Thông tin quy hoạch

Thông tin quy hoạch công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030

Đội ngũ INVERT cập nhật mới nhất về Thông tin quy hoạch công nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2030. Hi vọng nhà đầu tư có thể tra cứu được những thông tin hữu ích, từ đó có thể tìm được cơ hội đầu tư bất động sản, đánh đâu thắng đó.

Thông tin quy hoạch công nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2030

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2030.

Quy hoạch công nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Khu công nghiệp

a) Tiếp tục quy hoạch và thành lập 02 KCN đã có trong quy hoạch phát triển các KCN Việt Nam là:

  • Khu công nghiệp Vạn Thương;
  • Khu công nghiệp – đô thị HD;

b)  Bổ sung vào quy hoạch 04 KCN mới gồm:

  • Khu công nghiệp Phú Mỹ 3 mở rộng;
  • Khu công nghiệp Cù Bị,
  • Khu công nghiệp – Đô thị Xà Bang,
  • Khu công nghiệp – Đô thị Bình Ba (huyện Châu Đức).

c) Đưa KCN dầu khí Long Sơn ra khỏi Quy hoạch phát triển các KCN Việt Nam và chuyển đất KCN sang đất công nghiệp các công trình trọng điểm quốc gia.

d) Không đăng ký bổ sung quy hoạch đối với KCN Đá Bạc 2 và 3; diện tích đất dự kiến quy hoạch các KCN này được chuyển sang đất năng lượng tái tạo – nên không đăng ký đưa vào quy hoạch.

e) Không đưa vào quy hoạch các khu công nghiệp Đất Đỏ 2, KCN – đô thị – dịch vụ Xuyên Mộc, do địa điểm nằm trong vùng xanh – cân bằng sinh thái, nhằm bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường, bảo vệ vùng phát triển du lịch ở ven biển và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

f) Không đưa vào quy hoạch KCN Phước Hoà, do địa điểm nằm ở trung tâm thị xã Phú Mỹ (vị trí Trường bắn Lam Sơn cũ) do nằm tại trung tâm thị xã Phú Mỹ và nên ưu tiên vị trí này để xây dựng trung tâm dịch vụ logistics hoặc phát triển đô thị mới.

g) Để không bị lỡ cơ hội phát triển, cần đầu tư đồng bộ hạ tầng với quá trình đầu tư hệ thống giao thông kết nối quan trọng trong và ngoài tỉnh, thành lập và triển khai đầu tư hạ tầng đối với 03 KCN: KCN – ĐT HD, KCN Vạn Thương, KCN Phú Mỹ 3 mở rộng.

Đông thời, triển khai giai đoạn 1 đối với 03 KCN: KCN Cù Bị, KCN Xà Bang, KCN Bình Ba (huyện Châu Đức) ngay sau khi Quy hoạch Tỉnh được duyệt.

h) Theo Quyết định 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025 cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, đối với tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ tiêu sử dụng đất KCN đến năm 2030 được phân bổ là 10.755 ha.

Sau khi cân đối diện tích các KCN đã có trong quy hoạch các KCN Việt Nam, các KCN đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch, tổng diện tích đất các KCN tiếp tục thực hiện theo quy hoạch hiện còn lại là 8.203 ha.

Như vậy, diện tích đất KCN có thể bổ sung vào quy hoạch đến năm 2030 phù hợp với Quyết định 326/QĐ-TTg là 2.552 ha. Đề xuất phân bổ cho KCN Phú Mỹ 3 mở rộng 650 ha, KCN Cù Bị 1.200 ha, KCN Xà Bang 400ha và KCN Bình Ba 300 ha.

Theo đó, trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ quy hoạch có 19 khu công nghiệp với tổng diện tích đất 15.503ha, trong đó đất KCN theo chỉ tiêu sử dụng đất phân bổ đến năm 2030 là 10.755 ha. Cụ thể như trong Bảng dưới đây.

