Đơn từ

Tải mẫu Đơn ly hôn chuẩn theo quy định của Tòa án năm 2023

Đội ngũ INVERT cập nhật mới Mẫu Đơn ly hôn chuẩn theo quy định của Tòa án năm 2023, và hướng dẫn trình tự các thủ tục nộp đơn xin ly hôn mới nhất vừa cập nhật sáng nay.

Tải mẫu Đơn ly hôn chuẩn theo quy định của Tòa án 2023

Hiện nay, mẫu đơn xin ly hôn không được viết tùy tiện mà phải tuân thủ mẫu chuẩn của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành tại Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP. Theo đó, trường hợp ly hôn đơn phương và ly hôn thuận tình sẽ áp dụng 02 biểu mẫu khác nhau gồm: Mẫu số 23-DS (đơn khởi kiện) và Mẫu số 01-VDS (Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự).

1. Mẫu đơn ly hôn thuận tình

TẢI NGAY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…….., ngày ….. tháng …. năm ………


ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

(V/v: Công nhận thuận tình ly hôn và thỏa thuận về con cái, tài sản)


Kính gửi: Tòa án nhân dân ……………………………………………………..

Họ tên người yêu cầu:

1. Tên chồng: …...…………………………….. Sinh năm: …………………….

Địa chỉ:............................................................................................................

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……………….……….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………....................................................................... (nếu có)

2. Tên vợ: …...…………………………….. Sinh năm: ………...……………….

Địa chỉ.............................................................................................................

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……………….……….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………....................................................................... (nếu có)

Chúng tôi xin trình bày với Tòa án nhân dân……………….. việc như sau: 

1. Những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:

- Về quan hệ hôn nhân: ………………………………………………………….

- Về con chung:.......................................................................................................

- Về tài sản chung: ……..........................................................................................

- Về công nợ:..........................................................................................................

2. Lý do, mục đích yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề nêu trên: ………….

3. Căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề nêu trên:…………..

4. Tên và địa chỉ của những người có liên quan đến những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:………….…………………………………………………………..

5. Thông tin khác:……………………………………………………………

Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn gồm có:

1. Chứng minh nhân dân (bản chứng thực)

2. Sổ hộ khẩu (Bản chứng thực)

3. Giấy khai sinh (Bản chứng thực)

4. Đăng ký kết hôn

5. Một số giấy tờ khác có liên quan 

Tôi cam kết những lời khai trong đơn là hoàn toàn đúng sự thực.   

NGƯỜI YÊU CẦU

Vợ          Chồng

2. Mẫu đơn ly hôn đơn phương

TẢI NGAY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……….., ngày ….. tháng …. năm ………

ĐƠN KHỞI KIỆN

(v/v: Ly hôn)

Kính gửi:  TÒA ÁN NHÂN DÂN (1) ………………………………….………..

Người khởi kiện:............................................................................................

Địa chỉ:............................................................................................................

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……………….……….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………....................................................................... (nếu có)

Người bị kiện:................................................................................................

Địa chỉ.............................................................................................................

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……………….……….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………....................................................................... (nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có):.........................................

Địa chỉ.............................................................................................................

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……………….……….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………....................................................................... (nếu có)

Yêu cầu Tòa án nhân dân ........ giải quyết ly hôn với các nội dung sau đây:

1. Quan hệ hôn nhân:...................................................

2. Về con chung............................................................

3 – Về tài sản : (4) .......................................................

4 –Về công nợ: (5) ......................................................

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

1. Chứng minh nhân dân (bản chứng thực)

2. Sổ hộ khẩu (Bản chứng thực)

3. Giấy khai sinh (Bản chứng thực)

4. Đăng ký kết hôn

5. Một số giấy tờ khác có liên quan

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (6) ...............................................................................................................   

Trên đây là toàn bộ những yêu cầu của tôi, đề nghị tòa án xem xét, giải quyết. Ngoài ra tôi không khiếu nại gì thêm, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Kính mong quý Tòa xem xét giải quyết trong thời hạn luật định.

Tôi xin trân trọng cảm ơn !

NGƯỜI KHỞI KIỆN

3. Mẫu đơn ly hôn viết tay

TẢI NGAY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……….., ngày ….. tháng …. năm ………

ĐƠN XIN LY HÔN

Kính gửi:  TÒA ÁN NHÂN DÂN (1) ………………………………….………..

Tên tôi là: ………………………… Sinh năm: …………………………………

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:……… … cấp ngày…………tại…………………..

Địa chỉ:............................................................................................................

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……………….……….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………....................................................................... (nếu có)

Yêu cầu Tòa án nhân dân ........ giải quyết ly hôn với các nội dung sau đây:

1. Quan hệ hôn nhân:................................................................

2. Về con chung.......................................................................

3 – Về tài sản : .........................................................................

