Kiến thức bất động sản

Thủ tục cấp sổ đỏ khi mua bán nhà đất bằng giấy tờ viết tay (Đúng chuẩn 2024)

Khi mua bán hay chuyển nhượng nhà đất bằng giấy tờ viết tay mà nếu đủ điều kiện thì vẫn được cấp sổ đỏ. Dưới đây, INVERT gởi đến bạn cách được cấp sổ đỏ khi mua bán nhà đất bằng giấy viết tay, cập nhật mới.

Thủ tục cấp sổ đỏ khi mua bán nhà đất bằng giấy tờ viết tay

1. Điều kiện được cấp sổ đỏ khi mua bán nhà đất bằng giấy viết tay

Theo Nghị định 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể

  1. Người dân mua bán nhà đất bằng giấy tờ tay trước ngày 01/01/2008.
  2. Người dân mua bán nhà đất bằng giấy tờ tay từ ngày 01/01/2008 đến trước ngày 01/7/2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật đất đai và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Lưu ý: Nhà đất phù hợp với quy hoạch, không phát sinh tranh chấp, khiếu nại. Chủ nhà đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định.

2. Thủ tục cấp Sổ đỏ khi mua bán nhà đất bằng giấy viết tay

- Đơn đăng ký, cấp Sổ đỏ theo Mẫu số 04a/ĐK;

- Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

- Giấy tờ chứng minh diễn biến quá trình sử dụng

- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính…

Trình tự thủ tục cấp Sổ đỏ khi mua bán nhà đất bằng giấy viết tay
Trình tự thủ tục cấp Sổ đỏ khi mua bán nhà đất bằng giấy viết tay

3. Cách thực hiện 

Bước 1: Nộp hồ sơ

Cách 1: Nộp tại UBND cấp xã nơi có đất (xã, phường, thị trấn). Bạn được quyền nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nếu có nhu cầu.

Cách 2: Bạn nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo quy định của UBND cấp tỉnh.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý

- Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ thì trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Giải quyết yêu cầu

Trong giai đoạn này cơ quan Nhà nước thực hiện nhiều nhiệm vụ để đăng ký, cấp giấy chứng nhận. Tuy nhiên, bạn chỉ biết việc quan trọng nhất là nhận thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế (nếu thuộc đối tượng phải nộp) và nộp tiền theo đúng số tiền và đúng hạn như trên thông báo.

Bước 4: Trả kết quả

- Cơ quan đăng ký đất đai trao giấy chứng nhận cho bạn, bạn có yêu cầu hoặc gửi UBND cấp xã để trao trong trường hợp nộp hồ sơ tại xã.

- Giấy chứng nhận và giấy tờ về quyền sử dụng đất được trao cho người dân trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.

Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 40 ngày đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Như vậy chỉ có 02 trường hợp được cấp sổ đỏ khi mua bán nhà đất bằng viết tay. Chúc bạn thực hiện thành công.

Còn bao nhiêu ngày nữa đến Tết Giáp Thìn 2024? Đếm ngược Tết 2024

Nguồn: Invert.vn

Đồng Phục Trang Anh

Gửi bình luận của bạn

(*) yêu cầu nhập

Nội dung bình luận (*)
Họ tên
Email
Dự Án Tại TP. Hồ Chí Minh