Wiki

Thơ 7 chữ là thể thơ gì? Hướng dẫn cách làm thơ 7 chữ hay

Đối với những người yêu thích thơ ca thì thơ 7 chữ là một trong những thể thơ quen thuộc. Với vần điệu ngắn gọn cùng nhiều chủ đề khác nhau, dạng thơ này luôn chiếm được tình cảm của rất nhiều người. Vậy thơ 7 chữ là thể thơ gì? Hãy cùng INVERT giải đáp thắc mắc thông qua bài viết sau.

Thơ 7 chữ là thể thơ gì?

Thể thơ 7 chữ là một dạng thơ ra đời khá sớm trong lịch sử văn học dân tộc.  Dạng chuẩn của thể thơ này là thất ngôn bát cú, gồm 8 câu, mỗi câu có 7 chữ. Ngoài ra, còn có dạng thất ngôn tứ tuyệt, gồm 4 câu, mỗi câu có 7 chữdạng tự do không hạn định số câu, mỗi câu có 7 chữ.

Đặc biệt, thể thơ thất ngôn tứ tuyệt và thất ngôn bát cú của Đường luật có các quy luật nghiêm ngặt về luật, niêm và vần (theo bằng trắc) và có bố cục rõ ràng. Trong quá trình phát triển, các quy luật này được mở rộng để có thể thể hiện tâm tư và cảm xúc của tác giả một cách rõ ràng hơn.

1. Thơ 7 chữ 4 câu là thể thơ gì?

Thể thơ Thất ngôn tứ tuyệt (七言四絶) là thể thơ mỗi bài gồm 4 câu, mỗi câu đều có 7 chữ. Theo đó, các câu 1, 2 và 4 hoặc chỉ các câu 2 và 4 cùng hoặp vần ở chữ cuối. Thể thơ này ra đời vào thời kỳ nhà Đường tại Trung Quốc, và chỉ có 28 chữ trong mỗi bài thơ.

2. Thơ 7 chữ 8 câu là thể thơ gì?

Thể thơ Thất ngôn bát cú (七言八句) là một loại cổ thi của Trung Quốc, nhưng chỉ được quy định rõ ràng vào thời nhà Đường. Mỗi bài thơ gồm 8 câu, mỗi câu có 7 chữ và chỉ có 56 chữ trong toàn bộ bài thơ. Thể thơ này được sử dụng trong việc lựa chọn nhân tài trong các cuộc thi cử.

Luật thơ 7 chữ hiện đại

Luật thơ: "Nhất Tam Ngũ bất luận, Nhị Tứ Lục phân minh".

1. Luật làm thơ Thất ngôn tứ tuyệt

Thể thơ Thất ngôn tứ tuyệt có hai thể là luật trắc vần bằng và luật bằng vần bằng. Đặc biệt, mỗi thể đều có một "Bảng Luật" là "công thức" căn bản mà người làm thơ phải tuân theo. 

Theo đó, ký hiệu T hoặc t được sử dụng cho luật trắc vần bằng, trong khi ký hiệu B hoặc b được sử dụng cho luật bằng vần bằng. Trong "Bảng Luật", ký hiệu B (huyền hoặc không) được sử dụng cho vần trùng âm, trong khi ký hiệu T (sắc, nặng, hỏi hoặc ngã) được sử dụng cho vần khác âm.

Cách làm thơ 7 chữ theo luật “Trắc vần Bằng”: Thể thơ tứ tuyệt có luật “Trắc vần Bằng” với 3 vần (không đối) và có một Bảng Luật cụ thể như sau: T – T – B – B – T – T – B (vần)B – B – T – T – T – B – B (vần)B – B – T – T – B – B – TT – T – B – B – T – T – B (vần).

Ngoài ra, thể thơ cần phải tuân theo quy định là các chữ cuối của các câu 1-2-4 phải cùng vần với nhau, điều này tạo nên sự ăn ý và đồng điệu cho bài thơ. Ví dụ như bài thơ “Quê tôi thời thơ ấu” của tác giả Hoàng Thứ Lang đã sử dụng thành công luật này với các câu: Thuở ấy tuy còn tuổi ấu thơ, Mà sao vẫn nhớ đến bây giờ, Xuân về nũng nịu đòi mua pháo, Để đón giao thừa thỏa ước mơ.

Luật làm thơ 7 chữ “Bằng vần Bằng”: Thể thơ tứ tuyệt luật "Bằng vần Bằng" có 3 vần không đối, với Bảng Luật như sau: B – B – T – T – T – B – B (vần)T – T – B – B – T – T – B (vần)T – T – B – B – B – T – TB – B – T – T – T – B – B (vần).

Bảng luật cho thể thơ thất ngôn tứ tuyệt
Bảng luật cho thể thơ thất ngôn tứ tuyệt

2. Luật làm thơ Thất ngôn bát cú

Thất ngôn bát cú là loại thơ gồm 8 câu, mỗi câu có 7 chữ, tổng cộng chỉ 56 chữ. Thơ này có 2 luật: luật bằng và luật trắc, và 2 loại vần: vần bằng và vần trắc. Tuy nhiên, thường thì các thi nhân thích sử dụng luật bằng vần bằng.

