Đơn từ

Tải mẫu đơn xin Nghỉ việc, Thôi việc ở công ty [Cập nhât mới nhất 2024]

Khi bạn muốn tìm một thử thách mới ở môi trường khác, bạn một phần nào đau đầu không biết nên viết đơn xin nghỉ việc như thế nào để có thể "sếp duyệt ngay" mà còn giữ được mối quan hệ với Sếp sau này. Bên cạnh đó, đơn xin nghỉ việc không chỉ là thủ tục xin thôi việc mà còn thể hiện sự chuyên nghiệp & trách nhiệm của bạn. 

Dưới đây, INVERT cập nhật mới nhất 10 mẫu đơn xin nghĩ việc thông dụng nhất như đơn xin nghỉ việc file world, đơn xin nghỉ việc viết tay, bằng tiếng anh, hay đơn xin nghỉ việc của giáo viên.

1. Đơn xin nghỉ việc thông dụng (phổ biến) nhất 2024

Mẫu đơn xin nghỉ việc chuẩn nhất 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi:..............................................

Tôi tên là:.....................................................................................................................

Chức vụ: ...................................................Bộ phận:.....................................................

Nay tôi làm đơn này, kính xin Ban giám đốc cho tôi được thôi việc kể từ ngày ..... tháng ..... năm ..............

Lý do: ..............................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Tôi đã bàn giao công việc cho:................................................... Bộ phận: ......................

Các công việc được bàn giao:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Tôi cam đoan đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.

Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận cho tôi được phép thôi việc.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trưởng bộ phận

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

TẢI NGAY mẫu đơn xin nghỉ việc 1

Mẫu đơn xin nghỉ việc viết tay thuyết phục nhất

TẢI MẪU 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi: - Ban Giám đốc Công ty……………………

                                     - Trưởng phòng Nhân sự……………………

                                     - Trưởng phòng .…………………………….

Tôi tên là: ...............................................................................................................

Ngày sinh: ………………………………………………………………………..

Chức vụ: ...................................... Bộ phận: ..........................................................

Tôi làm đơn này với nội dung:

Tôi xin phép được thôi việc tại Quý Công ty kể từ ngày…. tháng…. năm… với lý do: ………………………………………………………………………………..

Tôi rất lấy làm vinh dự khi được làm việc tại đây trong thời gian qua. Suốt quá trình làm việc, Quý Công ty cùng những đồng nghiệp dễ mến đã luôn hỗ trợ, hết sức tạo điều kiện giúp đỡ để cho tôi có thể hoàn thành tốt công việc được giao.

Những ngày tháng làm việc tại Quý Công ty đã giúp tôi có nhiều kinh nghiệm …………………………………………………………………………………….

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Công ty đã tin tưởng tôi trong suốt thời gian qua và kính chúc cho Công ty phát triển bền vững và đạt được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.

Trong khi chờ đợi sự chấp thuận của Ban Giám đốc, tôi sẽ tiếp tục làm việc nghiêm túc và tiến hành bàn giao công việc, các tài sản, dụng cụ cho ông/bà: ................................................................................................................................

Bộ phận: ................................................................................................................

Các công việc được bàn giao: ……………………………………………….......

Tôi cam đoan sẽ bàn giao toàn bộ cho người có liên quan trước khi nghỉ việc. Rất mong Ban Giám đốc công ty xem xét và chấp thuận cho tôi được phép thôi việc.

Xin trân trọng cảm ơn!

……, ngày …… tháng …… năm……

                                                                            Người làm đơn

                                                                                (Ký, ghi rõ họ tên)

TẢI MẪU 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN THÔI VIỆC

                                Kính gửi: - ……………………………………….

                                                 - ………………………………………..         

Tên tôi là: …………………………………………………………………………

Ngày sinh: ………………………………………………………………………...

Bộ phận: …………………………………………………………………………..

Nay tôi trình đơn này kính xin Ban Giám đốc Công ty chấp thuận cho tôi được thôi việc kể từ ngày……………………………………………………………….

Lý do xin thôi việc: ……………………………………………………………….

Tôi thực hiện việc báo trước là: ………… ngày, kể từ ngày làm đơn.

Tôi sẽ tiến hành bàn giao công việc cho: …………………………………………..

Nội dung các công việc được bàn giao: ……………………………………………

Tôi rất hài lòng vì thời gian qua đã được làm việc cho công ty. Cảm ơn Ban Giám đốc Công ty đã luôn hỗ trợ và giúp đỡ tôi trong công việc.

Trong thời gian chờ đợi sự chấp thuận của Ban Giám đốc Công ty, tôi sẽ tiếp tục làm việc nghiêm túc và tiến hành bàn giao công việc cho đến ngày làm việc cuối cùng.

