 tuần 2: 1C, 2C, 3A, 4C, 5A, 6C, 7C

+ Giải đố khoa học: 1B, 2C, 3C, 4C, 5C, 6A, 7B, 8B

+ Học Tiếng Anh ngày 09/12: 1C, 2B, 3C

Đáp án Heo đi học ngày hôm nay 8/12/2022 

Đáp án ngày 08/12/2022

- Heo đi học: 1C, 2B, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 08/12: C. Than

+ Truy tìm "cạ cứng" heo đất: 1A, 2B, 3C, 4A, 5B

+ Đấu trường luyện não 2022 tuần 2: 1C, 2C, 3A, 4C, 5A, 6C, 7C

+ Đuổi hình đoán hội - Bội thu heo vàng: 1C, 2B, 3A, 4C, 5C, 6C, 7A, 8B, 9B, 10C

+ Giải đố khoa học: 1B, 2C, 3C, 4C, 5C, 6A, 7B, 8B

+ Học Tiếng Anh ngày 08/12: 1B, 2A, 3C

Đáp án Heo đi học ngày hôm nay 7/12/2022 

Đáp án ngày 07/12/2022

- Heo đi học: 1C, 2C, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 07/12: B - Đồng lúa chín

+ Truy tìm "cạ cứng" heo đất: 1A, 2B, 3C, 4A, 5B

+ Đấu trường luyện não 2022 tuần 2: 1C, 2C, 3A, 4C, 5A, 6C, 7C

+ Đuổi hình đoán hội - Bội thu heo vàng: 1C, 2B, 3A, 4C, 5C, 6C, 7A, 8B, 9B, 10C

+ Giải đố khoa học: 1B, 2C, 3C, 4C, 5C, 6A, 7B, 8B

+ Học Tiếng Anh ngày 07/12: 1C, 2B, 3A

Đáp án Heo đi học ngày hôm nay 6/12/2022 

Đáp án ngày 06/12/2022

- Heo đi học: 1C, 2C, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 06/12: A - Mèo

+ Truy tìm "cạ cứng" heo đất  1A, 2B, 3C, 4A, 5B

+ Đấu trường luyện não 2022 tuần 2 : 1C, 2C, 3A, 4C, 5A, 6C, 7C

+ Đuổi hình đoán hội - Bội thu heo vàng : 1C, 2B, 3A, 4C, 5C, 6C, 7A, 8B, 9B, 10C

+ Học Tiếng Anh ngày 06/12 : 1A, 2B, 3C

Đáp án Heo đi học ngày hôm nay 5/12/2022 

Đáp án ngày 05/12/2022

- Heo đi học: 1A, 2B, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 05/12 : B - Mặt Trời

+ Truy tìm "cạ cứng" heo đất : 1A, 2B, 3C, 4A, 5B

+ Đấu trường luyện não 2022 tuần 2 : 1C, 2C, 3A, 4C, 5A, 6C, 7C

+ Đuổi hình đoán hội - Bội thu heo vàng : 1C, 2B, 3A, 4C, 5C, 6C, 7A, 8B, 9B, 10C

+ Học Tiếng Anh ngày 05/12: 1B, 2C, 3C

Đáp án Heo đi học ngày hôm nay 4/12/2022

Đáp án ngày 04/12/2022

- Heo đi học: 1A, 2A, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 04/12 : C - Đi bão

+ Đi tìm triệu phú : 1A, 2B, 3B, 4A, 5C

+ Thi đố vi vu - Việt Nam mãi đỉnh:

- Thử thách 1 (Cà Mau): 1C, 2A, 3C, 4A, 5B

- Thử thách 2 (Sóc Trăng): 1B, 2A, 3C, 4B, 5A

- Thử thách 3 (Hậu Giang): 1C, 2B, 3C, 4A, 5A

- Thử thách 4 (Bạc Liêu): 1A, 2C, 3A, 3C, 5B

- Thử thách 5 (Trà Vinh): 1C, 2B, 3C, 4B, 5C

- Thử thách 6 (Vĩnh Long): 1A, 2B, 3C, 4C, 5A

+ Đấu trường luyện não 2022 tuần 1 : 1C, 2C, 3A, 4C, 5C, 6A, 7A

+ Đuổi hình đoán hội - Bội thu heo vàng : 1C, 2B, 3A, 4C, 5C, 6C, 7A, 8B, 9B, 10C

+ Học Tiếng Anh ngày 04/12 : 1B, 2A, 3B

Đáp án Heo đi học ngày hôm nay 3/12/2022 

Đáp án ngày 03/12/2022

- Heo đi học: 1B, 2C, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 03/12: A - Tuần Châu

+ Đi tìm triệu phú: 1A, 2B, 3B, 4A, 5C

+ Thi đố vi vu - Việt Nam mãi đỉnh:

- Thử thách 1 (Cà Mau): 1C, 2A, 3C, 4A, 5B

- Thử thách 2 (Sóc Trăng): 1B, 2A, 3C, 4B, 5A

- Thử thách 3 (Hậu Giang): 1C, 2B, 3C, 4A, 5A

- Thử thách 4 (Bạc Liêu): 1A, 2C, 3A, 3C, 5B

- Thử thách 5 (Trà Vinh): 1C, 2B, 3C, 4B, 5C

- Thử thách 6 (Vĩnh Long): 1A, 2B, 3C, 4C, 5A

+ Đấu trường luyện não 2022 tuần 1: 1C, 2C, 3A, 4C, 5C, 6A, 7A

+ Đuổi hình đoán hội - Bội thu heo vàng: 1C, 2B, 3A, 4C, 5C, 6C, 7A, 8B, 9B, 10C

+ Học Tiếng Anh ngày 03/12: 1A, 2B, 3B 

Đáp án Heo đi học ngày hôm nay 2/12/2022 

Đáp án ngày 02/12/2022

- Heo đi học: 1C, 2C, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 02/12: A - Tập bản đồ

+ Đi tìm triệu phú : 1A, 2B, 3B, 4A, 5C

+ Thi đố vi vu - Việt Nam mãi đỉnh:

- Thử thách 1 (Cà Mau): 1C, 2A, 3C, 4A, 5B

- Thử thách 2 (Sóc Trăng): 1B, 2A, 3C, 4B, 5A

- Thử thách 3 (Hậu Giang): 1C, 2B, 3C, 4A, 5A

- Thử thách 4 (Bạc Liêu): 1A, 2C, 3A, 3C, 5B

- Thử thách 5 (Trà Vinh): 1C, 2B, 3C, 4B, 5C

+ Đấu trường luyện não 2022 tuần 1: 1C, 2C, 3A, 4C, 5C, 6A, 7A

+ Đuổi hình đoán hội - Bội thu heo vàng : 1C, 2B, 3A, 4C, 5C, 6C, 7A, 8B, 9B, 10C

+ Học Tiếng Anh ngày 02/12 : 1B, 2A, 3B

Đáp án Heo đi học ngày hôm nay 1/12/2022 

Đáp án ngày 01/12/2022

- Heo đi học: 1C, 2B, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 01/12 : B - Jack Sparrow

+ Đi tìm triệu phú (28/11-04/12): 1A, 2B, 3B, 4A, 5C

+ Thi đố vi vu - Việt Nam mãi đỉnh:

- Thử thách 1 (Cà Mau): 1C, 2A, 3C, 4A, 5B

- Thử thách 2 (Sóc Trăng): 1B, 2A, 3C, 4B, 5A

- Thử thách 3 (Hậu Giang): 1C, 2B, 3C, 4A, 5A

- Thử thách 4 (Bạc Liêu): 1A, 2C, 3A, 3C, 5B

+ Đấu trường luyện não 2022 - Tuần 1 (01/12-04/12): 1C, 2C, 3A, 4C, 5C, 6A, 7A

+ Đuổi hình đoán hội - Bội thu heo vàng (01/12-07/12): 1C, 2B, 3A, 4C, 5C, 6C, 7A, 8B,

