Hướng dẫn

Cách viết bản kiểm điểm cá nhân học sinh các cấp mới nhất 2022

Bạn đang được thầy, cô của mình yêu cầu viết bản kiểm điểm cá nhân? Thường thì điều này đồng nghĩa với việc bạn đang vi phạm các quy tắc của nhà trường. Vậy làm sao để biết cách viết bản kiểm điểm nhằm xem xét và rút kinh nghiệm cho bản thân?

Đừng lo, đội ngũ INVERT chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách viết bản kiểm điểm học sinh đơn giản, chi tiết thông qua bài viết sau.

I. Bản kiểm điểm là gì?

Bản kiểm điểm học sinh là văn bản do học sinh tự viết và không theo một khuôn mẫu nào. Nhằm tự kiểm điểm và đánh giá lại hành vi của bản thân khi xảy ra sai sót hay trong suốt một năm học/ học kỳ đã làm được gì. Từ đó, bạn có thể tự phê bình và đưa ra phương hướng phát triển cho học kỳ tiếp theo.

Một số mẫu bản kiểm điểm nhận lỗi của học sinh được cập nhật mới nhất năm 2022:

  • Bản kiểm điểm nói chuyện riêng trong giờ học
  • Bản kiểm điểm nhận lỗi không làm bài tập
  • Bản tự kiểm điểm học sinh không thuộc bài
  • Bản kiểm điểm không chép bài
  • Bản kiểm điểm đánh nhau
  • Bản tự kiểm điểm tự ý nghỉ học
  • Bản kiểm điểm học sinh không đội mũ bảo hiểm vi phạm giao thông
  • Hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm cho học sinh các cấp 1, 2, 3

II. Hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm học sinh cấp 1, 2, 3 đơn giản

1. Mẫu bản kiểm điểm dành cho học sinh số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM

Kính gửi : (1)................................................................................................

Họ và tên học sinh:.........................................................................................

Lớp .............................……………………Năm học: ……………

Sinh ngày : .......... tháng .......... năm .............................................................

Hiện đang trú tại: ……………………………………………….…………………………………......

Họ, tên bố (mẹ hoặc người đỡ đầu):………………………….…………………………..........

Nay em tự viết bản kiểm điểm trình bày về khuyết điểm của em như sau:

(2).................................................................................................................

.....................................................................................................................

......................................................................................................................

Với mức độ vi phạm khuyết điểm như em đã trình bày trên đây, căn cứ Nội quy, Quy chế nhà trường, em xin nhận hình thức:

(3).................................................................................................................

.....................................................................................................................

......................................................................................................................

............, ngày.... tháng .........năm......

                                                                                                Người viết

                                                                                         (Ký, ghi rõ họ, tên)

 

Ghi chú:

(1) Một trong các: Trường, Khoa, GVCN, GV bộ môn

(2) Nêu thời gian, nguyên nhân, diễn biến vụ việc, tác hại, phân tích đúng sai, ảnh hưởng của vụ việc do mình gây ra. Nêu thái độ suy nghĩ hối lỗi, hứa sửa chữa khuyết điểm, nguyện vọng và cam kết của bản thân sau vụ việc)

(3) Nếu đến mức xử lý kỷ luật thì ghi một trong các hình thức: Khiển trách, Cảnh cáo, Đình chỉ học tập hay Buộc thôi học.

Bạn có thể tải File World bản kiểm điểm dành cho học sinh số 1

Link tải DOWNLOAD

2. Mẫu bản kiểm điểm dành cho học sinh số 2

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Kính gửi: Ban giám hiệu trường: ………………………………………

                Giáo viên chủ nhiệm lớp: ……………………………………

Em tên là: ……………………………………………………Là học sinh lớp ………………………..

Em xin tự nghiêm khắc kiểm điểm nhận lỗi của mình như sau:

Nội dung sự việc: (trình bày tóm tắt nội dung việc mình gây lỗi và nguyên nhân)………………....………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………………………………………………....

Em tự nhận thấy lỗi của mình là:………………………………(lỗi gì viết ra đây) gây ảnh hưởng tới tới lớp và làm thầy (cô) phiền lòng.

Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ chịu mọi hình thức kỉ luật của nhà trường và thầy (cô) đề ra.

Kính mong được thầy cô xem xét, tha thứ, giúp đỡ để em có thể sửa sai và tiến bộ hơn trong quá trình học tập. Em xin trân trọng cám ơn!

............, ngày … tháng … năm.........

Chữ ký học sinh                                                          Chữ ký phụ huynh

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)

Bạn có thể tải File World bản kiểm điểm dành cho học sinh số 2

Link tải DOWNLOAD

3. Mẫu bản tự kiểm cá nhân của học sinh vào cuối mỗi kỳ học, mỗi một năm học:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

                                          BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂN

Học kì ....... (năm học 20...... – 20......)