Luật bằng vần bằng: Luật bằng vần bằng là loại bài thơ có tiếng thứ hai của câu đầu tiên là tiếng bằng. Đồng thời, các tiếng cuối của các câu 1, 2, 4, 6 và 8 phải cùng vần với nhau và đều là vần bằng.

Luật trắc vần bằng: Cách làm thơ thất ngôn bát cú theo Luật trắc vần bằng yêu cầu tiếng thứ hai của câu đầu phải là tiếng trắc. Ngoài ra, các tiếng ở cuối các câu 1-2-4-6-8 phải vần với nhau và đều là vần bằng.

Bố cục bài thơ bát cú:

  • Câu đề: Mở bài (câu 1) gọi là câu phá đề và chuyển tiếp vào bài (câu 2) gọi là câu thừa đề.
  • Câu trạng: Giải thích đề tài cho rõ ràng (câu 3 và 4). Hai câu này được gọi là hai câu trạng (có nơi gọi thuật hay thực).
  • Câu luận: Bàn rộng nghĩa đề tài (câu 5 và 6) gọi là câu luận.
  • Câu kết: Tóm ý nghĩa cả bài (câu 7 và 8)
  • Bài thơ Thất Ngôn Bát Cú có thể ngắt thành 4 bài Tứ Tuyệt:

Bài 1: 4 câu đầu (1-4)

Bài 2: 4 câu cuối (5-8)

Bài 3: 4 câu giữa (3-6)

Bài 4: 2 câu đầu (1-2) và 2 câu cuối (7-8)

Bảng luật thơ 7 chữ Thất ngôn bát cú:

- Luật bằng vần bằng:

B – B – T – T – T – B – B (vần)
T – T – B – B – T – T – B (vần)
T – T – B – B – B – T – T (đối câu 4)
B – B – T – T – T – B – B (vần) (đối câu 3)
B – B – T – T – B – B – T (đối câu 6)
T – T – B – B – T – T- B (vần) (đối câu 5)
T – T – B – B – B – T – T
B – B – T – T – T – B – B (vần)

Ví dụ: 

TRUNG THU (Tác giả Hoàng Thứ Lang)

Trăng thu toả sáng nhớ xa xăm
Tháng tám chờ trông đến bữa rằm
Mẹ dán lồng đèn chơi suốt sáng
Cha làm trống ếch đánh quanh năm
Xa rồi cảnh cũ lòng se lạnh
Tiếc mãi ngày xưa lệ ướt dầm
Chiếc lá chao mình trong gió sớm
Nghe chừng vọng lại thoáng dư âm

- Luật trắc vần bằng:

T – T – B – B – T – T – B (vần)
B – B – T – T – T – B – B (vần)
B – B – T – T – B – B – T (đối câu 4)
T – T – B – B – T – T – B (vần) (đối câu 3)
T – T – B – B – B – T – T (đối câu 6)
B – B – T – T – T – B – B (vần) (đối câu 5)
B – B – T – T – B – B – T
T – T – B – B – T – T – B (vần)

Ví dụ: 

TRĂNG THỀ VƯỜN THÚY (Tác giả: Hoàng Thứ Lang)

Xót phận hồng nhan một Thúy Kiều
Trâm thề quạt ước lỗi hương yêu
Thanh lâu lịm kín đời xuân sắc
Kỷ viện vùi sâu nét diễm kiều
Gió Sở không vơi niềm tịch mịch
Mưa Tần chẳng bớt nỗi cô liêu
Xa xôi cách trở Kim lang hỡi
Có thấu lòng em tủi hận nhiều

Lưu ý: Luật thơ là cốt lõi của thể loại thơ thất ngôn bát cú. Ban đầu, nên tuân thủ luật để bài thơ có âm điệu tốt. Dù có hạn chế, nhưng sẽ trở nên dễ dàng hơn sau này.

Bảng Luật Bất Luận:

LUẬT TRẮC:

t – T – b – B – T – T – B
b – B – t – T – T – B – B
b – B – t – T – B – B – T
t – T – b – B – T – T – B
t – T – b – B – B – T – T
b – B – t – T – T – B – B
b – B – t – T – B – B – T
t – T – b – B – T – T – B

LUẬT TRẮC:

t – T – b – B – T – T – B
b – B – t – T – T – B – B
b – B – t – T – B – B – T
t – T – b – B – T – T – B
t – T – b – B – B – T – T
b – B – t – T – T – B – B
b – B – t – T – B – B – T
t – T – b – B – T – T – B

Lưu ý: Chữ b-t không cần tuân thủ luật, chữ B-T phải tuân thủ luật.

Đặc biệt, thơ Đường Luật chỉ sử dụng duy nhất một âm vần xuyên suốt cả bài thơ, không nên dùng thêm âm vần khác để tránh bị dở. Nên sử dụng Chính Vận để gieo vần và tránh dùng Thông Vận. Bởi vì bài thơ chỉ có 5 vần và đổi vần khó tìm. Tuy nhiên, nếu không thể tránh được, người làm thơ có thể dùng thông vận nhưng nên hạn chế tối đa.