4 –Về công nợ: ........................................................................

Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn xin ly hôn gồm:

1. Chứng minh nhân dân (bản chứng thực)

2. Sổ hộ khẩu (Bản chứng thực)

3. Giấy khai sinh (Bản chứng thực)

4. Đăng ký kết hôn

5. Một số giấy tờ khác có liên quan

Trên đây là toàn bộ những yêu cầu của tôi, đề nghị tòa án xem xét, giải quyết. Ngoài ra tôi không có ý kiến gì thêm, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Kính mong quý Tòa xem xét giải quyết trong thời hạn luật định.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN   

Đơn xin ly hôn là gì? Thủ tục nộp đơn xin ly hôn

Là một loại biểu mẫu cần sử dụng cho mục đích kết thúc mối quan hệ hôn nhân, đơn xin ly hôn là gì và thủ tục nộp đơn đến cơ quan pháp lý như thế nào? Cùng đội ngũ Invert tham khảo ngay qua những nội dung sau:

1. Đơn xin ly hôn là gì?

Về lý thuyết, đơn xin ly hôn được hiểu là một loại biểu mẫu được tòa án cung cấp hoặc do vợ hoặc chồng tự soạn thảo thể hiện những thông tin cá nhân và mục đích yêu cầu tòa án xem xét, giải quyết mong muốn chấm dứt quan hệ hôn nhân của cặp đôi.

Hiện nay, đơn xin ly hôn được chia làm 2 nhóm chính với thủ tục độc lập là ly hôn đơn phương và ly hôn thuận tình.

2. Ly hôn thuận tình

Ly hôn thuận tình là trường hợp mà cả hai vợ chồng đã có sự thống nhất, thỏa thuận được các vấn đề liên quan đến quan hệ vợ chồng, quyền nuôi con và phân chia tài sản.

Với đơn xin ly hôn thuận tình, tòa án sẽ không cần tốn nhiều thời gian để phân chia tài sản bởi cặp vợ chồng đã có những trao đổi rõ ràng với nhau trước khi nộp đơn ra tòa.

3. Ly hôn đơn phương

Đây là hình thức ly hôn theo yêu cầu của một bên (vợ hoặc chồng). Đơn xin ly hôn đơn phương sẽ được nộp lên khi vợ hoặc chồng có mong muốn được chấm dứt hôn nhân nhưng không thể đi đến hòa giải. Ly hôn đơn phương chỉ được chấp thuận khi người nộp đơn có đầy đủ căn cứ, chứng minh được tình trạng hôn nhân đã đến bước trầm trọng.

Tải Mẫu Đơn ly hôn chuẩn theo quy định của Tòa án 2023

1. Mua mẫu đơn xin ly hôn ở đâu?

Theo quy định của pháp luật, nếu các cá nhân muốn tòa án xử lý vấn đề dân sự liên quan đến khía cạnh hôn nhân gia đình thì nhất định phải điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn ly hôn có đầy đủ chữ ký của vợ và chồng. Riêng với mẫu đơn ly hôn đơn phương chỉ cần chữ ký của một phía.

Để có được mẫu đơn ly hôn đạt chuẩn, bạn hoàn toàn có thể đến trực tiếp tòa án để mua mẫu đơn hoặc tự viết đơn ly hôn bằng tay. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tham khảo và tải về mẫu đơn ly hôn chuẩn nhất trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, để đảm bảo bản thân đang sử dụng đúng mẫu đơn thì chúng ta vẫn nên đến trực tiếp tòa án để biết các yêu cầu của tòa vì trên thực tế, tùy vào từng trường hợp thì tòa án sẽ cung cấp những mẫu đơn ly hôn khác nhau, thậm chí là không đồng ý mẫu đơn ly hôn do cá nhân tự viết tay, soạn thảo và đánh máy.

2. Nộp đơn xin ly hôn ở đâu

Trên thực tế, việc nộp đơn xin ly hôn ở đâu sẽ phụ thuộc vào từng trường hợp khác nhau. Cụ thể:

3. Trường hợp ly hôn thuận tình

Nếu vợ chồng quyết định ly hôn thuận tình, đã thỏa thuận đầy đủ các yếu tố về con cái, tài sản thì hai vợ chồng hoàn toàn có thể nộp đơn xin li hôn đến cấp quận, huyện để làm thủ tục ly hôn

4. Trường hợp ly hôn đơn phương

Trong trường hợp ly hôn đơn phương thì bạn có thể nộp đơn xin ly hôn đến tòa án cấp quận, huyện nơi đăng ký thường trú để được tòa án thụ lý. Tuy nhiên thời gian thụ lý và giải quyết đơn sẽ tốn nhiều thời gian hơn so với hình thức ly hôn thuận tình.