9B, 10C

+ Học Tiếng Anh ngày 01/12 : 1C, 2B, 3C

Đáp án Heo đi học ngày hôm nay 30/11/2022

Đáp án ngày 30/11/2022

- Heo đi học: 1C, 2A, 3B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 30/11 : B - Cristiano Ronaldo

+ Đi tìm triệu phú (28/11-04/12): 1A, 2B, 3B, 4A, 5C

+ Thi đố vi vu - Việt Nam mãi đỉnh:

- Thử thách 1 (Cà Mau): 1C, 2A, 3C, 4A, 5B

- Thử thách 2 (Sóc Trăng): 1B, 2A, 3C, 4B, 5A

- Thử thách 3 (Hậu Giang): 1C, 2B, 3C, 4A, 5A

+ Học Tiếng Anh ngày 30/11: 1B, 2C, 3B 

 

 

Đáp án Heo đi học ngày hôm nay 29/11/2022

Đáp án ngày 29/11/2022

- Heo đi học: 1A, 2A, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 29/11 : A - Mưa rào rất to

+ Đi tìm triệu phú (28/11-04/12): 1A, 2B, 3B, 4A, 5C

+ Thi đố vi vu - Việt Nam mãi đỉnh:

- Thử thách 1 (Cà Mau): 1C, 2A, 3C, 4A, 5B

- Thử thách 2 (Sóc Trăng): 1B, 2A, 3C, 4B, 5A

+ Học Tiếng Anh ngày 29/11 : 1C, 2B, 3A

Đáp án Heo đi học ngày hôm nay 28/11/2022

Đáp án 3 câu hỏi Heo đi học MoMo ngày 28/11 được INVERT cập nhật nhanh nhất như sau:

Đáp án MoMo hôm nay 28/11 có 5 câu hỏi cập nhật nhanh nhất.

1. Có răng mà chẳng có mồm/ Nhai cỏ nhồm nhồm mà chẳng chịu ăn. Là cái gì?

A. Cái liềm

2. Lỗi sai nào xuất hiện trong câu sau: “Anh ấy là người có trí thức”?

A. Trí thức

3. “Đàn ghi-ta của Lorca” là tác phẩm văn học của người nước nào?

B. Việt Nam

4. Ai đã đánh thắng quân Nam hán trên sông Bạch Đằng, vào năm 1288?

C. Không ai cả

5. Có 20 bóng đèn bật sáng. Lắp thêm 5 bóng đèn rồi tắt đi 10 bóng. Tổng số bóng đèn là?

B. 25 bóng đèn

Đáp án cho heo đi học ngày 28/11: 1A-2A-3B-4C-5B (1-1-2-3-2)

Đáp án ngày 28/11/2022 

- Heo đi học: 1A, 2A, 3B, 4C, 5B

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 28/11: A - Heli

+ Đi tìm triệu phú (28/11-04/12): 1A, 2B, 3B, 4A, 5C

+ Thi đố vi vu - Việt Nam mãi đỉnh:

- Thử thách 1 (Cà Mau): 1C, 2A, 3C, 4A, 5B

+ Học Tiếng Anh ngày 28/11 : 1A, 2B, 3A

Đáp án Heo Đi Học MoMo hôm nay 28/11/2022 chi tiết 

Đáp án ngày 27/11/2022

- Heo đi học: 1B, 2C, 3C

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 27/11 : A - Ngựa

+ Đi tìm triệu phú (21/11-27/11): 1A, 2C, 3A, 4C, 5B

+ Thi đố vi vu - Việt Nam mãi đỉnh:

- Thử thách 1 (Tây Ninh): 1A, 2C, 3A, 4B, 5C

- Thử thách 2 (TP HCM): 1A, 2A, 3B, 4C, 5A

- Thử thách 3 (Đồng Nai): 1C, 2A, 3B, 4B, 5A

- Thử thách 4 (Bình Phước): 1B, 2A, 3B, 4A, 5B

- Thử thách 5 (Bình Dương): 1C, 2B, 3A, 4A, 5B

- Thử thách 6 (Bà Rịa - Vũng Tàu): 1B, 2C, 3B, 4B, 5C

+ Học Tiếng Anh ngày 27/11 : 1B, 2C, 3B

Đáp án Heo Đi Học MoMo hôm nay 27/11/2022 chi tiết

Đáp án Heo đi học ngày 26/11/2022

Đáp án 3 câu hỏi Heo đi học MoMo ngày 26/11 được INVERT cập nhật nhanh nhất như sau:

Câu 1: Giao điểm của ba đường cao trong một hình tam giác gọi là … của tam giác đó?

Trả lời: C. Trực tâm

Câu 2:  Đáp án nào sau đây là một phương trình có ẩn x?

Trả lời: A. x = 0

Câu 3:  Ai là tác giả của những truyện ngắn “Thuốc”, “Cố hương”, “AQ chính truyện”?

Trả lời: A. Lỗ Tấn

Đáp án Cho heo đi học ngày 26/11: 1C-2A-3A (3-1-1)

Đáp án ngày 26/11/2022

- Heo đi học: 1C, 2A, 3A

- Trường học Heo Đất:

+ Câu hỏi ngày 26/11: C - Cáo

+ Đi tìm triệu phú (21/11-27/11): 1A, 2C, 3A, 4C, 5B

+ Thi đố vi vu - Việt Nam mãi đỉnh:

- Thử thách 1 (Tây Ninh): 1A, 2C, 3A, 4B, 5C

- Thử thách 2 (TP HCM): 1A, 2A, 3B, 4C, 5A

- Thử thách 3 (Đồng Nai): 1C, 2A, 3B, 4B, 5A

- Thử thách 4 (Bình Phước): 1B, 2A, 3B, 4A, 5B

- Thử thách 5 (Bình Dương): 1C, 2B, 3A, 4A, 5B

- Thử thách 6 (Bà Rịa - Vũng Tàu): 1B, 2C, 3B, 4B, 5C

+ Học Tiếng Anh ngày 26/11: 1A, 2B, 3C

Đáp án Heo Đi Học MoMo hôm nay 26/11/2022 chi tiết 

 

2. Đáp án Heo Đất MoMo

Đáp án câu hỏi Heo Đất MoMo ngày 26/11 được INVERT cập nhật nhanh nhất như sau:

Câu hỏi: Trong các truyền thuyết dân gian ở các nước châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, “hồ ly” là loài vật nào?

Trả lời: C. Cáo

*Cách vào thi Trường học Heo đất:

 • Cách 1: Bạn vào ô tìm kiếm, nhập từ khoá Trường học Heo đất để vào thi là được.
 • Cách 2: Bạn vào Heo đất MoMo, sẽ thấy Trường Học Heo đất để vào.

3. Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo Tháng 11/2022

Đáp án câu hỏi Học tiếng Anh cùng Heo MoMo ngày 26/11 được INVERT cập nhật nhanh nhất như sau:

1. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành câu: “Her elder brother filled in his medical [...]” (Anh trai cô ấy đã điền vào đơn y tế)?

Trả lời: A. form

2. Từ nào sau đây có nghĩa tiếng Việt là “mùa thu hoạch”?

Trả lời: B. Harvest time

3. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành câu sau: “Thanks to social network, we can have [...] to the latest news in the world”.

Trả lời: C. access

Đáp án Học tiếng Anh cùng Heo MoMo thử thách 26 ngày 26/11: 1A-2B-3C

4. Đáp án Đi tìm triệu phú MoMo 21-27/11

Đáp án câu hỏi Đi tìm triệu phú MoMo 21-27/11 được INVERT cập nhật nhanh nhất như sau:

1. Hình ảnh “lửa thử vàng” xuất hiện nhiều trong kho tàng dân gian Việt Nam, như câu “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, hay một câu ca dao “Thật vàng chẳng phải […] đâu / Mà đem thử lửa cho đau lòng vàng”. Từ nào còn thiếu?

