Phong thuỷ

Xem ngày HOÀNG ĐẠO tháng 12 năm 2022 chi tiết

Mỗi tháng đều có ngày hoàng đạo và hắc đạo khác nhau. Vì vậy, đội ngũ INVERT tổng hợp tất cả các ngày HOÀNG ĐẠO trong năm 2022 chi tiết, bạn dễ dàng tra cứu ngày Hoàng Đạo của tháng 12/2022.

Ngày hoàng đạo hay hắc đạo có các tên gọi và ý nghĩa khác nhau cụ thể chúng ta có: 

Các ngày hoàng đạo trong tháng: Thanh Long Hoàng Đạo, ngày Minh Đường Hoàng Đạo, ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo, ngày Kim Đường Hoàng Đạo, ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo và ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo.

Các ngày hắc đạo trong tháng: Câu Trần Hắc Đạo, ngày Thiên Hình Hắc Đạo, ngày Chu Tước Hắc Đạo, ngày Bạch Hổ Hắc Đạo, ngày Thiên Lao Hắc Đạo và ngày Huyền Vũ Hắc Đạo.

I. Ngày hoàng đạo là gì?

Theo thiên văn học cổ đại, quỹ đạo chuyển động của mặt trời được gọi là “Hoàng Đạo”. Còn theo phong thủy, mặt trời còn được gọi là ông Trời, là người cai quản mọi việc trên đời này từ hạnh phúc, hoan hỉ cho đến chuyện buồn đau, khổ hạnh.

Trên đường đi của ông Trời sẽ có các vị thần phụ giúp, các vị thần này là các vì sao trên bầu trời. Trong 12 giờ, các vị thần sẽ luân phiên trực một giờ. Trong số các vị thần này sẽ bao gồm các vị thần ác (thần xấu) và các vị thần thiện (thần tốt).

Ngày hoàng đạo là ngày mà các vị thần thiện canh giữ, do đó, người ta quan niệm đây là ngày tốt, ngày đại cát đại lợi. Nếu tiến hành việc gì vào ngày hoàng đạo thì sẽ được các vị thần này hộ phù trợ, mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ, gặp nhiều may mắn, hanh thông.

Như vậy, những ngày và khung giờ có vị thần tốt cai quản sẽ được coi là ngày hoàng đạo. Ngày Hoàng đạo là ngày tốt, ngày đại cát đại lợi để tiến hành những công việc quan trọng.

II. Cách tính ngày hoàng đạo, ngày hắc đạo trong tháng

Ngày Hoàng đạo, hắc đạo trong tháng âm lịch sẽ được tính như sau:

Cách tính ngày hoàng đạo, ngày hắc đạo trong tháng
Cách tính ngày hoàng đạo, ngày hắc đạo trong tháng

III. Xem ngày HOÀNG ĐẠO của 12 tháng của năm 2022

XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO TRONG THÁNG 1 NĂM 2022

Theo tính hung/cát của các ngày trong tháng 1/2022, theo đó tháng 1 năm 2022 có 31 ngày, trong đó có 15 ngày hoàng đạo và 16 ngày hắc đạo. Cụ thể:

 • Những ngày hoàng đạo trong tháng 1/2022 dương lịch: Ngày 2, 4, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 31
 • Những ngày xấu Tháng 1/2022 dương lịch: 1, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 27, 29, 30

XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO TRONG THÁNG 2 NĂM 2022

Theo tính hung/cát của các ngày trong tháng 2/2022, theo đó tháng 2 năm 2022 có 28 ngày, trong đó có 14 ngày hoàng đạo và 14 ngày hắc đạo. Cụ thể:

 • Những ngày hoàng đạo trong tháng 2/2022 dương lịch: Ngày 2, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 26, 28
 • Những ngày xấu Tháng 2/2022 dương lịch: Ngày 1, 3, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 22, 24, 25, 27

XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO TRONG THÁNG 3 NĂM 2022

Theo tính hung/cát của các ngày trong tháng 3/2022, theo đó tháng 3 năm 2022 có 31 ngày, trong đó có 16 ngày hoàng đạo và 15 ngày hắc đạo. Cụ thể:

 • Những ngày hoàng đạo trong tháng 3/2022 dương lịch: Ngày 1, 3, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 24, 26, 27, 30, 31
 • Những ngày xấu Tháng 3/2022 dương lịch: Ngày 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 22, 23, 25, 28, 29

XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO TRONG THÁNG 4 NĂM 2022

Theo tính hung/cát của các ngày trong tháng 4/2022, theo đó tháng 4 năm 2022 có 30 ngày, trong đó có 15 ngày hoàng đạo và 15 ngày hắc đạo. Cụ thể:

 • Những ngày hoàng đạo trong tháng 4/2022 dương lịch: Ngày 1, 2, 4, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 25, 26, 28
 • Những ngày xấu Tháng 4/2022 dương lịch: Ngày 3, 5, 6, 8, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 27, 29, 30

XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO TRONG THÁNG 5 NĂM 2022

Theo tính hung/cát của các ngày trong tháng 5/2022, theo đó tháng 5 năm 2022 có 31 ngày, trong đó có 15 ngày hoàng đạo và 16 ngày hắc đạo. Cụ thể:

 • Những ngày hoàng đạo trong tháng 5/2022 dương lịch: Ngày 3, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 21, 22, 24, 27, 29, 31
 • Những ngày xấu trong tháng 5/2022 dương lịch: Ngày 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 19, 23, 25, 26, 28

XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO TRONG THÁNG 6 NĂM 2022

Theo tính hung/cát của các ngày trong tháng 6/2022, theo đó tháng 6 năm 2022 có 30 ngày, trong đó có 15 ngày hoàng đạo và 15 ngày hắc đạo. Cụ thể:

 • Những ngày hoàng đạo trong tháng 6/2022 dương lịch: Ngày 1, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 28, 30
 • Những ngày xấu trong tháng 6/2022 dương lịch: Ngày 2, 3, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 29

XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO TRONG THÁNG 7 NĂM 2022

Theo tính hung/cát của các ngày trong tháng 7/2022, theo đó tháng 7 năm 2022 có 30 ngày, trong đó có 15 ngày hoàng đạo và 15 ngày hắc đạo. Cụ thể:

 • Những ngày hoàng đạo trong tháng 7/2022 dương lịch: Ngày 1, 3, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 29
 • Những ngày xấu trong tháng 7/2022 dương lịch: Ngày 2, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 23, 26, 28, 30

XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO TRONG THÁNG 8 NĂM 2022

Theo tính hung/cát của các ngày trong tháng 8/2022, theo đó tháng 8 năm 2022 có 31 ngày, trong đó có 15 ngày hoàng đạo và 16 ngày hắc đạo. Cụ thể:

 • Những ngày hoàng đạo trong tháng 8/2022 dương lịch: Ngày 1, 3, 4, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 25, 27, 29, 30
 • Những ngày xấu trong tháng 8/2022 dương lịch: Ngày 2, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 21, 23, 24, 26, 28, 31

XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO TRONG THÁNG 9 NĂM 2022

Theo tính hung/cát của các ngày trong tháng 9/2022, theo đó tháng 09 năm 2022 có 31 ngày, trong đó có 14 ngày hoàng đạo và 16 ngày hắc đạo. Cụ thể:

 • Những ngày hoàng đạo trong tháng 9/2022 dương lịch: Ngày 2, 3, 5, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 28, 29 dương lịch
 • Những ngày xấu trong tháng 9/2022 dương lịch: Ngày 1, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 30 dương lịch

XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO TRONG THÁNG 10 NĂM 2022

Theo tính hung/cát của các ngày trong tháng 10/2022, theo đó tháng 10 năm 2022 có 31 ngày, trong đó có 15 ngày hoàng đạo và 16 ngày hắc đạo. Cụ thể:

Những ngày hoàng đạo trong tháng 10/2022: 1, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 30

Những ngày xấu Tháng 10 năm 2022: 2, 3, 5, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 24, 26, 28, 29, 31. 

Lưu ý: Những ngày Hoàng Đạo tháng 10 năm 2022 ở trên rất tốt để tiến triển các công việc như cúng tế, giải trừ, dỡ nhà, giao dịch, nạp tài, động thổ, cưới hỏi, thẩm mỹ, làm đẹp,... Tuy nhiên, để có thể lựa chọn được ngày tốt trong tháng 10 năm 2022, hợp với tuổi, ngày sinh của mình, bạn cần phải chú ý đến những vấn đề sau:

 • Nên lựa chọn khởi sự công việc vào ngày hoàng đạo và tránh những ngày xấu, ngày hắc đạo.
 • Sau khi chọn được ngày tốt tháng 10, bạn cần xem thêm giờ tốt/xấu, tuổi hợp/xung khắc với ngày,..., và đưa ra quyết định khởi sự tốt nhất cho mình.

XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO TRONG THÁNG 11 NĂM 2022

Theo tính hung/cát của các ngày trong tháng 11/2022, theo đó tháng 11 năm 2022 có 30 ngày, trong đó có 15 ngày hoàng đạo và 15 ngày hắc đạo. Cụ thể:

 • Những ngày hoàng đạo trong tháng 11/2022 dương lịch: Ngày 1, 2, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 23, 25, 27, 28 dương lịch
 • Những ngày xấu trong tháng 11/2022 dương lịch: Ngày 3, 4, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 26, 29, 30 dương lịch

XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO TRONG THÁNG 12 NĂM 2022

Theo tính hung/cát của các ngày trong tháng 12/2022, theo đó tháng 12 năm 2022 có 31 ngày, trong đó có 17 ngày hoàng đạo và 14 ngày hắc đạo. Cụ thể:

 • Những ngày hoàng đạo trong tháng 12/2022 dương lịch: Ngày 1, 2, 4, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30
 • Những ngày xấu trong tháng 12/2022 dương lịch: Ngày 3, 5, 6, 8, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 25, 26, 29, 31

Năm 2023 là năm con gì? Mệnh gì? Tuổi Quý Mão hợp Tuổi nào?

Nguồn: Invert.vn

New City Mall

Gửi bình luận của bạn

(*) yêu cầu nhập

Nội dung bình luận (*)
Họ tên
Email
CÙNG CHUYÊN MỤC

15 Cách Hack Nick Facebook (FB) năm 2022 tỷ lệ thành công 100%

28 Tháng Mười Một, 2022 158

Đội ngũ INVERT chia sẻ 15 cách Hack Nick Facebook (FB) mới nhất của năm 2022 mà tin tặc hay sử dụng, đạt tỷ lệ Hack Nick Facebook thành công 100% và cách phòng chống.

Bảng giá vàng PNJ SJC 9999 24K 18K 14K 10K Hôm nay

5 Tháng Mười Hai, 2022 2

Cập nhật bảng giá vàng hôm nay gồm tất cả các loại vàng như PNJ SJC 9999 24K 18K 14K 10K mới nhất ở TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng và 63 tỉnh thành chính xác.., giúp bạn tra cứu dễ dàng và nhanh chóng.

Những câu nói hay về cuộc sống giúp bạn thay đổi vận mệnh cuộc đời

20 Tháng Mười Một, 2022 2

Nếu bạn đang chán nản, cảm thấy bất lực hãy đọc ngay "những câu nói hay về cuộc sống buồn giúp bạn vực dậy". Biết đâu bài viết góp phần làm thay đổi cuộc đời bạn, giúp bạn có cái nhìn tích cực và nhận ra những chân lý trong cuộc đời

Bản đồ Thế Giới khổ lớn 3D phóng to mới nhất năm 2022

6 Tháng Mười Một, 2022 5

Bản đồ Thế Giới gồm 6 châu lục thế giới gồm châu Á, Phi, Âu, Đại Dương, Châu Mỹ, Nam Cực, hi vọng bạn tìm được bản đồ Thế Giới bằng Tiếng Việt size lớn 2022

Bản đồ các Quận TP HCM (Sài Gòn) khổ lớn năm 2022

6 Tháng Mười Một, 2022 3

Bản đồ Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) hay còn gọi là bản đồ Sài Gòn quy hoạch chi tiết sơ đồ các quận tại TP HCM. Gồm 24 quận huyện năm 2022, trong đó có 19 quận và 5 huyện trực thuộc TP Hồ Chí Minh, bạn có thể tải bản đồ các quận của thành phố Hồ Chí Minh file lớn, bản đồ hành ...

Cắt tóc ngày nào tốt? Lịch cắt tóc tháng 12/2022 dương lịch

3 Tháng Mười Hai, 2022 2

Ông bà ta từ xưa đã lưu truyền lại câu nói “Cái răng cái tóc là góc con người”, ý chỉ tuy rằng cái tóc, chiếc răng tuy nhỏ bé nhưng nó cũng góp phần vào vẻ đẹp của một người.

Dự Án Tại TP. Hồ Chí Minh