Bản đồ hành chính

Bản đồ Hành chính Quận 6 tại TPHCM khổ lớn năm 2023

Bạn đang tìm kiếm bản đồ hành chính Quận 6 hay bản đồ hành chính các Phường tại Quận 6 thuộc TPHCM, nhằm thuận tiện trong việc tra cứu các thông tin.

Chúng tôi Invert tổng hợp chia sẻ về bản đồ quận 6 chi tiết, được cập nhật năm 2023. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp, chia sẻ thông tin kinh tế, giao thông và "quá trình hình thành và phát triển của Quận 6".

Sơ lược về Quận 6 

Quận 6 là vùng đất mở với diện tích tự nhiên 7,14 km², đây là khu vưc giao lưu nối kết giữa nội Thành phố Sài Gòn với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, và cũng là nơi có nhiều người Hoa sinh sống và làm việc. Với lợi thế có Chợ Bình Tây hay thường gọi là Chợ Lớn, vì vậy giao thường giữa 02 vùng rất thuận tiện.

Quận 6 là quận nội thành của Thành phố Hồ Chia Minh, về địa giới được chia làm 14 phường: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tiếp giáp các quận như Quận 5, Quận Bình Tân, Quận 8, Quận 11.

Quận 6 có toạ độ nằm ở Phía Tây Nam của TPHCM và có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp Quận 5 với ranh giới là các tuyến đường Nguyễn Thị Nhỏ, Ngô Nhân Tịnh và bến xe Chợ Lớn
  • Phía tây giáp quận Bình Tân với ranh giới là đường An Dương Vương
  • Phía nam giáp Quận 8 với ranh giới là kênh Tàu Hủ và kênh Ruột Ngựa
  • Phía bắc giáp Quận 11 (với ranh giới là các tuyến đường Hồng Bàng, Tân Hóa) và quận Tân Phú.

Bản đồ hành chính Quận 6 TPHCM năm 2023

DOWNLOAD

Bản đồ hành chính Quận 6 tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
Bản đồ hành chính Quận 6 tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2023
Sơ đô định hướng phát triển không gian Quận 6
Sơ đô định hướng phát triển không gian Quận 6

DOWNLOAD 

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại Quận 6
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại Quận 6

DOWNLOAD

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại Quận 6 năm 2022
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại Quận 6 năm 2023

DOWNLOAD

Tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của Quận 6

Từ trước khi có Đảng:

Quận 6 là vùng đất mở, nơi giao lưu nối kết giữa nội Thành phố Sài Gòn với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nên từ rất sớm các phong trào đấu tranh yêu nước, đòi hỏi dân sinh dân chủ chống áp bức bóc lột ở nội thành đều qua Quận 6 mới lan tỏa đi khắp nơi.

Trong những năm đầu thế kỷ 20, phong trào công nhân trong cả nước nói chung, Thành phố và Quận 6 nói riêng tiếp tục phát triển sôi nổi. Một số tổ chức yêu nước tiến bộ cũng đã ra đời trên địa bàn Quận 6 như "Hội yêu nước", "Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội", "Tân Việt", Chi bộ Đảng của An Nam Cộng sản Đảng sau là Chi bộ Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam ở hãng rượu Bình Tây.

Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời:

+ Giai đoạn 1930 - 1945: Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các chi bộ Đảng địa phương, cán bộ, đảng viên và nhân dân Quận 6 đã đứng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, trải qua bao cao trào cách mạng từ cao trào 1930 - 1939, cuộc khởi nghĩa Nam kỳ 1940 cho đến cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền vào năm 1945, mặc dù bị kẻ thù đàn áp khủng bố ác liệt nhưng phong trào cách mạng của nhân dân Quận 6 vẫn liên tục diễn ra, ngày càng phát triển, sự hy sinh gian khổ của Đảng bộ và nhân dân Quận 6 cũng như của Thành phố và cả nước cuối cùng cũng đã đạt được thắng lợi.

Ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, chính thức khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, mở ra một kỷ nguyên mới cho nước ta - kỷ nguyên độc lập và chủ nghĩa xã hội.