Trả lời: A. Thau

2. Nghề làm ra món ăn đặc trưng nào ở vùng Trảng Bàng (Tây Ninh) đã được công nhận là “Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia” vào tháng 10/2015?

Trả lời: C. Bánh tráng phơi sương

3. Tỉnh/ thành nào ở miền Bắc có diện tích nhỏ nhất trong số 63 tỉnh/ thành trên cả nước?

Trả lời: A. Bắc Ninh

4. Mới đây, tạp chí France Footbal đã công bố cầu thủ nào giành được danh hiệu Quả bóng Vàng 2022?

Trả lời: C. Karim Benzema

5. Có hai thùng dầu. Sau khi người ta đổ 5 lít đầu từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì số dầu ở hai thùng bằng nhau. Hỏi lúc đầu, thùng thứ nhất nhiều hơn thùng thứ hai bao nhiêu lít dầu?

Trả lời: B. 10 lít

Đáp án đi tìm triệu phú giải đố vui khui quà to: 1A-2C-3A-4C-5B

5. Đáp án Momo Thi đố vi vu Việt Nam mãi đỉnh (Check in Thế Giới)

Đáp án câu hỏi Momo Thi đố vi vu Việt Nam mãi đỉnh 21-27/11 được INVERT cập nhật nhanh nhất như sau:

* Đáp án Thi đố vi vu Thử thách 1 Tây Ninh: 1A-2C-3A-4B-5C

1. Ngọn núi nào ở Tây Ninh được biết đến là ngọn núi cao nhất miền Nam nước ta?

Trả lời: A. Núi Bà Đen

2. Đáp án nào là tên hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam, có diện tích bao phủ trên ba tỉnh Tây Ninh, Bình Dương và Bình Phước?

Trả lời: C. Hồ Dầu Tiếng

3. Đây là hình ảnh của công trình tôn giáo nào ở Tây Ninh?

Trả lời: A. Tòa thánh Tây Ninh

4. Loại bánh tráng nào sau đây được biết đến là một đặc sản nổi tiếng của tỉnh Tây Ninh?

Trả lời: B. Bánh tráng Trảng Bàng

5. Đây là món ăn đặc sản nào ở tỉnh Tây Ninh?

Trả lời: C. Nem bưởi Tây Ninh

* Đáp án Thi đố vi vu Thử thách 2 Tp. Hồ Chí Minh: 1A-2A-3B-4C-5A

1. Đáp án nào sau đây là tên của một công viên bảo tồn động - thực vật nổi tiếng ở Tp. HCM?

Trả lời: A. Thảo Cầm Viên Sài Gòn

2. Đây là hình ảnh của nhà thờ nổi tiếng nào ở Tp. HCM?

Trả lời: A. Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

3. Đây là hình ảnh của tòa nhà chọc trời nổi tiếng nào ở Tp. HCM?

Trả lời: B. Landmark 81

4. Con đường nào ở Tp. HCM còn được gọi là “Con đường trái cây đĩa”?

Trả lời: C. Đường Nguyễn Cảnh Chân

5. Đáp án nào sau đây là tên một con phố đi bộ nổi tiếng tại Tp. HCM?

Trả lời: A. Phố đi bộ Nguyễn Huệ

* Đáp án Thi đố vi vu Thử thách 3 Đồng Nai: 1C-2A-3B-4B-5A

1. Đáp án nào sau đây là tên một cù lao ở tỉnh Đồng Nai?

Trả lời: C. Cù lao Phố

2. Khu du lịch nào ở Đồng Nai còn được biết đến với cái tên "Vịnh Hạ Long thu nhỏ"?

Trả lời: A. Khu du lịch Bửu Long

3. Đây là hình ảnh của loại mít đặc sản nào ở tỉnh Đồng Nai?

Trả lời: B. Mít tố nữ Long Khánh

4. Đáp án nào sau đây là tên một văn miếu ở tỉnh Đồng Nai?

Trả lời: B. Văn miếu Trấn Biên

5. Đây là hình ảnh của món đặc sản nào của tỉnh Đồng Nai?

Trả lời: A. Dơi xào lăn

* Đáp án Thi đố vi vu Thử thách 4 Bình Phước: 1B-2A-3B-4A-5B

1. Thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Bình Phước có tên là gì?

Trả lời: B. Đồng Xoài

2. Đây là một cây công nghiệp được trồng nhiều ở Đông Nam Bộ, với các sản phẩm phổ biến như mủ, gỗ. Tại Bình Phước, bạn có thể tìm thấy cánh rừng trồng nhiều cây này ở Bù Đăng. Đó là loài cây nào?

Trả lời: A. Cao su

3. Đây là món ăn nào?

Trả lời: B. Ve sầu chiên giòn

4. Loài rau rừng này mọc phổ biến ở các cánh rừng Bình Phước, thường sử dụng để chế biến các món ăn như canh thụt, hoặc nấu với canh cá suối, canh cua. Rau đó là rau gì?

Trả lời: A. Rau bép (Rau nhíp)

5. Bài hát nổi tiếng “Tiếng chày trên Sóc Bom Bo” có bối cảnh ở Sóc Bom Bo, Bình Phước. Trong đó âm thanh “tiếng chày” bắt nguồn từ tập quán của người S’tiêng: người phụ nữ sẽ làm điều này vào ban đêm. Đó là hành động nào?

Trả lời: B. Giã gạo

* Đáp án Thi đố vi vu Thử thách 5 Bình Dương: 1C-2B-3A-4A-5B

1. Trên biểu trưng chính thức của tỉnh Bình Dương, có dòng chữ "Thủ Dầu Một". "Thủ Dầu Một" ở đây là gì?

Trả lời: C. Tên một thành phố

2. Làng Phú An ở Bình Dương là nơi lưu giữ hơn 1.500 loài và hơn 300 giống của cây này. Nó được xem là biểu tượng của văn hóa thôn quê Việt Nam: xanh tốt, cứng cáp, dẻo dai, vững chãi. Đó là cây gì?

Trả lời: B. Cây tre

3. Đây là món ăn nào?

Trả lời: A. Bánh bèo bì

4. Vào khoảng thời gian giữa mùa hè, trong thực đơn của các quán ăn ở Lái Thiêu (Bình Dương) sẽ xuất hiện một món gỏi thơm ngon. Món gỏi này kết hợp giữa thịt gà và một loại trái cây đặc sản của khu vực mà chỉ mùa hè mới có. Đó là loại trái cây gì?

Trả lời: A. Măng cụt

5. Bức tượng Đạt Ma Sư Tổ ở chùa Tây Tạng (Bình Dương) đã được Sách Kỷ lục Việt Nam xác nhận là bức tượng lớn nhất Việt Nam được làm từ chất liệu nào sau đây?

Trả lời: B. Tóc

* Đáp án Thi đố vi vu Thử thách 6 Bà Rịa Vũng Tàu: 1B-2C-3B-4B-5C

1. Đâu là tên một huyện đảo của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu?

Trả lời: B. Côn Đảo

2. Đây là món ăn nào?

Trả lời: C. Bánh khọt

3. Ở Vũng Tàu có một món ăn tên là “mì thảy”. Sự độc đáo nào trong cách chế biến của món ăn này đã giúp cho nó có được cái tên như vậy?

Trả lời: B. Quăng mì lên không trung

4. Hiện nay, thành phố nào là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu?

Trả lời: B. Thành phố Bà Rịa

5. Ở Vũng Tàu, đây là một dinh thự kiến trúc kiểu châu Âu, từng được dùng làm nơi nghỉ mát của viên toàn quyền Đông Dương Paul Doumer. Đặc biệt, nơi đây còn lưu giữ khẩu đại bác, súng thần công. Đó là nơi nào?

