Thông tin quy hoạch

56 dự án nhà ở được phép chuyển nhượng Quyền sử dụng đất cho người dân xây dựng nhà ở (câp nhật đến 31/08/2020)

Sở xây dựng tỉnh Bình Dương vừa công bố 56 dự án phát triển nhà ở được phép chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở tại địa bàn tỉnh Bình Dương. Danh sách này được cấp nhật đến ngày 31/08/2020.

56 dự án nhà ở được phép chuyển nhượng Quyền sử dụng đất cho người dân xây dựng nhà ở

Danh sách 56 dự án gồm: Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Thịnh II; Khu nhà ở Phú Mỹ Hiệp; Khu nhà ở thu nhập thấp Tân Bình; Khu nhà ở thương mại Chương Dương; Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Thịnh V; Khu nhà ở thương mại Chánh Phú Hoà; Khu nhà ở Phú Mỹ Hiệp (mở rộng); Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Thịnh VI; Khu nhà ở thu nhập thấp Tân Bình (giai đoạn 2); Khu nhà ở 22 tháng 12; 

Khu nhà ở thu nhập thấp Tân Đông Hiệp; Khu dân cư Mỹ Phước 4 – Khu A; Khu nhà ở Cửu Long; Khu nhà ở Tây A; Khu dân cư Phú Thuận (giai đoạn 1); Khu nhà ở Tân Hoà; Khu nhà ở thương mại Thuận Lợi; Khu nhà ở Phúc Đạt; Khu nhà ở thu nhập thấp Tân Bình (giai đoạn 3); Khu nhà ở Thái Bình Dương; Khu nhà ở Đông Thành;

Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Thịnh VIII; Khu nhà ở Hội Nghĩa; Khu nhà ở Bình Mỹ; Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Thịnh IX; Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Thịnh X; Khu nhà ở An Phú 1; Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Đạt; Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Khang; Khu nhà ở thương mại

Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Lộc; Khu nhà ở thu nhập thấp Tân Đông Hiệp 2; Khu nhà ở Tuấn Điền Phát 2; Khu nhà ở thương mại Phú Gia Huy; Khu nhà ở Tuấn Điền Phát; Khu nhà ở thuơng mại Hoàng Nam; Khu nhà ở thu nhập thấp Lê Phong An Phú; Khu nhà ở thu nhập thấp Lê Phong Thuận Giao; Khu nhà ở thu nhập thấp Lê Phong Bình Chuẩn;

Khu nhà ở Mỹ Phước Khánh; Khu nhà ở thương mại Phú Gia; Khu nhà ở thương mại Phú Vinh; Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Phước Khánh; Khu nhà ở Bình Chuẩn; Khu nhà ở Đức Phát (khu A+khu B); Khu nhà ở nông thôn Nam Long; Khu nhà ở nông thôn Nam Long 3; Khu nhà ở Tuấn Điền Phát 3; Khu nhà ở chuyên gia Phú Uy Khang; Khu nhà ở thương mại Phú Huy;

Khu nhà ở Tài Lộc; Khu nhà ở Hưng Phát An Điền; Khu nhà ở Lộc Phát; Khu nhà ở Vĩnh Tân; Khu nhà ở thương mại Hoàng Nam 2.

 

56 dự án nhà ở được chuyển nhượng Quyền Sử dụng Đất tại Bình Dương

 

56 dự án nhà ở được chuyển nhượng Quyền Sử dụng Đất tại Bình Dương

 

56 dự án nhà ở được chuyển nhượng Quyền Sử dụng Đất tại Bình Dương

 

56 dự án nhà ở được chuyển nhượng Quyền Sử dụng Đất tại Bình Dương

 

56 dự án nhà ở được chuyển nhượng Quyền Sử dụng Đất tại Bình Dương

Xem File gốc

15 Lưu ý 

1/ Không cho phép thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đối với 01 lô đất ở tiếp giáp đường ĐT 743A. Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong phải xây dựng nhà ở để bán theo quy định.

2/ Không cho phép thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đối với 118 lô đất ở: 55 lô nhà ở có vị trí nằm tại mặt tiền của tuyến đường đại lộ Bình Dương và 59 lô nhà ở có vị trí nằm tại mặt tiền của tuyến đường D1 và 04 lô nhà ở có vị trí đối diện với khu đất thương mại dịch vụ 1 nằm tại mặt tiền của tuyến đường N1. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi phải xây dựng nhà ở để bán theo quy định.

