Game

Code Blox Fruit (Blox Piece) X2 EXP Miễn phí Mới Nhất (03/2024)

Blox Fruit là một trò chơi trên nền tảng Roblox, nơi người chơi hoá thân thành nhiều nhân vật và giao chiến đấu với quái vật. Để giành được chiến thắng cuối cùng, hãy cùng INVERT nhanh tay nhập ngay những mã code trò chơi này trong bài viết sau.

Bộ code Blox Fruit (Blox Piece) Update mới nhất hôm nay (03/2024)

Tình trạng Mã code Quà
Mới NEWTROLL Nhận X2 EXP trong 20 phút
Mới SECRET_ADMIN Nhận X2 EXP trong 40 phút
Mới KITT_RESET Reset chỉ số
Mới JULYUPDATE_RESET Reset chỉ số
Mới staffbattle Nhận X2 EXP trong 20 phút
Còn hoạt động Sub2CaptainMaui Nhận X2 EXP trong 20 phút
Còn hoạt động SUB2GAMERROBOT_RESET1 Reset chỉ số
Còn hoạt động KittGaming Nhận X2 EXP trong 20 phút
Còn hoạt động Sub2Fer999 Nhận X2 EXP
Còn hoạt động Enyu_is_Pro Nhận X2 EXP
Còn hoạt động Magicbus Nhận X2 EXP
Còn hoạt động JCWK Nhận X2 EXP
Còn hoạt động StarcodeHEO Nhận X2 EXP
Còn hoạt động Bluxxy Tăng điểm
Còn hoạt động fudd10_v2 $2 Beli
Còn hoạt động FUDD10 $1 Beli
Còn hoạt động BIGNEWS Đổi tiêu đề 1 lần
Còn hoạt động THEGREATACE Nhận X2 EXP trong 20 phút
Còn hoạt động SUB2GAMERROBOT_EXP1 Nhận X2 EXP trong 30 phút
Còn hoạt động Sub2OfficialNoobie Nhận X2 EXP trong 20 phút
Còn hoạt động StrawHatMaine Nhận X2 EXP trong 20 phút
Còn hoạt động SUB2NOOBMASTER123 Nhận X2 EXP trong 15 phút
Còn hoạt động Sub2UncleKizaru Đổi mã lấy Stat Refund
Còn hoạt động SUB2DAIGROCK Nhận X2 EXP trong 15 phút
Còn hoạt động Axiore Nhận X2 EXP trong 20 phút
Còn hoạt động TantaiGaming Nhận X2 EXP trong 15 phút

Code Blox Fruit là gì?

Blox Fruits Code là một loại mã quà tặng trong đó chứa chuỗi ký tự và số được thiết lập bởi nhà phát hành Roblox. Bằng cách nhập mã này vào trò chơi, người chơi sẽ được nhận nhiều phần thưởng ưu đãi miễn phí, có giá trị trong thế giới ảo như x2 exp, reset stats chỉ số,...

Bộ code Blox Fruit miễn phí mới nhất

1. Code Blox Fruit Reset stats chỉ số mới

RIDEMASIOMZIN04: 1 lần reset stats chỉ số (Còn hạn).
KISENWEANI_RESET94: 1 lần reset stats chỉ số (Còn hạn).
LAMOEDSA_RESET: 1 lần reset stats chỉ số (Còn hạn).
FOUND839: 1 lần reset stats chỉ số (Còn hạn).
VINCENZOCASI: 1 lần reset stats chỉ số (Còn hạn).
JULYUPDATE_RESET: Reset lại các chỉ số (Mới).
NOOB_REFUND: 1 lần reset stats chỉ số (Mới).
Sub2UncleKizaru: 1 lần reset stats chỉ số (Còn hạn).
SUB2GAMERROBOT_RESET1: 1 lần reset stats chỉ số (Còn hạn).
JIEAMDUWRUW94: 1 lần reset stats chỉ số (Còn hạn).