Trả lời: C. Bạch Dinh

6. Đáp án Momo Pha chế hôm nay

Bởi vì từ lần thứ 2 trở đi, bạn phải tìm các nguyên liệu bí ẩn để pha chế bằng cách giải đáp một số câu đố. Sau đây là một số đáp án câu hỏi Momo Pha chế hôm nay được INVERT bật mí nhanh nhất như sau:

- Tên các đồ uống bắt đầu bằng chữ A/Ă/Â

 • Ai mà cam chứ: cam
 • Ai dứa dừa hôn: Sữa dừa
 • Ai sữa trân châu hôn: Sữa tươi
 • Ăn đào gọt vỏ: Đào lát vỏ chanh
 • An tiêm về quê kiếm sắt: Dưa hấu, quế
 • Anh châu phi gánh đá: mè đen
 • Anh châu phi trượt chuối: Chuối
 • Áo đỏ hạnh phúc: Bí đỏ, hạnh nhân
 • Áo em màu kem đỏ: Kem sữa, bí đỏ
 • Ao sen nhiễm phèn: Đường phèn hạt sen
 • Ao sen trước cổng: Hạt sen, khoai môn

- Tên các đồ uống bắt đầu bằng chữ B

 • Bạc đãi nàng dâu: Lá bạc hà
 • Bạch cốt tinh đinh mực: Mè đen
 • Bạch cốt tinh hồi xuân: Đậu xanh.
 • Bạn nhân bị cô la: Sô-cô-la
 • Băng giá hoàng kim: Dưa lưới
 • Băng qua đèo chuối: Chuối, sữa tươi
 • Báo đốm qua sông: Chanh dây
 • Bắp cơ hạnh phúc: Hạnh nhân
 • Bắp đen trong trắng: Mè đen
 • Bầy ong chia mật: Mật ong
 • Bầy ong trong đám lá: Mật ong rau má
 • Bầy tằm mãn nguyện: Mãng cầu
 • Bé chuối manh động: Muối chanh
 • Bé ong bên hoa chanh: Chanh vàng, chanh, mật ong
 • Bến tre đồng tháp: Dừa
 • Bi cà cà lắm: cà chua
 • Bi cà chu: Thạch, mật ong
 • Bí để lấy gì thi đậu: Bí đỏ
 • Bí đường rồi ta: Bí đỏ
 • Bí giỏi làm toán: Bí đao
 • Bí mật đã bật mí: Mật ong
 • Bí quá la làng: Socola ,sữa tươi
 • Bơ đi nổi buồn: Bơ, sầu riêng
 • Bóng đêm ngọt ngào: Socola, ca cao
 • Bóp nát trái dừa: sữa dừa, bọt kem
 • Bọt biển ánh vàng: Chanh vàng
 • Bức tường cam lè: Cam, mứt cam
 • Bưởi rừng ngon nhất: Bưởi
 • Buồn ko chung đường: Sầu riêng
 • Buồn muốn lên men: Sầu riêng, sữa chua
 • Bứt lá cam cài lên tóc: Lá dứa, cam
 • Bứt lá trộm mũ: Lá dứa, chôm chôm

- Tên các đồ uống bắt đầu bằng chữ C

 • Cà đá ra mật: Mật ong
 • Cá cam tung tăng: Lựu
 • Cà gì đỏ chét: Bí đỏ
 • Cà gì đỏ chét: Bí đỏ
 • Cà hấu đá: Sữa đặc
 • Cà hoa gạo: Cà phê
 • Cà này nhiều sữa: Sữa đặc
 • Ca này số đen lắm: Caramel
 • Cà phê cốt dừa Cộng: Dừa
 • Cà phê sữa dừa famy mart: Sữa dừa
 • Cà rá bằng vàng lá: Chanh vàng
 • Cà rá hạt xoàn: Cà phê
 • Cà ra ra: Caramel
 • Cà siêng rầu: Sầu riêng, thạch cafe
 • Cá tầm vượt thác cam ly: Đá, dâu tằm, mứt cam
 • Cài cả ngày chưa xong: Gừng , mật ong
 • Cài lộn tắt dài: Cải bó xôi, tắc, chanh
 • Cam chịu đắng cay: Gừng, cam
 • Cam làm chanh chịu: Mứt cam
 • Cần câu cá bạc má: Cần tây
 • Cần thơ chờ anh: Cần tây
 • Canh chua hà giang: Bạc hà, cà chua
 • Cành lá cháy đen: Lá dứa, mè đen
 • Cạp giò con trâu: Trân châu
 • Cáp quế phường: Cafe
 • Cầu cho con ra riêng: Sầu riêng
 • Cậu dần câu cá tra: Dâu
 • Cầu được ước thấy: Sữa tươi, mãng cầu
 • Cây cà đá cây đậu: Cà phê
 • Cây dứa sắc ở vườn dưa: Dứa
 • Cây lúa leo dây: Dưa leo
 • Cây ngô xanh biếc: Đậu biếc
 • Cây táo bên sông: Táo
 • Cháo đậu thiếu gạo: Đậu biếc,sữa gạo
 • Chị dậu hái bắp: Đậu gà
 • Chị Hạnh xay bột: Đá xay
 • Chia cho đều nha: Nha đam, hạt chia
 • Chia muối bên rẫy dứa: Hạt chia, lá dứa
 • Chia sẻ đam mê: Hạt chia
 • Chiếc sáo bằng lá: Sương sáo
 • Chiều tím trong veo: Việt quất
 • Chim yến đui then: Yến mạch, mè đen
 • Chờ anh 2 lần rồi: Chanh leo
 • Chờ anh lá cũng vàng: Chanh, chanh vàng, đá, đường, cafe
 • Chờ anh leo núi trắng: Chanh leo.
 • Chờ anh leo núi: Chanh leo
 • Chờ anh ở bãi đá: Thạch dừa
 • Chờ anh rớt bao gạo: Chanh leo sữa gạo
 • Chợ quê cô cá: Coca
 • Chua chua mặn mặn: Chanh, muối
 • Chưa danh tiếng: Chanh, dưa hấu
 • Chua ngọt tình đầu: Cam
 • Chua quá nha: Sữa chua nha đam
 • Chửi sa sả ức á: Mứt cam
 • Cloudfee creamy caramel the coffee house: Caramel
 • Cô bé chanh chua: Chanh, đá đường
 • Cô dâu chanh chua: Chanh
 • Cô dâu tươi xinh: Sữa tươi TH
 • Cô em mắt biếc: Đậu biếc
 • Cô hai bán phở: Gia vị phở
 • Cỏ lá xanh chen đá trắng: Thạch
 • Cô phụng cơ bắp: Đậu phộng, bắp
 • Cóc nằm phơi sương: Sương
 • Cóc nằm phơi sương: Sương sáo
 • Còn chua thì bỏ đi: Thì là, sữa mè đen, sữa chua TH
 • Con cóc trên đá trắng: Đường đá
 • Con dâu gọt bưởi: Dâu
 • Con đường đỏ đen: Táo đỏ trà đen
 • Con đường ra xả: Sả, đường, đá
 • Con gà đứng một chân: Cà chua, chanh
 • Con meo meo bứt lá: Caramel lá bạc hà
 • Con ong detox: Mật ong
 • Con phèn kìa tía ơi: Tía tô
 • Con quễ chanh chua: Sữa chua.
 • Con sáo trên cành môn: Kem sữa
 • Con sen hái gừng: Gừng, nước sôi
 • Con sen lớn mật: Khoai mật
 • Con sen xanh lét: Đường, sữa tươi
 • Con tằm chôm gạo: Dâu tằm
 • Cổng xanh cuối đường: Đậu xanh, đậu phộng...
 • Củ năng tắm nước dừa: Dừa
 • Cún cưng hái đậu: Đậu nành, sữa óc chó
 • Cuộc tình đắng cay: Mướp đắng
 • Cuồng quýt hái dâu: Quýt