3. Luật thơ 7 chữ hiện đại

Trong Luật Thơ 7 Chữ Hiện Đại, chỉ có các tiếng 2, 4, 6 phải tuân thủ luật bằng trắc, còn các tiếng 1, 3, 5 thì không cần.

Luật thơ 7 chữ được chia thành 2 loại: luật vần bằng và luật vần trắc.

Dựa vào chữ thứ 2 của câu đầu tiên trong bài thơ, ta có thể phân biệt được liệu bài thơ đó sử dụng luật vần bằng hay trắc. Trường hợp chữ thứ 2 của câu đó bắt đầu bằng 1 vần bằng (B), thì bài thơ sẽ tuân thủ theo luật vần bằng. Trường hợp chữ thứ 2 của câu đó bắt đầu bằng 1 vần trắc (T), bài thơ sẽ phải tuân thủ theo luật vần trắc.

Bên cạnh đó, các chữ thứ 2, 4, 6 trong bài thơ phải được phân định rõ ràng. Nếu chữ thứ 2 là vần bằng (B), thì chữ thứ 4 là vần trắc (T) và chữ thứ 6 là vần bằng (B), và ngược lại. Nếu chữ thứ 2 là vần trắc (T), thì chữ thứ 4 sẽ là vần bằng (B) và chữ thứ 6 là vần trắc (T).

Ngoài ra, trong thơ 7 chữ, câu 1 và 4, câu 2 và 3 được niêm với nhau. Tức có nghĩa là chúng áp dụng cùng một luật vần bằng hoặc trắc.

Cách ngắt nhịp: 4/3 hoặc 3/4

- Luật bằng: Chữ thứ 2 của câu 1 trong bài là vần bằng.

Câu 1: B (Bằng), T (Trắc), B (Bằng)
Câu 2: T - B - T
Câu 3: T - B - T
Câu 4: B - T - B

Ví dụ: 

Bài thơ Bẽn Lẽn – Tác giả Hàn Mặc Tử

Vô tình để gió hôn lên má
Bẽn lẽn làm sao, lúc nửa đêm
Em sợ lang quân em biết được
Nghi ngờ tới cái tiết trinh em

- Luật Trắc: Chữ thứ 2 của câu 1 trong bài là vần trắc.

Câu 1: T - B - T
Câu 2: B - T - B
Câu 3: B - T - B
Câu 4: T - B - T

Ví dụ: 

Bài thơ Âm Thầm – Tác giả Hàn Mặc Tử

Bên khóm thùy dương em thướt tha
Bên này bờ liễu anh trông qua
Say mơ vướng phải mùa hương ướp
Yêu cái môi hường chẳng nói ra

Ngoài ra, có thể sử dụng xen kẽ giữa luật bằng và trắc trong cùng một bài thơ 7 chữ.

Mùa Xuân Chín – Tác giả Hàn Mạc Tử

Trong làn nắng ửng khói mơ tan
Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng
Sột soạt gió trêu tà áo biếc
Trên giàn thiên lý – Bóng xuân sang.

Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời
Bao cô thôn nữ hát trên đồi:
-Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi

Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi
Hổn hển như lời của nước mây
Thầm thì với ai ngồi dưới trúc
Nghe ra ý vị và thơ ngây

Khách xa, gặp lúc mùa xuân chín
Lòng trí bâng khuâng sực nhớ làng:
-“Chị ấy năm nay còn gánh thóc
Dọc bờ sông trắng nắng chang chang?”

Hướng dẫn cách làm thơ 7 chữ hay

Thơ bảy chữ (thất ngôn) sử dụng vần chân, thường có ba vần trong bài tứ tuyệt bốn câu. Trong Nàng Kiều của Nguyễn Du, câu thứ nhất, hai và tư mang vần, câu thứ ba không nhất thiết phải có vần, nhưng tiếng thứ bảy đối thanh với các tiếng mang vần khác. Ví dụ:

Mùa xuân xanh - Nguyễn Bính

Mùa xuân là cả một mùa xanh
Giời ở trên cao, lá ở cành
Lúa ở đồng tôi và lúa ở
Đồng nàng và lúa ở đồng anh.

Một số vần khác trong thơ bảy chữ:

- Có thể các vần chính trùng hoàn toàn nhau

Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm với nước non
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vấn giữ tấm lòng son.

- Vần thông, có thể không trùng nhau hoàn toàn

Đi, bạn ơi, đi! Sống đủ đầy
Sống trào sinh lực, bốc men say.

- Vần có thể bằng, cũng có thể trắc.

Mẹ ơi! Chiếc áo con đã rách
Con biết làm sao trở lại nhà
Để mẹ và giùm? Con thấy lạnh
Gió lùa nỗi nhớ thấm vào da.

