Kiến thức

Trò chơi phổ biến về hình tượng trưng của Google là gì?

8 Tháng Năm, 2022 Kiến thức 0

Trò chơi phổ biến về hình tượng trưng của google thực tế là những trò chơi cơ bản xuất hiện tại trang chủ tìm kiếm của google. Cụ thể, hãy cùng đội ngũ Invert tìm hiểu về trò chơi này ngay trong bài viết dưới đây!

Black Friday là gì? Năm 2022 làm gì trong ngày thứ sáu đen tối

8 Tháng Năm, 2022 Kiến thức 0

Được biết đến với cách gọi khác là thứ sáu đen tối, Black Friday là gì và trong ngày này có những sự kiện đặc biệt nào? Cùng đội ngũ Invert tham khảo ngay những thông tin về ngày Black Friday dưới đây!

Việt Nam vào top 5 nước kém văn minh Internet nhất thế giới?

8 Tháng Năm, 2022 Kiến thức 0

Mới đây, Microsoft đã đưa ra bảng đánh giá những nước kém văn minh nhất thế giới trên không gian mạng và Việt Nam chính là nước nằm trong top 5 bởi những hành vi bị coi là kém văn minh. Cụ thể, hãy cùng Invert tìm hiểu ngay!

Artifical Intelligence là gì?Điểm nổi bật của trí tuệ nhân tạo Al

8 Tháng Năm, 2022 Kiến thức 0

Mặt trời mọc hướng nào chắc chắn không phải là câu hỏi khó với nhiều người vì chắc chắn mọi người sẽ trả lời ngay là mọc ở Hướng Đông. Thế nhưng, trên thực tế thì mặt trời có xuất hiện mỗi ngày vào hướng chính đông không? Cùng Invert tìm hiểu ngay!

NCS là đất gì?

28 Tháng Tư, 2022 Kiến thức bất động sản 0

Ký hiệu đất NCS trên sổ đỏ là gì? Loại đất NCS có được xây nhà không? Và mục đích sử dụng đất NCS là gì? Cùng INVERT tìm hiểu chi tiết các khái niệm này.

DCS là đất gì

28 Tháng Tư, 2022 Kiến thức bất động sản 0

Ký hiệu đất DCS trên sổ đỏ là gì? Loại đất DCS có được xây nhà không? Và mục đích sử dụng đất DCS là gì? Cùng INVERT tìm hiểu chi tiết các khái niệm này.

BCS là đất gì

28 Tháng Tư, 2022 Kiến thức bất động sản 0

Ký hiệu đất BCS trên sổ đỏ là gì? Loại đất BCS có được xây nhà không? Và mục đích sử dụng đất BCS là gì? Cùng INVERT tìm hiểu chi tiết các khái niệm này.

PNK là loại đất gì? Đất phi nông nghiệp khác là gì?

28 Tháng Tư, 2022 Kiến thức bất động sản 0

Ký hiệu đất PNK trên sổ đỏ là gì? Loại đất PNK có được xây nhà không? Và mục đích sử dụng đất PNK là gì? Cùng INVERT tìm hiểu chi tiết các khái niệm này.

SON là đất gì

28 Tháng Tư, 2022 Kiến thức bất động sản 0

Ký hiệu đất SON trên sổ đỏ là gì? Loại đất SON có được xây nhà không? Và mục đích sử dụng đất SON là gì? Cùng INVERT tìm hiểu chi tiết các khái niệm này.

MNC là đất gì

28 Tháng Tư, 2022 Kiến thức bất động sản 0

Ký hiệu đất MNC trên sổ đỏ là gì? Loại đất MNC có được xây nhà không? Và mục đích sử dụng đất MNC là gì? Cùng INVERT tìm hiểu chi tiết các khái niệm này.

TIN là đất gì

28 Tháng Tư, 2022 Kiến thức bất động sản 0

Ký hiệu đất TIN trên sổ đỏ là gì? Loại đất TIN có được xây nhà không? Và mục đích sử dụng đất TIN là gì? Cùng INVERT tìm hiểu chi tiết các khái niệm này.

NTD là đất gì

28 Tháng Tư, 2022 Kiến thức bất động sản 0

Ký hiệu đất NTD trên sổ đỏ là gì? Loại đất NTD có được xây nhà không? Và mục đích sử dụng đất NTD là gì? Cùng INVERT tìm hiểu chi tiết các khái niệm này.

TON là đất gì

28 Tháng Tư, 2022 Kiến thức bất động sản 0

Ký hiệu đất TON trên sổ đỏ là gì? Loại đất TON có được xây nhà không? Và mục đích sử dụng đất TON là gì? Cùng INVERT tìm hiểu chi tiết các khái niệm này.

DCK là đất gì

28 Tháng Tư, 2022 Kiến thức bất động sản 0

Ký hiệu đất DCK trên sổ đỏ là gì? Loại đất DCK có được xây nhà không? Và mục đích sử dụng đất DCK là gì? Cùng INVERT tìm hiểu chi tiết các khái niệm này.

DRA là đất gì

28 Tháng Tư, 2022 Kiến thức bất động sản 0

Ký hiệu đất DRA trên sổ đỏ là gì? Loại đất DRA có được xây nhà không? Và mục đích sử dụng đất DRA là gì? Cùng INVERT tìm hiểu chi tiết các khái niệm này.