- Tên các đồ uống bắt đầu bằng chữ D/Đ

 • Đá vô con mắt rồi: Đá, nhãn.
 • Đá xanh lót đường: Đá viên đậu xanh
 • Dám đưa hối lộ: Lá dứa
 • Dám leo tường nha: Nha đam
 • Đam mê ngại gì lăn xả: Sả nha đam
 • Đầm sen hết bỏng ngô: Hạt sen
 • Đào cho anh cục đá nè: Đường
 • Đào hoa nữ dâng trà: Anh đào, đường, kem sữa
 • Đao lòng quá đi: Đào lát
 • Đậu trường đặc công: Đậu
 • Dây xanh tắc đường: Chanh leo trà xanh
 • Đen 2 lần: Trà đen, quế, nước sôi
 • Đến quế lâm làm sửa xe: Quế, kem sữa
 • Đến quế lâm sửa xe: Kem sữa
 • Đi bộ cam ranh ra cà mau: Cam, cà rốt
 • Đỗ trạng vinh quy: Đậu khấu
 • Đôi má hồng hào: Đào, mận
 • Đường cựu lam: Đường,lựu, cam
 • Đường hạnh phúc nhân đôi: Đường ,hạnh nhân
 • Đường huế mộng mơ: Đường, bạc hà
 • Đường vào sơn cốc: Đường cóc
 • Đường về đen thui: Đường
 • Em dâu chua ngoa: Dâu bọt kem sữa chua
 • Ép dâu ngọt ngào: Dâu
 • Tên các đồ uống bắt đầu bằng chữ E

- Tên các đồ uống bắt đầu bằng chữ G

 • Giọng cô quá chanh chua: Coca
 • Giờ quyết chia sao: Hạt chia
 • Giải nghệ đá banh: Bột nghệ
 • Giống chuối đỏ: Chuối bí đỏ

- Tên các đồ uống bắt đầu bằng chữ H

 • Hắc ngọc ẩn hiện: Sữa tươi
 • Hà bu tảng đá: Đá xay
 • Hà giang sông nho quế: Bạc hà, quế
 • Hắc đạo lộng hành: Đường đen sữa tươi.
 • Hắc miu nhào lộn: Mè đen, thạch
 • Hắc ngọc thơm béo: Trân châu, trà
 • Hắc trân châu cảng: Trân châu
 • Hai má đỏ tươi: Bí đỏ
 • Ham cấu xé: Cam
 • Hạnh làm dâu: Hạnh nhân,dâu, kem sữa
 • Hạnh phúc như khói sương: Hạnh nhân
 • Hạt mật đam mê: Mật
 • Hạt ngọc hoàng gia: Hạt sen
 • Hết đời thằng tiểu tử: Mâm xôi, đá, xuyên tiêu
 • Hi tea Bling Bling: Nhũ Bling, hoa hibicus
 • Highland phin sữa đá: Cà phê, sữa đặc
 • Hoa biết chảnh: Đậu biếc
 • Hoa hậu tự kỷ: Kỷ tử hoa cúc
 • Hoa lúa hồng phai: Hoa hồng
 • Hoa vàng trên cỏ xanh: Lá dứa, bắp
 • Hồng hạc trên hồ: Dâu
 • Hồng ngọc thạch: Hoa hồng , thạch

- Tên các đồ uống bắt đầu bằng chữ I

 • Ít đường thôi nha chị ơi: Nha đam

- Tên các đồ uống bắt đầu bằng chữ L

 • Là đá hay là thạch: Đá xay
 • Lá dâu dây um tùm: Dâu
 • La hán cưỡi rồng: La hán quả
 • Lạc đường bị kỉ luật: Đường, kỷ tử
 • Lạc giữa vườn thơm: Dứa, mía, tắc
 • Làm dâu bến tre: Dâu
 • Latte nóng: Cà phê, đường
 • Lâu rồi mới hạnh ngộ: Hạnh nhân đá kem
 • Lê la đường phố: Đường phèn
 • Lên cao nguyên Uông bí: Bí đỏ
 • Lọ lem nướng bắp: Bí
 • Long mạch bến tre: Thanh long
 • Long mãn thủy: Trà ô long, mãng cầu,đá viên
 • Lựa cà để riêng: Cà phê
 • Lượm lá xuất nhập khẩu mỹ: Lá dứa bắp mỹ
 • Lựu đạn phá đá: Thạch, lựu

- Tên các đồ uống bắt đầu bằng chữ M

 • Má hồng chanh chua: Chanh
 • Mắc cớ gì đỏ mặt: Bí đỏ
 • Mâm chanh xài cả vỏ: Mâm xôi
 • Mâm chôi xanh múa ca: Mâm xôi
 • Mang nhục nha: Nha đam, nhãn nhục
 • Mãng xà tìm sữa: Sữa tươi
 • Mắt biếc bến tre: Nước dừa
 • Mật mã trên đá: Thạch mật
 • Mật nước thơm mùi dừa: Trà dứa dừa
 • Màu cam này rất vừa ý tớ: Nước cam
 • Mây vườn chanh dây: Chanh dây
 • Me cây cà rem: Cà phê
 • Mẹ cóc chia trứng: Cóc, hạt chia
 • Me đang luộc gừng: Nước sôi
 • Mẹ dừa miền tây: Mật dừa
 • Mẹ dừa tân thời: Rau má
 • Mẹ lúa thuần chay: Sữa gạo
 • Mẹ thỏ làm vườn: Rau má, cà rốt
 • Me tôi hái dừa: Me
 • Mèo đen che ô: Mè đen, khoai môn
 • Meo sương sương: Sương sáo
 • Mía la dưa sắc: Thạch, đá
 • Mình chia tay nha anh: Hạt chia, nha đam
 • Môn thi nấu sữa: Khoai môn
 • Một chùm hắc trân châu: Trân châu
 • Mua bưởi cúng táo quân: Táo, mật ong
 • Mua chuối ăn một mình: Chuối
 • Mùa quýt cà mau: Hạt chia
 • Mua sữa tắm tào lao: Táo.
 • Mùi thơm hoa lá: Lá bạc hà
 • Muôn tâu giáo chủ: Dâu

- Tên các đồ uống bắt đầu bằng chữ N

 • Nắng tắt trước đường: Tắc
 • Nấu cao sâm bí đặc kẹo: Bí đỏ
 • Ngâm đậu vô phèn: Đậu biếc
 • Nghệ thuật bắt ong: Bột nghệ
 • Nghệ thuật hái rau: Nghệ, diếp cá
 • Ngoài kia kìa cha: Cà chua
 • Ngoài xanh trong đỏ: Dưa hấu coca
 • Ngọc ẩn trong mây: Bột kem, hạt sen
 • Ngọc đen gói lá thơm: Lá thơm, cà phê
 • Ngọc trai giữa rừng xanh: Trân châu
 • Ngôi sao chua chát: Chanh
 • Ngũ phúc làm môn: Khoai môn
 • Ngựa ô vượt mây: Sương sáo
 • Ngừng sả không nờ: Gừng
 • Người người xay đá: Đá xay
 • Nhà lá có đường đá: Đường, hạnh nhân
 • Nhân chia cộng trừ: Hạnh nhân
 • Nhân quả khổ sầu: Hạnh nhân, sầu riêng
 • Nỗi buồn không của riêng ai: Sầu riêng
 • Nổi sầu của mía: Nước mía
 • Nỗi sầu ngọc thạch: Thạch
 • Nụ hôn nóng bỏng: Hoa hồng
 • Nước ép cam cà rốt: Đá, bạc hà
 • Nước ép rồng xanh: Chanh, thanh long
 • Nước gì đen thui: Lá dứa, mắc ca, trà đen

