Game

Code Anime Fighters Simulator Miễn phí Mới Nhất (03/2024): Cách nhập code

Anime Fighters Simulator là một trò chơi trực tuyến nhiều người chơi, nơi mà bạn hoá thân thành các nhân vật anime nổi tiếng. Vì vậy, đừng bỏ lỡ cơ hội nhập mã các code mới nhất của trò chơi này, để nâng cấp trải nghiệm chơi game ngay trong bài viết sau của INVERT.

Code Anime Fighters Simulator mới nhất (03/2024)

Tình trạng Code Quà tặng
Mới WinterEvent 2 Passive Transfer Tokens, 2 Clone Tokens, 2 Grimoire Tokens, and 40 Winter 2023 Passive Tokens 
Mới CreationAnniversary 3 Grimoire Tokens, 2 Transfer Tokens, 3 Super Lucky, and 3 Super Time
Mới AFS2024! 5 Transfer Tokens, 5 Shiny Boosts, 3 Super Lucky Boosts, and 5 Grimoire Tokens
Mới HappyChristmas! 2 Shiny Pots, 2 Transfer Tokens, and 2 Grimoire Tokens
Mới DelayApology 5 Passive Transfer Tokens, 5 Shiny Potions, and 4 Grimoire Tokens
Mới Update51 3 Shiny Boosts
Mới SuperApology 6 Passive Transfer Tokens
Mới DelayUPD51 2 Grimoire Tokens
Mới Pregame_U8zKl x10 Passive Transfer Tokens (NORMAL); x2 Shiny Boosts and x2 Super Drop Boosts (HARDCORE)
Mới TRANSFERS! Quà ngẫu nhiên
Mới SHINIES! Quà ngẫu nhiên
Mới ZnxCvb9 x5 Passive Transfer Tokens and x2 Super Drop Boosts (NORMAL); x2 Super Damage Boosts and x2 Super Luck Boosts (HARDCORE)
Mới SorryForBugs x2 Super Luck Boosts and x2 Super Drops Boosts
Mới CastlevaniaHype 5 Passive Tokens
Mới Update49 x2 Passive Transfer Tokens, x2 Super Drop Boost, and x2 Super Time Boosts
Mới !Update48! 2 Boosts and 2 Super Drops
Mới HAPPYHALLOWEEN 5 Passive Tokens
Mới DelayedHalloween 5 Passive Tokens
Mới RobloxFixed?? x2 Passive Transfer Tokens, x2 Super Drop Boost, and x2 Super Time Boosts
Mới !Update47! x2 Passive Transfer Tokens, x2 Super Drop Boost, and x2 Super Time Boosts
Mới !Update46! x2 Passive Transfer Tokens, x2 Super Drop Boost, and x2 Super Time Boosts
Mới 1MILLIONLIKES! x10 Passive Transfer Tokens and x1 Super Drop Boost
Mới SorryUpdate46! x5 Passive Transfer Tokens and x2 Super Time Boosts
Mới UPDATE45! x5 Passive Transfer Tokens
Mới SorryForDelay!!! 2 Transfer Tokens
Mới Update44Released 1 Super Time Boost
Mới Kekeke Time Boost + 1 Transfer Token + 1 Drop Boost
Mới QOLPatch 2 Super Time Boost and 2 Super Luck Boost
Mới BuffPatch Nhiều phần thưởng
Mới Update40! Nhiều phần thưởng
Mới Summer2023! +2 Summer 2023 Passive Reroll Tokens
Mới InfiniteBalance +1 Super Drop Boost
Mới INFINITYpatch +15 Minutes Luck Boost, +2 Clone Tokens, +1 Avatar Coin, Dungeon Reset
Mới SorryDelay 2 Clone Tokens + Dungeon Reset
Mới UPD37! +2 Avatar Coins, +1 Dungeon Summon, +1 Dungeon Reset
Mới DungeonRecovery Dungeon Cooldown Reset, +2 Dungeon Token, +1 Shiny Boost, +1 Luck Boost
Mới DataFixed? 2 Avatar Coins
Mới 100KPlayers 3 free clone tokens
Mới BrazilOnTOP 3 Avatar Coins
Mới KingIsBack 15 min Luck Boost
Mới BrazilOnTOP 3x Avatar Coins
Mới SubToFminusmic 2x Shiny Potions
Mới 25kPlayers! 25 Passive Tokens / 1 Shiny Potion / 1 Dungeon Token
Mới !BOSSSTUDIO! 15 minute Luck Boost
Mới AFSComeback 2 Dungeon Tokens
Mới Dwax10k 3,000 Chikara
Mới BillionVisits 1 Super Luck Boost, 1 Super Drop Boost, 1 Illusionist Ticket, 50 Passive Tokens, 1 Dungeon Token, and 25 Requiem Tokens
Mới TheAbyss  Dungeon Token, 1 Super XP Boost, 10 Passive Tokens, 1 Super Damage Boost, 3 Luck Boosts, 10 Requiem Tokens, and a dungeon cooldown reset
Mới Insane1Million x1 Super Luck Boost, x1 Super Drop Boost, x10 Passive Tokens, X1 Super DMG Boost, x1 Super Yen Boost, and x1 Defense Token
Mới WorldAtWar Nhiều phần thưởng
Còn sử dụng được UpdateDelaySad Nhiều phần thưởng
Còn sử dụng được DungeonRefund3 Nhiều Boosts
Mới SummerEvent2 Nhiều phần thưởng
Còn sử dụng được DungeonRefund2 Nhiều Boosts
Còn sử dụng được MiniUpdatePog several Boosts
Còn sử dụng được SummerEvent Nhiều phần thưởng
Còn sử dụng được SoulAcademy Nhiều phần thưởng
Còn sử dụng được Thanks900k Nhiều phần thưởng
Còn sử dụng được sulley1m Luck Boost

