Hướng dẫn

Cách tính lương hưu 2024 đơn giản & chính xác [Hướng dẫn chi tiết]

Lương Hưu giành cho những người đã về hưu hoặc nghỉ hưu theo chế độ và được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Dưới đây là cách tính lương hưu nam nữ  năm nay. Xem ngay. 

Cách tính lương hưu năm 2020

1. Trường hợp người lao động nghỉ hưu trước tuổi

Điều kiện: nếu nghỉ hưu từ năm 2020, người lao động phải có 20 năm đóng BHXH trở lên, đồng thời đủ 55 tuổi đối với nam, 50 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động 61% trở lên.

Tuy nhiên, cách tính lương hưu lại không có sự khác biệt so với trước đây, vẫn thấp hơn lương hưu khi nghỉ đúng tuổi, cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

Ví dụ: Bà Lan bị suy giảm khả năng lao động 63%, nghỉ việc hưởng lương hưu vào tháng 01/2020 khi đủ 50 tuổi 01 tháng. Tính đến thời điểm nghỉ, bà có 28 năm đóng BHXH.

Tỷ lệ hưởng lương hưu của bà được xác định như sau: 15 năm đóng BHXH = 45%; 13 năm đóng BHXH còn lại = 13 x 2% = 26%.

Nếu nghỉ hưu đúng tuổi, bà Lan sẽ được hưởng 45% + 26% = 71% mức bình quân tiền lương/thu nhập tháng đóng BHXH.

Tuy nhiên, bà Lan lại nghỉ hưu khi 50 tuổi 01 tháng (nghỉ trước tuổi 55 là 04 năm 11 tháng) nên tỷ lệ hưởng bị trừ = 4 x 2% + 1% = 9%.

Vậy tổng tỷ lệ hưởng lương hưu của bà Lan khi nghỉ hưu trước tuổi = 71% - 9% = 62% 

Kết luận: bà sẽ được nhận lương hưu mỗi tháng bằng 62% mức bình quân tiền lương hàng tháng đóng BHXH.

Người lao động đang lãnh lương hưu
Người lao động đang lãnh lương hưu

2. Trường hợp người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu

Theo luật, đủ điều kiện hưởng lương hưu là người lao động phải có ít nhất 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ mới được hưởng lương hưu.

Lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng (tối đa 75%) x Mức thu nhập hàng tháng đóng BHXH

Đối với lao động Nam (nghỉ hưu từ 01/01/2020): Tỷ lệ hưởng 45% tương ứng với 18 năm đóng BHXH. Sau đó cứ mỗi năm tính thêm 2%.

Đối với lao động Nam (nghỉ hưu từ 01/01/2020)
Đối với lao động Nam

VD1: Ông X làm việc trong điều kiện bình thường và đến năm 2020 đủ tuổi nghỉ hưu. Tính đến thời điểm nghỉ, ông X có 28 năm đóng BHXH. Lương hưu hàng tháng của ông được tính: 18 năm đóng BHXH = 45%; 10 năm đóng BHXH còn lại = 10 x 2% = 20%.

Vậy lương hưu hàng tháng của ông X sẽ bằng 65% mức bình quân tiền luong hàng tháng đóng BHXH.

- Nghỉ hưu từ ngày 01/01/2021: Tỷ lệ hưởng 45% tương ứng với 19 năm đóng BHXH. Sau đó cứ mỗi năm tính thêm 2%.

VD2: Giả sử năm 2025, ông Y nghỉ hưu do nhiễm HIV/AIDS trong quá trình làm việc, ông có 32 năm đóng BHXH.

Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng của ông xác định như sau: 20 năm đóng BHXH = 45%; 12 năm đóng BHXH còn lại = 12 x 2% = 24%.

Kết luận: khi nghỉ hưu, mỗi tháng ông Y nhận được 69% mức bình quân tiền lương hàng tháng đóng BHXH.

VD3: Ông Z là công nhân khoan nổ mìn (công việc nguy hiểm). Năm 2021, ông nghỉ hưu khi đủ 58 tuổi và có đủ 15 làm công việc này với 35 năm đóng BHXH.

Mức lương hưu hàng tháng của ông được tính: 19 năm đóng BHXH = 45%; 16 năm đóng BHXH còn lại = 16 x 2% = 32%.