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp .................................................................

Em tên là: .....................................................................................................

Học sinh lớp Trường THPT ..............................................................................

Trong học kì ...... (năm học 20...... – 20.....) vừa qua, em đã có những ưu điểm và khuyết điểm sau

- Về ưu điểm:

Hoạt động phong trào: ....................................................................................

Học tập: .........................................................................................................

Vấn đề khác: ..................................................................................................

- Khuyết điểm: Trong học kì ...... vừa qua em đã vi phạm một số lỗi sau:

Lỗi
vi
Phạm
Lỗi
vi
Phạm
Vắng không phép Không chuẩn bị bài Không làm bài tập Không học bài Bị điểm kém (<5)
Số lần            
Không phù hiệu Không đồng phục Bị quản sinh phê bình Mất TT Bị phê bình ghi SĐB Đánh nhau Vô lễ với giáo viên
Số lần            

Vi phạm khác: .....................................................................................................................

* Tự xếp loại hạnh kiểm: .....................................................................................................................

* Ý kiến cá nhân: .....................................................................................................................

Trên đây là bản tự kiểm cá nhân của em. Rất mong GVCN xem xét và xếp loại hạnh kiểm cho em.

Em xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu để thực hiện tốt nội quy và học tập tốt hơn. Em xin cảm ơn!

.........., ngày...tháng...năm......

                                                                                                                                                                                                                                  Học sinh
                                                                                                                                                                                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)

Bạn có thể tải File World bản kiểm điểm dành cho học sinh vào cuối mỗi kỳ học, năm học

Link tải DOWNLOAD

4. Mẫu bản kiểm điểm nói chuyện riêng trong giờ học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Kính gửi: Thầy (cô) giáo chủ nhiệm lớp.....cùng toàn thể thầy, cô giáo bộ môn

Tên em là:...........................................................sinh ngày: .........................

Hiện là học sinh lớp .......... Trường................................................................

Em xin tự nghiêm khắc kiểm điểm nhận lỗi của mình như sau:

Vào ngày ............, trong giờ học môn ........... do thầy ........... phụ trách giảng dạy, em có mắc lỗi đó là nói chuyện, ồn ào trong giờ học làm ảnh hưởng tới tập thể lớp và thầy giáo.

Em tự nhận thấy, lỗi của mình là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn tới lớp và làm thầy, cô phiền lòng.

Vì vậy, em viết bản kiểm điểm này để nhận lỗi trước thầy cô và tập thể lớp. Em cảm thấy rất hối hận vì đã để xảy ra chuyện này. Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ xin chịu mọi hình thức kỷ luật của nhà trường và thầy cô đề ra. Kính mong nhận được sự tha thứ và giúp đỡ từ thầy cô và các bạn trong lớp. Em xin chân thành cảm ơn!

........, ngày…/…/..........

Ý kiến của phụ huynh                                                           Học sinh

 (Ký, ghi rõ họ tên)                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)

Bạn có thể tải File World bản kiểm điểm dành cho học sinh nói chuyện riêng trong giờ học

Link tải DOWNLOAD

5. Mẫu bản kiểm điểm không làm bài tập về nhà

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Kính gửi thầy (cô) chủ nhiệm lớp …………………………

Tên em là …………………………………………………Là học sinh lớp …………………

Em xin tự nghiêm khắc kiểm điểm nhận lỗi của mình như sau:

Do tối qua mải chơi (buồn ngủ, xem phim..... ghi lý do chính đáng để thầy cô xem xét) nên em đã quên làm bài tập về nhà.……………………………………………............

Em tự nhận thấy lỗi của mình là: …..…………………………… (lỗi gì viết ra đây) gây ảnh hưởng tới tới lớp và làm thầy (cô) phiền lòng.

Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ chịu mọi hình thức kỉ luật của nhà trường và thầy (cô) đề ra.

Kính mong được thầy cô xem xét, tha thứ, giúp đỡ để em có thể sửa sai và tiến bộ hơn trong quá trình học tập. Em xin trân trọng cám ơn!

............., ngày.....tháng......năm.......

                                                                         Người viết kiểm điểm
                                                                               (Ký, ghi rõ họ tên)

6. Mẫu bản kiểm điểm học sinh không học thuộc bài

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Kính gửi thầy (cô) chủ nhiệm lớp ………………………………………………………….………

Tên em là …………………………………………………Là học sinh lớp …………………………

Em xin tự nghiêm khắc kiểm điểm nhận lỗi của mình như sau:

Do tối qua mải chơi (buồn ngủ, xem phim..... ghi lý do chính đáng để thầy cô xem xét) nên em đã quên học bài cũ.