- Tên các đồ uống bắt đầu bằng chữ O

 • Ong biết đánh võ: Mật ong, lá dứa.
 • Ong bu hoa: Mật ong
 • Ong cà ngốc nghếch: Mật ong
 • Ong hứng sương: Sương sáo, mật ong
 • Ong lượn cành quế: Mật ong
 • Ong tía hút mật: Mật ong
 • Ong xanh đại chiến: Mật ong, đậu xanh

- Tên các đồ uống bắt đầu bằng chữ P

 • Phụng thể đen thui: Đậu phộng, mè đen
 • Phim đam mỹ của dứa: Nha đam dứa

- Tên các đồ uống bắt đầu bằng chữ Q

 • Quả khô đường đá: Khổ qua, đường phèn, thạch giòn
 • Quậy đục ao sen: Hạt sen, trà ô long bọt kem
 • Quế dấu không kịp: Dâu
 • Quy ơi bứt phá nha: Kiwi, nha đam, đá xay
 • Quyết định bó tay: Quýt

- Tên các đồ uống bắt đầu bằng chữ R

 • Ra hồ than thở hít sương: Sương, bột than, đá
 • Rau má nước dừa: Rau má
 • Rồng con leo dây: Thanh long.
 • Rồng xanh ôm mây: Thanh long
 • Rốt cuộc bí rồi: Cà rốt bí mật ong
 • Rốt cuộc giờ sao: Cà rốt

- Tên các đồ uống bắt đầu bằng chữ S

 • Sắc môi em hồng: Mận tím
 • Sáo đen núp lùm: Sương, đậu xanh
 • Sao hay quả quyết quá: Sả
 • Sao quả chua cay: Gừng
 • Sâu đen gớm ghiếc: Đậu phộng
 • Sầu quá mắt thâm đen: Sầu riêng
 • Sen trong bùn đen: Hạt sen
 • Siêu nhân gao quấn quýt: Sữa gạo
 • Siêu nhân muối biển: Muối
 • Siêu nhân quán cóc: Hạnh nhân đá cóc
 • Siêu nhân xanh biến hình: Đậu xanh
 • Sinh tố nâu trầm: Sapoche
 • Sinh tố tím lịm: Khoai môn
 • So da da to ma ma: Soda
 • Số đen nên cam chịu: Trà đen
 • Sô nhau bị cô la: Socola
 • Soi cam me ra: Cam, me, mứt cam
 • Sương lạnh lắm nha mình: Sương sáo nha đam.
 • Sương sa đỉnh đồi: Sương sáo

- Tên các đồ uống bắt đầu bằng chữ T

 • Tắc đường cay cú: Tắc đường
 • Tắc đường cay đắng: Gừng, dừa
 • Tắc ống sủi bọt: Soda
 • Tắm lá bưởi giải xui: Bưởi, thạch
 • Tầm nhìn đa chiều: Dâu tằm
 • Tằm phê nhả tơ đẹp: Dâu tằm cafe
 • Tặng cô đóa hồng: Hoa hồng, socola
 • Táo xanh sủi bọt: Táo, soda
 • Thạch ca ca tái xuất: Thạch coca
 • Thần điêu chém lá: Hạt điều
 • Thân tằm ngại va chạm: Dâu tằm, gừng
 • Thằng tứng gào sáng đêm: Táo, gừng
 • Theo mẹ đi biển: Rau má, trái dừa, rong biển
 • Thiên thạch màu cam: Thạch
 • Thôi bớt đặc điều: Hạt điều
 • Thơm hoàng tử cóc: Cóc, thơm
 • Thứ ba mưa đá: Đá viên trà xanh
 • Thức uống mai an tiêm: Dưa hấu, cà phê
 • Thường trà đại dương: Đậu biếc
 • Tiểu tam ngoài cổng: Trà xanh
 • Tiểu tam trộm gạo: Trà xanh, sữa gạo
 • Tìm trái dừa lòi con mắt: Dừa
 • Trà đào Hồng Đài: Trà Hồng Đài, đào lát
 • Trà đào thanh mát: Đào lát
 • Trà mai an tiêm: Hạt chia
 • Trà phê quá: Trà đen cà phê
 • Trà sen vàng: Củ năng, hạt sen
 • Trà sữa bóng đêm: Trà
 • Trà sữa chôm chôm: Chôm chôm trà.
 • Trà sữa OLong nướng: Trà ô long, đường
 • Trà sữa số đỏ: Trà
 • Trà sữa vàng ươm: Xoài trà
 • Trên trắng dưới đen: Kem sữa trà đen
 • Trời đỏ trên thảo nguyên: Đậu đỏ đường bọt ken
 • Từ ngày biết thèm sữa: Đậu biếc bọt kem
 • Tui ca đặc biệt hay nha: Nha đam, coca
 • Tươi xinh ca hay: Sữa tươi
 • Tướng đào đất: Táo
 • Tướng quân ngô cam quế: Socola, mứt cam, quế

- Tên các đồ uống bắt đầu bằng chữ V

 • Vàng đen khó đoán: Chanh vàng
 • Vô lưới chia banh: Hạt chia dưa lưới
 • Vừa cong vừa chua: Trà đen, Chanh, me
 • Vừa đắng vừa cong: Mướp đắng
 • Vườn xoài chia hai: Xoài hạt chia

- Tên các đồ uống bắt đầu bằng chữ X

 • Xanh riêng một cõi: Sầu riêng
 • Xem chừng ganh tị: Gừng
 • Xí được hoàng tử cóc: Cóc
 • Xô củ gừng đỏ chót: Bí đỏ, gừng, soda
 • Xô đá đâu rồi: Thanh long
 • Xôi xoài cam puchia: Xoài cam

- Tên các đồ uống bắt đầu bằng chữ Z

 • Zũ trụ đen: Đường đen

7. Đáp án Giải đố về bình đẳng giới 16-23/11

Đáp án câu hỏi Momo Giải đố về bình đẳng giới 16-23/11 được INVERT cập nhật nhanh nhất như sau:

1. Biểu tượng này có ý nghĩa gì?

Trả lời: B. Tháng hành động vì bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới

2. Tháng hành động vì Bình đẳng giới diễn ra trong khoảng thời gian nào hằng năm?

Trả lời: C. Từ 15/11 đến 15/12.

3. Trong cuộc bình chọn lớp trưởng, Hằng và Tuấn là 2 bạn được lọt vào vòng cuối cùng. Một bạn trong lớp đã nêu ý kiến: “Em thấy Hằng là con gái nên yếu ớt, không thể kiểm soát được lớp mình đâu ạ, nên Nam sẽ là người phù hợp nhất”. Trong tình huống này, em sẽ xử lý như thế nào?

Trả lời: B. Không đồng tình và đưa ra ý kiến bạn gái cũng có thể làm tốt

4. M tuy là con trai nhưng lại chơi với rất nhiều bạn nữ, vì thế ở trường M luôn bị các bạn nam khác cô lập. Nếu là một bạn trong lớp của M, bạn sẽ làm gì?

Trả lời: C. Chơi với M và nói các bạn nam khác dừng ngay hành động cô lập M

5. Bản dạng giới (gender identity) là gì?

Trả lời: B. Là cảm nhận bên trong của một người về giới tính của mình

6. Chúng ta có thể thúc đẩy bình đẳng giới trong môi trường học đường hoặc môi trường làm việc bằng cách nào?

Trả lời: C. Cả 2 đáp án trên

7. Quốc gia/ vùng lãnh thổ nào đầu tiên ở châu Á hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới?

Trả lời: A. Đài Loan

8. Tỷ lệ phụ nữ nắm giữ các vị trí lãnh đạo cấp cao trong các doanh nghiệp tầm trung tại Việt Nam đang là bao nhiêu phần trăm?