+ Giai đoạn 1945 - 1954: Trong điều kiện thực dân Pháp và ngụy quân, ngụy quyền tay sai tập trung mọi cố gắng để bình định hoàn toàn Nam bộ mà trọng điểm là Sài gòn - Chợ Lớn, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thành ủy và các tổ chức Đảng địa phương, Đảng bộ và nhân dân Quận 6 đã phát huy cao độ ý thức tự lực tự cường, bất chấp mọi hy sinh gian khổ, phối hợp với các lực lượng vũ trang chủ lực đóng trên địa bàn Quận liên tục đánh địch trên tất cả các mặt trận quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa.

Quận 6 đã là một bộ phận không thể tách rời của cuộc kháng chiến trường kỳ góp phần xứng đáng của mình vào thắng lợi của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống thực dân Pháp. Ngay sau khi cuộc kháng chiến kết thúc, Quận 6 cũng như toàn miền Nam lại bước vào một thời kỳ lịch sử mới - thời kỳ đấu tranh cho sự thống nhất và độc lập hoàn toàn của dân tộc.

+ Giai đoạn 1954 - 1975: Có thể nói khoảng thời gian này là thời kỳ lịch sử đầy kiêu hãnh của Đảng bộ và nhân dân Quận 6 cũng như toàn Thành, mặc dù chịu sự đàn áp dã man, khốc liệt của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai nhưng dưới sự lãnh đạo cương quyết và sáng tạo của Đảng bộ, dân và quân Quận 6 đã ra sức khắc mọi khó khăn, thiếu sót để xây dựng lực lượng và tấn công kẻ thù, mà đỉnh cao là cùng với cả nước mở Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đánh đổ chế độ ngụy quyền, thống nhất đất nước.

Thắng lợi ấy là kết quả của 21 năm chống đế quốc Mỹ xâm lược, của 30 năm chiến tranh giữ nước và 45 năm vận động cách mạng đầy hy sinh gian khổ của Đảng bộ và nhân dân Quận 6.

+ Giai đoạn 1975 đến nay:

Giai đoạn 1975 - 1986: Sau ngày giải phóng, trên cơ sở nhiệm vụ, mục tiêu chung của Thành phố và căn cứ vào tình hình thực tế của Quận là Quận có nhiều cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đồng thời là một trong những trung tâm thương mại lớn của Thành phố, nơi giao lưu hàng hóa với các tỉnh miền Tây, miền Đông, có hệ thống bán sỉ và lẻ khá lớn, Đảng bộ Quận đã có nhiều biện pháp tích cực nhằm nhanh chóng ổn định tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, khôi phục, cải tạo xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng, củng cố và phát triển hệ thống đoàn thể quần chúng. 

Tuy còn gặp nhiều khó khăn trở ngại nhưng với quyết tâm, nỗ lực cao của Đảng bộ và nhân dân Quận, nên bước đầu đã đạt được những thành tự to lớn như hoàn thành cơ bản công tác cải tạo xã hội chủ nghĩa, các thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa được hình thành; quyền làm chủ tập thể của nhân dân được nâng cao, ý thức giác ngộ cách mạng của quần chúng nhân dân được nâng lên rõ rệt, nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; bộ máy chính quyền được hình thành từ Quận đến cơ sở đã phát huy hiệu quả trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

 

 

- Trên lĩnh vực kinh tế: Trước hết trong công tác cải tạo xã hội chủ nghĩa, nhờ sự quyết tâm cao của toàn thể Đảng bộ và nhân dân trong Quận mà đã thu được một kết quả khả quan, như chỉ trong vòng mấy năm từ năm 1979 đến năm 1985, số lượng hợp tác xã đã tăng lên từ 15 lên 43 hợp tác xã, thu hút hơn 3500 lao động; số tổ sản xuất cũng tăng lên, bên cạnh đó là hàng chục xí nghiệp hợp doanh được xây dựng, hệ thống cửa hàng hợp tác xã kinh doanh ngày càng được củng cố, từng bước vươn lên làm chủ thị trường.