3/ Không cho phép thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đối với 18 lô đất ở tiếp giáp mặt tiền đường Võ Thị Sáu. Công ty TNHH Phú Mỹ Hiệp phải xây dựng nhà ở để bán theo quy định.

4/ Không cho phép thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đối với 15 lô đất ở trên tuyến đường ĐT 743A, bao gồm các lô từ LK-A.1 đến LK-A.3 và các lô từ LK-I.1 đến LK-I.12 và 09 lô đất ở có vị trí tiếp giáp với đường Bình Chuẩn 38, bao gồm các lô LK-D.51, LK-D.50, LK-E.50, LK-E.51, LK-F.55, LK-F.54, LK-G.55, LK-G.54, LK-H.1. Công ty TNHH BĐS Phú Hồng Thịnh phải xây dựng nhà ở để bán theo quy định.

5/ Không cho phép thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đối với 06 lô đất ở: A.1.1; A.1.2; A.1.3; B.1; B.2; B.3 theo đồ án quy hoạch được duyệt. Công ty TNHH BĐS Phú Hồng Thịnh phải xây dựng nhà ở để bán theo quy định.

6/ Không cho phép thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đối với 36 lô đất ở thuộc các lô: từ A.1 đến A.8; từ B1.3 đến B1.23 và từ C1.1 đến C1.7 theo đồ án quy hoạch được duyệt, các lô đất ở này có mặt tiền tiếp giáp với đường ĐT 743A. Công ty TNHH BĐS Phú Hồng Thịnh phải xây dựng nhà ở để bán theo quy định.

7/ Không cho phép thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đối với 39 lô đất ở thuộc: 14 lô từ lô số 04 đến lô số17 thuộc LK-I và 19 lôtừ lô số 18 đến lô số 37 thuộc LK-D, các lô đất ở này có mặt tiền tiếp giáp với đường An Phú 21 (đường khu vực KV10 theo QHPK); Lô số 15 thuộc LK- A; lô số 24, lô số 25 thuộc LK-B; lô số 01 và lô số 23 thuộc LK-C; lô số 18 thuộc LK-D, các lô đất ở này có mặt tiền tiếp giáp với đường N1 (đường phân khu vực PKV 04 theo QHPK). Công ty TNHH TMDV Hoàng Trà My phải xây dựng nhà ở để bán theo quy định.

8/ Không cho phép thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đối với 11 lô đất ở giáp mặt tiền đường 22 tháng 12. Công ty TNHH Quản lý đầu tư phát triển đô thị Việt Nam phải xây dựng nhà ở để bán theo quy định.

9/ Không cho phép thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đối với 13 lô đất ở giáp mặt tiền đường 22 tháng 12. Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong phải xây dựng nhà ở để bán theo quy định.

10/ Không cho phép thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đối với 04 lô đất ở tiếp giáp mặt tiền ĐT 743A. Công ty TNHH Đầu tư BĐS Thái Bình phải xây dựng nhà ở để bán theo quy định.

11/ Không cho phép thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đối với 26 lô đất ở thuộc:12 lô đất ở từ lôA1 đến lô A12 thuộc LK-A và14 lô đất ở từ lô B1 đến lô B14 thuộc LK-B) có mặt tiền tiếp giáp với tuyến đường Thuận An Hoà, lộ giới 19m, ký hiệu D13 – Quy hoạch phân khu phường Thuận Giao, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong phải xây dựng nhà ở để bán theo quy định.

12/ Không cho phép thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đối với 42 lô đất ở trên tổng cộng 287 lô đất ở thuộc dự án, cụ thể như sau: 10 lô đất ở từ lô số 1 đến lô số 10 thuộc LK-A; 07 lô đất ở từ lô số 1 đến lô số 7 thuộc LK-B; 14 lô đất ở từ lô số 1 đến lô số 14 thuộc LK-H; 5 lô đất ở từ lô số 6 

đến lô số 10 thuộc LK-I và 6 lô đất ở từ lô số 1 đến lô số 6 thuộc LK-J các lô đất ở này có mặt tiền tiếp giáp với đường QHPK Bình Chuẩn 44 và đường QHPK Bình Chuẩn 42, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong phải xây dựng nhà ở để bán theo quy định.