5. Trường hợp ly hôn có yếu tố nước ngoài

Nếu vợ chồng kết hôn với nhau có yếu tố nước ngoài thì khi ly hôn sẽ cần chú ý đến nhiều yếu tố khác nhau. Tòa án nhân dân thuộc cấp quận huyện sẽ không thể thụ lý đơn nếu có một số yếu tố dưới đây:

  • Vợ hoặc chồng có tài sản ở nước ngoài hoặc đang sống ở nước ngoài.
  • Cần sự ủy thác cho cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài hoặc tòa án có thẩm quyền ở nước ngoài xử lý.

Những yêu cầu về đơn xin ly hôn thuận tình năm 2023

Trong bài viết dưới đây, bạn đọc hãy tham khảo về những yêu cầu cơ bản trong đơn xin ly hôn thuận tình được cập nhật mới nhất năm 2022. Cụ thể, mẫu đơn ly hôn sẽ cần đảm bảo được những nội dung được áp dụng theo theo Khoản 2 Điều 362 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 với các nội dung chính bao gồm:

  • Ngày tháng làm đơn xin ly hôn
  • Tên của tòa án giải quyết vấn đề dân sự mà người dân yêu cầu
  • Các thông tin cá nhân của người gửi yêu cầu: Bao gồm tên, số điện thoại, thư điện từ, số fax (nếu có).
  • Thông tin trình bày về những vấn đề cụ thể mà cá nhân yêu cầu tòa án giải quyết.
  • Thông tin cá nhân, địa chỉ của những người có liên quan đến vấn đề cần giải quyết việc dân sự.
  • Người yêu cầu giải quyết vấn đề phải điểm chỉ hoặc ký tên. Với đơn xin ly hôn thuận tình, đơn sẽ cần có đầy đủ chữ kỹ của cả hai vợ chồng thì tòa án mới tiến hành thụ lý.

Với những thông tin cơ bản như trên, chắc hẳn bạn đọc đã hiểu rõ hơn về đơn xin ly hôn cũng như cách thức mua và địa chỉ nộp đơn để giải quyết được vấn đề dân sự.

Năm 2023 là năm con gì? Mệnh gì? Tuổi Quý Mão hợp Tuổi nào?

Nguồn: Invert.vn

Đồng Phục Trang Anh

Gửi bình luận của bạn

(*) yêu cầu nhập

Nội dung bình luận (*)
Họ tên
Email
CÙNG CHUYÊN MỤC

Nháy mắt phải (mắt phải giật) ở nam & nữ báo điềm gì?

22 Tháng Ba, 2023 3

Nháy mắt phải hay mắt phải cứ giật giật liên tục ở phải nam và nữ từ trước đến nay đều là báo hiệu điều may mắn hay là điềm xấu đến với bạn hay không? Hãy khám phá ngay.

Điềm Nháy mắt trái (mắt trái giật) của Nam và Nữ năm 2023

22 Tháng Ba, 2023 1

Hiện tượng nháy mắt trái hay mắt bên trái giật ở nam hay nữ theo khung thời gian, báo hiệu một điềm tương ứng với khung thời gian đó, có thể là điềm báo may mắn hoặc xui? 

12 Cung Hoàng Đạo của Nữ & Nam - Tính cách, tình yêu, nghề nghiệp

16 Tháng Ba, 2023 45

12 Cung Hoàng Đạo được chia thành 12 nhánh ứng với một vòng tròn 360 độ gồm 4 nhóm chính của đất trời như Đất, Khí, Lửa, Nước. Tương đương 3 cung đại diện cho một nhóm, tạo nên 4 mùa trong vòng một năm

Nhảy mũi (Hắt Xì Hơi) 1, 2, 3 cái theo giờ điềm báo gì?

16 Tháng Ba, 2023 1

Nhảy mũi hay còn được biết đến với cách gọi khác là hắt hơi. Đây là phản ứng không kiểm soát của con người, thường xảy ra đột ngột không báo trước.

24 Cách Hack Nick Facebook (FB) 2023 tỷ lệ thành công 100%

18 Tháng Ba, 2023 164

Đội ngũ INVERT chia sẻ 15 cách Hack Nick Facebook (FB) mới nhất của năm 2023 mà tin tặc hay sử dụng, đạt tỷ lệ Hack Nick Facebook thành công 100% và cách phòng chống.

Bản đồ Hành chính các tỉnh Việt Nam khổ lớn phóng to mới nhất 2023

17 Tháng Ba, 2023 3

Bản đồ Việt Nam chi tiết gồm 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có 58 tỉnh và 5 thành phố (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ).