Tra cứu

Danh sách địa chỉ các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội

10 Tháng Tám, 2022 Danh bạ tin 0

Cập nhật danh sách địa chỉ 25 chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và giờ làm việc hay số điện thoại văn phòng đăng ký đất đai tại Hà Nội. Đây là văn phòng trực thuộc Sở Tài Nguyên Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Quận 2 năm 2023

31 Tháng Bảy, 2022 Bản đồ hành chính 0

UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố Công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Quận 2. Cụ thể, theo dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận 2 chi tiết mới nhất.

Mã ZIP Cao Bằng - Bảng mã bưu điện/bưu chính Cao Bằng 2023

27 Tháng Bảy, 2022 Mã ZIP 0

INVERT cập nhật mới năm 2023 về Mã ZIP Cao Bằng/ Mã bưu điện hay Mã bưu chính (tiếng anh là ZIP code / Postal code) theo các Thành phố, huyện và xã của tỉnh Cao Bằng.

Mã ZIP Đắk Lắk - Bảng mã bưu điện/bưu chính Đắk Lắk 2023

27 Tháng Bảy, 2022 Mã ZIP 0

INVERT cập nhật mới năm 2023 về Mã ZIP Đắk Lắk/ Mã bưu điện hay Mã bưu chính (tiếng anh là ZIP code / Postal code) theo các Thành phố, huyện và xã của tỉnh Đắk Lắk.

Mã ZIP Điện Biên - Bảng mã bưu điện/bưu chính Điện Biên 2023

27 Tháng Bảy, 2022 Mã ZIP 0

INVERT cập nhật mới năm 2023 về Mã ZIP Điện Biên/ Mã bưu điện hay Mã bưu chính (tiếng anh là ZIP code / Postal code) theo các Thành phố, huyện và xã của tỉnh Điện Biên.

Mã ZIP Đồng Tháp - Bảng mã bưu điện/bưu chính Đồng Tháp 2023

27 Tháng Bảy, 2022 Mã ZIP 0

INVERT cập nhật mới năm 2023 về Mã ZIP Đồng Tháp/ Mã bưu điện hay Mã bưu chính (tiếng anh là ZIP code / Postal code) theo các Thành phố, huyện và xã của tỉnh Đồng Tháp.

Mã ZIP Hà Nam - Bảng mã bưu điện/bưu chính Hà Nam 2023

27 Tháng Bảy, 2022 Mã ZIP 0

INVERT cập nhật mới năm 2023 về Mã ZIP Hà Nam/ Mã bưu điện hay Mã bưu chính (tiếng anh là ZIP code / Postal code) theo các Thành phố, huyện và xã của tỉnh Hà Nam.

Mã ZIP Hà Tĩnh - Bảng mã bưu điện/bưu chính Hà Tĩnh 2023

27 Tháng Bảy, 2022 Mã ZIP 0

INVERT cập nhật mới năm 2023 về Mã ZIP Hà Tĩnh/ Mã bưu điện hay Mã bưu chính (tiếng anh là ZIP code / Postal code) theo các Thành phố, huyện và xã của tỉnh Hà Tĩnh.

Mã ZIP Gia Lai - Bảng mã bưu điện/bưu chính Gia Lai 2023

27 Tháng Bảy, 2022 Mã ZIP 0

INVERT cập nhật mới năm 2023 về Mã ZIP Gia Lai / Mã bưu điện hay Mã bưu chính (tiếng anh là ZIP code / Postal code) theo các Thành phố, huyện và xã của tỉnh Gia Lai.

Mã ZIP Đắk Nông - Bảng mã bưu điện/bưu chính Đắk Nông 2023

27 Tháng Bảy, 2022 Mã ZIP 0

INVERT cập nhật mới năm 2023 về Mã ZIP Đắk Nông/ Mã bưu điện hay Mã bưu chính (tiếng anh là ZIP code / Postal code) theo các Thành phố, huyện và xã của tỉnh Đắk Nông.

Mã ZIP Ninh Thuận - Bảng mã bưu điện/bưu chính Ninh Thuận 2023

27 Tháng Bảy, 2022 Mã ZIP 0

INVERT cập nhật mới năm 2023 về Mã ZIP Ninh Thuận/ Mã bưu điện hay Mã bưu chính (tiếng anh là ZIP code / Postal code) theo các Thành phố, huyện và xã của tỉnh Ninh Thuận.

Mã ZIP Nam Định - Bảng mã bưu điện/bưu chính Nam Định 2023

27 Tháng Bảy, 2022 Mã ZIP 0

INVERT cập nhật mới năm 2023 về Mã ZIP Nam Định/ Mã bưu điện hay Mã bưu chính (tiếng anh là ZIP code / Postal code) theo các Thành phố, huyện và xã của tỉnh Nam Định.

Mã ZIP Lạng Sơn - Bảng mã bưu điện/bưu chính Lạng Sơn 2023

27 Tháng Bảy, 2022 Mã ZIP 0

INVERT cập nhật mới năm 2023 về Mã ZIP Lạng Sơn/ Mã bưu điện hay Mã bưu chính (tiếng anh là ZIP code / Postal code) theo các Thành phố, huyện và xã của tỉnh Lạng Sơn.

Mã ZIP Hải Dương - Bảng mã bưu điện/bưu chính Hải Dương 2023

26 Tháng Bảy, 2022 Mã ZIP 0

INVERT cập nhật mới năm 2023 về Mã ZIP Hải Dương/ Mã bưu điện hay Mã bưu chính (tiếng anh là ZIP code / Postal code) theo các Thành phố, huyện và xã của tỉnh Hải Dương.

Mã ZIP Sơn La - Bảng mã bưu điện/bưu chính Sơn La 2023

26 Tháng Bảy, 2022 Mã ZIP 0

INVERT cập nhật mới năm 2023 về Mã ZIP Sơn La/ Mã bưu điện hay Mã bưu chính (tiếng anh là ZIP code / Postal code) theo các Thành phố, huyện và xã của tỉnh Sơn La.