Code Anime Fighters Simulator là gì?

Code Anime Fighters Simulator là những mã số và chữ cái mà nhà phát hành tung ra khi có bản cập nhật mới. Bằng cách nhập mã, bạn sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn như boosts level, boosts năng lượng, lượt tăng may mắn, tăng sát thương, nhân vật mới, trái thần thánh và nhiều vật phẩm khác.

Bộ code Anime Fighters Simulator mới nhất

1. Anime Fighters Roblox Code hôm nay

BEARYSTYLISH
BIHOOD2022
COOL4SUMM
ANNIVERSARY-2
ARGOSWINGS2020
BARNESNOBLEGAMEON21

2. Code Roblox Anime Fighters Simulator mới nhất

200kTWITCH
500MV
75KSWOOP
100YEARSOFNFL
1M FAVS

3. Code Anime Fighters Simulator Update 6

Pog125k – Redeem for Luck Boost
Magic100k – Redeem for Boosts!
SlayerCorps – Redeem for a Boost
ChimeraIsland – Redeem for Boosts
Sulley300k – Redeem for Yen Boost [Must Join Group]
GhoulCity – Redeem for Luck Boost

4. Code Anime Fighters Simulator Update 6.2

Awesome50k – Redeem for Boosts!
Lucky30k – Redeem for Yen Boost
ChuggaChugga – Redeem for Boosts!
AttackOfGiants – Redeem for Luck Boost
Sulley100k – Redeem for Reward [Must Join Group]
Super75k – Redeem for Luck Boost

5. Code Anime Fighters Simulator Update 5

SuperLikes – Redeem code for a 15 minute Yen Boost
ManyLikes – Redeem code for a 15 minute Yen Boost
Sulley – Redeem for Reward [Must Join Group]
HeroAcademy – Redeem for Boosts!
EpicCode – Redeem code for a 30 minute Yen Boost
MegaLikes – Redeem code for a 30 minute Yen Boost