Tuyển tập những bài thơ 7 chữ hay nhất

1. Bài thơ 7 chữ ngắn hay

Lang thang
Tác giả: chưa rõ

Lang thang khắp dãi đất miền Nam
Tìm sung tìm sướng cả cuộc đời
Ngẫm nghĩ quê mình sao nghèo thế
Hai bưa cơm cà chẳng có ăn
Lang thang khắp dãi đất miền Nam
Ngẫm nghĩ người ta sao giàu thế
Tiền tiêu không hết đem đi nhậu
Tối đến la cà quán bar sang

Lang thang khắp dãi đất miền Nam
Đã tiêu tiền như lá rụng mùa thu
Nhưng nghĩ lại được gì trong đó
Thôi ta về với quê mạ thương yêu
Dù quê mạ còn nghèo còn khổ
Nhưng tình người ấm áp bao dung
Che chở ta trong cơ hàn khó nhọc
Và nuôi ta khôn lớn nên người

Lẽ sống
Tác giả: Đặng Hải

Lẽ sống tình đời sống khắp nơi
Sống đời có ích tệ sống chơi
Ai làm trăm sự cho ta sống
Cớ sao tham sống chỉ hại đời.
Lẽ sống tình đời sống khắp nơi
Sống đẹp xem ai quyết xây đời
Tự tránh xa hoa nơi đàng điếm
Trần thế không nên sống ham chơi
Vui sao sống đẹp mãi sáng ngời
Ghi dấu sáng danh nghĩa tình đời
Nhân văn ghi chép thiên niên kỷ
Nghĩa tình cao cả với con người.

Sống
Tác giả: Long Giang Tử

Sống vì chính nghĩa nên ráng sống
Sống bao lâu không uổng công sinh
Sống làm đất nước thanh bình
Sống vì dân tộc quên mình lợi danh

Sống như thế sống thành muôn tuổi
Sống thơm danh, thác gọi anh hùng
Không tham nghìn tứ muôn chung
Sống nghèo, sống cực mà lòng thanh cao

Sống để nói những câu đạo đức
An ủi người cơ cực lầm than
Văn chương tô điểm giang san
Chết rồi vẫn sống muôn ngàn năm sau

Nhưng có kẻ sống thừa sống thải
Sống mà không đường lối lập trường
Sống vì tiền của bất lương
Sống trên vật chất phô trương lợi quyền

Sống ngu dốt cầu yên nương tựa
Sống làm thân trâu ngựa cho người
Sống vì danh lợi… ôi thôi!
Sống chi nhục nhã muôn đời chúng khính.

2. Thơ 7 chữ tự sáng tác ý nghĩa

Mưa Nhớ Tình Xưa
Tác giả: chưa rõ

Đêm trở gió, mưa buồn giăng mắc.
Trời vẫn mưa giăng khắp nẻo đường,
Cho lòng ai mãi vấn vương.
Nhớ người xưa ấy, lòng vương vấn lòng.

Mưa nhớ tình xưa
Tác giả: chưa rõ

Trời mưa ướt, trong lòng sướt mướt.
Nhớ ai nhiều, đẫm ướt bờ mi.
Tình mình nay đã chia ly
Mà sao em vẫn ôm ghì nhớ mong.

Trời mưa quá, nước long tong đổ.
Tái tê lòng, khắc khổ tim đau.
Vì đâu tim đã nát nhàu
Hay vì số phận mà đau nhói lòng.

Mưa buồn chiều nay
Tác giả: chưa rõ

Mưa đầu mùa chiều nay tầm tã
Khơi nỗi buồn thức dậy trong tôi
Đã qua rồi sao còn trở lại
Vẫn cợt đùa nỗi niềm nhớ thương .
Mưa chiều nay hình như rất lạ
Mắt cay cay, tim lại thổn thức.
Nhớ về người và mưa năm ấy
Ký ức xưa không ngủ hay sao.
Lại ùa về theo cơn mưa chiều
Đôi mắt biếc lạnh lòng mưa rớt
Tôi bàng hoàng ngồi ngắm những hạt mưa !!!!!

Quên lãng
Tác giả: chưa rõ

Hãy rũ bỏ những ngày đau khổ
Đến tương lai rạng rỡ nụ cười
Bình minh tỏa sáng muôn nơi
Sống sao cho thỏa ơn trời ban cho
Khi vấp ngã đừng lo bạn nhé
Hãy đứng lên bạn sẽ kiên cường
Nhìn về phía trước yêu thương
Mênh mông rộng lớn con đường mở ra
Nếu đã chót sa đà lầm lỗi
Hãy sửa sai khi chuyện vẫn còn
Bỏ qua không tính thiệt hơn
Lương tâm thanh thản cô đơn đẩy lùi
Xin đừng khóc vì sai lầm nữa
Một ngày gần cánh cửa rạng ngời
Kinh nghiệm ta có trong đời
Những ngày kế tiếp đẹp tươi muôn phần
Quên quá khứ làm thân hiện tại
Bao niềm vui sao phải đau buồn
Nước kia đâu có cạn nguồn
Đời người ta hãy luôn luôn mỉm cười.