2. Code Blox Fruit (Reset stats, x2 coin, x2 EXP)

Tình trạng Mã code Quà tặng
Mới nhất 2023 GAMER_ROBOT_1M Nhận thưởng x2 EXP trong 1 tiếng 30 phút
Mới nhất 2023 ADMINGIVEAWAY Nhận thưởng x2 EXP trong 20 phút
Mới nhất 2023 TY_FOR_WATCHING Nhận thưởng x2 EXP trong 20 phút
Mới CODE_SERVICIO 20 minutes of 2x EXP Boost
Mới CINCODEMAYO_BOOST 20 mins of 2EXP Boost
Mới 15B_BESTBROTHERS 20 mins of 2EXP Boost
Mới DEVSCOOKING Nhận thưởng x2 EXP trong 20 phút
Mới GAMERROBOT_YT Nhận thưởng x2 EXP

3. Tặng code Blox Fruit X2 hấp dẫn

DEVSCOOKING—Redeem for 20 minutes of 2x EXP Boost
staffbattle—Redeem for 20 minutes of 2x EXP Boost
ADMIN_TROLL—Redeem for a 20 minutes of 2x EXP Boost
youtuber_shipbattle—Redeem for 20 minutes of 2x EXP Boost
CINCODEMAYO_BOOST—Redeem for 20 mins of 2x EXP Boost
kittgaming—Redeem for 20 minutes of 2x EXP Boost
Sub2Fer999—Redeem for 20 minutes of 2x EXP Boost
nyu_is_Pro—Redeem for 20 minutes of 2x EXP Boost
Magicbus—Redeem for 20 minutes of 2x EXP Boost
JCWK—Redeem for 20 minutes of 2x EXP Boost
Starcodeheo—Redeem for 20 minutes of 2x EXP Boost
3BVISITS - Redeem for 30 Minutes of 2x EXP 
UPD16 - Redeem for 20 minutes of 2x EXP
2BILLION - Redeem for 20 Minutes of 2x EXP
UPD15 - Redeem for 20 minutes of 2x EXP 
ShutDownFix2 - Redeem code for 2x Experience
1BILLION - Redeem code for two hours of 2x Experience
XMASEXP - Redeem code for 2x Experience
XMASRESET - Redeem code for Stat Reset
UPDATE11 - Redeem code for 30 Minutes of 2x Experience

4. Code Blox Fruit x2 kinh nghiệm

Tình trạng Mã code Quà tặng
TantaiGaining Code x2 kinh nghiệm 15 phút Còn hoạt động
Sub2Daigrock Code x2 kinh nghiệm 15 phút Còn hoạt động
STRAWHATMAINE Code x2 kinh nghiệm 15 phút Còn hoạt động

5. Code Blox Fruit X2 EXP cực Vip

Starcodeheo: x2 EXP (Mới).
Enyu_is_Pro: x2 EXP (Mới).
15B_BESTBROTHERS: x2 EXP trong 20 phút (Mới).
Sub2CaptainMaui: x2 EXP trong 20 phút (Mới).
DEVSCOOKING: x2 EXP trong 20 phút (Mới).
Sub2Daigrock: x2 EXP trong 15 phút (Còn hạn).
TantaiGaming: x2 EXP trong 15 phút (Còn hạn).
MIENPHIPRO4: x2 EXP trong 15 phút (Còn hạn).
DEAVIMELSAD192: x2 EXP trong 20 phút (Còn hạn).
12STARTKAZIO: x2 EXP trong 30 phút (Còn hạn).
TINALAINEME95: x2 EXP trong 15 phút (Còn hạn).
QUIMOSUAUD59: x2 EXP vĩnh viễn (Còn hạn).
SUB4GAMERROBOT_EXP2: x2 EXP trong 15 phút (Còn hạn).
THEGREATFACE: x2 EXP trong 20 phút (Còn hạn).
SUB2GAMERROBOT_EXP1: x2 EXP trong 30 phút (Còn hạn).
Sub2OfficialNoobie: x2 EXP trong 20 phút (Còn hạn).
StrawHatMine: x2 EXP trong 20 phút (Còn hạn).
SUB2NOOBMASTER123: x2 EXP trong 15 phút (Còn hạn).

7. Code Blox Fruit x2 EXP 1 tiếng

SECRET_ADMIN—Redeem for a 20 minutes of 2x EXP Boost (New)
Sub2CaptainMaui—Redeem for 20 minutes of 2x EXP Boost
THEGREATACE—Redeem code for 20 Minutes of 2x Experience
SUB2GAMERROBOT_EXP1—Redeem for 30 Minutes of 2x Experience
Sub2OfficialNoobie—Redeem code for 20 Minutes of 2x Experience
StrawHatMaine—Redeem for 20 minutes of 2x Experience
SUB2NOOBMASTER123—Redeem code for 15 Minutes of 2x Experience
Sub2Daigrock—Redeem code for 15 Minutes of 2x Experience
Axiore—Redeem code for 20 Minutes of 2x Experience
TantaiGaming—Redeem code for 15 Minutes of 2x Experience

