Xây dựng

Hệ số sử dụng đất là gì? Cách tính hệ số sử dụng đất trong xây dựng

14 Th10, 2019 Kiến thức xây dựng 0 654

Ngoài mật độ xây dựng thì hệ số sử dụng đất cũng là một chỉ số rất quan trọng giúp người mua nhà đánh giá được quy mô công trình. hệ số sử dụng đất là gì? Đánh giá chất lượng công trình qua hệ số sử dụng đất như thế nào?