Trả lời: B. 39%

8. Đáp án momo Đuổi hình Siêu tốc 29/09 – 02/10/2022

Các đáp án câu hỏi Momo Đuổi hình Siêu tốc 29/09 – 02/10/2022 được INVERT cập nhật như sau:

Câu 1: A. Sóc Trăng

Câu 2: B.  Cao Bằng

Câu 3: C. Lạng Sơn

Câu 4: A. Đồng Nai

Câu 5: A. Bình Dương

Câu 6: B. Hải Phòng

Câu 7: C. Hà Giang

Câu 8: A. Phú Thọ

Câu 9: A. Gia Lai

Câu 10: C. Thừa Thiên – Huế

9. Đáp án momo hack não

Lật mở những đáp án câu đố Momo gây bão dư luận "xoắn não" suốt những ngày qua.  

10. Đáp án câu hỏi Học Viện MoMo

Đáp án câu hỏi Học Viện MoMo 30/11-06/12 được INVERT cập nhật nhanh nhất như sau:

1. Chọn đáp án SAI: Nhãn gì không thể ăn được?

Trả lời: A. Nhãn lồng tươi

2. Đất nước Nam Phi ở phía nam châu Phi. Vậy đất nước Bắc Phi nằm ở phía nào của Châu Phi?

Trả lời: C. Không có đất nước này

3. Mặt Trăng tự phát ra ánh sáng màu gì?

Trả lời: C. Không tự phát ra ánh sáng

4. Nếu ngày hôm kia là hai ngày trước của ngày thứ Sáu thì ngày mai là thứ mấy?

Trả lời: B. Thứ Bảy

5. Tung hai đồng xu bình thường cùng một lúc. Xác suất để cả hai đồng xu hiện ra mặt ngửa là:

Trả lời: A. 1/4

* Câu hỏi tốt nghiệp 19-22/11 Trường học Heo đất

Câu 1: Chọn đáp án Sai: Điền vào chỗ trống để tạo nên một câu ca dao, tục ngữ: Khôn ... dại ...?

B. ăn nước/ ăn cái

Câu 2: Trong lời bài hát "Ba ngọn nến lung linh", điều gì là đúng về màu nến?

C. Con - Nến hồng

Câu 3. Tổng số răng nanh của 4 em bé mới sinh là bao nhiêu?

C. 0

Câu 4. Trên báo Nhân dân (8/1961), Bác Hồ đã viết: "Lửa thử vàng, gian nan thử ..."?

B. Bạn

Câu 5. Điểm bắt đầu của Quốc lộ 1A nằm ở tỉnh nào?

A. Lạng Sơn

Câu 6. Khi đốt than sưởi ấm trong phòng kín, khí nào sau đây sẽ sinh ra khiến con người bị ngạt?

C. CO

Câu 7. Cho dãy số 6, 24, 60, 120, ... Số tiếp theo là?

A. 210

Thử thách 1: Khối Tự Nhiên

Câu 1. Đo chiều dài của bút chì theo cách nào sau đây là hợp lý nhất?

B. 2.0

Câu 2. Có thể dùng thứ gì dưới đây để làm cho nước trong hơn?

C. Phèn chua

Câu 3. Thân thật của cây chuối mọc ngầm dưới đất thường được nhân dân ta gọi là gì?

C. Củ chuối

Câu 4. Tính kết quả của phép tính sau: 5 x 1 x 0 x 10 x 22 x 11 x 9 x 100?

B. 0.0

Câu 5. Nếu dùng kính lúp phóng to một góc 45 độ lên 10 lần, ta có số đo góc đó là bao nhiêu độ?

A. 45 độ

Câu 6. Dát mỏng vàng là ứng dụng điển hình gắn liền với tính chất vật lí nào của đa số kim loại?

C. Tính dẻo

Câu 7. Có bao nhiêu hình tam giác trong hình này?

B. 11

* Thử thách 2: Khối Xã Hội

1. Vua nào thuở bé chăn trâu/Trường Yên một ngọn cờ lau tập tành?

B. Đinh Bộ Lĩnh

2. Con vật nào xuất hiện trong câu sau: "Mẹ ơi chờ con một tí"?

C. Chuột

3. "Cậu Vàng" là tên của loài vật nào trong truyện ngắn "Lão Hạc" của nhà văn Nam Cao?

B. Chó

4. "Hy Mã Lạp Sơn" là tên Hán Việt của dãy núi Châu Á nào?

B. Himalaya

5. Người mẹ trong bài thơ "Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ" là người dân tộc nào?

A. Tà -ôi

6. Người ta thường dùng dụng cụ nào để đo độ mạnh của một trận động đất?

C. Địa chấn kế

7. "Hà đê sứ" là chức quan dưới thời nhà Trần đặt ra để làm gì?

B. Trông coi việc sửa chữa, đắp đê

* Thử thách 3: Khối Năng Khiếu

1. Hình ảnh này gợi nhớ cho bạn đến bộ môn thể thao nào?

A. Đá cầu

2. "Ai muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao" là câu hát trong bài hát thiếu nhi nào?

B. Con cào cào

3. Sắp xếp các chữ cái sau để được tên một nhóm nhạc: K/I/P/K/N/B/A/C/L

B. BLACKPINK

4. Nốt nhạc nào trong 7 nốt nhạc có cao độ thấp nhất?

A. Đồ

5. Cặp màu nào sau đây khi ta trộn vào nhau sẽ ra màu xanh lá cây?

C. Xanh dương + Vàng

6. Đây là một bài tập/ động tác thể dục có tên là gì?

A. Plank

7. Họa sĩ nào đã sáng tác bức tranh này?

C. Tô Ngọc Vân

Câu hỏi sảnh 22/11: Điền vào chỗ trống từ còn thiếu: "Bán ... mùa đông, mua ... mùa hè"

B. Quạt - Bông

Câu hỏi sảnh 19/11: Trong truyện "Sự tích cây khế", chú chim lớn đã chở người em đi đâu để lấy vàng?

A. Một hòn đảo hoang

Hoặc: Bốn con gấu trúc cùng chụp ảnh với phông nền màu tím. Hỏi bức ảnh đó có mấy màu?

B. 3

Câu hỏi sảnh 18/11: Tháp đồng hồ được xem là biểu tượng của nước Anh hiện có tên chính thức là gì?

C. Elizabeth

Câu hỏi sảnh 17/11: Trong bài hát Tập đếm, năm với năm bằng gì?

C. Chưa nhắc đến

Câu hỏi sảnh: Số tỉnh thành Việt Nam được tạo từ các tiếng trong câu: "Ngân cao bằng Hoa hậu Hà Giang"

B. 3.0 (Cao Bằng, Hậu Giang, Hà Giang)

* Đáp án Câu hỏi MoMo Siêu hội Hoàn Tiền 50%

Trả lời đúng Câu hỏi MoMo Siêu hội Hoàn Tiền 50% để được 2 lượt quay.

Câu hỏi ngày 10/11: Đạt mức Điểm Tin Cậy MoMo bao nhiêu sẽ được nâng hạn mức Túi Thần Tài lên 50 Triệu?

A. 600

Câu hỏi ngày 9/11: Có thể tăng hạn mức nguồn tiền Ví Trả Sau bằng cách nào?

B. Cả 2 phương án trên đều đúng

Câu hỏi ngày 7/11: Kích hoạt Ví Trả Sau có tốn bất kì chi phí nào không?

B. Không tốn phí

Câu hỏi ngày 6/11: Thực hiện việc nào sau đây sẽ được cộng Điểm Tin Cậy MoMo ngay lập tức?

A. Chụp hình CMND để xác thực tài khoản ví

Câu hỏi ngày 5/11: Hạn mức cao nhất của Ví Trả Sau là bao nhiêu?

C. 5 Triệu đồng

Câu hỏi ngày 4/11: Đạt Điểm Tin Cậy MoMo cao sẽ có lợi ích gì?

B. Cả 2 phương án trên đều đúng

Câu hỏi ngày 3/11. Tính năng trả sau của Ví Trả Sau có nghĩa là gì?