3. Thơ 7 chữ về gia đình sâu sắc

Gia đình
Tác giả: Minh Loan

Nên một gia đình do trời định
Gặp nhau duyên số bà nguyệt se
Tình yêu vun đắp nén thành quả
Hạnh phúc vun vầy ta có ta

Giữ gìn hạnh phúc là do ta
Hãy cố cùng nhau sống hiền hòa
Tấm lòng nhân đức sẽ được hưởng
Gia đình sum vầy lại hòa ca.

Gia đình hạnh phúc
Tác giả: Tùng Nguyễn

Gia đình hạnh phúc vẹn toàn gia
Nội ngoại đôi bên sống thuận hòa
Gái thảo thay chồng an ủi mẹ
Rể hiền giúp việc động viên cha

Con ngoan nghĩa nặng vui lòng bố
Cháu giỏi tình thâm thỏa dạ bà
Cuộc sống tuy còn nhiều trắc trở
Tin rằng trái ngọt vẫn phần ta.

Gia đình
Tác giả: chưa rõ

Những ngày khốn khó đã qua đi
Nghĩ lại năm xưa mạch với mì
Vất vả thương cha sương bạc tóc
Gian nan xót mẹ lệ tràn mi
Công lao dưỡng dục lòng luôn nhớ
Ơn nghĩa sinh thành dạ mãi ghi
Ngẫm thấy gia đình trên tất cả
Lợi danh phú quý chẳng là gì.

Hạnh phúc gia đình
Tác giả: Lê Giang

Hạnh phúc gia đình mà êm ấm
Đêm đông giá lạnh vẫn ấm êm
Hạnh phúc gia đình mà đổ lát
Lửa cháy than hồng vẫn lạnh căm.

Hạnh phúc là đây
Tác giả: Phi Yến

Gia đình hạnh phúc chỉ là đây
Bọn trẻ còn cha mẹ đủ đầy
Mát dạ no lòng say giấc ngủ
Vui đời mạnh khỏe ấm vòng tay

Giành con tất cả lời âu yếm
Gửi bé bao điều mộng đắp xây
Chỉ có tình yêu hoài vọng mãi
Gia đình hạnh phúc chỉ là đây.

4. Thơ 7 chữ về tình yêu say đắm

Bến chờ hạnh phúc
Tác giả My Nhung

Anh vẫn yêu em suốt cuộc đời
Cho dù hạnh phúc, lúc đầy vơi
Hoặc khi cực khổ hay gian khó
Ta mãi bên nhau rộn tiếng cười.

Từ ngày hai đứa đã thành đôi
Hạnh phúc, đắng cay, những ngọt bùi
Nghĩa tình nồng mặn cùng san sẽ.
Góp sức chung tay xây cuộc đời.

Bây giờ tuy còn khó em ơi!
Nhưng hãy vững tin ….sẽ rạng ngời
Bởi ta quyết chí cùng vươn tới
Tổ ấm yêu thương đang gọi mời.

Cho dù cuộc sống giản đơn thôi
Có phải không em cũng tuyệt vời
Gia đình hạnh phúc vui phơi phới
Yêu biết bao nhiêu tiếng con cười.

Mãi yêu thương
Tác giả: My Chau Nguyen

Đã nguyện bên em đến cuối đời
Cho dù thế sự có đầy vơi
Bao người ban tặng lời chúc phúc
Dẫu khó mai sau chẳng thể dời

Đi nhé em yêu trọn đường tình
Cho dù kiếp sống có điêu linh
Sắc cầm đôi lứa tròn duyên ước
Ta sẽ về nơi chốn thanh bình

Mặc cho mưa gió lạnh lùng bay
Yêu thương hai đứa vẫn đong đầy
Mong lần ước hẹn là sau cuối
Ân ái bên nhau suốt đêm ngày

Thương mến trao nhau mãi cứ đầy
Như rượu uống dần men rượu say
Gọi nhau thắm thiết”mình ơi” nhé
Mãi mãi yêu thương trọn kiếp này.

Chiều vắng
Tác giả: Ngọc Liên

Ngọn gió heo may thoảng giữa đời
Cho niềm tiếc nhớ mãi không vơi
Tình em gửi trọn về phương ấy
Nguyện ước hôm nao quyết chằng dời.

Cùng đắp xây nha giấc mộng tình
Mơ vần hạnh phúc chẳng điêu linh
Niềm yêu một thuở nào phai úa
Chốn cũ còn đây chuyện chúng mình.

Mộng nhé xin đừng vỗ cánh bay
Tình ơi hãy rót mãi cho đầy
Vần thơ em dệt chiều hôm ấy
Có cả hương hoa sợi nhớ gầy.

Tình đó trong em vẫn ngập đầy
Bao mùa kỷ niệm cứ hoài say
Chiều nay lối cũ sầu hiu hắt
Bởi vắng anh rồi gió lắt lay !

Bến tình
Tác giả: Hoàng Hôn Tím

Em hứa yêu anh trọn một đời
Chân tình tha thiết chẳng hề vơi.
Mình sẽ trao nhau niềm hạnh phúc.
Dẫu bao gian khó chẳng đổi dời.