Trong nền kinh tế của Quận 6 thì sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp được coi là lĩnh vực quan trọng hàng đầu, do đó việc sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp không ngừng ổn định và giá trị sản lượng ngày càng tăng, năm sau tăng hơn năm trước, đây chính là thước đo chính xác nhất cho nhận định kinh tế Quận 6 trong giai đoạn 1977 - 1986 đã có những bước phát triển vượt bậc, theo thống kê, vào năm 1977 giá trị tổng sản lượng tiểu thủ công nghiệp của Quận mới đạt được 90,2 triệu đồng; đến năm 1984 đã là 432,8 triệu.

Song song đó, giá trị hàng xuất khẩu của công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp cũng không ngừng tăng lên về cả số lượng và chất lượng, chỉ tính riêng năm 1985 giá trị hàng xuất khẩu đã tăng 2 lần so với năm 1982 và chiếm 11,6% giá trị tổng sản lượng của Quận, các chỉ tiêu trong sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp do các kỳ Đại hội đề ra đều đạt và vượt.

Trong phân phối lưu thông trong những năm cuối của thập niên 70, đầu thập niên 80, thương nghiệp quốc doanh đã mạnh dạn chuyển sang phương thức kinh doanh xã hội chủ nghĩa, kết quả là thương nghiệp xã hội chủ nghĩa Quận phát triển không ngừng cả về thương nghiệp quốc doanh và thương nghiệp hợp tác xã, mạng lưới được mở rộng phục vụ nhân dân và tham gia thị trường.

Về công tác tài chính và ngân hàng cũng có nhiều tiến bộ, nguồn thu thuế của Quận đã không ngừng tăng từ 8,12 triệu năm 1979, tăng lên 15,25 triệu năm 1980 và đến năm 1982 con số đã là 95,9 triệu, nhờ đó mà ngân sách của Quận cũng không ngừng tăng lên.

- Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội: Vấn đề văn hóa - xã hội luôn được các cấp lãnh đạo của Quận quan tâm và coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, nhằm từng bước cải thiện và nâng cao đời sống văn hóa và tinh thần cho nhân dân với ý nghĩa, mục tiêu đó Quận luôn dành một phần kinh phí lớn để tu sửa, xây mới các trường lớp, xây sân tập thể thao, trung tâm dạy nghề, trung tâm y tế Quận, cơ sở y tế phường.

Nhờ những cố gắng, nỗ lực của toàn Đảng bộ Quận mà ngành giáo dục Quận đã có những bước phát triển ổn định cả về chất lẫn lượng, qua đó vào năm 1980, Quận đã cơ bản xóa lớp học ca 3, việc giáo dục hướng nghiệp đã bắt đầu được chú ý từ năm 1982 và hình thành một trung tâm giáo dục kỹ thuật thương nghiệp một thành tựu nữa của ngành giáo dục Quận là việc cơ bản hoàn thành công tác xóa mù chữ cho các đối tượng thuộc diện xóa mù, đạt tỷ lệ 99%.

Việc xây dựng và đưa vào hoạt động Bệnh viện nhân dân Quận 6 cũng là một thành quả to lớn của Quận 6, qua đó đã đáp ứng nhu cầu khám và chữa bệnh của nhân dân, mặt khác mạng lưới và trạm y tế phường cũng được củng cố và nâng cao chất lượng phục vụ.

- Công tác an ninh - quốc phòng: Trong suốt quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng bộ Quận luôn luôn nhận thức là nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc và nhiệm vụ xây dựng cuộc sống mới có quan hệ mật thiết và không thể tách rời, vì thế công tác an ninh quốc phòng luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Quận. Chính do đó mà phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc ngày càng đi vào chiều sâu và có sự tham gia đông đảo của tuần lớp nhân dân, cũng trong những năm cuối thập kỷ 70 đầu thập 80, Quận 6 luôn đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu giao quân, bên cạnh đó cũng nhờ làm tốt công tác chuyển hóa địa bàn mà an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo tốt hơn trước.

