Chia sẻ

Tặng Acc Microsoft VIP Update Mới Nhất Miễn Phí (03/2024)

Acc Microsoft là một tài khoản rất hữu ích đã quá quen thuộc với nhiều người dùng hiện nay. Do đó, đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu những tài khoản  Microsoft miễn phí ngay trong bài viết sau của INVERT, để truy cập vào nhiều dịch vụ hữu ích bạn nhé!

Acc Microsoft mới nhất (03/2024)

duong1023@gmail.com – 123456jin
will.halstead6754@gmail.com – luke2twins
sungyeuni1102@gmail.com – gacon123
yeudentrondoi8976@gmail.com – benem9932
songcaoduc2k6@gmail.com – songcaoduc2006
pham.anhhung56@gmail.com – sgdfh6756
Hjntretrtrth1198@Gmail.Com – SERYHYSET
hieupro25643@gmail.com – 6543210yhu
mrhoanghai2k4@gmail.com – hai123456u
bautroirucro65@gmail.com – van8232uu
wabm.atin67@gmail.com – xsimoramlib
zricardoixin89@gmail.com – min82498
thanhthatnoi87@gmail.com – tt229669
metantao3401@gmail.com – meganhcontrenvaigay
tramanhxinh67@gmail.com – fsdgf665
Loaded2007@gmail.com – mickey66abc
truongcahanh67530@gmail.com – chuan386642
hongquan156437@gmail.com – quanyeutrang1
sebastian1015@gmail.com – ee4566ghdf
aboyyyy768@gmail.com – bonguyen1997
binzindeame453@gmail.com – bin33939

Acc Microsoft là gì?

Tài khoản Microsoft là một dịch vụ cho phép người dùng truy cập và quản lý các công cụ văn phòng như Word, Excel, PowerPoint và nhiều ứng dụng khác. Ngoài ra, tài khoản cũng cho phép lưu trữ dữ liệu trên đám mây và truy cập từ bất kỳ thiết bị nào có kết nối Internet.

Tài khoản acc Microsoft mới nhất

1. Share Tài Khoản Microsoft Free

TK free: pakidentity@outlook.com – Password: afwjo28
TK free: piinketas@hotmail.com – Password: misdecos
TK free: sara3502@hotmail.com – Password: 0640tkfk
TK free: dirtran_opsk@hotmail.com – Password: ilikfaxai
TK free: caspery_pilk@outlook.com – Pass: @dmadil023
TK free: nancym55@hotmail.com – Pass: landrigan
TK free: intunewithalex@outlook.com – Pass: oejfow813
TK free: cartwalk_pando@hotmail.com – Pass: pcminonkwall
TK free: marqueehire@hotmail.com – Password: ireland
TK free: ballondelivery_g@hotmail.com – Password: patito

2. Cho tài Khoản Microsoft 365 free

Tài khoản: aclongacre@outlook.com – Pass: fejbi183
Tài khoản: katherineinthesky@hotmail.com – Pass: agfoa985
Tài khoản free: balloonhub@hotmail.com – MK: /june7374
Tài khoản free: gabysballoons@hotmail.com – MK: gabiruch
Tài khoản free: annabell_70@hotmail.com – MK: amores
Tài khoản free: outrap_pish@hotmail.com – MK: Wonanmock
Tài khoản free: pitvack_entapil@hotmail.com – MK: exvachimo92
Tài khoản free: sniplaow_antal@hotmail.com – MK: gzplmn2
Tài khoản free: dawrali_scann@outlook.com – MK: edipack2625
Tài khoản free: edigg_chen@hotmail.com – MK: isvayh423
Tài khoản free: assafeenah&hotmail.com – MK: nextweek
Tài khoản free: fililan_angou@hotmail.com – MK: pWOAMkmzk
Tài khoản: goldheart09@hotmail.com – MK: feopw083
Tài khoản: ara3502@hotmail.com – MK: 0640tkfk
Tài khoản: griflya.docksey@gmail.com – MK: eglacy2567
Tài khoản: daniela_okoiji@hotmail.com – MK: rgrie091
Tài khoản: jorgepalma1@hotmail.com – Pass: mariposa1
Tài khoản: stirivan_enzo@hotmail.com – Pass: MzlK49AM3
Tài khoản: melissa.casarez@hotmail.com – Pass: marriage
Tài khoản: SBendjy@hotmail.com – Pass: 17317769

3. Tài Khoản Office 365 miễn phí

Account: ainkw39@hotmail.com – Mật khẩu: cuwog719
Account: gonda_hona@hotmail.com – Mật khẩu: difirask628
Account: balloondelivery_g@hotmail.com – Mật khẩu: patito
Account: artebola_10@@hotmail.com – Mật khẩu: Decorador
Account: multiexa@hotmail.com – Password: 731234
Account: carolanfiestas2002@hotmail.com – Password: alcacer
Account: etragy.pend@gmail.com – Password: 5237967825
Account: maggie228lesnar@hotmail.com – Password: 228lesnar
Account: wgreg19@hotmail.com – Password: wiojo913
Account: directnewithalex@outlook.com – Mật khẩu: oejfow813

4. Đăng ký tặng acc Microsoft có Office 365

TK: joelandon@outlook.com – Pass: aedmj254
TK: ediva.soday@gmail.com – Pass: pomeDFree
TK: englow_enua@hotmail.com – Pass: entabibap
TK: acmegye@hotmail.com – Pass: cajamel007
TK: filitra_amack@hotmail.com – Pass: 592864236
TK: darwey.ungla@mail.com – MK: dar47287
TK: rfgkin41@hotmail.com – MK: rgawo202
TK: sou_sonialves@hotmail.com – MK: seartes09
TK: hucvask_etila@hotmail.com – MK: ezvaxk406
TK: seiugf12@hotmail.com – Pass: dkjuiw243

5. Acc đăng ký Office 365 miễn phí trọn đời

ACC 0Đ: choemxincuoctinh9593@gmail.com – Password: tinh42420
ACC 0Đ: dunghoiem9393@gmail.com – Password: tam949894
ACC 0Đ: truongpham.gk@gmail.com – Password: truongdz69F
ACC 0Đ: xeqapointrunking949@gmail.com – Password: xeqa8492j
ACC 0Đ: susumonmoncm26@gmail.com – Password: susumonmon269
ACC 0Đ: ilfitra_andua@hotmail.com – Pass: anovLGP
ACC 0Đ: goldenheart09@hotmail.com – Pass: feopw083
ACC 0Đ: nockoosywjw@hotmail.com – Pass: efwena931
ACC 0Đ: khasymez@hotmail.com – Pass: wehf3425
ACC 0Đ: mnvol82@outlook.com – Password: oejrw821

6. Tài Khoản Office 365 vĩnh viễn free

Tài khoản: teamcaygame023@gmail.com – Password: team84293H
Tài khoản: bimattinhyeu853@gmail.com – Mật khẩu: ty75391d
Tài khoản: zeratapden9321@gmail.com – Mật khẩu: zera992402D
Tài khoản: minhlop77provt@gmail.com – Mật khẩu: vlvlvlvl126
Tài khoản: trungtinpro94242@gmail.com – Mật khẩu: tin85924s
Tài khoản: nhosquang1105@gmail.com – Mật khẩu: vtcgame2802n
Tài khoản: minhphongduc83923@gmail.com – Mật khẩu: sosay8382R
Tài khoản: tusedayfriday8823@gmail.com – Password: tuse94934Q
Tài khoản: qtervincer949@gmail.com – Password: ter8493b
Tài khoản: OMG.Trung1@gmail.com – Password: Solodaxua3

7. Tài khoản Microsoft có Powerpoint free

TK miễn phí: phucloctho74922@gmail.com – MK: tho9420c
TK miễn phí: lamphongtrung9393@gmail.com – MK: trung94947
TK miễn phí: weddingtrena9923@gmail.com – MK: wed9293m
TK miễn phí: trinhnhuthao75924@gmail.com – MK: thao92942X
TK miễn phí: yeuemdengia993@gmail.com – MK: yeu9392G
TK miễn phí: smithqaunty8483@gmail.com – Mật khẩu: smith8493V
TK miễn phí: phailamsaoday843@gmail.com – Mật khẩu: sd8434o
TK miễn phí: bubu98vn@gmail.com – Mật khẩu: TAIythumm3
TK miễn phí: thomaskim9843@gmail.com – Mật khẩu: thomas99430
TK miễn phí: vinhquangson4922@gmail.com – MK: son03023A

8. Tài Khoản Microsoft có Word miễn phí

Tài khoản 0K: zacering053@gmail.com – Pass: zace8483e
Tài khoản 0K: havantung84934@gmail.com – Pass: tung949325
Tài khoản 0K: minhtynho4934@gmail.com – Pass: ty89324M
Tài khoản 0K: hoangthuy84894@gmail.com – Pass: thuy88348r
Tài khoản 0K: zimptrimdenaq9393@gmail.com – Pass: zim93933
Tài khoản 0K: tranxuantung92@gmail.com – MK: tranxuantung1992b
Tài khoản 0K: verysaendiomp38424@gmail.com – MK: very93932U
Tài khoản 0K: sendturmole923@gmail.com – MK: send93923k
Tài khoản 0K: supersing02424@gmail.com – MK: super40204P
Tài khoản 0K: hongducstory94943@gmail.com – Pass: story94925
Tài khoản 0K: hoangvantung942@gmail.com – Pass: tung82024l

9. Tạo tài khoản Microsoft 365 miễn phí

0334424@students.dadeschools.net:0334424rene
0365757@students.dadeschools.net:082906sj
0393838@students.dadeschools.net:111104mc
11165525@st.neu.edu.vn – Pass: 11165525
16ntu3015@student.ntu.edu.pk – 2634
16ntu6013@student.ntu.edu.pk – 1643
16ntu6011@student.ntu.edu.pk – 1646
16ntu6012@student.ntu.edu.pk – 1642
16ntu6016@student.ntu.edu.pk – 1640
11121072@st.neu.edu.vn – Password Accountgiare1
Account: 11121217@st.neu.edu.vn – Password Accountgiare1
Account: 11121256@st.neu.edu.vn – Password Accountgiare1
Account: 11122497@st.neu.edu.vn – Password Accountgiare1
11122922@st.neu.edu.vn – password: Doipasslaconcho1
00001068831236sp@aluno.educacao.sp.gov.br:M01s3sFER13313
0000006957@aibtglobal.edu.au:AIBT0000006957!
00019847@educacao.cetiqt.senai.br:Ctq19847
00031332@s.mfua.ru:7JrvXpV3
0000007746@aibtglobal.edu.au:AIBT0000007746!
0000009912@aibtglobal.edu.au:Aibt22061996!
01071190096@student.uph.edu:UPH08062001!
01121190033@student.uph.edu:UPH18012001!
0147741@feevale.br:141414
01-247182-026@student.bahria.edu.pk:abc@1234

10. Share acc Microsoft Ofice 365 bộ nhớ 5TB

Tài khoản miễn phí: foald01@outlook.com – Password: fawue044
Tài khoản miễn phí: asvag_onda@hotmail.com – Password: itrivalkga59
Tài khoản miễn phí: yunda_lifas@outlook.com – Password: 115725579
Tài khoản miễn phí: hstamminger@hotmail.com – Password: afwe461
Tài khoản miễn phí: omadham217@hotmail.com – MK: adham222
Tài khoản miễn phí: gjuero87@hotmail.com – Password: byenfa245
Tài khoản miễn phí: bubbleonhub@hotmail.com – Password: Thángsáu7374
Tài khoản miễn phí: sadorraramelb@hotmail.com – Password: roldan1
Tài khoản miễn phí: missa2292@hotmail.com – Password: kelwin
Tài khoản miễn phí: diribtax_enam@hotmail.com – Password: tutGPoka

Cách tạo tài khoản Microsoft trên điện thoại và máy tính chi tiết

1. Cách tạo tài khoản Microsoft bằng số điện thoại

- Hướng dẫn nhanh

Trên điện thoại và máy tính, đầu tiên bạn vào website: account.microsoft.com/account -> Ấn chọn Đăng nhập -> Ấn Tạo tài khoản -> Bấm vào mục Sử dụng số điện thoại thay vào đó -> Nhập số điện thoại đăng ký tài khoản -> Click chọn Tiếp theo -> Nhập mã xác nhận -> Chọn nút Tiếp theo để hoàn tất đăng ký.

- Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Trên điện thoại hoặc máy tính, trước tiên bạn truy cập vào website: account.microsoft.com/account -> Bấm vào nút Đăng nhập -> Bấm Tạo tài khoản.

Vào website: account.microsoft.com/account -> Bấm vào nút Đăng nhập -> Bấm Tạo tài khoản.
Vào website: account.microsoft.com/account -> Bấm vào nút Đăng nhập -> Bấm Tạo tài khoản.

Bước 2: Sau đó, ấn chọn mục Sử dụng số điện thoại thay vào đó -> Tiến hành nhập số điện thoại để đăng ký tài khoản -> Bấm Tiếp theo.

Chọn mục Sử dụng số điện thoại thay vào đó -> Nhập số điện thoại để đăng ký tài khoản -> Bấm Tiếp theo.
Chọn mục Sử dụng số điện thoại thay vào đó -> Nhập số điện thoại để đăng ký tài khoản -> Bấm Tiếp theo.

Bước 3: Kế đến, bạn nhập mật khẩu -> Nhấn nút Tiếp theo -> Ấn nhập mã xác nhận được gửi về số điện thoại bạn đã dùng để đăng ký.

Nhập mật khẩu -> Nhấn nút Tiếp theo -> Ấn nhập mã xác nhận.
Nhập mật khẩu -> Nhấn nút Tiếp theo -> Ấn nhập mã xác nhận.

Bước 4: Cuối cùng, bạn ấn vào nút Tiếp theo để hoàn tất quá trình đăng ký tài khoản Microsoft bằng số điện thoại.

Ấn vào nút Tiếp theo để hoàn tất quá trình đăng ký tài khoản Microsoft bằng số điện thoại.
Ấn vào nút Tiếp theo để hoàn tất quá trình đăng ký tài khoản Microsoft bằng số điện thoại.

2. Cách tạo tài khoản Microsoft bằng Email

- Hướng dẫn nhanh

Trên điện thoại và máy tính, trước tiên bạn vào trang web của Microsoft: account.microsoft.com/account -> Chọn Đăng nhập -> Ấn Tạo tài khoản -> Nhập địa chỉ email -> Bấm Tiếp theo -> Đặt mật khẩu cho tài khoản -> Click chọn Tiếp theo -> Nhập mã xác minh -> Ấn Tiếp theo -> Nhập các kí tự xác minh -> Bấm Tiếp theo để hoàn tất quá trình đăng ký.

- Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Trên điện thoại và máy tính, đầu tiên bạn vào trang web của Microsoft: account.microsoft.com/account và ấn chọn Đăng nhập -> Bấm Tạo tài khoản.

Bước 2: Kế đến, bạn nhập địa chỉ email -> Bấm Tiếp theo -> Đặt mật khẩu cho tài khoản -> Nhấn Tiếp theo.

Nhập địa chỉ email -> Bấm Tiếp theo -> Đặt mật khẩu cho tài khoản -> Nhấn Tiếp theo.
Nhập địa chỉ email -> Bấm Tiếp theo -> Đặt mật khẩu cho tài khoản -> Nhấn Tiếp theo.

Bước 3: Sau đó, bạn mở email dùng để đăng ký -> Lấy và nhập mã xác minh.

Mở email dùng để đăng ký -> Lấy và nhập mã xác minh.
Mở email dùng để đăng ký -> Lấy và nhập mã xác minh.

Bước 4: Cuối cùng, bạn nhập mã xác minh vào ô -> Ấn Tiếp theo để hoàn tất quá trình đăng ký Microsoft bằng email của mình. 

Nhập mã xác minh vào ô -> Ấn Tiếp theo để hoàn tất quá trình đăng ký Microsoft bằng email của mình.
Nhập mã xác minh vào ô -> Ấn Tiếp theo để hoàn tất quá trình đăng ký Microsoft bằng email của mình.

Câu hỏi thường gặp khi nhận Acc Microsoft

1. Mua acc Microsoft giá bao nhiêu?

Tài khoản Microsoft có 3 loại: Office 365 A1, A3 và A5. Theo đó tài khoản A1 là miễn phí, trong khi A3 và A5 phải trả phí, tương ứng là 2,5$/tháng và 6$/tháng cho mỗi người dùng. Do đó, nhiều sinh viên lựa chọn sử dụng email của trường để đăng ký tài khoản Microsoft miễn phí và nhận nhiều ưu đãi.

2. Kinh nghiệm chọn shop bán acc Microsoft

Để tránh lừa đảo khi mua acc Microsoft, bạn cần chú ý những điều sau:

  • Mua ở các shop uy tín, được đánh giá cao và có uy tín trên thị trường.
  • Những shop uy tín thường có nhân viên chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp và tận tình.
  • Chọn các shop cung cấp đầy đủ thông tin liên hệ, đảm bảo tính minh bạch và công khai.
  • Nên tham khảo nhiều shop trước khi quyết định mua để chọn địa chỉ uy tín với giá cả phải chăng, tránh trường hợp mua phải tài khoản không như mong đợi với số tiền cao.

Trên đây là những acc Microsoft có Office 365, Word, Powerpoint miễn phí. Hy vọng bài viết giúp bạn đọc có được tài khoản dễ dàng, phục vụ trong học tập và công việc.

Còn bao nhiêu ngày nữa đến Tết Giáp Thìn 2024? Đếm ngược Tết 2024

Nguồn: Invert.vn

Đồng Phục Trang Anh

Gửi bình luận của bạn

(*) yêu cầu nhập

Nội dung bình luận (*)
Họ tên
Email
CÙNG CHUYÊN MỤC

Bảng giá vàng PNJ SJC 9999 24K 18K 14K 10K Hôm nay

13 Tháng Tư, 2024 185

Cập nhật bảng giá vàng hôm nay gồm tất cả các loại vàng như PNJ SJC 9999 24K 18K 14K 10K mới nhất ở TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng và 63 tỉnh thành chính xác.., giúp bạn tra cứu dễ dàng và nhanh chóng.

Đáp án Heo Đi Học MoMo hôm nay vừa cập nhật sáng nay

13 Tháng Tư, 2024 0

Đáp án momo hay đáp án cho Heo đi thi là một trong những từ khoá được mọi người đặc biệt tìm kiếm khi tham gia trò chơi trên ví điện tử Momo. Chương trình này cũng đang được cải tạo, chuyển đổi để trở thành chuyên mục Trường học Heo đất.

Code King Piece (King Legacy) Update 4.8 Miễn phí Mới nhất (03/2024)

15 Tháng Ba, 2024 3

Code King Piece (King Legacy) mới nhất. King Legacy là một trong những tựa game lấy cảm hứng từ bộ truyện anime Vua Hải Tặc – One Piece nổi tiếng, code King Legacy Update 4 (trước đó là King Piece) mới được cập nhật gần đây, bạn có thể thoải mái sáng tạo và xây dựng ra thế giới ...

Code Blox Fruit (Blox Piece) X2 EXP Miễn phí Mới Nhất (03/2024)

15 Tháng Ba, 2024 0

Blox Fruit là một trò chơi trên nền tảng Roblox, nơi người chơi hoá thân thành nhiều nhân vật và giao chiến đấu với quái vật. Để giành được chiến thắng cuối cùng, hãy cùng INVERT nhanh tay nhập ngay những mã code trò chơi này trong bài viết sau.

Ngủ trưa có tốt không? Nên ngủ trưa bao lâu?

15 Tháng Ba, 2024 0

Ngủ trưa được xem là một trong những thói quen khó bỏ của rất nhiều người. Vậy theo quan điểm khoa học, ngủ trưa có tốt không? Hãy cùng INVERT giải đáp các thắc mắc thông qua bài viết sau.

Code Ro Ghoul Roblox Miễn phí Mới Nhất (03/2024): Cách nhập code

16 Tháng Ba, 2024 0

Ro Ghoul là một tựa game nhập vai thuộc thành viên của hai phe CCG (Trấn áp Ngạ Quỷ) hoặc phe Ghoul (Ngạ Quỷ) của Roblox. Do đó, hãy cùng INVERT nhanh tay nhập ngay những mã code trò chơi này ngay trong bài viết sau, để tăng sức mạnh trong game nhé!

Dự Án Tại TP. Hồ Chí Minh