8. Code Blox Fruit 1 tiếng cực Vip

DRAGONABUSE—Redeem for 20 mins of 2x EXP Boost
15B_BESTBROTHERS—Redeem for 60 minutes of 2x EXP Boost
CODE_SERVICIO—Redeem for 20 minutes of 2x EXP Boost
NOOB_REFUND—Redeem for a free Stat Reset
TY_FOR_WATCHING—Redeem for 20 minutes 2x EXP Boost
GAMERROBOT_YT—Redeem for 2x EXP Boost
SUB2GAMERROBOT_RESET1—Redeem for a free Stat Reset
GAMER_ROBOT_1M—Redeem for 1 hour and 30 minutes 2x EXP Boost
SUBGAMERROBOT_RESET—Redeem for a free Stat Reset 
ADMINGIVEAWAY—Redeem for 20 minutes of 2x EXP Boost
RESET_5B—Redeem to refund points
EXP_5B—Redeem for 2x EXP Boost

9. Tặng code Blox Fruits Wiki ngon

UPD16
EXPUPD16
EXP1MLIKES_RESET
BILLION
THIRDSEA
NOOB_REFUND
GAMER_ROBOT_1M
ADMINGIVEAWAY
SUBGAMERROBOT_RESET
GAMERROBOT_YT
EXP_5B
UPD15
UPD14
ShutDownFix2
1BILLION
XMASEXP
XMASRESET
UPDATE11
POINTSRESET
RESET_5B
3BVISITS

10. Code Blox Fruit Trái ác quỷ Venom

STREAMERGAMING: x2 EXP trong 20 phút (Còn hạn).
BINZINCHAUBU49: Nhận 2 Beli (Còn hạn).
LAMOEDSA_RESET: 1 lần reset stats chỉ số (Còn hạn).
Jazmritome94: x2 EXP trong 15 phút (Còn hạn).
SIMERQAIZIME93: x2 EXP trong 20 phút (Còn hạn).
SIREZAME94: x2 EXP trong 30 phút (Còn hạn).
EDUNFISOA12: x2 EXP trong 20 phút (Còn hạn).
YIRISEVEN_F4: x2 EXP trong 15 phút (Còn hạn).
GIEDAXIME394: 1 lần reset stats chỉ số (Còn hạn).

11. Code Blox Fruit Trái ác quỷ Dragon

CINYREAKID: x2 EXP trong 20 phút (Còn hạn).
Tesecosil392: Nhân đôi EXP (Còn hạn).
Hasteghime: 1 lần đổi tiêu đề (Còn hạn).
HOMELESS: Nhận 1$ (Còn hạn).
REPLY1993: Nhận 3$ hoặc 2$ Beli (Còn hạn).
SENAIDIOSAD93: x2 EXP trong 20 phút (Còn hạn).
XIKAZOMRENI: x2 EXP trong 10 phút (Còn hạn).
TRIMESAIKO493: 1 lần đổi tiêu đề (Còn hạn).
GNMXZIAMIE: x2 EXP trong 15 phút (Còn hạn).

12. Code Blox Fruit Trái ác quỷ Pika

ZACKICHAM39: x2 EXP trong 10 phút (Còn hạn).
2DIEMAUAKSID: x2 EXP trong 2 giờ (Còn hạn).
GIEDMASOMLI3: x2 EXP trong 30 phút (Còn hạn).
3BVISITS20: x2 EXP trong 20 phút (Còn hạn).
TEDAKILEMD10: x2 EXP trong 20 phút (Còn hạn).

13. Code Blox Fruit Trái ác quỷ Human

54ROUND: Lấy lại điểm (Còn hạn).
TESACOSILED_V63: x2 EXP trong 20 phút (Còn hạn).
IKADEAMETY48: x2 EXP trong 30 phút (Còn hạn).
EDAZIMEFIN34: 1 lần đổi tiêu đề (Còn hạn).
SUBBERSEIA93: x2 EXP trong 30 phút (Còn hạn).
21GMXSAPTIGON: x2 EXP trong 10 phút (Còn hạn).
FOUND839: 1 lần reset stats chỉ số (Còn hạn).
54UINDEAR: x2 EXP trong 20 phút (Còn hạn).
JESESSICA49: Nhận 2 Beli (Còn hạn).

Cách nhận thêm code Blox Fruit mới free

Blox Fruit là một trò chơi vô cùng hấp dẫn, thu hút hàng ngàn người chơi tương tác mỗi ngày. Để nhận được nhiều phần quà có giá trị, để nâng cấp các linh vật mới nhất, các game thủ cần lưu ý các cách sau đây:

Hướng dẫn cách nhập code Blox Fruit đơn giản

- Hướng dẫn nhanh

Đầu tiên, bạn mở game Roblox -> Nhấn chọn Blox Fruit -> Ấn vào logo màu xanh bên góc trái -> Tiến hành nhập code -> Bấm vào mũi tên xanh trên bàn phím -> Chọn Try -> Trường hợp mã code hợp lệ sẽ hiện chữ Success là hoàn tất.

- Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Trước tiên, bạn mở game Roblox, ấn chọn Blox Fruit.

Mở game Roblox, ấn chọn Blox Fruit.
Mở game Roblox, ấn chọn Blox Fruit.

Bước 2: Sau đó, bạn chọn logo màu xanh bên góc trái màn hình.

Bấm chọn logo màu xanh bên góc trái màn hình.
Bấm chọn logo màu xanh bên góc trái màn hình.

Bước 3: Tiến hành nhập code, tiếp tục nhấn vào mũi tên xanh trên bàn phím để tiếp tục.

Nhập code, nhấn vào mũi tên xanh trên bàn phím để tiếp tục.
Nhập code, nhấn vào mũi tên xanh trên bàn phím để tiếp tục.

Bước 4: Cuối cùng, bạn bấm Try, nếu mã code hợp lệ sẽ hiện chữ Success là hoàn thành.

Bấm Try, nếu mã code hợp lệ sẽ hiện chữ Success là hoàn thành.
Bấm Try, nếu mã code hợp lệ sẽ hiện chữ Success là hoàn thành.

Video hướng dẫn nhập code Blox Fruit

Hướng dẫn cài đặt và chơi game Blox Fruit cho người mới

Hướng dẫn cài đặt Blox Fruit cho người mới

Trước tiên, bạn tạo tài khoản Roblox -> Tiến hành đăng nhập vào Roblox -> Nhấn tải Roblox về máy -> Bấm truy cập vào Blox Fruit là hoàn tất.

Hướng dẫn chơi game Blox Fruit cho người mới

Một số hướng dẫn cơ bản dành cho người mới:

 • Lựa chọn loại trái cây: Trong Blox Fruit, việc chọn loại trái cây là quan trọng nhất. Có ba loại chính: Logia, Paramecia và Zoan. Logia cho phép bạn biến thành một nguyên tố như lửa, nước hoặc không khí. Paramecia cho phép bạn sở hữu các khả năng đặc biệt như kéo dài cơ thể, tạo lửa hoặc biến thành đá. Zoan cho phép bạn biến thành một con vật như sư tử, rồng hoặc chim ưng.
 • Tham gia băng đảng: Băng đảng là một cách tốt để tìm đồng minh, tham gia vào cuộc chiến để khám phá thế giới Blox Fruit.
 • Tham gia các cuộc chiến: Trong Blox Fruit, có nhiều cách chiến đấu khác nhau, chẳng hạn như đánh đối thủ, giao đấu với người chơi khác hoặc đối đầu với boss mà bạn thoải mái lựa chọn.
 • Khám phá thế giới: Thế giới của Blox Fruit rộng lớn và đầy bí ẩn. Trong game, có nhiều địa điểm thú vị để khám phá như đảo Sabaody, đảo Enies Lobby và đảo Wano.

Một số mẹo để giúp bạn trở thành một game thủ xuất sắc:

 • Luyện tập thường xuyên: Để trở nên mạnh mẽ hơn, hãy luyện tập kỹ năng chiến đấu, khám phá thế giới và tìm kiếm vật phẩm mới.
 • Kết nối với người chơi khác: Tìm các người chơi khác để học hỏi, tìm đồng minh và trải nghiệm thú vị hơn. Tham gia băng đảng hoặc kết nối với những người chơi có cùng sở thích.
 • Thử nghiệm sáng tạo: Blox Fruit thú vị bởi tính sáng tạo. Hãy thử các kỹ năng chiến đấu khác nhau, sử dụng trái cây theo cách riêng của bạn và khám phá thế giới theo phong cách cá nhân.

Một số câu hỏi thường gặp khi nhận code Blox Fruit

1. Trò chơi Blox Fruit - Blox Piece là gì?

Blox Fruit là một trò chơi nhập vai hành động tại nền tảng Roblox, nơi người chơi có cơ hội biến thành các nhân vật từ thế giới One Piece. Bên cạnh đó, trò chơi này cũng đưa bạn vào những cuộc phiêu lưu đầy kịch tính, nơi các game thủ sẽ phải đối đầu với kẻ thù, khám phá những bí ẩn và thách thức của thế giới của One Piece.

2. Code Blox Fruit mới sử dụng được bao nhiêu lần?

Mỗi code Blox Fruit mới nhất chỉ sử dụng một lần duy nhất và không thể tái sử dụng. Do đó, hãy đảm bảo rằng bạn nhập mã chính xác với tất cả các ký tự đúng để tránh nhầm lẫn và không nhận được quà.