6. Code Anime Fighters Simulator Update 40

Update40! – Redeem code for free rewards
Summer2023! – Redeem code for +2 Summer 2023 Passive Reroll Tokens
InfiniteBalance – Redeem code for a Super Drop Boost
INFINITYpatch – Redeem code for +15 Minutes Luck Boost, +2 Clone Tokens, +1 Avatar Coin, & Dungeon Reset
SorryDelay – Redeem code for +2 Clone Tokens and +1 Dungeon Reset
UPD37! – Redeem code for +2 Avatar Coins, +1 Dungeon Summon, +1 Dungeon Reset
DelayApology – Redeem code for 5 Passive Transfer Tokens, 5 Shiny Potions, 4 Grimoire Tokens
Update51 – Redeem code for 3 Shiny Boosts
SuperApology – Redeem code for 6 Passive Transfer Tokens
DelayUPD51 – Redeem code for 2 Grimoire Tokens
Pregame_U8zKL – Redeem code for 10 Passive Transfer Tokens / 2 Shiny Boosts, 2 Super Drop Boosts (NORMAL / HARDCORE)
TRANSFERS! – Redeem code for free rewards (NORMAL)
SHINIES! – Redeem code for free rewards (HARDCORE)
ZnxCvb9 – Redeem code for 5 Passive Transfer Tokens and 2 Super Drop Boosts / 2 Super Damage Boosts, 2 Super Luck Boosts (NORMAL / HARDCORE)
SorryForBugs – Redeem code for +2 Super Luck Boosts / +2 Super Drops Boosts (NORMAL / HARDCORE)
AFSUpd50 – Redeem code for free rewards (NORMAL)
2DaMoon – Redeem code for free rewards (HARDCORE)
@brandonha_0210 – Redeem code for x2 Passive Transfer Token, Super Drop Boost, Super Luck Boost, and Super Time Boost
CastlevaniaHype – Redeem code for free rewards
Update49 – Redeem code for free rewards
!Update48! – Redeem code for free rewards
HAPPYHALLOWEEN – Redeem code for free rewards
DelayedHalloween – Redeem code for free rewards
!Update47! – Redeem code for free rewards
!Update46! – Redeem code for free rewards
1MILLIONLIKES! – Redeem code for 10 Passive Transfer Tokens + 1 Super Drop Boost
SorryUpdate46! – Redeem code for 5 Passive Transfer Tokens + 2 Super Time Boosts
UPDATE45! – Redeem code for 5 Passive Transfer Tokens
SuperTime – Redeem code for 1 Super Time Boost
CommunityDecision – Redeem code for 2 Passive Transfer Tokens
SorryForDelay!!! – Redeem code for 2 Transfer Tokens
Update44Released – Redeem code for 1 Super Time Boost
Kekeke – Redeem code for 2 Time Boost, 1 Transfer Token, and 1 Drop Boost
QOLChanges! – Redeem code for Dungeon CD Reset & 1 Time Boost & 1 Passive Transfer Token
Update44! – Redeem code for +1 Passive Transfer Token
QOL Patch – Redeem code for free rewards
DungeonCDRESET – Redeem code for free rewards
Update41 – Redeem code for free rewards
SaopauloW – Redeem code for free rewards
ResetDungeonCD – Redeem code for free dungeon reset
BlastOff2023 – Redeem code for +1 Super Time Boost , +1 Super Luck Boost
BuffPatch – Redeem code for free rewards