Tổng tỷ lệ hưởng lương lưu theo số năm đóng BHXH của ông B là 77%, tuy nhiên theo quy định, tỷ lệ này tối đa chỉ 75%. Vì vậy, hàng tháng, ông Z sẽ nhận được lương hưu bằng 75% mức bình quân tiền lương hàng tháng đóng BHXH.

Đối với lao động Nữ (nghỉ hưu từ ngày 01/01/2020 trở đi): Tỷ lệ 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH. Sau đó cứ mỗi năm tính thêm 2%.

Đối với lao động Nữ (nghỉ hưu từ 01/01/2020)
Đối với lao động Nữ

VD1: Bà Trang làm việc trong điều kiện bình thường. Năm 2020, bà nghỉ hưu khi vừa tròn 55 tuổi và có 30 năm đóng BHXH.

Lương hưu hàng tháng của bà được tính dựa trên tỷ lệ hưởng: 15 năm đóng BHXH = 45%; 15 năm đóng BHXH còn lại = 15 x 2% = 30%.

Tổng hợp lại, lương hưu của bà Trang sẽ bằng 75% mức bình quân tiền lương hàng tháng đóng BHXH.

-> Như vậy, Trường hợp người lao động nghỉ hưu trước tuổi và trường hợp đủ điều kiện hưởng lương hưu chỉ cách nhau 5 năm

Cách tính lương hưu cho lao động nữ nghỉ hưu năm 2020

3. Cách tính lương hưu cho lao động nữ nghỉ hưu năm 2023

Mức lương hưu thực tế = Mức lương hưu tính theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (1) + Mức điều chỉnh (2)

Trong đó:

(1): Mức lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và tương ứng với 15 năm đóng BHXH. Sau đó cứ thêm mỗi năm được tính thêm 2% đến mức tối đa bằng 75%.

(2): Được tính bằng mức lương hưu nêu trên nhân với tỷ lệ điều chỉnh tương ứng với thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội và thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu. Cụ thể bảng dưới đây:

Thời gian đã đóng BHXH % điều chỉnh năm 2020
20 năm 3,64%
20 năm + (01 tháng đến 6 tháng) 3,93%
20 năm 07 tháng - 21 năm 4,21%
21 năm + ( 01 tháng đến 06 tháng) 4,48%
21 năm 07 tháng - 22 năm 4,75%
22 năm + (năm 01 tháng đến 6 tháng) 5,00%
22 năm 7 tháng - 23 năm 5,25%
23 năm + (01 tháng đến 6 tháng) 5,48%
23 năm 07 tháng - 24 năm 5,71%
24 năm (01 tháng đến 06 tháng) 5,94%
24 năm 07 tháng - 25 năm 6,15%
25 năm + (01 tháng đến 06 tháng) 5,45%
25 năm 07 tháng - 26 năm 4,78%
26 năm + (01 tháng đến 06 tháng) 4,12%
26 năm 07 tháng - 27 năm 3,48%
27 năm + (01 tháng đến 06 tháng) 2,86%
27 năm 07 tháng - 28 năm 2,25%
28 năm + (01 tháng đến 06 tháng) 1,67%
28 năm 07 tháng - 29 năm 1,10%
29 năm + (01 tháng đến 06 tháng) 0,54%

VD: Năm 2020, bà Ngọc 55 tuổi và có 25 năm đóng BHXH, đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định. Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH là 5.200.000 đồng/tháng.

Mức lương hưu bà Ngọc nhận được nếu nghỉ hưu vào năm 2020 được tính như sau:

- Mức lương hưu tính theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

15 năm đóng BHXH = 45%; 10 năm còn lại = 10 x 2% = 20%. Tổng là 45% + 20% = 65%.

Chỉ với cách tính này, lương hưu bà Ngọc nhận được sẽ bằng 65% x 5.200.000 đồng/tháng = 3.380.000 đồng/tháng.

- Ngoài ra, với 25 năm đóng BHXH, bà còn được nhận thêm một khoản tiền hỗ trợ với tỷ lệ 6,15% và bằng 6,15% x 3.380.000 đồng/tháng = 207.870 đồng/tháng.

Kết luận, mức lương hưu thực tế của bà Ngọc bằng 3.380.000 đồng/tháng + 207.870 đồng/tháng = 3.587.870 đồng/tháng.