13/ Không cho phép thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đối với 60 lô đất ở thuộc: 06 lô tiếp giáp tuyến đường ĐH 605 (LK1: từ ô số 1 đến ô số 6; 20 lô đất ở trên tuyến đường PKV20 (LK1: ô số 12; LK12: từ ô số 5 đến ô số 23); 34 lô đất ở trên tuyến đường CKV1 (LK2: từ ô số 1 đến ô số 4; LK3: từ ô số 1 đến ô số 28; LK9: ô số 1). Công ty CP BĐS TMDV Khánh Trình phải xây dựng nhà ở để bán theo quy định.

14/ Không cho phép thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đối với 05 lô đất ở thuộc; Dãy LK1: lô số 1, 5, 6, 7 (tiếp giáp đường TĐT4) và Dãy LK3: lô số 1 (tiếp giáp đường LKV13) . Công ty TNHH Đầu tư BĐS Thái Bình phải xây dựng nhà ở để bán theo quy định.

15/ Không cho phép thực hiện chuyển quyền sử dụng đất 66 lô đất ở thuộc tuyến đường Vành đai 4, các tuyến đường NB22 và NB23. Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nam Sài Gòn phải xây dựng nhà ở để bán theo quy định.

Bạn đang theo dõi bài viết "56 dự án nhà ở được phép chuyển nhượng Quyền sử dụng đất cho người dân tại Bình Dương". Nếu bạn tìm hiểu và tham khảo thêm danh sách dự án mới tại Bình Dương hoặc tất cả các dự án đất nền Bình Dương đang được triển khai. Đội ngũ Invert.vn luôn cập nhật mới nhất và liên tục về thị trường bất động sản tại Bình Dương.

Cuối năm 2020: Nên vay tiền mua nhà hay là thuê nhà

Nguồn: Invert.vn

Gửi bình luận của bạn

(*) yêu cầu nhập

Nội dung bình luận (*)
Họ tên
Email
Xem theo Khu Vực Bình Dương
CÙNG CHUYÊN MỤC

Hiểu đúng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

29 Th10, 2020 0

Dưới đây là cách đọc chi tiết và phân loại về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, Bạn có thể phân loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật giả.

3 dự án căn hộ tại Bình Dương nên xem xét đầu tư 2020?

1 Th11, 2020 1

Bình Dương là một thị trường giao dịch sổi động với phân khúc căn hộ, vì nguồn cung của TP HCM ngày càng khan hiểm, đồng thời giá ngày càng đắt đó. Vì vậy, xu hướng các nhà đầu tư đang đổ dồn vào thị trường căn hộ tại Bình Dương. Đặc biệt là khu vực tiếp giáp TPHCM, cụ thể là 03...

Cuối năm 2020: Nên vay tiền mua nhà hay là thuê nhà

17 Th11, 2020 0

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là năm 2020 kết thúc, chắc chắn 1 năm qua bạn đã có được một thu nhập kha khá và đang muốn tìm một ngôi nhà để an cư. Tuy nhiên bạn đang lăng tăng việc vay tiền thêm để mua nhà với số lãi tương đương tiền thuê nhà hàng tháng và đau đầu cân nhắc. Dưới đây...

Khi nào Bình Dương lên thành phố trực thuộc Trung ương?

15 Th11, 2020 0

Theo kế hoạch của năm 2015, tỉnh Bình Dương đề ra mục tiêu phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc TƯ vào năm 2019. Tuy nhiên, Chủ tỉnh UBND tỉnh Bình Dương cho biết: tỉnh hiện chưa đủ tiêu chuẩn để trở thành phố trực thuộc Trung ương.

Giá bán & giá thuê của 17 dự án chung cư huyện Nhà Bè

30 Th10, 2020 0

Đội ngũ Invert.vn gởi đến bạn danh sách giá bán và giá cho thuê của 17 dự án chung cư trên địa bàn huyện Nhà Bè. Đây là danh sách mới nhất được cập nhật chi tiết vào năm 2020.

Bầu chọn: Chung cư hay nhà phố là nơi ở tốt nhất năm 2020

7 Th11, 2020 0

Khi bạn cần tìm một nơi "an cư" thì hiện nay có 02 loại hình đang là xu hướng nên chọn, đó là nhà phố hay căn hộ chung cư? Dưới đây chúng ta hãy cùng Bầu chọn Chung cư hay nhà phố là nơi ở tốt nhất năm 2020 hay nói cách khác So sánh ưu & nhược điểm của nhà phố và căn hộ