Ta sánh vai nhau giữa bến tình,
Cho duyên đôi lứa đẹp lung linh.
Yêu thương trao nhé niềm mơ ước
Được mãi chung đôi sống an bình.

Mây trắng lưng trời mây trắng bay
Tình ta như nắng ấm ươm đầy
Cùng dìu nhau đi về bến cuối.
Gắn bó sắt son những tháng ngày.

Tình ái trao nhau vẫn đong đầy,
Ta cùng bồi đắp mối duyên say.
Trọn kiếp chúng mình yêu nhau nhé,
Ký ức trong tim đậm dấu này.

5. Thơ tình 7 chữ lãng mạn nhất

Quán trọ buồn
Tác giả: chưa rõ

Chiều qua sông con đò quay lại
Đón một người chìm nổi bên kia
Hỡi người ơi! xin đừng nghi ngại
Ta với người không nỡ cách chia

Nhớ em
Tác giả: Võ Sơn Lâm

Ước một ngày kia đến với em
Chung đôi gối mộng thả buông rèm
Xây niềm hạnh phúc tình mong nhớ
Để khắc trong tim mãi vẫn chờ

Những tháng năm dài dệt ước mơ
Trào dâng ký ức cách đôi bờ…
Tâm hồn trĩu nặng niềm nhung nhớ
Khát vọng mong hoài thoả ước mơ

Nhớ quá em ơi nhớ hững hờ…
Mong sao hạnh phúc đẹp như mơ
Xua tan nỗi nhớ bao chờ đợi
Đẹp mãi tâm hồn những áng thơ.!…

Tuyệt tình thơ
Tác giả: Phạm Thành

Hương yêu thuở ấy thật say nồng
Ở đó bây giờ có nhớ không?
Chớ để tâm hồn thêm trống rỗng
Sao tình lại cứ ngỡ mùa đông.

Đã quá yêu rồi muốn có nhau
Mai sau cuộc sống dẫu phai màu
Còn đâu có chỗ mà nương náu
Để lại trong lòng những nỗi đau

Trao nhau cháy bỏng nụ hôn đầu
Chửa biết sau này sẽ tới đâu?
Nghĩ đến tương lai mà dạ nẫu
Tình mình vẫn thắm thiết dài lâu

Dạo ấy yêu em quá ngọt lành
Đêm nào cũng đợi đến sang canh
Tình ta nếu được thêm đôi cánh
Chốn cũ bay về sẽ thật nhanh

Tình yêu đã có thật nồng nàn
Kỷ niệm trong lòng vẫn chứa chan
Cách biệt xa xôi đừng có nản
Đôi mình mãi mãi chẳng lìa tan !

Hỡi người yêu
Tác giả: Chuong Nguyen

Người yêu nhỏ bé của anh ơi!
Đem đến yêu thương để gọi mời
Riêng em nơi đó buồn đơn lạnh
Anh ở chốn này cũng đơn côi

Ta ở hai đầu trên lối xa
Mong ước mai sau chung mái nhà
Cùng nắm tay nhau dìu chân bước
Đắp bù mong nhớ tháng năm qua

Anh ở bên này lấp gió sương
Kiếp sống bơ vơ kẻ lỡ đường
Thân gầy, túi cạn, sầu nhung nhớ
Hành trang mang nặng nỗi buồn vương

Em ở quê nhà có biết không?
Trao em nguyên vẹn cả tấm lòng
Chờ anh em nhé ngày tao ngộ
Mai này ta sống thật thong dong.

Ký ức yêu thương
Tác giả: Lê Đình Vân

Thoảng nghe ký ức gọi trong đêm
Yêu thương theo gió hát bên thềm
Ngân vang mãi khúc tình ca ấy
Ta đã bên nhau ấm môi mềm.

Hỡi người yêu dấu của ta ơi
Dệt chi mộng thắm quá xa vời.
Riêng ta đêm đen sầu quạnh quẽ
In dấu trong tim một bóng người.

Giấc mơ hôm nào vẫn quanh đây
Tình mau phai nhạt nét môi nầy
Kỷ niệm hôm nào trôi xa ngái
Thu buồn nghiêng bóng dệt vầng mây

Tình ái hôm nào vẫn trong tôi
Câu hát yêu thương vẫn gọi mời
Sao em đành lòng trong lặng lẽ
Cất bước theo chồng…để sầu khơi??

Bên anh
Tác giả: Diệp Ly

Em sẽ trở về trong nắng mai
Đêm chẳng còn nghe tiếng thở dài
Một giấc mơ đời bừng sống lại
Thương nhớ đong đầy một vòng tay.

Em sẽ trở về trên nẻo xưa
Đường quen lối cỏ thoảng hương đưa
Ngàn hoa nghe tiếng lòng hai đứa
Cây lá reo mừng trong nắng trưa.

Em sẽ cùng anh ngắm ráng chiều
Tim mình thổn thức giữa mùa yêu
Hoàng hôn nhuộm tím màu chung thủy
Vai sát kề vai vẫn nhớ nhiều.

Ta sẽ cùng nhau đợi bóng đêm
Vầng trăng năm cũ bỗng tròn thêm
Mình đếm ý tình trong đáy mắt

Mãi mãi muôn đời anh có em.