Kính đề nghị Ban Giám đốc xem xét và giải quyết.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

   ……, ngày …… tháng …… năm……

                                                                                  Người làm đơn

                                                                                       (Ký, ghi rõ họ tên)

Tải ngay mẫu đơn xin nghỉ việc 1
Tải ngay mẫu đơn xin nghỉ việc 1
Tải ngay mẫu đơn xin nghỉ việc 2
Mẫu đơn xin nghỉ việc 2
Mẫu đơn xin nghỉ việc 3
Mẫu đơn xin nghỉ việc 3
Mẫu đơn xin nghỉ việc 4
Mẫu đơn xin nghỉ việc 4

Mẫu đơn xin nghỉ việc của công nhân đơn giản

Đơn xin nghỉ việc của công nhân đơn giản

Mẫu đơn xin nghỉ việc tạm thời

Dù bạn nghỉ việc tạm thời (hay còn gọi là đơn xin nghỉ việc không lương) vì lý do cá nhân và sau đó bạn quay lại công ty thì cũng cần viết đơn xin nghỉ. Viết đơn xin nghỉ trong trường hợp này là nêu rõ lý do của mình cùng thiện chí nghỉ việc không lương để nhận được sự cảm thông từ ban quản lý, tránh vi phạm hợp đồng.
Đơn xin nghĩ việc không lương: Mẫu 1
Đơn xin nghĩ việc không lương: Mẫu 1
Đơn xin nghỉ việc không lương: Mẫu 2
Đơn xin nghỉ việc không lương: Mẫu 2
Đơn xin nghĩ việc không lương
Đơn xin nghĩ việc không lương: Mẫu 3

Mẫu đơn xin nghỉ việc cơ quan nhà nước

Mẫu đơn xin nghi việc của công chức hay mẫu đơn xin nghỉ việc cơ quan nhà nước là một trong những giấy tờ quan trọng trong thủ tục xin nghỉ việc theo đúng quy định pháp luật hiện nay.
Mẫu đơn xin nghỉ việc cơ quan nhà nước: Mẫu 1
Mẫu đơn xin nghỉ việc cơ quan nhà nước: Mẫu 1
Mẫu đơn xin nghỉ việc cơ quan nhà nước: Mẫu 3

Mẫu đơn xin nghỉ việc bằng tiếng Anh

Mẫu đơn xin nghỉ việc bằng tiếng Anh

Mẫu đơn xin nghỉ việc cho giáo viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC
Kính gửi:
- Phòng Đào tạo và Giáo dục .......
- BGH Trường ....................
Tôi tên là: .........................................................................................................
Sinh ngày: ........................................................................................................
Trình độ chuyên môn: ......................................................................................
Công việc hiện làm: .........................................................................................
Đơn vị công tác: ..............................................................................................
Nay vì điều kiện hoàn cảnh gia đình nên tôi phải trở về quê để giải quyết công việc gia đình và ổn định cuộc sống. Tôi không thể tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ được phân công tại trường ..................... Vì vậy tôi có nguyện vọng xin nghỉ việc để về quê công tác và sinh sống.
Vậy tôi làm đơn này kính đề nghị BGH trường ............................ và lãnh đạo phòng GD&ĐT ...... cho phép tôi được nghỉ việc để về quê công tác và sinh sống.
Rất mong nhận được sự giúp đỡ và tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
 
........., ngày...tháng...năm...
XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
HIỆU TRƯỞNG
Người viết đơn

Mẫu đơn xin nghỉ việc nhân viên văn phòng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------***------
ĐƠN XIN THÔI VIỆC
Kính gửi: Ban lãnh đạo Công ty.......................................
Trưởng phòng:.........................................................................
Tên tôi là:.................................................................................
Bộ phận làm việc:...................................................................
Tôi rất lấy làm tiếc vì sẽ không còn làm việc tại Công ty …………. trong thời gian sắp tới. Tôi quyết định nhận vị trí công việc mới để tìm thêm cơ hội phát triển mới, phù hợp với chuyên môn và khả năng làm việc của tôi.
Tôi thực sự lấy làm vinh dự lớn được làm việc tại đây trong thời gian qua. Trong quá trình làm việc tại đây, Công ty đã cho tôi có được may mắn làm việc với những đồng nghiệp cùng với một môi trường làm việc tốt. Tôi xin chân thành cảm ơn Công ty đã tin tưởng tôi trong suốt thời gian vừa qua và chúc cho Công ty chúng ta sẽ đạt được những thành công như mong muốn.
Vậy tôi làm đơn này xin được nghỉ việc từ ngày ………………. Tôi sẽ bàn giao công việc của mình một cách đầy đủ và có trách nhiệm.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ban lãnh đạo Công ty
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Ý kiến của trưởng bộ phận
.......... , ngày ……tháng ….. năm 20......
Người làm đơn

2. Những lưu ý khi viết đơn xin nghỉ việc 

NÊN LÀM
KHÔNG NÊN
 • Tìm công việc mới trước khi xin nghỉ việc
 • Cân nhắc thật kỹ trước khi gửi đơn xin nghỉ
 • Nên viết Đơn xin nghỉ việc bằng viết tay
 • Xác định mục đích nghĩ việc
 • Nêu rõ lý do khiến bạn viết đơn xin thôi việc
 • Cảm ơn sếp của bạn ở cuối đơn xin nghỉ việc
 • Hãy lưu giữ tài liệu công việc
 • Thân thiện & chuyên nghiệp giữ mối quan hệ
 • Lên kế hoạch du lịch trước khi bắt đầu công việc mới
 • Xin nghỉ do bị trả lương thấp
 • Bạn làm việc không đúng chuyên môn
 • Bạn bất đồng quan điểm với sếp
 • Tránh những bàn tán đến các việc khác 
 • Lý do buồn phiền cá nhân
 • Công việc hiện tại quá nhàm chán

3. Quy trình xin nghỉ việc đúng luật hiện nay

 1. Thông báo nghỉ việc đến công ty
 2. Bàn giao tài sản của công ty
 3. Nộp đơn xin nghỉ cho người quản lí
 4. Xin xác nhận của phòng nhân sự
 5. Duyệt đơn và bàn giao công việc
 6. Nhận quyết định và thanh lí hợp đồng
 7. Thanh toán các chế độ trợ cấp khi nghỉ việc

4. Lý do tại sao bạn phải viết đơn xin nghỉ việc

1. Thể hiện sự chuyên nghiệp & trách nhiệm của bạn
2. Nếu bạn tự ý nghỉ việc mà không được viết đơn theo quy định thì bạn được coi là đơn phương chấm dứt hợp đồng và mất một số quyền lợi như sau:
 • Gặp chút khó khăn khi xin việc ở công ty mới
 • Không được nhận trợ cấp thôi việc của công ty
 • Đền bù hợp đồng (thường là 1 tháng lương)
 • Có thể phải hoàn trả chi phí đào tạo của công ty
Vì vậy: bạn cần tuân theo quy trình xin nghỉ việc để bảo vệ quyền lợi và trách nhiệm của mình,

5. Một số câu hỏi thường gặp khi xin nghỉ việc, thôi việc ở công ty

5.1 Nghỉ việc trong thời gian thử việc có cần viết đơn?

Theo quy định tại Điều 25 Bộ luật Lao động năm 2019, thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng chỉ được thử việc một lần đối với một công việc.
Tùy thuộc và tính chất và mức độ phức tạp của công việc mà thời gian thử việc tối đa có thể lên đến:
- Không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp;
- Không quá 60 ngày đối với công việc cần trình độ từ cao đẳng trở lên;
- Không quá 30 ngày đối với công việc cần trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ;
- Không quá 06 ngày làm việc đối với công việc khác.
Ngoài ra, Điều 27 BLLĐ năm 2019 nêu rõ: Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường.
Như vậy, việc viết đơn xin nghỉ việc trong thời gian thử việc là không bắt buộc. Tuy nhiên, trên thực tế, nếu thấy công việc không phù hợp và không muốn tiếp tục công việc nữa, người lao động nên thông báo cho người quản lý trực tiếp để thể hiện sự tôn trọng của người lao động đối với công ty và để phía công ty có thể đưa ra chính sách về nhân sự phù hợp khi bạn quyết định nghỉ việc. 

5.2 Nghỉ việc không báo trước có phải bồi thường?

Nếu trong quá trình làm việc, người lao động ký hợp đồng đào tạo nghề thì còn phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động.
Tuy nhiên, nếu thuộc một trong các trường hợp nêu tại khoản 2 Điều 35 Bộ luật Lao động năm 2019 dưới đây, người lao động không phải báo trước khi nghỉ việc:
- Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận;
- Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn;
- Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động;
- Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc khi có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi;
- Đủ tuổi nghỉ hưu;
- Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực về công việc, địa điểm, điều kiện, thời giờ, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn, vệ sinh lao động, tiền lương, hình thức trả lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp… làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động;
- Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc.
Như vậy, Bộ luật Lao động 2019 đã quy định cụ thể 07 trường hợp người lao động được nghỉ việc không cần báo trước mà không phải bồi thường.
Còn bao nhiêu ngày nữa đến Tết Giáp Thìn 2024? Đếm ngược Tết 2024

Nguồn: Invert.vn

Tags: dđơn xin nghỉ việcmẫu đơn xin nghỉ việc 2020mẫu đơn xin nghỉ việc hay nhất bằng tiếng việtmẫu đơn xin nghỉ việc file wordđơn xin nghỉ việc tiếng anhmau don xin nghi viec
Đồng Phục Trang Anh

Gửi bình luận của bạn

(*) yêu cầu nhập

Nội dung bình luận (*)
Họ tên
Email
Dự Án Tại TP. Hồ Chí Minh