Bên trên là một số bước đơn giản để tính lương hưu năm nay đơn giản & chính xác nhanh nhất. Chúc bạn thực hiện thành công

Xem thêm: Cách tra cứu mã số thuế cá nhân 

Còn bao nhiêu ngày nữa đến Tết Giáp Thìn 2024? Đếm ngược Tết 2024

Nguồn: Invert.vn

Đồng Phục Trang Anh

Bình luận (14)

 1. Image

  # 2 Tháng Năm, 2022

  tôi năm nay 55 tuổi cọng thêm 8 tháng nghỉ hưu vào 1/6/2022 lương hưu của tôi được tính như thế nào

 2. Image

  # 13 Tháng Năm, 2022

  tôi sinh 01/10/1966 đã tỉnh cộng thêm 4tháng/năm để đủ tuổi nghỉ hưu và tôi số nhận QĐ nghỉ hưu từ ngày 1/7/2022. Vây lương hưu của tôi được tính như thế nào ?????

 3. Image

  # 13 Tháng Sáu, 2022

  Tôi sinh 31/10/1966 tính cộng thêm 8 tháng để đủ điều kiện nghỉ hưu năm 2022 và có quyết định nghỉ hưu từ ngày 1/7 /2022.Thời gian đóng BHXH 37 năm 4 tháng. Trong đó có 3 năm 2 tháng trong quân đội . vậy lương hưu của tôi được tính như thế nào?

 4. Image

  # 13 Tháng Sáu, 2022

  Tôi sinh 10/10/1966 có quyết định nghỉ hưu từ ngày 1/7/2022 tôi đóng BHXH 38 năm là giáo viên tiểu học hạng II bậc 5/8 V07.03.08 , hệ số 5,36 , thâm niên 36%, vượt khung 6% , kiêm tổ trưởng chuyên môn 0,2% . Vậy lương hưu của tôi được tính như thế nào?

 5. Image

  # 4 Tháng Tám, 2022

  Tôi sinh 30.4.1967 đến 1.1.2023 tôi nghỉ hưu. Hệ số lương là 6.38, thâm niên nhà giáo là 32 năm. Vậy tôi sẽ nhận được lương hưu là bao nhiêu. Xin trân trọng cảm ơn sự giải đáp của Quý bạn!

 6. Image

  # 25 Tháng Chín, 2022

  Tôi là gv cống tác được 29 năm và hệ số lương Là 4,98 thâm niên nhà giáo là 26 năm vậy tôi sẽ nhận được lương hiểu là bao nhiêu. Xin trân thành cảm ơn lời giải đáp của quý bạn

 7. Image

  # 29 Tháng Mười Một, 2022

  Tôi là điều tra viên tài nguyên môi trường công tác 42 năm hệ số lương 4,98. vậy số lương hưu được hưởng là bao nhiêu. Xin trân thành cảm ơn lời giải đáp của quí bạn.

 8. Image

  # 3 Tháng Mười Hai, 2022

  tôi sinh 25/4/1972 đã tỉnh cộng thêm 8 tháng/năm để đủ tuổi nghỉ hưu và tôi số nhận QĐ nghỉ hưu từ ngày 1/1/2023. Vây lương hưu của tôi được tính như thế nào ?????Tôi có 51 thang là doanh nghiệp còn lại là cơ quan nhà nước

 9. Image

  # 14 Tháng Mười Hai, 2022

  Tôi sinh ngày 06/05/1970, tôi đóng bảo hiểm được 32 năm 3 tháng, tôi hưởng bậc lương 4,89 và đã vượt khung 5% từ tháng 9/2022. Tôi có quyết định nghỉ hưu tháng 12/2022. Thâm niên là 30 năm. Tôi làm tỏi trưởng hưởng 0,2% năm 2018 còn từ năm 2019 đến khi về hưu ko làm. Vậy tiền lương hưu của tôi là bao nhiêu? Chế độ nhận một lần là bao nhiêu? Tôi rất muốn biết. Xin cảm ơn!

 10. Image

  Tôi sinh 1/9/1969 đóng bảo hiểm được 22 năm 2 tháng (đóng hết tháng 2/2023). Nhờ công ty luật tính giúp xem được bảo nhiêu % khi nghỉ

Gửi bình luận của bạn

(*) yêu cầu nhập

Nội dung bình luận (*)
Họ tên
Email