Quy hoạch Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2030
Quy hoạch Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2030

k) Với 19 khu công nghiệp, tổng diện tích 15.052,66ha và đất các dự án trọng điểm công nghiệp (Tổ hợp hoá dầu, trung tâm điện lực LNG, Nhà máy lọc dầu số 3, các dự án điện năng lượng mặt trời tại Đá Bạc…) diện tích khoảng trên 1.000ha, tổng diện tích đất KCN và dự án công nghiệp trọng điểm của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch đạt khoảng trên 16 ngàn ha.

m) Định hướng ngành, lĩnh vực công nghiệp thu hút đầu tư thứ cấp vào các KCN mới quy hoạch thành lập, xây dựng hạ tầng trong thời kỳ 2021-2030 như sau:

 KCN-ĐT HD (TX. Phú Mỹ): Chủ đạo (nhưng không hạn chế và theo quy định pháp luật hiện hành) là các cụm ngành công nghiệp cơ khí (công nghiệp sản xuất thiết bị điện tử, thiết bị điện…; cơ khí chính xác chế tạo sản phẩm công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao), hóa chất (điện hóa, vật liệu công nghệ cao và mới).

KCN Phú Mỹ 3 mở rộng, tiếp tục thu hút các ngành nghề theo chức năng chuyên sâu của KCN Phú Mỹ 3.

Các KCN – Đô thị Cù Bị, Xà Bang, Bình Ba (huyện Châu Đức):

Chủ đạo là các ngành, lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, sạch, xanh như cụm ngành công nghiệp cơ khí công nghệ cao (điện tử, thiết bị điện, y tế, rôbot, ô tô…);

Công nghiệp công nghệ thông tin;

Công nghiệp hỗ trợ (linh kiện ô tô, linh kiện điện tử, điện cơ, cơ – điện tử…);

Sản xuất, gia công, lắp ráp cụm linh kiện, bộ phận cấu thành, đặc biệt là các sản phẩm hoàn chỉnh quy mô lớn với nhà đầu tư chiến lược hướng tới hị trường toàn cầu.

Khi thành lập các KCN Cù Bị và KCN Xà Bang, cần đặc biệt chú trọng yêu cầu về bảo vệ môi trường, quản lý chặt chẽ các hoạt động xả thải, yêu cầu chủ đầu tư hạ tầng KCN phải nghiên cứu xây dựng hệ thống cống thu gom đưa toàn bộ nước thải dẫn theo cống ngầm xả về phía hạ lưu hồ Đá Đen. Tuyệt đối không để ảnh hưởng ô nhiễm nguồn nước đối với các hồ Đá Đen,
Kim Long, Châu Pha…

j) Ngoài các KCN, trong giai đoạn 2021-2030, trên địa bàn Bà Rịa – Vũng Tàu cũng triển khai các dự án công nghiệp lớn, trọng điểm của quốc gia và của tỉnh như: Mở rộng Tổ hợp hoá dầu Long Sơn, Trung tâm điện lực LNG, Nhà máy lọc dầu số 3 (theo quy hoạch của Chính phủ)… với quỹ đất phát triển công nghiệp khoảng trên 1.000ha.

Cụm công nghiệp

Hiện CCN Hắc Dịch 2 (xã Hắc Dịch, Tx. Phú Mỹ) đang làm thủ tục chuyển đổi (hạ tầng) CCN thành khu dân cư, dự án nhà ở (đã được chấp thuận chủ trương). Trên địa bàn xã Hắc Dịch, có CCN Hắc Dịch 1 đang hoạt động với tỷ lệ lấp đầy 64,39% nên còn 8,77 ha đất công nghiệp chưa cho thuê và xung quanh đây còn có 2 CCN là Boomin Vina và Tóc Tiên với 20,73 ha và 8,34 ha đất công nghiệp chưa cho thuê, tương ứng.

Với tư duy, mô hình phát triển mới, đó là trong mỗi KCN mới sẽ giành 5÷10 ha đất công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư công nghiệp quy mô nhỏ và siêu nhỏ và/hoặc di dời các cơ sở công nghiệp hiện hữu có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường thì khi CCN Hắc Dịch 2 chuyển đổi thành dự án nhà ở cũng không tạo ra áp lực đối với nhu cầu về hạ tầng công nghiệp cho các đối tượng đó trên địa bàn TX. Phú Mỹ trong thời kỳ quy hoạch.