3. Chơi Blox Fruit cần máy cấu hình mạnh không?

Blox Fruit là một trò chơi trên nền tảng Roblox, cho phép bạn trải nghiệm trên cả điện thoại di động và máy tính. Điều tốt là, Blox Fruit không đòi hỏi cấu hình mạnh, và bạn chơi được trên nhiều thiết bị khác nhau mà không cần máy tính hoặc điện thoại phải cực kỳ mạnh mẽ.

4. Code Blox Fruit x2 EXP, Reset stats có thời hạn bao lâu?

Mã code Blox Fruit x2 EXP và Reset stats có thời hạn nhất định. Trước khi nhập mã vào game, hãy kiểm tra xem mã đó còn hiệu lực hay không. Nếu mã đã hết hạn, thì dù bạn nhập code đi nữa cũng sẽ không nhận được phần thưởng nào.

5. Code Blox Fruit X2 EXP, Reset stats chỉ số còn không?

Các game thủ có thể theo dõi bảng cập nhật code mới của Blox Fruit (Blox Piece) để biết thông tin chi tiết. Hiện tại, vẫn có một số mã hoạt động, điển hình như:

 • fudd10_v2 (Nhận $2 Beli)
 • FUDD10 (Nhận $1 Beli)
 • Sub2CaptainMaui (Nhận X2 EXP trong 20 phút)
 • SUB2GAMERROBOT_RESET1 (Reset chỉ số)

Trên đây là những mã code Blox Fruit mới, còn hạn sử dụng. Hy vọng bài viết giúp các game thủ nhận được thêm nhiều tiền vàng, vật phẩm có giá trị để nâng cấp level nhanh chóng.

Còn bao nhiêu ngày nữa đến Tết Giáp Thìn 2024? Đếm ngược Tết 2024

Nguồn: Invert.vn

Đồng Phục Trang Anh

Gửi bình luận của bạn

(*) yêu cầu nhập

Nội dung bình luận (*)
Họ tên
Email
CÙNG CHUYÊN MỤC

Bảng giá vàng PNJ SJC 9999 24K 18K 14K 10K Hôm nay

24 Tháng Tư, 2024 196

Cập nhật bảng giá vàng hôm nay gồm tất cả các loại vàng như PNJ SJC 9999 24K 18K 14K 10K mới nhất ở TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng và 63 tỉnh thành chính xác.., giúp bạn tra cứu dễ dàng và nhanh chóng.

Đáp án Heo Đi Học MoMo hôm nay vừa cập nhật sáng nay

24 Tháng Tư, 2024 0

Đáp án momo hay đáp án cho Heo đi thi là một trong những từ khoá được mọi người đặc biệt tìm kiếm khi tham gia trò chơi trên ví điện tử Momo. Chương trình này cũng đang được cải tạo, chuyển đổi để trở thành chuyên mục Trường học Heo đất.

Cách hủy đơn hàng trên Tiktok đơn giản, nhanh chóng

1 Tháng Tư, 2024 0

Mua sắm trực tuyến trên các nền tảng thương mại điện tử, đặc biệt là TikTok, đã trở thành một nhu cầu thiết yếu của nhiều người. Tuy nhiên, đôi khi bạn cần hủy một đơn hàng vì một số lý do không mong muốn. Để thực hiện điều này, hãy cùng INVERT tìm hiểu ngay trong bài viết sau.

Thanh toán Google Adwords bằng thẻ gì? Cách thanh toán an toàn

26 Tháng Ba, 2024 0

Thanh toán Google Adwords bằng thẻ gì là một trong những câu hỏi được rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp quan tâm. Do đó, hãy cùng INVERT giải đáp các thắc mắc ngay trong bài viết sau bạn nhé!

Thumbnail là gì? Tips thiết kế Thumbnail thu hút người xem

3 Tháng Tư, 2024 0

Ngày nay, Thumbnail là một phần quan trọng được sử dụng phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội. Vậy thuật ngữ này là gì? Hãy cùng INVERT giải đáp các thắc mắc thông qua bài viết sau.

Donate là gì? Hướng dẫn cách donate cho Streamer yêu thích

2 Tháng Tư, 2024 0

Donate là một trong những thuật ngữ được nhiều người biết đến trong các buổi live stream. Vậy từ này có nghĩa là gì? Hãy cùng INVERT giải đáp các thắc mắc thông qua bài viết sau.

Dự Án Tại TP. Hồ Chí Minh