* Tóm lại, trong 10 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân đạt được những thành tựu to lớn về mọi mặt đời sống, kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được cũng còn không ít những việc chưa làm được hoặc có làm nhưng hiệu quả kém như giải quyết công ăn việc làm, phân phối lưu thông, đời sống của nhân dân, nhất là công nhân viên chức còn nhiều khó khăn, nhu cầu tối thiểu về vật chất và tinh thần chưa đảm bảo.

1986 đến nay: Từ năm 1986 đến nay là thời kỳ có nhiều chuyển biến kinh tế - xã hội quan trọng của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và Quận 6 nói riêng, chủ trương đổi mới kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước từ Đại hội VI (12/1986) và xuyên suốt cho tới nay. Chính việc xác định đổi mới tư duy, nhất là tư duy kinh tế, xóa bỏ cơ chế quan liêu bao cấp, chuyển sang hạch toán kinh doanh theo hướng cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, đã mở ra cho Quận một hướng đi mới.

Nhìn chung, từ năm 1986 đến nay, trải qua các nhiệm kỳ của Đảng bộ Quận từ lần thứ IV đến lần thứ VII, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, nhân dân Quận 6 đã từng bước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng bộ Quận đề ra, thể hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội...

Năm 2023 là năm con gì? Mệnh gì? Tuổi Quý Mão hợp Tuổi nào?

Nguồn: Invert.vn

Đồng Phục Trang Anh

Gửi bình luận của bạn

(*) yêu cầu nhập

Nội dung bình luận (*)
Họ tên
Email
CÙNG CHUYÊN MỤC

Nháy mắt phải (mắt phải giật) ở nam & nữ điềm gì? Hên hay Xui?

20 Tháng Chín, 2023 7

Nháy mắt phải hay mắt phải cứ giật giật liên tục ở phải nam và nữ từ trước đến nay đều là báo hiệu điều may mắn hay là điềm xấu đến với bạn hay không? Hãy khám phá ngay.

Nháy mắt trái (mắt trái giật) ở nam & nữ điềm gì? Hên hay Xui?

20 Tháng Chín, 2023 2

Hiện tượng nháy mắt trái hay mắt bên trái giật ở nam hay nữ theo khung thời gian, báo hiệu một điềm tương ứng với khung thời gian đó, có thể là điềm báo may mắn hoặc xui? 

Bảng giá vàng PNJ SJC 9999 24K 18K 14K 10K Hôm nay

30 Tháng Chín, 2023 3

Cập nhật bảng giá vàng hôm nay gồm tất cả các loại vàng như PNJ SJC 9999 24K 18K 14K 10K mới nhất ở TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng và 63 tỉnh thành chính xác.., giúp bạn tra cứu dễ dàng và nhanh chóng.

Cho Acc Free Fire Miễn Phí - Tặng ACC FF Free VIP Mới 09/2023

1 Tháng Chín, 2023 915

Free Fire là một trong những game sinh tồn đứng vị trí TOP 1 hiện tại. Chính vì vậy, số lượng người mong đợi sự kiện cho acc ff miễn phí tăng lên đáng kể để có trải nghiệm mượt mà hơn. 

Cắt tóc ngày nào tốt? Lịch cắt tóc tháng 09/2023 Dương Lịch Chính Xác

1 Tháng Chín, 2023 3

Ông bà ta từ xưa đã lưu truyền lại câu nói “Cái răng cái tóc là góc con người”, ý chỉ tuy rằng cái tóc, chiếc răng tuy nhỏ bé nhưng nó cũng góp phần vào vẻ đẹp của một người.

Cách giải Rubik 3x3 đơn giản từ Cơ bản đến Nâng cao 2023

14 Tháng Chín, 2023 0

Rubik từ lâu được biết đến là một trong những trò chơi giải đố trí tuệ giúp người chơi phát triển tư duy. Trong đó, Rubik 3x3x3 là phiên bản Rubik cơ bản và được coi là bán chạy nhất Thế Giới. Vậy Rubik 3x3 là gì và làm sao để biết cách giải Rubik 3x3? 

Căn hộ cao cấp TP HCM
Xem thêm dự án
Dự Án Tại TP. Hồ Chí Minh