7. Code Anime Fighters Simulator Update 50

UpdateDelaySad – Redeem code for boosts and rewards
DungeonRefund3 – Redeem code for a dungeon ticket
SummerEvent2 – Redeem code for boosts and rewards
DungeonRefund2 – Redeem code for a dungeon ticket
DungeonRefund – Redeem code for a dungeon ticket
SummerEvent – Redeem code for boosts and rewards
MiniUpdatePog – Redeem code for boosts and rewards
SoulAcademy – Redeem code for boosts and rewards
Thanks900k – Redeem code for Rewards
Sulley1M – Redeem code for Boosts
1MilFaves – Redeem code for free boosts
DungeonRecovery – Redeem code for Dungeon Cooldown Reset, +2 Dungeon Token, +1 Shiny Boost, +1 Luck Boost
DataFixed? – Redeem code for 2 Avatar Coins
100KPlayers – Redeem code for 3 Clone Tokens
BrazilOnTOP – Redeem code for 3 Avatar Coins
KingIsBack – Redeem code for +15 minutes Luck boost
25kPlayers! – Redeem code for boosts and rewards
SubToFminusmic – Redeem code for boosts and rewards
CALEBSHELLO – Redeem code for boosts and rewards
!BOSSSTUDIO! – Redeem code for boosts and rewards
AFSComeback – Redeem code for boosts and rewards
BillionVisits – Redeem code for boosts and rewards
TheAbyss – Redeem code for boosts and rewards
Insane1Million – Redeem code for boosts and rewards
WorldAtWar – Redeem code for boosts and rewards

8. Code Anime Fighters Simulator Wiki Fandom

Sulley500k – Redeem for Luck and Yen Boost [Must Join Group]
Nice200k – Redeem for Luck Boost
VirtualCastle – Redeem for Luck Boost
Yeet250k – Redeem for Yen Boost
100kRecord – Redeem for Yen, Luck, and DMG Boosts
UpdateDelay – Redeem for Yen Boost
Almost100k – Redeem for Luck and Yen Boosts

9. Code Anime Fighting Simulator X Wiki

VALENTINE – Redeem code for free rewards
Special15K – Redeem code for 3 Passive Lucky Potions, 50 Winter Passive Tokens, 5 Grimoire Tokens, 5 Passive Transfer Tokens, and 3 Shiny Potions
BirthdayBoss19 – Redeem code for free rewards
AFSComeback? – Redeem code for free rewards
WinterEvent – Redeem code for free rewards
CreationAnniversary – Redeem code for Transfer Tokens, Shiny Boosts, Super Lucky Boosts, and Grimoire Tokens
AFS2024! – Redeem code for Transfer Tokens, Shiny Boosts, Super Lucky Boosts, and Grimoire Tokens
HappyChristmas! – Redeem code for Shiny Pots, Transfer Tokens, and Grimoire Tokens
CreationAnniversary – Redeem code for Transfer Tokens, Shiny Boosts, Super Lucky Boosts, and Grimoire Tokens
AFS2024! – Redeem code for Transfer Tokens, Shiny Boosts, Super Lucky Boosts, and Grimoire Tokens
HappyChristmas! – Redeem code for Shiny Pots, Transfer Tokens, and Grimoire Tokens

10. Code Anime Fighters Simulator Mejoress

Thanks150k – Redeem code for Free Boosts
EmptyWorld – Redeem code for a Luck Boost
Poggers100Mil – Redeem code for a Yen Boost
Nice300k – Redeem code for a Luck and Yen Boost (NEW)
CraftBug – Redeem code for 5 Raid Tickets
TicketCode – Redeem code for a Raid Ticket

11. Gift Code Anime Fighters Simulator Roblox

Sub2foxpanda – Redeem code for a Yen Boost
Sub2Veyar – Redeem code for a Luck Boost
Sub2Numerous – Redeem code for a XP Boost
NewSulley750k – Redeem code for a Luck Boost (Must Join the Group)
Yeet250k – Redeem code for a Yen Boost
cyclxnee – Redeem code for a Luck Boost
Sub2codenex – Redeem code for a Luck Boost

12. Roblox Anime Fighter Code Vip

VirtualCastle – Redeem code for a Luck Boost
nice200k – Redeem code for a 15 minute Luck Boost
Almost100k – Redeem code for a Luck & Cash Boost
Toadboi – Redeem code for a Luck Boost
100kRecord – Redeem code for a Luck, Damage, & Cash Boost
UpdateDelay – Redeem code for a Luck & Cash Boost

