Game

Code Weapon Fighting Simulator Miễn phí Mới Nhất (03/2024): Cách nhập code

Weapon Fighting Simulator là tựa game mô phỏng trên Roblox, nơi người chơi được hoá thân thành các nhân vật tham gia vào nhiều trận chiến. Để nhận được nhiều vũ khí, hãy cùng INVERT nhanh tay nhập ngay những mã code trò chơi này trong bài viết sau.

Code Weapon Fighting Simulator mới nhất (03/2024)

Mã code Quà tặng Tình trạng
bay 1 Spell Drop Boost và 1 Spirit Stone Boost Mới nhất
anniv 1 Lucky boost và 1 Super Lucky Boost Mới nhất
stormwolf Free Qi, 1 Lucky boost và 1 Super Lucky Boost Mới nhất
sea 1 Qi boost và 1 DMG boost Mới nhất
wfs2nd Quà ngẫu nhiên Mới nhất
swordfish Quà ngẫu nhiên Mới nhất
hacker 1 Spell Drop boost và 1 Spirit stone boost Mới nhất
ski 1 Qi boost và 1 Spirit Stone Boost Mới nhất
newgears 1 Lucky boost và 1 Spirit stone boost Mới nhất
cool Quà ngẫu nhiên Còn sử dụng
victory 1 Qi boost và 1 DMG boost Còn sử dụng
street 1 Qi boost, 1 Spirit Stone Boost Còn sử dụng
latte 100 QI and 3 Boosts Còn sử dụng
halloween 100 Pumpkin candy, 2 Halloween boss keys, 100 limited tokens Còn sử dụng
valley 1 Qi boost, 1 DMG boost Còn sử dụng
goodluck 1 Lucky Boost Còn sử dụng
weaponfighting 1 DMG boost Còn sử dụng
welcome 1 Spirit Stone Boost Còn sử dụng
ghost Spell Drop Boost và Spirit Stone Boost Còn sử dụng
b(and)ridge Quà tặng ngẫu nhiên Còn sử dụng
spellset Spell Drop Boost và Spirit Stone Boost Còn sử dụng
lightning All Boosts Còn sử dụng
moon Qi Boost và Spirit Stone Boost Còn sử dụng
monkeyking All Boosts Còn sử dụng
flying All Boosts Còn sử dụng
qixi All Boosts Còn sử dụng
ring 20 phút x2 Qi Boost và x2 Spirit Stone Boost Còn sử dụng
mayday All Boosts Còn sử dụng
likemore All Boosts Còn sử dụng
ascend All Boosts Còn sử dụng
easter All Boosts Còn sử dụng
map 34 All Boosts Còn sử dụng
necklace All Boosts Còn sử dụng
spell All Boosts Còn sử dụng
map33 All Boosts Còn sử dụng
fastmode All Boosts Còn sử dụng
arena All Boosts Còn sử dụng
map32 All Boosts Còn sử dụng
reforge All Boosts Còn sử dụng
geartrading All Boosts Còn sử dụng
like375 All Boosts Còn sử dụng
map30 All Boosts Còn sử dụng
xmas All Boosts Còn sử dụng
map29 All Boosts Còn sử dụng
sonic All Boosts Còn sử dụng
clever All Boosts Còn sử dụng
serverboss2 All Boosts Còn sử dụng
map27 All Boosts Còn sử dụng
serverboss All Boosts Còn sử dụng
map26 All Boosts Còn sử dụng
candy3 All Boosts Còn sử dụng
candy2 All Boosts Còn sử dụng
jack All Boosts Còn sử dụng
candy All Boosts Còn sử dụng
Halloween All Boosts Còn sử dụng
newpet All Boosts Còn sử dụng
town All Boosts Còn sử dụng
map23 All Boosts Còn sử dụng
hardtrail All Boosts Còn sử dụng
map22 All Boosts Còn sử dụng
visits250m All Boosts Còn sử dụng
newbuff All Boosts Còn sử dụng
map20 All Boosts Còn sử dụng
timetrial All Boosts Còn sử dụng
map19 All Boosts Còn sử dụng
skin All Boosts Còn sử dụng
lk300k All Boosts Còn sử dụng
map18 All Boosts Còn sử dụng
batoidea All Boosts Còn sử dụng
map17 All Boosts Còn sử dụng
map16 All Boosts Còn sử dụng
likes275k All Boosts Còn sử dụng
fighting All Boosts Còn sử dụng
banshies All Boosts Còn sử dụng
map15 All Boosts Còn sử dụng
sword All Boosts Còn sử dụng
tradespar All Boosts Còn sử dụng
map14 All Boosts Còn sử dụng
Kingkade All Boosts Còn sử dụng
CodeNex All Boosts Còn sử dụng
Spellroll All Boosts Còn sử dụng
RAMPHobbies All Boosts Còn sử dụng
Worrybear All Boosts Còn sử dụng
Sub2RoboSlothGaming All Boosts Còn sử dụng
Carbon All Boosts Còn sử dụng
Sisterguard All Boosts Còn sử dụng
Skull Spirit Stone Boost Còn sử dụng
Funrix Quà ngẫu nhiên Còn sử dụng
JazonGaming 1x Spirit Stone Boost Còn sử dụng
WFS 1x Damage Boost Còn sử dụng
l325k 1x Damage Boost Còn sử dụng
likes_225k 1x Qi Boost Còn sử dụng
map13 1 Lucky Boost Còn sử dụng
hardmode 1 Lucky Boost Còn sử dụng
map21 1 Lucky Boost Còn sử dụng
popsicle spirit stone miễn phí và qi x2 Còn sử dụng
tv All Boosts Còn sử dụng
scorpion All Boosts Còn sử dụng
carnation All Boosts Còn sử dụng
holo All Boosts Còn sử dụng
gearpacks All Boosts Còn sử dụng
map35 All Boosts Còn sử dụng
map31 All Boosts Còn sử dụng
oneyear All Boosts Còn sử dụng
gear All Boosts Còn sử dụng
map25 All Boosts Còn sử dụng
like350 All Boosts Còn sử dụng
map24 1 hour boost Còn sử dụng
freeugc All Boosts Còn sử dụng
sharkie All Boosts Còn sử dụng
jet All Boosts Còn sử dụng
qinglong All Boosts Còn sử dụng
ugc All Boosts Còn sử dụng
Skibi All Boosts Còn sử dụng
peach All Boosts Còn sử dụng
mechwheel 20 phút x1.5 damage và 10 phút x2 lucky boost Còn sử dụng
transformers 20 phút x2 spirit stones và x2 qi Còn sử dụng
happyday Qi Boost Còn sử dụng
defense 2 Spirit và 2 Spell Drop Boost Còn sử dụng

