Bản đồ hành chính

Bản đồ là hình thu nhỏ tương đối chính xác về một đất nước hay cả Trái Đất, Bản đồ miêu tả khái quát, thu nhỏ bề mặt Trái Đất hoặc bề mặt thiên thể khác trên mặt phẳng trong một phép chiếu xác định Hiện nay, Bản đồ thường dùng nhất trong địa lý. Môn bản đồ là khoa học và nghệ thuật vẽ bản đồ. Trong xây dựng bản đồ cũng được ưa chuộng. Bản đồ còn là một khái niệm được sử dụng trong sinh học để biểu thị một hệ thống nào đó, thí dụ như bản đồ gien.