Em tự nhận thấy lỗi của mình là: …..……………………………… (lỗi gì viết ra đây) gây ảnh hưởng tới tới lớp và làm thầy (cô) phiền lòng.

Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ chịu mọi hình thức kỉ luật của nhà trường và thầy (cô) đề ra.

Kính mong được thầy cô xem xét, tha thứ, giúp đỡ để em có thể sửa sai và tiến bộ hơn trong quá trình học tập. Em xin trân trọng cám ơn!

............, ngày … tháng … năm………

Chữ ký học sinh                                                          Chữ ký phụ huynh

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Bạn có thể tải File World bản kiểm điểm học sinh không học thuộc bài

Link tải DOWNLOAD

7. Mẫu bản kiểm điểm học sinh nghỉ học không phép

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BẢN KIỂM ĐIỂM

 

Kính gửi: .................................................................

Họ và tên học sinh: .............................................................................………..

Lớp .............................……………………Năm học: ...................................……….

Sinh ngày : .......... tháng .......... năm ...................................................……….

Hiện đang trú tại: ………………………………….………………………………………….……….

Họ, tên bố (mẹ):...................................................................................……….

Nay em tự viết bản kiểm điểm trình bày về khuyết điểm của em như sau:

Ngày................ do bị ốm (ghi lý do thuyết phục để thầy cô tin tưởng) nên em đã nghỉ học mà quên xin phép, thầy cô.

Với lỗi vi phạm này, căn cứ Nội quy, Quy chế nhà trường, em xin nhận hình thức kỷ luật như sau:

.............................................................................................................……….

.............................................................................................................……….

........, ngày.... tháng .........năm....

                                                                                      Người viết

                                                                                (Ký, ghi rõ họ, tên)

Bạn có thể tải File World bản kiểm điểm học sinh nghỉ học không phép

Link tải DOWNLOAD

8. Mẫu bản kiểm điểm học sinh không đội mũ bảo hiểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BẢN KIỂM ĐIỂM

 

Kính gửi - Ban giám hiệu Trường THCS…………………..

                  - Giáo viên chủ nhiệm lớp…………………………

Em tên là:.......................................................................................................

Sinh ngày:.......................................................................................................

Học sinh lớp:...................................................................................................

Trường:...........................................................................................................

Địa chỉ:...........................................................................................................

Số điện thoại:..................................................................................................

Nội dung vi phạm: Vào ngày…/…/……., trên đường từ nhà tới trường, em có tham gia giao thông bằng phương tiện xe đạp điện. Do em không đội mũ bảo hiểm nên đã được các chú cảnh sát giao thông lập biên bản và yêu cầu phải viết bản kiểm điểm nhận lỗi vi phạm có sự xác nhận của nhà trường.

Em nhận thấy hành vi vi phạm luật giao thông của em là sai trái và đáng bị lên án. Em xin hứa sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và nội quy, quy định của nhà trường.

Kính mong Ban giám hiệu nhà trường cùng giáo viên chủ nhiệm tha thứ cho em và xác nhận vào bản kiểm điểm này cho em.

Em xin trân trọng cảm ơn!

…………., ngày… tháng… năm .......

Xác nhận của                    Xác nhận của GVCN           Học sinh vi phạm

Ban giám hiệu.                 (Ký và ghi rõ họ tên)             (Ký và ghi rõ họ tên)

Bạn có thể tải File World bản kiểm điểm học sinh không đội mũ bảo hiểm

Link tải DOWNLOAD

9. Mẫu bản tự kiểm điểm của học sinh không ở cùng bố mẹ

Sở GD&ĐT......................             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường...........................                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                 

                                         BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Kính gửi: - Ban giám hiệu trường.................
                 - Giáo viên chủ nhiệm lớp.............

Em tên là:................................................................... Học sinh lớp:......................

Nơi ở:.................................................................................................................

Hiện ở với (đối với HS không ở với cha mẹ):..........................................................

Họ tên cha:.............................................................. Số điện thoại:......................

Họ tên mẹ:............................................................... Số điện thoại:......................

Số điện thoại liên lạc gần nhất (đối với HS không ở với cha mẹ):.............................

Vi phạm nội quy vào ngày.....tháng.....năm...... Vi phạm lần thứ:.............................

Nội dung vi phạm:................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

..........................................................................................................................

thuộc điều...................................... của trường...................................................

Em nhận thấy việc làm của em là sai trái. Em xin hứa sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ bị xử lý kỷ luật với mức độ cao hơn.

................, ngày.....tháng......năm.......