CCN Bến Đầm, huyện Côn Đảo, đã nhận được sự đồng ý loại ra khỏi quy hoạch (văn số 5457/UBND-VP ngày 16/5/2022) để phát triển năng lượng tái tạo và nhu cầu quốc phòng.

Đáp ứng nhu cầu di dời các cơ sở công nghiệp hiện hữu phân tán, có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường và nhu cầu hạ tầng công nghiệp cho các nhà đầu tư công nghiệp quy mô nhỏ và siêu nhỏ/hộ gia đình nên đề xuất bổ sung thêm 02 CCN mới là Kim Long (x. Kim Long, h. Châu Đức) với quy mô 29,12 ha và Phước Long Thọ (x. Phước Long Thọ, h. Đất Đỏ) với quy mô 50 ha.

Như vậy, trong thời kỳ quy hoạch 2021-2030, tổng số CCN vẫn giữ nguyên là 17 với tổng diện tích là 568,75 ha, tăng thêm 16,02 ha, cụ thể như sau.

Danh sách cụm công nghiệp
Danh sách cụm công nghiệp

Diện tích đất CCN được phân bổ còn lại là 115,25 ha (= 684,00 – 568,75) sẽ dành cho phát triển thêm và/hoặc mở rộng một số điểm công nghiệp nông thôn trên địa bàn.

Còn bao nhiêu ngày nữa đến Tết Giáp Thìn 2024? Đếm ngược Tết 2024

Nguồn: Invert.vn

Đồng Phục Trang Anh

Gửi bình luận của bạn

(*) yêu cầu nhập

Nội dung bình luận (*)
Họ tên
Email
CÙNG CHUYÊN MỤC

Bảng giá vàng PNJ SJC 9999 24K 18K 14K 10K Hôm nay

22 Tháng Tư, 2024 195

Cập nhật bảng giá vàng hôm nay gồm tất cả các loại vàng như PNJ SJC 9999 24K 18K 14K 10K mới nhất ở TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng và 63 tỉnh thành chính xác.., giúp bạn tra cứu dễ dàng và nhanh chóng.

Đáp án Heo Đi Học MoMo hôm nay vừa cập nhật sáng nay

22 Tháng Tư, 2024 0

Đáp án momo hay đáp án cho Heo đi thi là một trong những từ khoá được mọi người đặc biệt tìm kiếm khi tham gia trò chơi trên ví điện tử Momo. Chương trình này cũng đang được cải tạo, chuyển đổi để trở thành chuyên mục Trường học Heo đất.

Cách đăng nhập Roblox và chọn map chơi trên máy tính đơn giản

4 Tháng Tư, 2024 0

Roblox là tựa game trực tuyến được rất nhiều bạn trẻ yêu thích, khi được phép tạo và trải nghiệm các trò chơi 3D. Vì vậy, hãy cùng INVERT tìm hiểu cách đăng nhập Roblox và chọn map chơi trên máy tính đơn giản ngay trong bài viết sau.

Cách thêm quản trị viên cho Page Facebook đơn giản, nhanh chóng

27 Tháng Ba, 2024 0

Bạn đang quản lý trang Fanpage Facebook nhưng lại không dành đủ thời gian làm nội dung, tương tác với cộng đồng người dùng. Đừng lo, ngay sau đây INVERT gửi đến bạn cách thêm quản trị viên cho Page đơn giản ngay trong bài viết sau.

Cách hủy đơn hàng trên Tiktok đơn giản, nhanh chóng

1 Tháng Tư, 2024 0

Mua sắm trực tuyến trên các nền tảng thương mại điện tử, đặc biệt là TikTok, đã trở thành một nhu cầu thiết yếu của nhiều người. Tuy nhiên, đôi khi bạn cần hủy một đơn hàng vì một số lý do không mong muốn. Để thực hiện điều này, hãy cùng INVERT tìm hiểu ngay trong bài viết sau.

Thanh toán Google Adwords bằng thẻ gì? Cách thanh toán an toàn

26 Tháng Ba, 2024 0

Thanh toán Google Adwords bằng thẻ gì là một trong những câu hỏi được rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp quan tâm. Do đó, hãy cùng INVERT giải đáp các thắc mắc ngay trong bài viết sau bạn nhé!

Dự Án Tại Bà Rịa - Vũng Tàu