6. Thơ 7 chữ về thầy cô lắng đọng

Công ơn thầy cô
Tác giả: chưa rõ

Bồi dưỡng cho đời vạn ý thơ
Nhân soi sáng tỏa trí không mờ
Đắp vun câu chữ tình luôn mở
Nghĩa vẫn dùng xây dựng bến bờ
Đò chuyển lời hay người mãi nhớ
Tâm hòa ý đẹp kẻ hoài mơ
Chở bao kiến thức về muôn thuở
Sửa lễ rèn văn lối hạnh chờ

Chúc thầy cô mãi hoài vui vẻ
Tác giả: chưa rõ

CHÚC tụng ngàn lời cảm mến trao
MỪNG thay sức khỏe cứ dồi dào
THẦY năng mỗi sớm dòng thơ chảy
CÔ vẫn từng đêm nét nhạc trào
MÃI thúc trò ngoan câu khiết tịnh
HOÀI mời bạn tốt chữ thanh cao
VUI say đối họa dài năm tháng
VẺ đẹp tinh tuyền trọng xiết bao

Người lái đò
Tác giả: chưa rõ

Ngưỡng mộ lòng ai tiếng chẳng màng
Nâng từng nét ngọc ủ hành trang
Nhiều hôm gọt ngữ hồn khơi sáng
Những buổi rèn nhân trí dệt vàng
Nảy nghĩa ươm bồi tâm chiếu rạng
Nuôi tình ửng thắm vọng lời vang
Ngàn năm vẫn nhớ thầy cô giảng
Nguyện khảm vào tim chớ phũ phàng

Ơn nghĩa thầy cô
Tác giả: chưa rõ

Bến đậu ngàn năm trải nghĩa thầy
Bao đời gọi trẻ ý vàng xây
Bền tâm vững dạ thuyền nhân đẩy
Biển sắc rừng hương chữ đạo vầy

Bện ngữ chân thành cho kẻ lấy
Ban lời thiện chí để người gây
Bàn tay vẽ thắm điều răn dậy
Bảng phấn hằn in dưỡng mộng đầy.

Tôn sư trọng đạo
Tác giả: chưa rõ

Xã hội tôn vinh gọi tiếng thầy.
Tôn sư trọng đạo tự xưa nay
Tâm trong trí sáng tình sâu nặng.
Dạ thẳng lòng ngay nghĩa cả dày.
Dạy dỗ cháu con bao chuyện tốt.
Khuyên răn tuổi nhỏ lắm điều hay.
Bảo giông sóng gió không hề nản.
Đưa khách sang sông cứ mỗi ngày.

7. Thơ 7 chữ về học trò hay nhất

Hoài niệm
Tác giả: Hàn Phong Tử

Xào xạc lá vàng bay trong gió,
Sân trường vắng lặng tiếng đùa vui.
Mình tôi bước giữa sân trường cũ,
Nghe tiếng ve buồn gọi hè sang!
Nhặt cánh phượng rơi lòng xao xuyến,
Bâng khuâng nhớ lại kỷ niệm xưa!
Bóng dáng thầy cô cùng bạn học,
Giờ đây chẳng biết ở nơi nao?

Ôi thời đi học
Tác giả: Nguyễn Thành

Vẫn nhớ thời xưa chuyện mái trường
Trăm trò nghịch dại.. Ấy mà thương
Vào nhìn lớp lại nhanh chân bước
Đến điểm danh xong nhẹ gót chuồn
Buổi thực hành thì tâm phấn khởi
Hôm thi cử bỗng mặt u buồn
Bao năm cũng đã già thêm tuổi
Vẫn nhớ thời xưa chuyện mái trường.

Dòng lưu bút
Tác giả: Quốc Phương

Dòng lưu bút…sổ tay còn đó
Hè lại về… phượng đỏ sân trường
Người nay tóc đã điểm sương
Mà bao kỉ niệm vấn vương trong lòng

Có những lúc… ước mong trở lại
Cái thời mà… dưới mái trường xưa
Cùng nhau đùa nghịch sớm trưa
Thương thầm nhớ trộm đón đưa cuối chiều

Tình khờ dại… cô liêu lẻ bóng
Chỉ đơn phương…ca vọng khúc tình
Rằng người thiếu nữ dáng xinh
Yêu mà không dám tỏ tình là sao

Dòng lưu bút… đi vào tâm trí
Bao năm rồi.. ngự trị trong tim
Nổi trôi cuộc sống kiếm tìm
Mỗi mùa phượng nở đắm chìm nhớ nhung.

8. Thơ 7 chữ về tình bạn độc đáo

Bạn đến chơi nhà
Tác giả: Nguyễn Khuyến

Đã bấy lâu nay bác tới nhà.
Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa.
Ao sâu nước cả, khôn chài cá,
Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà.
Cải chửa ra cây, cà mới nụ,
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa.
Đầu trò tiếp khách, trầu không có,
Bác đến chơi đây ta với ta.