13. Roblox Anime Fighter Code Tân Thủ

KEEPIT100
KINGOFTHESEAS
LIVERPOOLSCARVESUP
MLGRDC
MOTHRAUNLEASHED
JURASSICWORLD
KCASLIME

14. Roblox Anime Fighters Simulator Code VIP

HEADPHONES2
HNY2022
HOTELT2
ibemask
ILOVETHEBLOXYS
JOUECLUBHEADPHONES2022
HAPPYCAMPER

15. All Code Anime Fighters Simulator

EBGAMESBLACKFRIDAY
FASHIONFOX
FEEDINGTIME
FINDTHEKEYS
FLOATINGFAVORITE
DRRABBITEARS2022

16. Giftcode Roblox Anime Fighters Simulator còn hạn

WEAREROBLOX300
WorldAlive
TRUASIACAT2022
TWEET2MIL
TWEETROBLOX
VictoryLap
WALMARTMEXEARS2022
WALMARTMXTAIL2022

17. Roblox Code Anime Fighters Simulator

HAPPY2021ROBLOX
GAMESTOPBATPACK2022
GAMESTOPPRO2022
GetMoving
GOLDENHEADPHONES2022
GROWINGTOGETHER14
HAPPY12BIRTHDAYROBLOX

Cho Acc Roblox Anime Fighters Simulator miễn phí

Cho Acc: ngoibenem918 / mật khẩu: timanhbat
Cho Acc: thoigiangqua17 / mật khẩu: caydang1773
Cho Acc: thanhdat2001 / mật khẩu: nguyenthahhdat
Cho Acc: boquensaulung / mật khẩu: antinhxaanh1873
Cho Acc: soainhi1997 / mật khẩu: xinhgailunglinh1983
Cho Acc: ngaymaemden173 / mật khẩu: lamchotraitim183
Cho Acc: diudanghuui777 / mật khẩu: longdong1883
Cho Acc: Luonvuitioi1826 / Mật khẩu: vanmaiyeuem9183
Cho Acc: Vanvayvan018 / Mật khẩu: luoncoem8163
Cho Acc: Cogaivang9374 / Mật khẩu: vangmuoiluon973
Cho Acc: Soluoncohan927 / Mật khẩu: hangithikhongthoi928
Cho Acc: Luonyeuem888 / Mật khẩu: khongcopassdau
Cho Acc: dungthuong1873 / mật khẩu: nucuoiduydang9183
Cho Acc: nhothuongem973 / mật khẩu: ngaynh28764
Cho Acc: onggianghuy / mật khẩu: nghedaulong7173

Cách nhập code Anime Fighters Simulator chi tiết

- Hướng dẫn nhanh

Đầu tiên, bạn vào Robloxchọn chế độ chơi Anime Fighters Simulator -> Sau đó, trong giao diện chính, nhấp vào biểu tượng Twitter bird -> Tiến hành nhập code vào ô "Enter code here" -> Cuối cùng, ấn vào biểu tượng mũi tên là hoàn thành.

- Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Trước tiên, bạn vào Roblox tìm và ấn chọn mode chơi Anime Fighters Simulator.

Vào Roblox -> Chọn mode chơi Anime Fighters Simulator.
Vào Roblox -> Chọn mode chơi Anime Fighters Simulator.

Bước 2: Kế đến, tại giao diện chính, bạn bấm vào biểu tượng Twitter bird ở góc trái màn hình.

Tại giao diện chính, chọn biểu tượng Twitter bird.
Tại giao diện chính, chọn biểu tượng Twitter bird.

Bước 3: Tiếp theo, bạn nhập code vào ô Enter code here -> Bấm vào biểu tượng mũi tên.

Nhập code vào ô Enter code here -> Bấm vào biểu tượng mũi tên.
Nhập code vào ô Enter code here -> Bấm vào biểu tượng mũi tên.

Khi xuất hiện hình ảnh này, bạn đã nhập code thành công rồi đấy!

Hình ảnh nhập code thành công.
Hình ảnh nhập code thành công.

Hướng dẫn cài đặt và chơi Anime Fighters Simulator cho người mới

Hướng dẫn cài đặt Anime Fighters Simulator:

Đầu tiên, bạn tạo tài khoản Roblox -> Tiến hành đăng nhập vào Roblox -> Bấm tải Roblox -> Truy cập Blox Fruit là hoàn tất.