                                                                                    Người viết kiểm điểm
                                                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)

III. Một số lưu ý khi viết bản tự kiểm điểm cá nhân học sinh

Để giúp các bạn có thể dễ dàng hơn trong việc viết bản kiểm điểm cũng như nhanh chóng được thầy, cô giáo chấp thuận, bạn cần lưu ý một số điều sau: 

- Quốc hiệu: Bạn cần ghi bằng chữ in hoa và được trình bày ra giữa trang giấy

Ví dụ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

- Ghi rõ ngày tháng lập biên bản

- Tiêu ngữ: Bạn phải ghi rõ bản kiểm điểm về việc gì, viết chữ in hoa và trình bày ra giữa trang giấy.

Ví dụ:

BẢN KIỂM ĐIỂM

V/v: Đi học quên vở bài tập toán số

- Phần "Kính gửi": Bạn nêu rõ gửi ai và trình bày ra giữa trang giấy.

Ví dụ:

Kính gửi: cô giáo chủ nhiệm lớp 7B

- Nêu rõ thông tin người viết bản kiểm điểm, học sinh lớp nào

Ví dụ:

Em tên là: Nguyễn Văn A, học sinh lớp: 7B

- Thời gian vi phạm, lý do viết bản kiểm điểm.

- Lời hứa của bản thân về việc vi phạm.

Ví dụ: Em biết việc làm sai trái trên của em là chưa tốt và chưa chấp hành nghiêm túc nội quy học tập của nhà trường. Em rất ân hận về việc làm này.

Em xin hứa sẽ nay về sau em sẽ mang vở bài tập đầy đủ.

- Chữ ký của người lập kiểm điểm: Tới đây, tuỳ vào lý do của bản kiểm điểm và bạn có thể cần cả chữ ký của phụ huynh học sinh.

Trên đây là cách viết bản kiểm điểm học sinh mà đội ngũ INVERT chúng tôi đã tổng hợp được. Mong rằng thông qua bài viết này các bạn hoàn toàn có thể biết cách viết bản kiểm điểm học sinh dễ dàng. Nếu có gì thắc mắc bạn cũng có thể bình luận bên dưới, chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn. Chúc các bạn thành công. 

Năm 2023 là năm con gì? Mệnh gì? Tuổi Quý Mão hợp Tuổi nào?

Nguồn: Invert.vn

Tags: cách viết bản kiểm điểm cấp 1viết bản tự kiểm điểmmẫu bản kiểm điểm học sinhcách viết bản kiểm điểm cấp 2
New City Mall

Gửi bình luận của bạn

(*) yêu cầu nhập

Nội dung bình luận (*)
Họ tên
Email
CÙNG CHUYÊN MỤC

Giải mã Nháy Mắt Phải, Mắt Phải Giật ở nam & nữ năm 2022

28 Tháng Mười Một, 2022 4

Nháy mắt phải hay mắt phải cứ giật giật liên tục ở phải nam và nữ từ trước đến nay đều là báo hiệu điều may mắn hay là điềm xấu đến với bạn hay không? Hãy khám phá ngay.

Điềm Nháy mắt trái (mắt trái giật) của Nam và Nữ năm 2022

28 Tháng Mười Một, 2022 0

Nháy mắt trái hay mắt trái giật ở Nam hay nữ có thể là điềm báo cho chúng ta một điềm nhất định, có thể là điềm hên hoặc xui? Cùng Invert giải mã hiện tượng nay ngay.

Nhảy mũi (hắt xì hơi) 1, 2, 3 cái theo giờ điềm báo gì?

6 Tháng Mười Một, 2022 0

Nhảy mũi hay còn được biết đến với cách gọi khác là hắt hơi. Đây là phản ứng không kiểm soát của con người, thường xảy ra đột ngột không báo trước.

Bảng giá vàng PNJ SJC 9999 24K 18K 14K 10K Hôm nay

4 Tháng Mười Hai, 2022 2

Cập nhật bảng giá vàng hôm nay gồm tất cả các loại vàng như PNJ SJC 9999 24K 18K 14K 10K mới nhất ở TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng và 63 tỉnh thành chính xác.., giúp bạn tra cứu dễ dàng và nhanh chóng.

Những câu nói hay về cuộc sống giúp bạn thay đổi vận mệnh cuộc đời

20 Tháng Mười Một, 2022 2

Nếu bạn đang chán nản, cảm thấy bất lực hãy đọc ngay "những câu nói hay về cuộc sống buồn giúp bạn vực dậy". Biết đâu bài viết góp phần làm thay đổi cuộc đời bạn, giúp bạn có cái nhìn tích cực và nhận ra những chân lý trong cuộc đời

Bản đồ Thế Giới khổ lớn 3D phóng to mới nhất năm 2022

6 Tháng Mười Một, 2022 5

Bản đồ Thế Giới gồm 6 châu lục thế giới gồm châu Á, Phi, Âu, Đại Dương, Châu Mỹ, Nam Cực, hi vọng bạn tìm được bản đồ Thế Giới bằng Tiếng Việt size lớn 2022

Dự Án Tại TP. Hồ Chí Minh