Bạn tôi
Tác giả: chưa rõ

Bạn bè ly cách muốn sang thăm
Như ánh bình minh ngóng nguyệt rằm
Vó ngựa Sỹ Nguyên xa nẻo Thục
Tiếng đàn Du Thụy vắng tri âm
Chợt tuôn trước cửa, cơn mưa ngạt
Thoáng nhớ bên song, ngọn khói trầm
Hôm hẹn gặp nhau, lòng thổn thức
Đến nay, đã được mấy mươi năm…

Còn gặp nhau
Tác giả Tôn Nữ Hỷ Khương

Còn gặp nhau thì hãy cứ say
Say tình say nghĩa bấy lau nay
Say thơ say nhạc say bè bạn
Quên cả không gian lẫn tháng ngày.

Ta đem trái đất ngâm thành rượu
Ta lấy càn khôn nướng thành mồi
Ước chi ta gặp người tri kỷ
Đem rượu mồi ra túy lúy say.


Tình bạn gắn kết bao người lại
Có nhiều bạn tốt đáng tự hào.

Tôi nợ bạn
Tác giả: chưa rõ

Tôi còn nợ bạn hai cân mận
Định cuối xuân này sẽ trả xong
Ngờ đâu hôm ấy mình tới lớp
Bạn ốm ở nhà có tiếc không

Nhà bạn ở bên kia sông Đuống
Tôi ở bên này cách quá xa
Ngờ đâu cái tên lớp trưởng
Hát những gì mỗi lúc đi qua

Ngày tháng lần lượt rủ nhau đi
Chồi non lộc biếc lá xanh rì
Định đến cuối xuân mình trả nợ
Lại sợ người ta… tưởng tượng gì!

Qua những thông tin ở trên, hy vọng bài viết giúp bạn giải đáp được thắc mắc thơ 7 chữ là thể thơ gì. Từ đó, biết thêm nhiều bài thơ hay về dạng thể thơ này cũng như sáng tác được những bài thơ 7 chữ ý nghĩa dành tặng người thân yêu.

Còn bao nhiêu ngày nữa đến Tết Giáp Thìn 2024? Đếm ngược Tết 2024

Nguồn: Invert.vn

Đồng Phục Trang Anh

Gửi bình luận của bạn

(*) yêu cầu nhập

Nội dung bình luận (*)
Họ tên
Email
CÙNG CHUYÊN MỤC

Bảng giá vàng PNJ SJC 9999 24K 18K 14K 10K Hôm nay

13 Tháng Tư, 2024 186

Cập nhật bảng giá vàng hôm nay gồm tất cả các loại vàng như PNJ SJC 9999 24K 18K 14K 10K mới nhất ở TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng và 63 tỉnh thành chính xác.., giúp bạn tra cứu dễ dàng và nhanh chóng.

Đáp án Heo Đi Học MoMo hôm nay vừa cập nhật sáng nay

13 Tháng Tư, 2024 0

Đáp án momo hay đáp án cho Heo đi thi là một trong những từ khoá được mọi người đặc biệt tìm kiếm khi tham gia trò chơi trên ví điện tử Momo. Chương trình này cũng đang được cải tạo, chuyển đổi để trở thành chuyên mục Trường học Heo đất.

Code King Piece (King Legacy) Update 4.8 Miễn phí Mới nhất (03/2024)

15 Tháng Ba, 2024 3

Code King Piece (King Legacy) mới nhất. King Legacy là một trong những tựa game lấy cảm hứng từ bộ truyện anime Vua Hải Tặc – One Piece nổi tiếng, code King Legacy Update 4 (trước đó là King Piece) mới được cập nhật gần đây, bạn có thể thoải mái sáng tạo và xây dựng ra thế giới ...

Code Blox Fruit (Blox Piece) X2 EXP Miễn phí Mới Nhất (03/2024)

15 Tháng Ba, 2024 0

Blox Fruit là một trò chơi trên nền tảng Roblox, nơi người chơi hoá thân thành nhiều nhân vật và giao chiến đấu với quái vật. Để giành được chiến thắng cuối cùng, hãy cùng INVERT nhanh tay nhập ngay những mã code trò chơi này trong bài viết sau.

Ngủ trưa có tốt không? Nên ngủ trưa bao lâu?

15 Tháng Ba, 2024 0

Ngủ trưa được xem là một trong những thói quen khó bỏ của rất nhiều người. Vậy theo quan điểm khoa học, ngủ trưa có tốt không? Hãy cùng INVERT giải đáp các thắc mắc thông qua bài viết sau.

Code Ro Ghoul Roblox Miễn phí Mới Nhất (03/2024): Cách nhập code

16 Tháng Ba, 2024 0

Ro Ghoul là một tựa game nhập vai thuộc thành viên của hai phe CCG (Trấn áp Ngạ Quỷ) hoặc phe Ghoul (Ngạ Quỷ) của Roblox. Do đó, hãy cùng INVERT nhanh tay nhập ngay những mã code trò chơi này ngay trong bài viết sau, để tăng sức mạnh trong game nhé!

Dự Án Tại TP. Hồ Chí Minh