Code Weapon Fighting Simulator là gì?

Code trong Weapon Fighting Simulator là một chuỗi ký tự bao gồm chữ và số, được nhà phát hành cung cấp như một cách để tri ân người chơi. Khi nhập đoạn code này, người chơi sẽ nhận được nhiều quà tặng hấp dẫn như tiền vàng, vũ khí để nâng cấp bộ trang bị nhanh chóng.

Bộ code Weapon Fighting Simulator mới nhất

1. Tặng code Weapon Fighting Simulator mới

likes30k – Nhận được 10 phút x2 Spell Drop chance
likes20k – Nhận được 20 phút x2 Spirit Stones
bugfixed – Nhận được 20 phút x2 Spirit Stones, x2 Qi, 10 phút +2 May mắn, x2 Spell Drop chance
likes75k – Nhận được 20 phút x2 Spirit Stones
mount – Nhận được 10 phút x2 Spell Drop chance
likes50000 – Nhận được 20 phút x2 Qi
lunarnewyear – Nhận được x3 20 phút x1,5 DMG

2. Share code Weapon Fighting Simulator Vip

skin – Nhận được 20 phút x2 Spirit Stones và 10 phút +2 May mắn
map18 – Nhận được 20 phút x1,5 DMG và x2 Qi
batoidea – Nhận được 20 phút x2 Spirit Stones và 10 phút x2 Spell Drop chance
map17 – Nhận được 10 phút +2 May Mắn và 20 phút x1,5 DMG
likes10000 – Nhận được 10 phút +2 May Mắn
likes5k – Nhận được 20 phút x1,5 DMG
map16 – Nhận được 10 phút x2 Spell Drop Chance và 20 phút x2 Qi
likes275k – Nhận được 20 phút x2 Spirit Stone và x2 Qi
fighting – Nhận được Tiền thưởng

3. Code Weapon Fighting Simulator còn hạn

hardmode – Nhận được 20 phút x1,5 DMG và x2 Qi
defense – Nhận được 10 phút x2 Spell Drop chance và 20 phút x2 Spirit Stones
Likes200K – Nhận được 20 phút x2 Spirit Stone và x2 Qi
map12 – Nhận được 20 phút x1,5 DMG và 10 phút +2 May Mắn
achievement – Nhận được 10 phút x2 Spell Drop chance
bounty – Nhận được 20 phút x2 Qi
spellroll – Nhận được 20 phút x2 Qi và 10 phút x2 Spell Drop chance

4. Code Weapon Fighting Simulator Wiki free

Kingkade – Nhận được Tiền thưởng
map13 – Nhận được 20 phút x2 Spirit Stone và x2 Qi
likes_225K – Nhận được 20 phút x2 Spirit Stone và x2 Qi
likes1500 – Nhận được 20 phút x2 Spirit Stones
map15 – Nhận được 10 phút +2 May Mắn và x1 Boss Key
map14 – Nhận được Tiền thưởng
tradespar – Nhận được 10 phút x2 Spell Drop chance và 20 phút x2 Spirit Stones

5. Code Weapon Fighting Simulator Roblox

compensation – Nhận được tăng chỉ số miễn phí
map9 – Nhận được 2x Spirit Stone và 2x Spell Drop Chance
tower – Nhận được tăng chỉ số miễn phí
map8 – Nhận được tăng chỉ số miễn phí
jade – Nhận được 2x Spirit và 2x Qi Boost
lk160k – Nhận được 2x Spirit và 2x Qi Boost

6. Tặng code Trình mô phỏng chế tạo vũ khí

enchant – Nhận được tăng chỉ số Qi
WFS – Nhận được 20 phút x2 Qi Boost và 20 phút x2 Spirit Stone
world6 – Nhận được tăng chỉ số Qi và Attack
Map23 – Nhận được 20 phút x1,5 DMG và 10 phút +2 May Mắn
Map22 – Nhận được Tiền thưởng
Likes100K – Nhận được 20 phút 2x Qi Boost, 20 phút 2x Spirit Stone Boost
trade – Nhận được tăng chỉ số miễn phí

7. Code Weapon Fighting Simulator Halloween

wheel – Nhận được 2x May mắn và 2x Qi
map10 – Nhận được 2x sát thương và 2x giảm phép thuật
likes180k – Nhận được 2x Spirit và 2x Qi
map11 – Nhận được 2x Spirit và 2x May Mắn
silver – Nhận được Xu bạc (Chỉ có thể truy cập khi đến Bản đồ 3)
likes120k – Nhận được 2x Qi và 2x Spirit Stone
likes_140K – Nhận được tăng chỉ số miễn phí

8. Code Weapon Fighting Simulator Update 35

map19 – Nhận được 20 phút x2 Spirit Stone và x2 Qi
lk300k – Nhận được 20 phút x2 Spirit Stone và x2 Qi
banshies – Nhận được 20 phút x2 Spirit Stone và x2 Qi
sword – Nhận được 20 phút x2 Spirit Stone và x2 Qi
easter – Nhận được tăng chỉ số miễn phí
like10000 – Nhận được tăng chỉ số miễn phí
visits250m – Nhận được Tiền thưởng
map21 – Nhận được 20 phút x1,5 DMG và x2 Qi
popsicle – Nhận được 20 phút x2 Spirit Stones và 10 phút x2 Spell Drop chance

9. Acc chứa code Weapon Fighting Simulator

ACC Weapon Fighting Simulator miễn phí: nhatkivangonah3932 – MK: 4r98923
ACC Weapon Fighting Simulator miễn phí: Soluoncohan927 – MK: hangithikhongthoi929
ACC Weapon Fighting Simulator miễn phí: binhan25@gmail.com – MK: asf2345
ACC Weapon Fighting Simulator miễn phí: hhuy072006@gmail.com – MK: nhathuy123
ACC Weapon Fighting Simulator miễn phí: meoiconda918 – MK: vithuongchungcon9183
ACC Weapon Fighting Simulator miễn phí: TEmbrapil_pubg@gmail.com – MK: Hollandfralko3924
ACC Weapon Fighting Simulator miễn phí: LENOZZE@aol.com – MK: macedon1
ACC Weapon Fighting Simulator miễn phí: loc.me@gmail.com – MK: colen2015
ACC Weapon Fighting Simulator miễn phí: ngayxuaemden19388@gmai.com – MK: luoncoembencanu9183
ACC Weapon Fighting Simulator miễn phí: Dankgoruf_selt22@outlook.com – MK: Primagolfs42
ACC Weapon Fighting Simulator miễn phí: MAZAKP@hotmail.com – Pass: neiangel
ACC Weapon Fighting Simulator miễn phí: dongkimphi@gmail.com – Pass: truongson1989
ACC Weapon Fighting Simulator miễn phí: ipboy667@gmail.com – Pass: botausuka
ACC Weapon Fighting Simulator miễn phí: moitinhdaucuatoi392 – Pass: xua8392
ACC Weapon Fighting Simulator miễn phí: tramanh264@gmail.com – Pass: fsdgf5
ACC Weapon Fighting Simulator miễn phí: kakana0065 – Pass: hoanglongdn64
ACC Weapon Fighting Simulator miễn phí: lamhung995@gmail.com – MK: tro1loghotro1
ACC Weapon Fighting Simulator miễn phí: hungbadaopro1@gmail.com – MK: thienlong7
ACC Weapon Fighting Simulator miễn phí: quocanhcsmn@gmail.com – MK: fghdws
ACC Weapon Fighting Simulator miễn phí: mavuongwaden@gmail.com – MK: hunoi122

Hướng dẫn nhập code Weapon Fighting Simulator chi tiết

- Hướng dẫn nhanh

Trước tiên, bạn vào Roblox tìm và nhấn chọn mode chơi Weapon Fighting Simulator -> Bấm chọn vào biểu tượng Cài đặt, ở góc trái màn hình -> Tiến hành nhập code và ấn chọn Mũi tên là hoàn tất.  

- Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Đầu tiên, bạn nhấn vào Roblox tìm và bấm chọn mode chơi Weapon Fighting Simulator.

Vào Roblox tìm và bấm chọn mode chơi Weapon Fighting Simulator.
Vào Roblox tìm và bấm chọn mode chơi Weapon Fighting Simulator.

Bước 2: Kế đến, bạn bấm vào biểu tượng Cài đặt ở góc trái màn hình.

Vào biểu tượng Cài đặt ở góc trái màn hình.
Vào biểu tượng Cài đặt ở góc trái màn hình.

Bước 3: Cuối cùng, bạn ấn nhập code và click vào dấu Mũi tên là hoàn thành.

Nhập code và click vào dấu Mũi tên là hoàn thành.
Nhập code và click vào dấu Mũi tên là hoàn thành.

Những lưu ý khi nhập code Weapon Fighting Simulator

Khi nhập code trong Weapon Fighting Simulator, bạn cần lưu ý những điều sau:

  • Bạn cần nhập mã vào đúng ô hoặc trang web quy định của game Weapon Fighting Simulator.
  • Kiểm tra kỹ mã trước khi nhập để tránh những lỗi sai sót.
  • Sử dụng mã từ nguồn tin cậy và chính thức của trò chơi Weapon Fighting Simulator.
  • Luôn kiểm tra xem mã có hạn sử dụng không và sử dụng trước khi hết hạn.
  • Nếu gặp vấn đề, bạn nên liên hệ với nhà phát hành hoặc bộ phận hỗ trợ của trò chơi Weapon Fighting Simulator.

Câu hỏi thường gặp khi nhập code Weapon Fighting Simulator

1. Cách nhận code Weapon Fighting Simulator mới miễn phí

Để nhận thêm nhiều code Weapon Fighting Simulator, bạn hãy:

  • Tham gia những sự kiện game Weapon Fighting Simulator, hoặc những dịp lễ tết.
  • Follow kênh mạng xã hội chính thức của game Weapon Fighting Simulator.
  • Theo dõi bài viết của INVERT để cập nhật nhiều mã code mới, liên tục.

2. Boosts có nghĩa trong Weapon Fighting Simulator?

Boosts trong Weapon Fighting Simulator là các chỉ số giúp nhân vật tăng khả năng nhận được vật phẩm giá trị. Ngoài ra, boost còn giúp tăng exp để nâng cao kinh nghiệm khi farm và boost gold để tăng lượng vàng rơi khi đánh quái.

3. Code Weapon Fighting Simulator sử dụng trong bao lâu?

Các mã code Weapon Fighting Simulator có thời gian sử dụng khác nhau, từ 30 phút đến vài ngày hoặc từ 1 tuần đến vài tháng. Chính vì vậy, bạn nên nhập mã ngay sau khi có được.

4. Code Weapon Fighting Simulator sử dụng được mấy lần?

Code Weapon Fighting Simulator thường chỉ sử dụng được một lần duy nhất và không thể tái sử dụng sau khi nhập vào game. Điều này có nghĩa là sau khi bạn đã nhập mã, bạn sẽ nhận được phần quà tương ứng và mã sẽ hết hiệu lực.

5. Tại sao code Weapon Fighting Simulator không hoạt động?

Nguyên nhân khiến việc nhập code Weapon Fighting Simulator không nhận được quà là do mã đã hết hạn, lỗi hệ thống, hoặc nhập sai ký tự,... Để khắc phục, bạn hãy kích hoạt mã ngay sau khi thu thập và sử dụng lệnh copy và paste để tránh nhập sai ký tự.

Trên đây là những mã code Weapon Fighting Simulator mới, còn hiệu lực. Hy vọng bài viết giúp các game thủ nhận được nhiều tiền vàng, vũ khí để nâng cấp level nhanh chóng.

Còn bao nhiêu ngày nữa đến Tết Giáp Thìn 2024? Đếm ngược Tết 2024

Nguồn: Invert.vn

Đồng Phục Trang Anh

Gửi bình luận của bạn

(*) yêu cầu nhập

Nội dung bình luận (*)
Họ tên
Email
Dự Án Tại TP. Hồ Chí Minh