Dùng tháng này trả vào tháng sau

Câu hỏi ngày 2/11. Điểm tin cậy MoMo là gì?

Điểm thể hiện độ hiểu biết và tin cậy của MoMo về bạn

11. Đáp án Momo lắc lì xì 2022

Để có thể lắc được lì xì trong Momo, bạn cần phải thu thập được 8 món đồ trang trí. Trong đó, hội chợ Xuân quay thưởng là một trong những trò chơi để bạn thu thập được những món quà này. Ngoài ra, thông qua các trò chơi khác bạn cũng có thể thu thập được kẹo - 1 nguyên liệu dùng để đổi quà tết, bao gồm cả đồ trang trí.

Khi tham gia Lắc Xì 2022, qua từng thử thách, bạn có thể nhận được nhiều xu giống nhau. Lưu ý, bạn phải tham gia đủ 5 thử thách mới có thể gia tăng và bảo vệ xu.

- Thử thách 1: Bạn phải thu thập được 1 món đồ trang trí và nhận được 20K xu.

- Thử thách 2: Bạn phải thu thập được 5/8 món đồ trang trí và cộng thêm 30K xu.

- Thử thách 3: Đấu trí giữ xu:

 • Trả lời 2 câu hỏi ngẫu nhiên từ MoMo: Phân bố số xu vào từng đáp án. Lưu ý, nếu trả lời sai, bạn sẽ mất đi số xu đã phân bổ.
 • Trả lời 2 câu hỏi mỗi tuần: Thời gian trả lời là từ 2 đến chủ nhật và kết quả sẽ được công bố vào 12:00 thứ 2 của tuần tiếp theo.
 • Tham gia Thử thách 3: hạn cuối là 23:59 thứ 2 của tuần cuối Lắc Xì 2022 MoMo (20/02/2022).
 • Thử thách 4: Thu thập đủ 8 món đồ trang trí, tích thêm 100K xu.
 • Thử thách 5: Đấu trí chốt thưởng, bạn phải phân bổ số xu của mình vào 3 câu hỏi và trả lời đúng để bảo vệ xu cũng như chốt thưởng.

Sau khi hoàn thành trò chơi số xu sẽ được quy đổi thành tiền mặt chuyển về Ví MoMo khi kết thúc chương trình.

III. Cách đăng ký tham gia heo đi thi hôm nay

Bạn có thể đăng ký tham gia heo đi thi hôm nay một cách nhanh chóng chỉ với những bước thực hiện sau:

Bước 1: Đầu tiên, bạn mở ứng dụng Momo trên điện thoại, tại giao diện chính -> Bấm vào biểu tượng heo đất Momo

Bước 2: Kế đến, bạn chọn mục Tìm thức ăn trên ứng dụng

Bước 3: Sau đó, bạn nhấn chọn mục Cho heo đi học và trả lời 3 câu hỏi mỗi ngày của Momo là hoàn thành. 

IV. Hướng dẫn chơi MoMo Vòng quay, Lắc hũ heo đất thành người hùng môi trường MoMo

Để có thể lắc hũ heo đất để trở thành người hùng môi trường MoMo, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đầu tiên, bạn vào ô tìm kiếm nhập từ khoá: MoMo WoW/Vòng quay MoMo sẽ ra thông tin Vòng quay tri ân MoMo.

Bước 2: Sau đó, bạn bấm vào MoMo Wow Vòng quay tri ân sẽ thấy giao diện quay thưởng.

Bước 3: Tiếp theo, bạn kéo màn hình xuống dưới sẽ thấy các nhiệm vụ để có thêm lượt quay. Tại đây, bạn có thể tham gia quyên góp vàng hoặc quyên góp tiền mặt tuỳ thích.

Bước 4: Tiếp đến, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ có thêm lượt quay cộng vào sau đó.

Cuối cùng, bạn bấm Quay trên màn hình là có thể nhận được giải thưởng rồi. Chúc các bạn có được nhiều phần quà giá trị cao từ  lượt quay MoMo Wow tri ân nhé.

Trên đây là các đáp án momo mà đội ngũ INVERT chúng tôi đã tổng hợp được. Mong rằng thông qua bài viết này các bạn hoàn toàn có thể biết được các đáp án momo một cách dễ dàng. Nếu có gì thắc mắc bạn cũng có thể bình luận bên dưới, chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn. Chúc các bạn nhận được nhiều phần quà hấp dẫn từ ví Momo nhé!

999+ tài khoản Chat GPT miễn phí, Acc OpenAI Free 100% đăng nhập thành công

Nguồn: Invert.vn

Tags: đáp an heo đất momođáp an momo pha chế hôm nayheo đất momofb đáp án heo đất momo
Đồng Phục Trang Anh

Gửi bình luận của bạn

(*) yêu cầu nhập

Nội dung bình luận (*)
Họ tên
Email
CÙNG CHUYÊN MỤC

Bảng giá vàng PNJ SJC 9999 24K 18K 14K 10K Hôm nay

4 Tháng Mười Hai, 2023 3

Cập nhật bảng giá vàng hôm nay gồm tất cả các loại vàng như PNJ SJC 9999 24K 18K 14K 10K mới nhất ở TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng và 63 tỉnh thành chính xác.., giúp bạn tra cứu dễ dàng và nhanh chóng.

Cắt tóc ngày nào tốt? Lịch cắt tóc tháng 12/2023 Dương Lịch Chính Xác

1 Tháng Mười Hai, 2023 3

Ông bà ta từ xưa đã lưu truyền lại câu nói “Cái răng cái tóc là góc con người”, ý chỉ tuy rằng cái tóc, chiếc răng tuy nhỏ bé nhưng nó cũng góp phần vào vẻ đẹp của một người.

Hôm nay là ngày gì tốt hay xấu? Lịch âm hôm nay 2023

5 Tháng Mười Hai, 2023 1

Hôm nay là ngày gì? Hôm nay là ngày bao nhiêu? là một trong những câu hỏi được rất nhiều người quan tâm khi bắt đầu một ngày mới. Đặc biệt là với những người đang chuẩn bị làm chuyện lớn (cưới xin, xây dựng nhà cửa, làm ăn, xuất hành,...) hoặc chỉ đơn giản là muốn biết hôm nay ...

Xem Phim Chị Em Khác Mẹ Tập 64, 65, 66 (Trọn Bộ 72 Tập)

23 Tháng Mười Một, 2023 0

"Chị Em Khác Mẹ - The Half Sister" là một bộ phim được đạo diễn bởi NSƯT Nhâm Minh Hiền và biên kịch bởi Vũ Thị Thanh Hương. Với thời lượng 40 tập, bộ phim do M&T Pictures sản xuất và phát hành vào năm 2023. Sự xuất hiện của các diễn viên tài năng như Ngân Quỳnh, Trương Minh ...

Tặng Acc Roblox Fruit Free VIP Update Mới Nhất Miễn Phí (12/2023)

1 Tháng Mười Hai, 2023 404

Blox Fruit là một trò chơi hấp dẫn và phổ biến với hơn 200 triệu lượt cài đặt. Nền tảng này được biết đến rộng rãi và được đón nhận nhiệt tình bởi đông đảo người chơi, đặc biệt là giới trẻ. Với sự đa dạng và chất lượng của những trò chơi có sẵn, Roblox đã trở thành một điểm đến ...

Tặng Acc Blox Fruit VIP Mới Nhất (12/2023) miễn phí, chất lượng

1 Tháng Mười Hai, 2023 107

Blox Fruit là một tựa game dựa trên bộ truyện tranh nổi tiếng One Piece - Vua Hải Tặc và đã thu hút đông đảo người chơi yêu thích. Tuy nhiên, việc "cày" game từ đầu có thể mất rất nhiều thời gian và gây nhàm chán cho nhiều game thủ. Vì vậy, INVERT gửi tặng các game thủ một số ...

Dự Án Tại TP. Hồ Chí Minh