Hướng dẫn chơi game Anime Fighters Simulator cho người mới:

  • Chọn nhân vật phù hợp: Mỗi nhân vật có sức mạnh và yếu điểm riêng. Hãy chọn nhân vật mà bạn yêu thích và phù hợp với phong cách chơi của bạn.
  • Tìm hiểu kỹ năng của nhân vật: Mỗi nhân vật có các kỹ năng độc đáo. Hãy tìm hiểu và sử dụng chúng một cách hiệu quả.
  • Tăng cấp cho nhân vật: Chiến đấu, hoàn thành nhiệm vụ và thu thập vật phẩm để tăng cấp sức mạnh cho nhân vật của bạn.
  • Tìm kiếm vật phẩm hiếm: Khám phá các khu vực khác nhau để tìm kiếm vật phẩm hiếm, giúp nâng cao sức mạnh của nhân vật.
  • Tham gia vào các cuộc chiến: Thách thức bản thân bằng cách tham gia vào các trận đấu với người chơi khác.
  • Kết nối với cộng đồng: Tham gia vào các cộng đồng người chơi trên mạng xã hội để học hỏi và giao lưu với những người chơi khác.

Mẹo bổ sung:

  • Sử dụng kỹ năng của nhân vật một cách thông minh.
  • Đừng ngần ngại hỏi những người chơi khác để nhận sự giúp đỡ.

Câu hỏi thường gặp khi nhập code Anime Fighters Simulator

1. Trò chơi Anime Fighters Simulator là gì?

Anime Fighters Simulator là một trò chơi nhập vai hành động trên Roblox, nơi người chơi bước vào thế giới của One Piece. Trong trò chơi này, bạn sẽ chọn một nhân vật, tham gia vào cuộc phiêu lưu, chiến đấu với kẻ thùkhám phá các địa điểm trong thế giới game.

2. Code Anime Fighters Simulator sử dụng mấy lần?

Mỗi mã Anime Fighters Simulator chỉ nhập một lần cho mỗi tài khoản. Sau khi bạn nhập mã, bạn sẽ không thể nhập lại mã đó.

3. Code Anime Fighters Simulator sử dụng trong bao lâu?

Thời gian hiệu lực của Code trong Anime Fighters Simulator là khác nhau. Một số mã sẽ hết hạn sau một thời gian ngắn, trong khi những mã khác có thể kéo dài lâu hơn. Hãy nhập mã càng sớm càng tốt để không bỏ lỡ cơ hội nhận quà và phần thưởng miễn phí.

Trên đây là những mã code Anime Fighters Simulator mới cập nhật, còn hiệu lực. Hy vọng bài viết giúp các game thủ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn, nâng cấp level nhanh chóng.

Còn bao nhiêu ngày nữa đến Tết Giáp Thìn 2024? Đếm ngược Tết 2024

Nguồn: Invert.vn

Đồng Phục Trang Anh

Gửi bình luận của bạn

(*) yêu cầu nhập

Nội dung bình luận (*)
Họ tên
Email
CÙNG CHUYÊN MỤC

Bảng giá vàng PNJ SJC 9999 24K 18K 14K 10K Hôm nay

26 Tháng Tư, 2024 227

Cập nhật bảng giá vàng hôm nay gồm tất cả các loại vàng như PNJ SJC 9999 24K 18K 14K 10K mới nhất ở TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng và 63 tỉnh thành chính xác.., giúp bạn tra cứu dễ dàng và nhanh chóng.

Đáp án Heo Đi Học MoMo hôm nay vừa cập nhật sáng nay

17 Tháng Năm, 2024 1

Đáp án momo hay đáp án cho Heo đi thi là một trong những từ khoá được mọi người đặc biệt tìm kiếm khi tham gia trò chơi trên ví điện tử Momo. Chương trình này cũng đang được cải tạo, chuyển đổi để trở thành chuyên mục Trường học Heo đất.

Dự Án Tại TP. Hồ Chí Minh